• Allmogejakt

Försiktigt positivt efter sårbarhetsanalysen

AktuelltPublicerad: 2012-07-03 15:44

Kommentarerna är försiktigt positiva från de organisationer som berörs av vargen med anledning av den sårbarhetsanalys för varg som Naturvårdsverket presenterade igår.
På bevararsidan har varken Naturskyddsföreningen eller WWF kommenterat frågan på sina hemsidor medan Rovdjurföreningen påstår att analysen är oanvändbar och hävdar att Sverige behöver minst
3 000 vargar.

Sårbarhetsanalysen är gjord av landets främsta forskare som Guillaume Chapron, Henrik Andrén, Håkan Sand och Olof Liberg vid Skandulv.
Enligt rapporten räcker det med 38 vargar i Skandinavien under förutsättning att det inte finns någon genetisk problematik. Om man dessutom räknar med stora katastrofer som kan drabbar vargen som exempelvis sjukdomar eller naturkatastrofer så behövs det 100 individer, enligt forskarna.

Solveig Larsson, ordförande Jägarnas Riksförbund
– Det är intressant att det nu har kommit uppgifter som kan innebära en tillnyktring i vargpolitiken och det är glädande att man nu börjar använda all den kunskap om vargen som svenska forskare har samlat på sig under åren.
Hon menar att med den kunskap man nu har är det möjligt att ta ner dagens vargstam till rimligare nivåer.
– JRF har nollvision för vargen under nuvarande förhållanden och vi måste ner till nivåer som är hanterbara för människor som berörs av vargrevir. Det är också viktigt att inse att vi inte har någon unik svensk vargstam utan den är en del av den nordeuropeiska vargstammen.

Thomas Ekberg, talesperson Svenljungagruppen
– Med sårbarhetsanalysen ser vi ju en strimma hopp i mörkret men det är oerhört viktigt för framtiden att politikerna nu sätter ett tak för vargstammen annars kan det sticka iväg hur långt som helst i alla fall.
– Vi vet att den sista vargen sköts i Sverige 1966 och sedan dess har vargen varit fridlyst. Trots det har vi idag, 46 år senare, 450 vargar. Det visar att genetiken inte är något stort problem och med en rimligt stor vargstam så räcker det med att vi plockar in en ny varg var femte år så klarar vi den frågan.
– EU kräver gynnsam bevarandestatus och om vi utöver de 100 vargarna som klarar alla katastrofer fläskar på med 50 till så kommer vi upp i 150 i hela Skandinavien och det är hanterbart, säger Thomas Ekberg.

Helena Jonsson, ordförande LRF
 Vi är nöjda med att analysen äntligen kommit till stånd. Från LRF:s sida har vi tryckt på för att en sårbarhetsanalys skulle göras. Utan den var det för stora brister i underlaget att basera en vargpolitik på. Vi ansåg att vi måste få fram ett golv att utgå ifrån och sårbarhetsanalysen är en nödvändig grundsten för att få tillstånd en ny politik.
Nu gäller det att vi också får tillstånd en socioekonomisk utredning som visar vad vargen verkligen kostar eftersom inte heller det är gjort. 
Rovdjursutredningen tittade bara på statens kostnader för vargförvaltningen men inte på kostnaderna för övriga samhället trots att flera experter påtalade det under utredningens gång.

Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd
– Det är positivt att vi nu fått den här sårbarhetsanalysen som kan ligga till grund  för det fortsatta arbetet.
– Med de riktlinjer som EU:s expertgrupp satt upp för att visa hur man ska tillämpa direktivet och med sårbarhetsanalysen som grund kan vi komma vidare. När sedan de socioekonomiska aspekterna vägs in så kan vi hitta en långsiktig modell för vargstammen i Sverige.
– Vi vet ju att det inte behövs särskilt stort tillskott av varg för att förbättra genetiken, säger han.

Naturskyddsföreningen och WWF har hittills inte kommenterat analysen
medan Rovdjurföreningen påstår att analysen är oanvändbar och hävdar att Sverige behöver minst 3 000 vargar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. behövs dom?

2012-07-10 15:22

Faktum är att vi behöver inte en enda varg.Dom tillför absolut inget positivt överhuvudtaget.Däremot ställer dom till med otroligt mycket elände för alla som tvingats att ha ohyran i sin närhet.

23. I den fråga som..

2012-07-05 11:09

JRF,s förbundsstyrelse i samband med nyss avhållna årstämmor i avdelningar och distrikt ställde beträffande toleransnivån för varg inom respektive geografiska område, fanns inget "under nuvarande förhållanden" med. De som uttryckt en nolltolerans menar med säkerhet noll för all framtid och ingenting annat. Tänk på att om vi ska ha vargar, oavsett hur många eller hur få,så är det någon del av detta land som måste leva med dem, med allt det innebär. Om vi idag har en konflikt mellan stad och land riskerar vi i så fall att få en konflikt mellan landsändar. Det är dags att sätta ner foten på ett sätt som inte kan misstolkas och på allvar testa demokratin i Sverige. Idéen om att få vargarna rättvist fördelade mellan landsändarna kan väl ingen tro på. Det finns överhuvudtaget ingen sådan ambition från myndigheternas sida. Vi som har dom i överflöd idag ska även framledes ha dem. Tro ingenting annat. Därför blir budskapet från det mellansvenska vargbältet inte "under nuvarande förhållanden" utan "under inga förhållanden". Att ta slalomsvängar runt sanningen för att hålla sig kvar i banan duger inte!

22. Under nuvarande förhållanden?

2012-07-05 08:40

– JRF har nollvision för vargen under nuvarande förhållanden och vi måste ner till nivåer som är hanterbara för människor som berörs av vargrevir. Det är också viktigt att inse att vi inte har någon unik svensk vargstam utan den är en del av den nordeuropeiska vargstammen.
Så säger Solveig Larsson ett par månader efter det att JRF beslutat säga nej till frilevande varg. Det låter som om hon ställer vissa villkor för att vi skall överge nejlinjen. Vaddå, hanterbara nivåer? Vi har ju sagt nej till frilevande varg och det borde innebära att vi vill att all varg avlägsnas från våra skogar. Det är väl så man ska förstå beslutet, eller

21. KingPin

2012-07-04 22:07

Det är inte så svårt - det är bara att läsa innantill. Se även NVs meddelande samt diverse tidningsreferat.

20. Hmmm

2012-07-04 22:07

får nog hålla med Kenneth Eriksson... som vanligt... mycket bra inlägg, det är 0 vargar som gäller...
inte minst om man tittar socioekonomiskt på saken, 38, 100 eller 450 spelar ingen roll för de som blir tvingade till att ha dom runt sig, det är lika illa i alla fall. Frågan som diskuteras på fullt allvar är ju bara hur många invånare som livsbetingelserna skall förstöras helt för, och den diskussionen bör i anständighetens namn ge svaret att 0 skall sättas i den situationen medvetet av våra folkvalda politiker...

19. Kerstin Fredin

2012-07-04 15:33

Är du säker på att du själv förstått rapporten? Din kommentar ger sken av att du faktiskt inte gjort det.

18. Bra Kennet

2012-07-04 15:33

Mycket bra inlägg Kennet! Något för förödarsidan och beslutsfattarna att grunna på.

17. Cirkusen ska synas i sömmarna.

2012-07-04 11:44

Svensk vargförvaltnings beslutsfattare tänkte sig inte för. Därför spreds lögner om vargen och en kvinna i sin bästa ålder miste livet. Lögnerna om den snälla Skandinaviska björnen har lett till 3 dödade människor i Norden det senaste decenniet och flera invalidiserade för livet. Svensk rovdjurspolitik leker med våra liv.

Det var inte genomtänkt alls, och det har visat sig att de ansvariga inte ens brydde sig om att ta del av vare sig inhemsk eller internationell kunskap. De blev faktiskt erbjudna detta. F.d. förbundsjuristen i Jägarnas Riksförbund, Berndt Lindqvist med goda kontakter med vargkunniga både i Ryssland och Kanada erbjöd detta, eller som han själv formulerar det: “Som exempel har jag själv vid två tillfällen under senare delen av 1900-talet haft några av Rysslands, och därmed världens, främsta rovdjursforskare och experter på besök. Då jag anordnat och inbjudit forskare, myndigheter och politiska beslutsfattare till Stockholm för att ge dem tillfälle till genuin faktainformation om världens största och “livskraftigaste” vargstam, har besöksstolarna stått tomma. Slutsatsen kan då endast vara att Sveriges beslutsfattare inte vill ta åt sig de enorma kunskaper om rovdjur som finns att tillgå helt gratis.”

Berndt Lindqvist skriver också: “Som jämförelse kan nämnas att det bedrivits omfattande rovdjursforskning på bl.a. varg i Ryssland sedan början på 30-talet. Flera Ryska universitet har under denna tid inrättat särskilda avdelningar för rovdjursforskning, ofta med tyngdpunkt på varg, som beaktas som det mestsvårlösta problemet ur skadesynpunkt. Denna gigantiska ansamling av kunskap och erfarenhet har Sveriges beslutsfattare valt att nogsamt undvika.”

16. Sårbarhetsanalys

2012-07-04 10:31

Man kan kanske ( med ett mycket stort kanske) se lite positivt på denna analys. Men att detta skulle vara en slutlig lösning på vargfrågan är uteslutet. Att de har kommit fram till att det inte behövs mer än knappt 100 vargar för att bevara en livskraftig stam låter ju fantastigt med tanke på att naturmupparna kräver 3000. Men från oss djurägare finns inget annat än 0 vargar på agendan. Åter igen varg och tamdjur går ej ihop. Detta borde LRF fatta också. Men det låter inte så i deras kommentarer.
Det är inte bra att böndernas högsta företrädare inte står upp för sin djurägande medlemmar.
Bättring krävs.

15. Långsiktigt uthålligt korrekt hållning.

2012-07-04 08:44

Vare sig vi håller 450 eller 5000 inavlade vargar inom landet kan den stammen omöjligen bidra positivt till arten på jorden. Motsatsen gäller. Med så många vargar i Sverige kommer de att sprida sig till artens kärnområden i öster och där sprida sin dåliga inavlade genuppsättning. Ingen kan påstå med hedern i behåll att det är positivt.

Nästan lika illa är det med de förslag som nu florerar. Med en minimal stam om kanske 40 eller 100 vargar som ska hållas genetiskt friska med kontinuerliga importer av vargar från kärnområdet i öster. Mer faktainformation finns här: http://www.vargfakta.se/nyheter/sarbarhetsanalys-fardig-minsta-livskraftiga-population-ar-40-vargar/
Denna konstlade uppfödning ter sig direkt helt meningslös. Möjligen kan den skapa arbeten men i slutändan blir det förmodligen ändå en samhällsekonomisk förlust. Men lika uppenbart som i första alternativet, kan inte heller detta bidra till något positivt för arten på jorden.

Vi bör med kraft försvara uppenbart sunda vetenskapliga resonemang, såväl landets ledning som privatpersoner. Det bör även EU göra och det är värt att ta strid för detta. Det saknas skäl att vika sig för fakta. EU däremot, med sina inaktuella direktiv formulerade av fundamentalistiska rovdjursvänner reagerar lite hur som helst. Det ser vi tydligt på ekonomins område, där det ser ut som den störste syndaren mot de ekonomiska ramarna får mest hjälp. Andra menar på fullt allvar att EU:s krav på stater om metoder att bringa ordning i sina egna ekonomier är direkt skadliga och resulterar i att problemen blir större. Så ta lugnt på EU:s krav på oss om våra inavlade vargar.

Läs mer här om Skandulvs och Naturvårdsverkets, och inte minst Rovdjursföreningens (Det är magstarkt att önska fler vargar efter att djurskötaren på Kolmården slets i stycken av samma art), senast svar på regeringens direktiv: http://michaelericson.wordpress.com/2012/07/03/ord-mot-ord/

14. Låt oss!

2012-07-04 08:43

Sätta ett tak på 38-40. Sätt gps på samtliga och om de kommer för nära att de syns så tas de bort och vi tillsäter en ny med gps. Om de kommer nära varnar riksdag om det så folk kan vara beredda på att ett problem närmar sig.

13. Den riktigt ansvarfulla analysen...

2012-07-04 08:43

...säger oss att vi behöver ingen varg alls i landet. Det tar en stund att förstå detta men allt vi vet talar sitt tydliga språk. Vargen tillför inget, den behövs inte i ekosystemet, den är och förblir en källa till förtvivlan och uppgivenhet samt kostar samhället enorma pengar. Arten är inte globalt hotad och vill några av emotionella skäl ha vargar är det möjligt att när som helst köpa djur från annat håll och förvaras inom stängsel.

12. Det behövs INTE 100 vargar

2012-07-04 08:43

Ska det vara så svårt att begripa att det INTE krävs 100 vargar utan snarare MINDRE ÄN 38 vargar för att kunna hävda att vi har GYBS i skandinavien. Antalet 100 vargar är en ren partsinlaga från forskarkollektivet som har framställt en egen subjektiv önskan om att vi ska ha 100 vargar. Denna önskan bygger dels på att man övertolkar kravet på GYBS, som enligt art och habitat direktivet KAN vara MVP + 1, men som forskarna subjektivt menar ska vara 3 ggr större än MVP! Dessutom har man använt sig av katastrofscenarios som är högre än vad som någonsin inträffat i praktiken tidigare. Det borde vara tjänstefel att på detta sätt försöka påverka politikerna till att acceptera en flera gånger större vargstam än vad art- och habitatdirektivet kräver. Tydligen är det många som gått på deras bluff. Dessutom så har man INTE tagit hänsyn till några som helst socioekonomiska faktorer, vilket ju bara kan komma att påverka antalet nedåt från de 35. Att det sedan finns en outtömlig källa av vargar i Ryssland, Kazakstan, Kanada och USA lär ju knappast öka sannolikheten för utdöende. Slutsatsen är att man behöver MAX ca 25 vargar i Skandinavien för att tillgodose EU krav. Sedan kan man börja arbeta med det tokiga direktivet så att vi återigen kan slippa vargeländet i Sverige utan risk för att bli stämda.

11. Läst rapporten...

2012-07-04 08:42

...men inte förstått är väl den korrekta sammanfattningen för de som uttalat sig i den här artikeln :(
Hur kan man tro att detta kan bilda underlag för diskussion, när det grundar sig på något som inte existerar i Sverige?

10. Det är...

2012-07-04 08:42

...noll frilevande vargar som är taget på årsmötet och inget annat, glöm inte det.

9. SRF

2012-07-04 08:41

Dundrar på i ulltofflorna som vanligt. Inget vetenskapligt tjafs här eller. Vi SKA HA minst 3000 vargar punkt slut. Sympatiska individer i den föreningen. Fredin jag saknar dina kloka inlägg under tråden ang. den tragiska men väntade händelsen i Kolmården.

8. Eftersom

2012-07-04 08:41

det inte rör sig om ett utrotningshotat djur så räcker det med en varg som forskarna kan laja med. Den kan ligga inne hos forskarna på SVA så de har något att diskutera till kafferasten. Allt annat är bara för storstadstrollen så de har något att diskutera över en Latte på något fik.

7. Mycket jobb återstår.

2012-07-04 08:41

Att först och främst skjuta bort dom flera hundra vargar som inte behövs, samt att sätta sändare på det tilltänkta 38 eller 100 hundra djuren så att man har kontroll på att dom håller sig på samma nivå numerärt, annars är det bara skit med hela förslaget, när börjar förslaget sjösåttas, min personliga åsikt lämnar jag därhän.

6. 3000?

2012-07-04 08:40

Det skulle vara intressant att få reda på vilka fakta rovdjursföreningen stöder sig på då dom ylar om 3000 vargar. Om vi redan nu med ca 450 vargar i landet har sådana problem med vargarna, hur skulle det då bli med 3000? Rovdjursföreningen består tydligen av en samling drömmare som tror att vargar äter gräs. :-)

5. Siffror

2012-07-04 08:40

Om du läser NVs ursprungliga meddelande så har nämnda siffra inget att göra med det antal vargar vi måste ha i landet för att ha en livskraftig stam

4. Chock

2012-07-03 17:27

Alla är väl chockade eftersom det förväntade antalet var 450 eller mer. 100 vargar, eller 38. Låter ju för bra för att vara sant.

3. Rovdjursföreningen

2012-07-03 17:26

försöker få det att låta som att Sverige har en helt egen vargstam men arten ifråga är i sitt ytterområde om man ska tro vissa fakta... man glömmer ochså att det finns lo björn räv järv osv... det var väl bara rumänien som hade högre tryck av rovdjur än just sverige... skippa tugget om isolerad vargstam

2. Meningslös siffra

2012-07-03 17:26

Helt meningslös siffra eftersom man inte beaktar de viktigaste frågorna som genetiken och utbytet av gener eftersom stammen i Sverige är isolerad. EU-kommissionen krävde en plan för att få en livskraftig population och denna NVs information ger inget i den vägen.

1. Ett evigt tjat...

2012-07-03 17:26

...om att vi BEHÖVER si och så många vargar. Och sårbarhetsanalysen tar inte hänsyn till att det finns en sjö att ösa ur om våra vargar dog ut av en naturkatastrof eller dylikt. Sårbarhetsanalys skall tillämpas på djur som Iberiska Lokatten m fl. inte på ett djur man kan gå till grannen och hämta mer av.

Det här är en utväg som de vill ha när opinionen svänger. Kunna leka vidare med genetisk förstärkning och så vidare utan att få för stort gnissel med samhället i övrigt. Forskarna behöver inte 5000 vargar, de klarar sig med 38 om de bara ser till att få anslag. Det är vargfanatikerna som vill ha många vargar. Forskarna vill göra något "viktigt" som ger status och beröm, inte försvinna i ylet av tusentals vargar som folk börjar bli less på.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB