• Pinewood

Fel när vargjakt i Lima avslogs

AktuelltPublicerad: 2011-10-20 16:22

I underlaget för att avslå skyddsjakt finns faktafel av länsstyrelsen i Dalarna. Enligt länsstyrelsen var en kalv redan var död när den blev vargbiten, men enligt besiktningsmannens rapport levde kalven då den angreps.
– Ja, det är fel. Men jag bedömer att felet ändå inte skulle ha ändrat beslutet, säger länsstyrelsens miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson, som beslutat att avslå begäran om skyddsjakt på varg utanför Lima.

Den 19 september hittade Bengt Halvarsson, i Hammarsbyn i Lima, en 130 kilo tung kalv av fjällras död i sin hage.
Tungan var bortsliten och underläppen sönderbiten. Det fanns bett på huvudet efter ett rovdjur med stora tänder och det var inte björn.
Kalven hade gått tillsammans med ett 30-tal kor, kalvar och stutar i en hage inne i byn. Den döda kalven låg cirka 80 meter från närmaste hus.

Tungan slets av
Länsstyrelsens besiktningsman Lars-Axel Magnusson besiktigade följande dag den döda kalven och kunde då bland annat konstatera ett kraftigt bett i kalvens tunga, som slitits av i ett ryck. Vid vänster öra fanns bett, där det var 45 millimeter mellan huggtänderna. Halsartärerna var fyllda med koagulerat blod.
Lars-Axel Magnusson är mycket noga med att vara korrekt. Han skriver vidare i sin rapport:
”Kvigkalven har inte blivit dödad av rovdjurbett, men kvigkalven kan ha blivit stressad i en attack och av stressmomentet indirekt avlidit och i samband med döden då blivit attackerad och biten? Om det är sjukdom som kvigan insjuknat i och avlidit, då är det ett egendomligt sammanträffande att då bli biten i slutskedet av livet som blodutgjutningen efter betten påvisat?”

Var vid liv vid angreppet
Blodutgjutningarna visade alltså att kalven var vid liv när den angreps av något rovdjur.
För Jakt & Jägare har Lars-Axel Magnusson även tidigare berättat att blodutgjutningar under huden visar att kalven var vid liv när betten utdelades.
Men när länsstyrelsen i Dalarna motiverar avslaget på skyddsjakt skrivs följande om den ihjälstressade och rovdjursbitna kalven.
”Kvigkalven har inte dött av ett rovdjursbett, men kan ha stressats och avlidit efter att ha jagats av en eventuell varg. Kvigkalven har dock bitits av varg efter att den dött.”
Påståendet om att kvigkalven har bitits av varg efter att den har dött är alltså direkt felaktigt. Enligt rapporten var kalven var vid liv när den bets av angriparen.
(Det är dessutom intressant att länsstyrelsen själv skriver att det var varg som bet kalven, något som besiktningsmannen själv aldrig nämner i sin rapport.)

Motivering som ifrågasätts
Även den andra motiveringen för att säga nej till skyddsjakt kan ifrågasättas.
”Enligt Länsstyrelsen kan upp till fyra olika revir ligga bakom angreppen, liksom ett antal ensamma vargar. Det går alltså inte att identifiera vilka vargar som legat bakom angreppen på hundarna.”
Länsstyrelsen i Dalarna menar att det är en viss ”förövare”, som ska identifieras och sedan tas bort.
Enligt Jens Karlsson vid Viltskadecentrum kan man aldrig tala om vissa ”problemindivider” när det gäller rovdjur.
Så här sa han till Jakt & Jägare den 5 oktober i år:
”Får man problem är det inte vissa problemindivider som ska tas bort utan det handlar det om att glesa ut hela populationen.”

Vargantalet styr
”Vad som styr om hundar angrips eller ej av varg är framför allt två saker. Det ena är rovdjurspopulationens storlek. Det andra är hur ofta hundar släpps i området”, tillade Jens Karlsson.
När angreppen på hund i ett område går ner beror det inte på att vargarna har blivit ”snällare”, utan på att människor inte längre vågar släppa sina hundar, påpekade han.
Enligt Stig-Åke Svenson måste länsstyrelsen följa lagstiftningen och den praxis som utvecklats.
– Vi har gjort bedömningen efter den lagstiftning som finns idag. Den bygger på att man ska ta bort skadegörande individer. Nu får vi se vad Naturvårdsverket kommer fram till i sin utredning om man kommer att beredda grunden för skyddsjakt så att lagen ändras. Men idag ser jag ingen möjlighet att vi ska ändra praxis, kommenterar Stig-Åke Svenson.

Kommer att överklaga
Bengt Halvarsson som ägde kalven som dödades i Hammarsbyn kommer att överklaga länsstyrelsens beslut om att inte tillåta skyddsjakt.
Om länsstyrelsens påstående om hans kalv var död när den angreps av varg tycker han är upprörande.
– Är man inte just och ärlig så lurar man sig själv och sådant avslöjas förr eller senare, säger han.

Här är besiktningsmannens rapport om attacken

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Stig-Åke Svensson

2011-10-21 11:43

Efter att ha följt med i alla uttalande och beslut som vederbörande varit delaktig i så vore det väl lämpligt att han söker nytt arbete hos Naturskyddsföreningen. Han skall som statlig tjänsteman utföra det arbete som befogenhet och arbetsrutiner tillåter och aldrig agera i egetintresse. Det är alldeles för många ärenden som gått i vargkramarnas favör. Alla tjänstemän skall vara tjänstneutrala och inte tillhöra intresseorganisationer av någon inriktning.

10. Hur mycket törs vi LJUGA om vargen...

2011-10-21 08:39

sade samma man i vintras. Då han genom eget misstag hade slagit på sin telefon och ringt upp en person utan att veta om det. Hur mycket törs vi ljuga.... Fina herrar som bestämmer i Dalarna.

9. Stig-Åke Svensson ljuger!

2011-10-21 08:39

Det finns ingen sådan lagstiftning som SÅS påstår!
Det är EU's art-och habitatdirektiv som styr. Där framgår i själva verket motsatsen av vad SÅS säger. Skyddsjakten FÅR INTE ha karaktären av "hämnd" utan skall vara ett skydd för att UNDVIKA allvarlig skada. Någon skada behöver alltså ännu inte ha inträffat för att skyddsjakt ska utlösas!
Nu är jag riktigt trött på odugliga "rovdjursexperter" hos Länsstyrelserna!

8. Landshövdingen?

2011-10-20 21:56

I Maria Norrfalks utredning om nya älgjakten föreslog hon att först ska rovdjuren ha mat, blir det något över kan det bli frågan om jakt. Hon har naturligtvis samma åsikt om rovdjuren som Stig-Åke Svenson. Eller annorlunda uttryckt, tror ni regeringen accepterar någon annan som landshövding i det kanske mest utsatta varglänet än någon som fullt och fast samtycker till förd politik och tagna riksdagsbeslut? Det har ju varit helt nödvändigt att ha en landshövding med den inställningen!

7. utrotningshotad

2011-10-20 21:55

Av bilden att döma är den här kalven av en svensk lantras som är betydligt mer utrotningshotad än vargen.

6. Svag landshövdingska !

2011-10-20 21:54

Så länge vi har vår nuvarande landshövdingska i Dalarna , kommer S Å Svensson att fortsätta köra "sitt eget race". Oemotsagd och icke ifrågasatt. Omgiven av en samling "nickedockor".

5. DNA-säkra alla rovdjursattacker!

2011-10-20 18:36

När en varg hittas död så kommer polisen sättandes med en rasande fart. DNA prov tas i en ofattning som inte kan jämföras med något annat än vid ett grövre mordfall.
Varför tas inte DNA prov vid rovdjursangrepp? Då slapp Naturvårdsverket och länstyrelsen leva i okunnighet om vad för sorts individ som utfört angreppet. Vid ett eventuellt skyddsjaktsbeslut kan man då skicka ut ett signalement på förövaren. Vid vargangrepp kanske till och med ett foto för alla vargar är väl så bra dokumenterade.
Kostnaden för detta är försvinnande liten i sammanhanget. Men vilken lättnad vore det för dom drabbade att slippa allt svammel utan fakta togs fram direkt.

4. Igen

2011-10-20 18:08

har S-Å Svenson slirat på sanningen! Det är sanslöst att inte vår landshövding, som ska vara jägare inte fattar vilken skada den mannen gör för Dalarnas befolkning!
Skamligt!!!

3. Svårt med sanningen

2011-10-20 18:08

I sin iver att försvara vargen tar Stig-Åke till vilka skamgrepp som helst. Det är inte första gången.
Det är märkligt att Landshövdingen kan låta honom hållas.

2. Man söker alltid anledningar i första hand att avslå skyddjakt?

2011-10-20 17:00

Inte att hjälpa djurägare att skydda sina djur enligt djurskyddslagen genom att avliva rovdjur som angripit och fortsätter att angripa tamdjur. Lsty. Dalarna har utmärkt sig förr, som i fallet med Gotbertils djur, där man stämplar till djurplågeri. Det är på tiden att Jaktorganisationerna tar upp saken och inrättar ROVDJURSSKYDDSJAKTGRUPPER till skydd och hjälp åt tamdjuren, på uppdag av djurägarna. Dessa grupper skall förankras juridiskt hos Åklagarmyndigheten och rikspolisstyrelsen, som också håller i utbildningen. Vi djurägare kommer att få ett helevete i framtiden när Liljelunds 450 vargar, utan varken utökat skyddjakt eller allmän jakt på varg förekommer. Framtiden ser dyster ut för djurhållningen och uppfödningen och Eskilssons Matlandet Sverige blir en säker flopp.

1. HUR!

2011-10-20 16:44

Hur många fel får man göra när man jobbar på lst dalarna? Det är ju inte första gången som Svenson gör felbedömningar och fabulerar ihop någonting som gagnar vargarna. AVGÅ, så glesbygden får börja leva igen!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons