• Älgskadefondsföreningen

Farsot bland Blekingeälgar

AktuelltPublicerad: 2012-08-09 15:01

Närmare 15 mystiskt och svårt sjuka älgar har hittats i mellersta Blekinge. Det är oklart vad de lider av, och nu har prover från älgarna skickats till SVA.

I Blekinge har närmare 15 älgar hittats, som varit svårt sjuka. De har varit utmärglade, apatiska och lidit av förlamning. Blindhet och kraftigt håravfall har också förekommit. 
Vad älgarna, som hittats inom ett område på cirka 15 000-20 000 hektar, lider av är det ingen som vet. 
– Älgarna är mellan två och sju år gamla, de borde alltså vara sina livs form. Men så är det inte, säger John Källström, yrkesjägare på Johannishus godsförvaltning till Svensk Jakt.

Prover till SVA
Nu har prover från de sjuka älgarna skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tillsammans med en hel älgkropp.
– Det är oförklarligt och mystiskt. Älgen vi undersökte var sju år gammal. Vi har hittat en del parasiter men det är snarare ett resultat av älgarnas dåliga kondition än orsaken. Vi har inte påträffat virus eller bakterier, säger statsveterinär Torsten Mörner till Svensk Jakt.
SVA planerar nu att sätta upp ett fältlaboratorium i Blekinge i höst för att ta reda på vad älgarna lider av. 

Del av ett större sammanhang
John Källström tror att de döda Blekingeälgarna kan ha samband med kalvdödligheten på Öland, de hårlösa älgarna som hittats i Kronobergs län och att älgarna förökar sig dåligt i Blekinge.
Omfattningen kan vara större än vad man tror, misstänker John Källström.
Varken John Källström eller statsveterinär Torsten Mörner tror att älgarna dött på grund av brist på mat, eftersom tillgången på föda just nu är god.
– Det finns till och med mjölkört på hyggena där älgarna hittats. Älgstammen i området är inte heller särskilt stor. Det här är något annat och något mycket mystiskt. Något är allvarligt fel med de här djuren, säger Torsten Mörner till Svensk Jakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Gicklas!

2012-08-11 18:09

..men om det du skriver är sant så förstår jag inte varför det är så otroligt få riktigt stora älgar? Hur ofta ser ni dessa enorma älgtjurar? Med rovdjur i markerna plockas de svaga djuren snabbt bort, vilket är viktigt om det är något smittsamt. Att gå ut en period per år och skjuta på allt som rör sig kan inte gangna älgarna på samma sätt som en regelbunden gallring...bytesdjur och rovdjur som formats efter/för varandra går aldrig att efterapa av människan...

4. Fågeldöd

2012-08-10 16:32

Kan det finnas samband med fågeldöden, Ejder och en del vitfågel har ju dött i stora antal under de senaste åren, Ejder ser man sällan i Sthlms skärgård nu, f`r inte s] l'nge sedan fanns de i varje ostörd vik och vid varje grynna.
Symtomen verkar ju likartade, dessutom var det väl i Blekinge man först upptäckte en stor dödlighet bland vitfågel för ett 10tal år sedan.
En del fåglar går att rädda, men en stor del av de sjuka fåglarna är utom räddning även om de kommer under vård.

3. starkaste älgarna?

2012-08-10 12:57

jag vet inte hur du plockar älg men kalvförande ko är alltid fredad oavsett om alla hennes kalvar skjuts,samt att tjurar med över 6 taggar är fredade på många ställen..

2. Enkel lösning

2012-08-10 08:34

Tillåt vargetableringar även i södra Sverige så kan de fylla sin ekologiska roll. Då förvaltas älgstammen genom att de svagare älgarna tas bort, vilket i långa loppet gagnar såväl rovdjur som byte. Tvärtom som vad händer när om man plockar bort de starkaste älgarna.

1. kanske

2012-08-09 23:42

bovin virusdiarre

kor som överlevde detta kallades för bvd kroniker

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons