• Allmogejakt

Förra årets vargjakt underkänns

AktuelltPublicerad: 2014-11-14 16:47

Kammarrätten underkänner Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 16 vargar under 2013. Kammarrätten i Stockholm har i en dom i dag kommit fram till att det inte fanns tillräckligt stöd för att den beslutade jakten under vintern 2013 skulle leda till en minskad inavelsnivå i den skandinaviska vargstammen. Det var därför inte rätt av Naturvårdsverket att besluta om licensjakt.

Syftet med licensjakten var att minska inavelsnivån i den skandinaviska vargstammen. Kammarrätten anser att det är ett syfte som skulle kunna göra att jakt är tillåten.
Kammarrätten menar dock att det i detta fall inte fanns tillräckligt stöd för att inavelsnivån skulle minska.

”Ganska omfattande jakt”
Jakten kan därför inte anses vara ändamålsenlig. Eftersom det var fråga om ”en ganska omfattande jakt” på 16 vargar anser kammarrätten att beslutet i vart fall inte var proportionerligt. Det fanns därför inte förutsättningar för licensjakt, anser rätten enligt ett pressmeddelande,
Vargen är fridlyst och omfattas av ett strikt skyddssystem enligt svensk lagstiftning och EU:s art- och habitatdirektiv, konstaterar Kammarrätten.
Trots detta kan det beslutas om undantag från skyddssystemet om vissa villkor är uppfyllda.
Naturvårdsverket beslutade i januari 2013 om licensjakt på 16 vargar under januari-februari 2013.

Jaktbeslutet upphävdes
Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att jakten inte kunde tillåtas och upphävde beslutet. Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet överklagade till Kammarrätten.
Kammarrätten har tagit ställning till licensjakten, trots att den tid under vilken jakten fick pågå har gått ut.
Det beror på att det saknas vägledande avgöranden från högre rättsinstanser om licensjakt.

Andra förutsättningar nu
Inför vinterns tilltänkta licensjakt på varg är det ett helt annat upplägg. Jakten ska minska koncentration i det vargtäta mellansvenska vargbältet och minska problemen i de mest vargplågade områdena.
Dessutom är det ett annat upplägg för överklaganden, enligt ett politikerbeslut.
Nu avgörs överklaganden av jaktbesluten i de olika länsstyrelserna av Naturvårdsverket, inte förvaltningsdomstolarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Dom skrattar åt oss!

2014-11-15 11:00

Jaja Staten och EU dikterar och vargfanatikerna ser till att inta de poster och positioner i samhället som behövs för att vargstammen ska få explodera. Mycket skickligt. Ända tills vi jägare och markägare ställer in jakten ett år eller max två. För dit kommer vi ändå till slut. Där har vi vår enda chans. Basta!

4. Är det någon som blir förvånad?

2014-11-14 18:25

Med tanke på hur NVV framställer sina beslut, med alla dess formuleringar och villkor är, åtminstone jag övertygad om att de först skickats till SNF:s miljöjurister för att säkerställa att besluten aldrig kan verkställas i praktiken. Denna känsla förstärks efter ha lyssnat på Åsa Romson i dagens interpellation i riksdagen. Jaktfrågorna måste bort från NVV om vi skall få någon förändring på den här farsen.

3. Experterna i kammarrätten

2014-11-14 18:24

Jag undrar så att det har kunnat bli så många jakt - och vargexperter i kammarrätten? Vet dom mer än länstyrelser och NVV?
Då kan ju Kammarrätten bli den nya jaktmyndigheten som vi väntar på.

2. FÖR...

2014-11-14 17:41

...att minska inavels graden kan väl inte uttaget ligga under 16 djur på en stam bestående av minst 360 djur, varav tio högst inte har gemensam genbas. 95% av vargarna borde varit målet för jakten. Hur kammarätten kom fram till att 16 djur är för mycket, är obegripligt.
Sen är de väl diskutabelt om det behövs nån jakt för att förbättra genetiken . Då vi oturligt nog tycks ha en otroligt stark reproduktionsförmåga bland hybriderna.

1. Blir så trötter

2014-11-14 17:17

Hög tid att dom som läser innantill i lagtexter lyfter huvudet ifrån böckerna. Lagarna skriv så att dom skall kunna tolkas o tillämpas på ett sunt o klokt vis.
Tyvärr är det inte ovanligt att dessa tolkningar är dåligt förankrade i verkligheten.
Till exempel i detta fallet förhindra chansen att förvalta vargstammen i landet.
Resultatet ser vi redan vargen jagar gärna tamboskap. Dom är enkla bytesdjur. Finns också tydliga tendenser på att vargens naturliga rädsla för mänskor minskar hela tiden.
Ni som tolkar lagar o besluta så klokt kom gärna ut och var med landets brukare som måste leva med rovdjuren inpå sig. Kanske kanske då kan förståelsen ökas och lagtolkningarna förankras bättre.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons