• Älgskadefondsföreningen

Forskare: ”Vargjakt gör befolkningen positivare till varg”

AktuelltPublicerad: 2008-11-13 15:03

– Vi bör kunna tillåta jakt på ett begränsat antal vargar varje år, där vargförekomsten tillåter det. Om framför allt lokalbefolkningen och jägarna ser vargen som ett värdefullt jaktbart vilt kommer inställningen till varg att bli positivare och dess symboliska status att minska. 
Den slutsatsen drar forskarna Göran Ericsson och Thomas A Heberlein. 

Det arbetar vid institutionen för vilt, fisk och miljö på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå. I en artikel i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Wildlife Biology redovisas deras resultat.
De har under flera år följt förändringar i människors inställning till varg, både i Sverige och internationellt.
Allmänhetens inställning till varg är positiv och stabil, såväl i Sverige som i andra länder, konstaterar forskarna.

Mer negativt på landsbygden
Men attityderna är inte så djupt förankrade. Därför kan inställningen till varg bli mer negativ.
– I synnerhet på landsbygden, i takt med att vargbeståndet fortsätter att öka, förklarar Göran Ericsson och Thomas A Heberlein
Framför allt jägarnas stöd till varg har minskat de senaste decennierna. År 1976 tyckte tre fjärdedelar av både jägarna och allmänheten att något borde göras för vargen. 60 procent av både grupperna sade sig aktivt stödja en återintroduktion av vargen.
I dag, när vargen återvänt, uppskattas vargen av bara 40 procent av jägargruppen, medan 61 procent av allmänheten är positiv. Inte mer än 40 procent av jägarna tycker att vargpopulationen borde öka, jämfört med 71 procent bland allmänheten.

Jägarna trodde på varg i fjällen
– Ett skäl till att stödet från jägarna har minskat så dramatiskt de senaste decennierna kan vara att svenskarna på 1970-talet utgick ifrån att vargförekomsten skulle öka i framför allt i nationalparkerna och i fjällvärlden, funderar forskarduon.
I stället är det söderut i landet, i skogar med mycket jakt på älg, som förekomsten av varg ökat särskilt kraftigt.
– Om jakt på varg ibland tillåts under kontrollerade former kan lokalbefolkningen och jägarna bli mer benägna att värna om djuret och se på det som ett värdefullt vilt, tror Göran Ericsson och Thomas A Heberlein.

Mer varginformation
– Med ökade kunskaper och mer information om varg kan inställningen till djuret förbli positiv, skriver forskarna. Ericsson och Heberlein tror att lösningen är program, som på olika sätt syftar till att öka stadsbornas kontakter med landsbygden.
– Det borde kunna leda till en ännu mera positiv inställning till stora rovdjur och naturen överhuvudtaget. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

52. Dalle

2008-11-23 10:48

...vi har inte en jaktbar rådjursstam hos oss längre på grund av lodjuren, så redan där har du fel. På fler ställen i vargrevir har även älgjakten fått läggas ned,så där har du också fel. Och varken vargjakt eller lodjursjakt, som du glömde nämna, kan inte med bara några få dagars tidsfrist räknas som jakt.
En synnerligen intressant mening har du dock: "Allt annat vi har jagat sedan urminnes tider finns dessutom kvar för oss att jaga." Tydligen så mår viltstammarna bara bra av att vi jägare jagar dom, kanske något för jaktmotståndarna att beakta. Problem blir det först när rovdjuren kommer in i bilden.

51. Och Kenneth påstår...

2008-11-21 16:00

..."att vargen utgör det definitiva hotet mot jaktens framtid".
Så skulle vi få, låt oss säga 800 vargar i landet, så kommer det att omöjliggöra all framtida jakt? Se på det nyktert Kenneth. Vi är fler jägare idag som jagar i större omfattning än för 25 år sedan, då vi inte hade några stora rovdjurstammar alls att beakta. Nu har vi björnjakt och vildsvinsjakt som tillkommit, och inom en inte allt för lång framtid kan vi dessutom lägga till vargjakt. Allt annat vi har jagat sedan urminnes tider finns dessutom kvar för oss att jaga. Kanske inte älg och rådjur i samma mängder som på 80 talet, men ändå fullt jaktbara stammar. Det värsta hotet mot exempelvis älgstammen är och förblir vi själva Kenneth, det är bara att titta historiskt för de som tvivlar.

50. Jag måste få..

2008-11-21 10:32

...påpeka att V.Arg inte känner mig, vi har aldrig ens samtalat. så den beskrivning som gavs om mig stämmer inte. Framför allt är jag inte den jaktidiot jag framställdes som.
Jag försöker berätta varför vargen utgör det definitiva hotet för jaktens framtid med förhoppningen att yngre intresserade jägare förstår att de måste engagera och förkovra sig i denna fråga om de vill jaga i framtiden.
Kom ihåg, det finns inget som "säger" att vi ska ha varg i våra skogar, vare sig urkunder eller vetenskaplig forskning.
Det är svårt för många att göra sig kvitt den uppfattning som vi fått via vår utbildning och skapelseberättelsen. Vi måste tänka helt annorlunda om vår fysiska omgivning och om de olika arterna.
Krasst, behöver ingen vargen, lika litet som skabben eller granbarkborren. I dessa finansiella orostider är det lättare att förstå hur viktig maten är, älgkött är bra mat!

49. Du tycker inte...

2008-11-21 10:31

...att vi har utvecklats på 100 år Straightpull? Bra då kan jag bara hålla med dig, och med anledning av detta struntar vi följdaktligen i att jaga varg.

48. Dalle

2008-11-21 09:19

Ur ditt lätt hätska svar på mitt första inlägg till artikeln, där jag ironiskt ifrågasatte påståendet om vargen som värdefullt vilt, kan åtminstone inte jag dra någon annan slutsats än att du rimligen värderar vargjakt högre och då blir det onekligen intressant att förstå hur värderingen går till.

Vad gäller jaktutövandets utveckling (och nu håller vi oss till de av dig ursprungligen nämnda 100 åren) kan jag bara konstatera följande:
Drevjakt – ej nytt (tillgång till drevkarlar mindre idag - det finns ju inte torpare som kan tvingas att delta längre...)
Vakjakt – ej nytt
Smygjakt – ej nytt
Fällor - ej nytt (men kopplat till en PC med bildbehandlingsprogram så kan ju rätt djur fångas – haha)
Vapen och ammunition – ej nytt, 30-06 är nu 102 år gammal och räcker till allt vilt på norra halvklotet
Kikarsikten – ej nytt
Gift – ej nytt
Kamoflage – ej nytt (och jag tror inte på scent-blocking tekniken)
Kommunikation – onekligen är nog radio och mobiltelefon en utveckling jämfört med jakthornet och fast telefon a la Bell.
Helikopter – nytt och effektivt
GPS – nytt och mycket effektivt om viltet är försett med sändare

På det hela taget inte så mycket utveckling, utan mest en fråga om bättre prestanda hos en del av grundtekniken. Praktiskt torde bara kommunikationsnyheterna vara det som återstår med tanke på acceptansen hos både jägarna och allmänheten. Frågan är dock om inte vargjaktens motståndare är de som tjänar mest på de tekniska nyheterna i form av kommunikationsteknik, dvs snarare ett steg bakåt för jakten.

Detta blir mitt sista inlägg till dig, speciellt som du inte ens skriver min signatur korrekt och jag tror inte att det beror på stavningsproblem.

47. Dalle

2008-11-21 09:17

Du har läst mitt inlägg och t.o.m brytt dig om att svara, tack.
Synd att du, precis som så många gånger förr, inte förstår det du läser.

46. V.Arg

2008-11-20 11:01

Jag har aldrig avstått någon jakt pga av eller till "förmån" för vargen, jag vet att den finns där och anpassar min jaktutövning därefter. Ett genuint jaktintresse kan man ha i alla fall...men går det över till en "drift"som du uttrycker dig har något "klickat" V.Arg, precis som dom nyligen uppkomna fallen med dataspelande ungdomar, som kollapsat framför sina datorer efter 30 timmars oavbrutet spelande.
När ens intressen tar dessa propotioner att man har ett "beroende" borde det väl ringa en klocka någonstans, även när det gäller jakt?
Inom denna ram anser du tydligen att riktiga jägare har sin plats, det gör inte jag. Jag har också möjligheten att jaga precis så mycket jag vill, när jag vill och nästan vilket vilt jag vill, från fågel till älg och björn.
Har dock en hel del annat i livet att ägna mig åt än enbart jakt, förövrigt en egenskap jag tror jag delar med dom flesta jägare i detta land. Så vi kan väl säga så här för att få slut på diskussionen: Ni får vara "jaktidioter" på eran kant, så får jag och dom som jagar i samma omfattning som mig vara "jaktidioter light" eftersom vi med era mått mätt, jagar i liten skala och har mage att ha andra intressen.

45. Det märks alltför väl...

2008-11-20 08:07

...vilken sorts jägare som är beredda att tolerera vargen och inte. Ta Dalle och Kenneth som exempel.
Dalle är jägare och anser att man gott kan låta bli att jaga när vargen finns på marken samtidigt som han anser att de som måste jaga varje helg är jaktidioter och de som vill ha bort vargen bara är ute efter köttet.
Kenneth jagar gärna varje helg och även däremellan så ofta tiden tillåter. Han tycker absolut inte att vargen skall få finnas på marken då den omintetgör jakten i sig Han anser också att det är Dalle som är idioten som vill att vargen skall få etablera sig.
Dalle är jägare men avstår alltså gärna jakten till förmån för vargen till skillnad från Kenneth.
Skillnaden är att Kenneth har ett genuint jaktintresse, en nästintill drift, detta är hans livsstil helt enkelt och precis som jag själv så är vargetablering det sista han kommer att tillåta sig att acceptera.
Bli tvungen till att uthärda, kanske det, men fram till dess kommer Kenneth som de flesta som har jakten som sin livsstil att debattera för vargfria marker. Det handlar varken om kött eller ett hat till vargen utan mer om att mista det elexir som jakten utgör, vilket är svårt att få människor somt.ex Dalle och R-mormor som saknar den riktiga gnistan för jakt att förstå.
Jägare finns i många skepnader, vilken som är mest jägare av alla bedöms som alltid olika beroende på vem som frågas. Vem som har det starkaste intresset av jakt och att bevara våra viltstammar står däremot helt utan tvivel då Kenneth i stort är beroende av dem alla... Utom då vargen, vilken även viltet klarar sig bäst utan.

44. En hel del här...

2008-11-19 15:47

...handlar nog mest om att skapa en "brygga" mellan dom 6 miljoner människor som inte jagar och oss 300 000 som utövar jakt. Att du och jag Kenneth, har helt olika uppfattningar om vad som är att beteckna som"en skev bild av verkligheten" behöver vi väl inte fortsätta att utreda? En av mina är i alla fall att man får lyssna på, och tolerera andra intressanter i natur och jaktfrågor än enbart "gamla erfarna" jägare.

43. Om rubriken igen

2008-11-19 14:23

Önskar vi jägare själva bli mer positiva till varg?
Nej, hur ska vi kunna bli det med det som händer i vargens spår?
Vem kan tänkas önska att jägarkåren (och allmänheten) blir mer välvilligt inställd till vargen?
Jo, våra makthavare med rovdjursivrarna på, och underställda Naturvårdsverket, naturligtvis. Vi vet också att den rovdjurspropaganda som bedrivs av Naturvårdsverket har som syfte att, ja just det, göra befolkningen mer positiv till varg.

42. Kenneth

2008-11-19 13:12

Inte ett vettigt ord om dagens verklighet, den vi faktiskt lever i. Däremot en hel uppsjö av "dumheter" om de utopier du tycks önska dig. Vad det det här din "goda läromästare" tutade i dig när du var pojk: "Våra rovdjur är bara av ondo min gosse, dessa bör vi snarast se till att utrota"
"En riktig jägare ser resurserna från jakten i köttet, inget annat" Nej Kenneth dom som bör kallas för "jaktidioter" är dom som måste jaga varje helg, måste jaga trots att förutsättningarna inte tillåter det, måste ut och jaga hare med stövare bland vargflockarna och har som mål att totalt slippa all konkurens från rovdjur.
Jag trodde man "mognade" med åren och kom till någon sorts insikt...tydligen gäller inte detta alla.

41. Tack Jonas

2008-11-19 11:54

För din, som jag tolkar det, uppriktighet.
Dalle fortsätter som den virrpanna har verkar vara och har troligen inte ännu mognat vare sig som människa eller jägare. Yngre jägare, gällde även mig, som inte fått en god läromästare från början har oftast en något skev bild av verksamheten jakt men mognar i regel. Men vissa får tyvärr inte erfara "insikten" och dessa kallar åtminstone jag för jaktidioter. De är heller inga goda representanter för jägarkåren.
En god jägare har flera egenskaper, bl.a. att hålla sig till regelverket. Däremot behöver han, eller hon, inte gilla bestämmelserna och på den bogen är det i mitt fall. Rovdjurspolitiken idag är rena dumheterna.
Jämför t.ex. med hur vi försöker ta till vara resurserna från våra vatten, sjöar, havet och rinnande vatten, eller f.ö. på alla övriga områden. I skogen finns också resurser, men vi för en politik som fördärvar dessa resurser. (de stora rovdjuren behövs inte för att reducera älgstammen till acceptabel skadenivå).
Detta är galen politik och det vill jag åskådliggöra så tydligt jag kan. Frågan är lika intressant och viktig nu på 2000-talet som i forntiden.
Rubriken ”Vargjakt gör befolkningen positivare till varg” ser jag som olycklig och anammar vi den går vi i fällan. Varför inte denna i stället:
Vi kan inte längre tolerera vargens skador, därför måste vi börja avlivningen snarast?

40. Kenneth

2008-11-19 08:02

Du får givetvis tro vad du vill, och då följdaktligen ha vilka åsikter du vill om såväl rovdjurspolitiken, jakten och de som debatterar och kommenterar dessa ämnen här.
Jag har också jagat en hel del i mitt liv och kanske följt denna debatt nu nämner sedan slutet av 70-talet. Jag kliver inte in och kommenterar allt som stötts och blötts om jakt och rovdjur, bara det som JAG anser vara viktigt för en fortsatt hållbar situation för oss som jagar.
Det finns gott om representanter från alla läger här, du kanske är av åsikten, ja kanske redan rent utav bestämt dig för att jag skulle befinna mig djupt inbäddad under "rovdjurkramarnas" täcke, i så fall varsågod och ha den uppfattningen.
Här har du i alla fall i korthet min uppfattning om jakt och "rovdjurspolitk" håll till godo:
- Vi lever och verkar på 2000 talet, både som människor och jägare, kanske måste vi kunna ändra på "gamla traditioner" hur invanda och bekväma de än har varit för oss.
- Vi har stora rovdjur ,och kommer att ha dessa i landet även forsättningsvis, vad jag (och du) tycker personligen om detta är nog ganska ointressant. Vargjakt är ett bra alternativ att sträva efter, som vi har goda chanser att få acceptans för även utanför jägarkretsar.
- Vi är en "påpassad" grupp i samhället, skulle vi enhälligt ställa oss bakom exempelvis utrotning av varg i stället för begränsningsjakt, får vi det ännu svårare.
Om du tycker jag är en dålig representant för jägarkåren, och de du "dagligen konverserat med" på din "hemmaplan" är hela din sanning i jakt och rovdjursfrågor ju redan klarställd. Kör du ditt "race" Kenneth ,framtiden får väl utvisa vem som får rätt?

39. Kenneth E från Kälarne, jag tror du har fel...

2008-11-19 08:00

...för jag tror att Dalle tillhör den nya generationens jägare, och representerar den nya jägarkåren mycket väl när det gäller åsikterna om rovdjuren!
Det är synd att du måste ”skylla” personen för att vara ”jävig” – det vill säga arbeta inom rovdjursförvaltningen, bara för att han har en annan åsikt än du själv. Är det verkligen så svårt för dig att tänka tanken att även en jägare kan rätta sig efter riksdagens beslut och göra det bästa av situationen, istället för att hårdnackat göra motstånd mot allt som är nytt och okänt?
Själv känner jag dig som en ”rättskaffens” människa, men ibland undrar jag om du inte har stängt dörren för hårt kring det förgångna, och vägrar släppa in nya idéer och tankar.

38. Klara besked, på begäran

2008-11-19 08:00

Kenneth, du vill ha ett klart besked? Om min identitet eller vad menar du? Om det nu på något sätt skulle ge någon klarhet för dig så, okej. Jag heter alltså Jonas och arbetar inom konstens värld. Jag representerar inte någon organisation, däremot är jag betalande medlem i en organisation som sysslar med djuretiska frågor. Organisationen är Djurens Rätt. Jag kan försäkra dig om att det jag skriver inte sker i egenskap av representant för den organisationen, eller för någon annan. De åsikter jag framför är mina egna.
I den här typen av forum ser jag helst en öppen dialog där man tillåts uttrycka sig, oavsett åsikt, därav mitt tidigare inlägg till dig. Jag läser den här tidningen av den enkla anledningen att jag är genuint intresserad av djur- och naturfrågor, vilket även innefattar jakt- och viltvårdsfrågor. Det kommer jag att fortsätta med.

37. Klara besked

2008-11-18 16:20

Men inte från dig Dalle och inte från din försvarare Jonas heller. Men det ska jag ge er, vad finns för skäl att avstå?
Jag är idag i en ålder som betyder slutet på min jägarbana, jag har med olust följt denna rovdjursdebatt och politik sedan mitten på 60-talet.
Dessutom har jag fungerat inom en verksamhet där jag så gott som dagligen mött och konverserat med jägare om rovdjuren från stora delar av landet och ett är säkert. Dalle är en dålig representant för jägarkårens åsikter. Utrustad med frikostig fantasi kan jag spekulera i att på denna hemsida förekommer individer som själva har intressen, för att inte säga sitt arbete, inom rovdjursförvaltningen, och därför försvarar den. Om så är fallet skall jag personligen ställa till vederbörande verksamhetschef, liksom media och politikerkåren frågan: är detta förhållande sunt?
Ni har valt att inte skingra tvivlen!

36. Ojdå...

2008-11-18 14:26

Någon som heter, eller kanske rent av kallar sig Kenneth Eriksson, vad vet jag, visar plötsligt ett oerhört intresse för att reda ut vem jag är och vad jag jobbar med.
Jag kan upplysa dig om att jag har ett relativt "vanligt" arbete på ett stort företag, och jagar och fiskar en hel del. Likaså kan du lugnt avskriva dina teorier om att jag skulle tillhöra någon som sådana som dig brukar benämna "naturmuppsorganisation" fel, fel.
Vad du sedan tror om att "förekomma för att förarga" finns det massor av exempel på i detta forum. I BÅDA läger!
Alla har som bekant inte samma åsikter om allt. Råkar nu detta vara något som stör dig Kenneth, att låta folk ventilera vad de tycker i olika frågor som rör jakt, är du nog själv ute på fel hemsida.

35. Kenneth

2008-11-18 13:06

Intressant att du verkar ha en sådan klar bild av vilka "åsikter och uppfattningar" som ni har. Vilka räknar du in när du skriver "våra åsikter"? Har läst många många insändare här, där värderingar och åsikter skiljer sig markant även bland inbitna jägare. Vissa är helt klart av det extrema slaget och ändå tycks det inte vara några som helst problem att sluta upp bakom varandra så länge man har "rätt" inställning i just vargfrågan.
Det kan i övrigt handla om att sprida grova fördomar eller förolämpningar, ja t.o.m. rasistiska undertoner tycks passera med en ryggdunk så länge man har rätt inställning till vargen. Sluta ojja dig över att folk argumenterar i vargfrågan. Det här är ett forum, inte en klubb för inbördes beundran.

34. Är det någon som vet vem Dalle är?

2008-11-18 11:51

Kan du själv Dalle ge mig ditt rätta namn och yrke, eller kanske någon annan som känner honom beskriva här på sidan eller direkt till mig personligen berätta vad det är för en kuf. Intill dess han träder fram tror jag han förekommer på denna hemsida endast för att förarga och försöka styra våra åsikter och uppfattningar.

33. Du verkar "kuta på"...

2008-11-18 09:21

...rätt så ordentligt Straightpull, något målsnöre lär du dock aldrig spränga. Då måste man följa banan.
Varför skulle jag behöva svara på en fråga om "jaktligt värde på varg" och i vilket syfte? Har jag påstått att vargen är mer värd än annat vilt?
Den bör kunna jagas snart och för detta krävs det jägare, Straightpull. Kanske inte du, som tydligen för bekvämlighetens skull, hellre jagar kråkor och räv (här kan man också ifrågasätta "jaktvärdet"). Men det finns säkerligen gott om folk som "ställer upp", om det är så du vill benämna den jakt vi utövar på predatorer.
Nu raskt över till våran egen utveckling som du nämde något om. Inget har hänt på 100 år? Har det hänt något på 1 000 år? 10 000 år? Ge mig ett svar när vi slutade utveckla jakttekniker och metoder, Straightpull. Hade vi inte gjort detta håller jag fullständigt med dig.
Vem vill, hur trevliga jaktkamrater man än har, springa omkring mitt i vintern med höftskynke och spjut och sysselsätta sig med vargjakt?

32. Dalle, läs ordentligt eller låt bli att svara!

2008-11-18 08:40

Var har jag sagt att vargen skall utrotas? Var skrev jag att det skulle finnas vargar i Skärholmen eller på Sergels torg?
Mitt sista stycke var lite ironiskt men det handlade sannerligen inte om att det skulle finnas vargar på de nämnda platserna (däremot finns det mer människor där än på landsbygden – för 100 år sedan var det snarare tvärtom och då var det lätt att, med tvång, samla ihop folk till drev etc).

Svara nu på frågan hur mycket mer jaktligt värde varg har än annat vilt på ett mätbart sätt och på vilket sätt de senast 100 årens utveckling skulle göra det så mycket lättare att jaga varg idag. Du tänker väl ändå inte be om koderna till GPS-sändarna?

31. Anonym 2008-11-17 01:46

2008-11-18 08:40

Jag lade mycket väl märke till alla orden i meningen. Satslogiskt säger meningen att författaren har förhoppningen att det inte är så många som jagar för köttet längre. Alternativt är det ironiskt menat och han ser därmed ned på dem som gör så (dvs jagar för köttet). Om författaren därmed anser sig tillhöra jakteliten i motsats till de ”inkorrekta” köttjägarna, så står det mig fritt att ha en annan åsikt. Och det kommer jag att ha!

30. Nej finnstövarn

2008-11-18 08:39

Lyckligast vore om Naturvårdsverket fort som tusan tog bort eländet själva...

29. Lyckligast...

2008-11-17 11:55

...vore det med allmän jakttid.

28. Står man för att utrota vargen...

2008-11-17 08:45

som art Straightpull, skall man också då i ärlighetens namn framhålla att det är ALLA rovdjur man vill bli av med, dom andra gör nämligen MINST lika stor skada som vargen på våra viltstammar, och VI har ingen som helst "nytta" av dom heller, vad har din "logik" här?.
Att bara vi jägare med vår syn på naturen skall bestämma vilka arter som tillåts existera "allt som går att äta är vårat" vet jag att vi aldrig kommer att uppnå, och inte bör vi försöka eftersträva detta heller.. Vi får ju tex. lov att ha och förvalta en älgstam på 300 000 djur i stort sett "bara för oss själva", vilka andra grupperingar tror du ser dessa "enbart som en tillgång"?
Börjar dessutom tröttna på "tjatet" om Skärholmen, Sergels torg och Östermalm. Där har aldrig och kommer aldrig att springa några vargar i dom kvarteren, däremot är 80% av Stockholms län skog så visst finns det plats där.
Vi som jagar bör arbeta med realistiska mål i stället, exempelvis att till en början få till jakt på vargen.
Till Calle kan jag bara säga som avslutning att jag aldrig läst några av rovdjursföreningens "alster", dom brukar vara rätt så välciterade på detta forum, så jag ser ingen som helst anledning att gräva där.

27. Jägare

2008-11-17 07:50

Du kanske ska ta ett snack med Calle Seleborg, för det är bland annat annat han som sprider information om att vargen snart kommer att ge sig på oss människor.

26. Staightpull, du la händelsevis inte märkt till...

2008-11-17 07:49

...det lilla ordet INTE efter parentesen när du citerade Dalle?

25. Nastrjovja

2008-11-17 07:49

Jag har sett varg på tio meters håll, jag är inte rädd för den. Med din logik kan jag hävda att trafiken är helt ofarlig. Jag har kört bil i 40 år i hela Europa och Nordamerika utan en skråma. Sovjetiska (nu ryska) vargforskare är de främsta i världen. De har mycket gott om forskningsmaterial. "Wolves in Russia" av Will Graves är resultatet av 60 års studier av varg i Sovjet. Klarar du inte ryska kan du börja med den.

24. Nastrjovja

2008-11-16 19:12

Tänk att det fortfarande finns idioter som tror vi vill ha bort vargarna för att vi är RÄDDA för dem! Hur många gånger skall vi förklara för dig att de förstör en kultur som är flera hundra år gammal? Massor av prima älgkött blir till vargskitar. Barn-barnens favorithund blir till skinnslamsor. Aveln på jakthundar försvinner. Jakt- och vapenaffärer får slå igen. Staten missar massor av pengar då ingen vill köpa jaktkort längre. Med mera, med mera... Så sluta jolla dig med att vi är rädda för vargen!

23. Dalle, vilken härlig logik!

2008-11-16 19:12

Kan inte undvika att sätta två av dina meningar i inlägget mot mig och V.Arg efter varandra:
”Nej det är nog (förhoppningsvis) inte så många som jagar för köttets skull idag.”
och ” V.Arg, vill du bara skjuta för att döda och känna någon sorts njutning av detta föreslår jag att du besöker närmsta tivoli”. Ur den första meningen, speciellt med tanke på parantesen, kan man ju inte dra någon annan slutsats än att du förespråkar ren nöjesjakt (och den ligger ju bra till hos jaktmotståndarna...). I nästa mening beskyller du V.Arg för just nöjet i att skjuta och döda. Hur skall du ha det?

Nåväl, vi som jagar både rävar, kråkor och kött får väl tacka super-, och tydligen, nöjesjägaren Dalle efter varje lyckad vargjakt i framtiden. Tills dess kan du väl ge tips på vad hos vargen som gör den till ett värdefullt vilt. Kom dock inte med att det är för att det är svårt att komma till skott, det vet vi redan och det gäller dessutom redan för flera, betydligt värdefullare, vilt.

Din optimism kring att 100 års utveckling skulle göra det lättare att jaga varg idag är just bara optimism. Troligen låg inte framgången i jakten i verktygen utan snarare i processen, delar av denna handlade väl om att med rent tvång köra ut landsbygdsborna för drev och att gräva gropar mm. Men det är klart, vi kanske kan gå till Sergels torg eller Skärholmens center och beordra några 100 att komma med på vargjakt (numera ingår gratis bussresa, haha).

22. Kamrat Seleborg!

2008-11-16 13:18

Partiet är dig tacksamt för spridandet av den rätta läran!
Allvarligt talat, genom att citera litteratur från Sovjettiden kan man hamna väldigt fel.
Det är trovärdigare att tala från egen erfarenhet, så därför frågar jag dig: Hur många vargar har du sett i ditt liv och hur många av dessa var hotfulla mot dig?

21. Re: JL

2008-11-16 10:14

Vad är det som kommer att jämna ut sig säger du? Inte är det då vargstammen heller. I så fall skulle man väl varit mera rädd om Norrtäljevargen.

20. Vargen är mycket ätbar

2008-11-16 10:14

I den ryska literaturen om varg skriver man ”Vargar är skadliga för människor ur många synpunkter; de angriper boskap och hundar, vilda idisslare och andra nyttiga djur, sprider sjukdomar och går även till direkt anfall på människor. Den lilla nytta man kan ha av infångade vargar (hudar, smakfullt kött som är utmärkt till mat) och som djur för nöjesjakt, kan inte jämföras med den skada för människors hälsa och ekonomiska intressen som orsakas av dessa otvivelaktigt skadliga rovdjur”. Sid 262 i Sojetunionens däggdjur. Vol II. Rekommenderar Dalle att utvidga sin läsning utanför Sv Rovdjursföreningens alster.

19. Stövarjägare från Dalarna

2008-11-15 16:50

Om Norrtäljevargen har bevakats annorlunda i media vet jag inte, det beror nog på vilken media du väljer. Det lär nog finnas gott om tidningar runtom i landet som nu gottar sig åt att vargen kommer in i Stockholmsområdet, så det jämnar nog ut sig skulle jag tro. Har personligen svårt för den här typen av polarisering, oavsett var man bor.

18. Snälla Kärran...

2008-11-15 16:49

Titta på kartan för var reviren finns så ser kanske till och med du att inget finns inom en radie på 15 mil från Norrtälje. I Dalarna har vi MINST 11 st. Lite skillnad det!

17. Kanske är det för att Stockholmarna inte tycker det är så ”stort”...

2008-11-15 10:08

....”Stövarjägare från Dalarna”. Vi har haft ett ganska stort antal vargar (10-tal?) som vandrat och blivit sedda och fotograferade runtomkring Stockholm, men det har aldrig blivit skriverier om oskygga vargar som de man kan läsa från t ex Dalarna.
Kanske är det så att människor runt Stockholm har andra saker att oroa sig för? Det behövs kanske mer än ett djur som ”påstås” vara oskyggt och farligt, för att luttrade Stockholmare ska reagera.

16. Eftersökshund

2008-11-15 10:08

Hur har dom tänkt ovh göra med eftersökshundarna om kräket blir skadskjutet? Jag är då inte beredd att släppa någon av mina hundar på ett sådant eftersök, men enligt svensk lag så är man skyldig att ha tillgång till en godkänd eftersökshund vid all jakt, fast å andra sidan så åker ju länstyrelsegubbarna efter vargarna hela tiden så det kanske inte behövs.

15. Dalle

2008-11-14 16:46

Okay, Dalle jag ger mig! Den som lever får se och jag hoppas du får rätt. För vargjakt kommer tvivelsutan behövas inom en snar framtid. Men tråkigt som f-n är jag alldeles övertygad om att kommer att bli.
Ha en bra helg!

14. Dalle

2008-11-14 15:35

Läs inlägg du skall svara på ordentligt. Jag har aldrig sagt att vargen inte kommer att jagas p.g.a den inte går att äta, inte heller påstår jag att jag kommer att jaga varg för tillfredsställelsen att bara få döda den. Enda positiva var att det skulle bli en mindre skrev jag, men som vanligt hugger (skriver) du utan att tänka.
Conny och Magnum träffar bättre med "sina" anledningar till att jakten på varg aldrig kommer att bli mer än ett nödvändigt ont.

13. Norrtäljevargen

2008-11-14 14:19

Varför skriver inte Aftonbladet och Expressen något om den ensamma vargen som skall skjutas i Norrtälje? Jo, för att 08-orna nog är jädrigt glada att den försvinner. Låt den leva så dom får lite problem också!

12. Conny

2008-11-14 14:19

Vad gör vi med rävskinnen då, eller bäver? Det är väl upp till var och en om man sparkar ner sitt byte i ett dike eller vill ta vara på och använda skinnet. Det finns ju dom som inte samlar på "dödskallar" och hänger på väggen heller. Jag har heller inga erfarenheter av vargjakt, men det är väl något vi kan skaffa oss,vi får väl prova oss fram.
Kunde man utrota en hel vargstam på 1800-talet med vad som stod till buds på den tiden, skall vi väl med dagens teknik och 100 års lärdom vara kapabla att klara en begränsningsjakt som detta blir frågan om? Det brukar ju nästan per automatik infinna sig tvivel och motstånd mot sådant som är nytt, och nytt är ju detta med vargjakt också Conny. Jag väljer att vara optimist och hoppas i alla fall vi kan börja jaga, så får vi se hur det utvecklas.

11. Dalle

2008-11-14 13:28

Du går lite väl hårt fram åt SP och V.Arg, men ditt inlägg har glimt av humor och det kan uppskattas. Men handen på hjärtat, tror du inte att det bara är rätt speciella jägare som till äventyrs vill jaga varg? Själv har jag inga erfarenheter men sett en del vargjakt på film och nog tycker jag det mest liknar djurplågeri med stressade djur som är inringade av lapptyg osv. Sen kan man ju även lätt inse att ett djur som varg kommer att bli extremt svårjagat den dagen de börjar bli eftersatta. Vem f-n vill sitta i blickstilla i timmar och vänta på ett byte som är helt värdelöst? En vargkropp är ju bara och sparka ner i närmsta dike och gå därifrån. Nä, jag tror inte du får många jaktkompisar med på vagjakt.

10. Inte alls roligt

2008-11-14 13:27

Nä Du Dalle, eftersom du inte kan jaga vargen med hund, vilket du kan i de av dig uppräknade exemplen, så får du allt vänta på spårsnön och ställa dig i vinterkylan och passa på ett ställe där du tror vargen kommer att passera.
Men kan du få ett antal av allmogen att gå i en kilometerlång drevkedja, så blir det naturligtvis litet trevligare.
Ställer du upp?

9. Straightpull och V.Arg...

2008-11-14 11:14

Vargar går inte att äta, punkt slut, och därför skall vi inte jaga dem. Ett uttalande gjort av "riktiga" jägare. Inget flams och trams här inte, det som inte platsar på middagsbordet skall vi inte bry oss om, det får andra som tycker att de är lämpade för detta ta hand om och roa sig med.
Vilka andra då? Skall vi dela upp oss i två grupper? En som bara jagar "kött" där dessa två gentlemän givetvis bör ingå, och så får resten av jägarkåren ta på sig ansvaret för jakten på rovdjur, kråkor och måsar. Nej det är nog (förhoppningsvis) inte så många som jagar för köttets skull idag.
Förklara varför inte vargjakt skulle kunna vara lika roligt som rävjakt, björnjakt eller för den delen klövviltsjakt? Har ni provat?
V.Arg, vill du bara skjuta för att döda och känna någon sorts njutning av detta föreslår jag att du besöker närmsta tivoli... De brukar ha småtrevliga attraktioner där du kan panga både ankor och björnar för 20 spänn, ha det så kul. Några andra av oss ser fram emot kommande vargjakt.

8. Uppgifter från 2004

2008-11-14 09:57

Dom har tagit deras undersökning från fjälmistra som gjordes 2004!
Så dessa siffror stämmer nog inte i dagens läge...

7. Thjelvar

2008-11-14 09:57

"För övrigt spelar det ingen roll om det finns 250 eller 300 vargar, för vi kan ändå inte utnyttja naturen för rekreation, motion etc. som vi vill"

Jo, det kan vi. Tragiskt med killen som blev attackerad av björn. Det är dock sällan personer som INTE smyger, utan rör sig med naturligt i skogen blir attackerade.

6. Vi gnäller men riksdagen bestämmer

2008-11-14 09:56

Så här skriver Naturvårdsverket skadeglatt:
De stora rovdjuren finns åter i våra skogar och fjäll efter att nästan ha varit utrotade i mitten av 1900-talet. Ett brett paket av insatser ska se till att de kan överleva långsiktigt och minska konfliktrisken om tamdjur.
Se https://www.naturvardsverket.se:4545/sv/Arbete-med-naturvard/De-stora-rovdjuren/Sammanhallen-rovdjurspolitik/

Lägg märke till orden ”ÖVERLEVA LÅNGSIKTIGT”.

I regeringspropositionen ”Sammanhållen rovdjurspolitik” står det vad det innebär att arter skall överleva långsiktigt: http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/76/c6ba0dfe.pdf:

”Den forskargrupp som utredningen anlitade anser att det för långsiktigt bevarande av de olika rovdjursarterna oftast krävs stammar om ett par tusen individer. Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv.”
Se pkt. 5.1 på sidan 23.

Man bör även observera att utredningens förslag var: ”… finnas sammanhängande livskraftiga stammar” men regeringen ändrade till ”… de (rovdjuren) långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och även kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.”

Detta är vad som fortfarande gäller, detta är vad alla fanatiska tjänstemän anser sig ha rätt och skyldighet att arbeta för, allt snack om etappmål och dylikt är bara till för att man tror att detta är ett sätt att ”smyga” rovdjuren på folk och att VÄNJA folk med att naturen tillhör rovdjuren och se till att så många som möjligt flyttar utan protester.

Alla som tror att myndigheterna avser pruta på det långsiktiga målet lurar bara sig själva. Vad som gäller är MINST 5 000 individer för björn och varg, MINST 3 500 individer för lo och kungsörn samt MINST 3 000 individer för järv. Sen skall man lägga till ”säkerhetsmarginal för s.k. tjuvjakt”, säkerhetsmarginal för ”inventeringsfel” osv. Dessutom är detta LÄGSTA nivåer för långsiktigt bevarande!

Så glöm allt snack om 200 vargar osv., detta är bara vackra blåa dunster i våra ögon, eller lugnade medel för att minska motståndet för stunden. Vi VILL INTE gärna tro det värsta, men så är det, det är vad som händer och det finns INGET vi kan göra.

5. Procenten

2008-11-14 09:39

Procenthalten av positiva människor måste vara promille.
Vid valet fick folk rösta i vargfrågan på vissa ställen med jättemajoritet mot varg som följd.
Att 40 procent av jägarna är positiva och drygt 60 procent av befolkningen tror jag inte på. När och hur gjordes den undersökningen?
För övrigt spelar det ingen roll om det finns 250 eller 300 vargar, för vi kan ändå inte utnyttja naturen för rekreation, motion etc. som vi vill.
Andreas Carlgren och Naturvårdsverket får gå ut i skogen och skjuta sina vargar, björnar och lodjur själva.
Björnen som nyligen anföll en jägare var för övrigt inte heller farlig för allmänheten, enligt ett uttalande från myndigheterna...

4. Värdefullt vilt?

2008-11-14 09:38

Kan någon förklara hur vargen kan bli ett värdefullt vilt? Går den att äta? Haha!
Egentligen skulle artikeln vara perfekt underhållning om inte bakgrunden vore så tragisk... Fruktansvärt penningslöseri med så värdelös forskning!

3. Värdefullt jaktvilt?

2008-11-14 09:38

Den enda värmande känslan med att skjuta en varg vore väl
vetskapen att man decimerat sattyget med i alla fall en individ... Högt i kurs som jaktbart vilt kommer den aldrig att stå hos jägare. Jakten kommer mer att ses som ett nödvändigt ont, påprackat oss av folk utan sunt förnuft.
Skottpengarna fördubblades nyss i ryska Karelen för att få en ökad vargjakt. Samtidigt lägger vi svenskar miljarder på att etablera den här... Ja, inte fan tänker vargivrarna längre än näsan räcker i alla fall, om de tänker alls vill säga.

2. Öka!

2008-11-13 16:07

Var finns de 40% av jägarna som vill att vargstammen ska växa? Troligtvis inte där de finns varg idag.
Och de allra flesta av allmänheten är ju så oinsatt i vargfrågan att de inte vet vad varg i grannskapet innebär.

1. Positiva glesbygdsbor är lätt räknade

2008-11-13 16:06

Framför allt om de får diskutera vargförekomst där de bor och där de jagar. Vargmotståndet ökar med kvadraten på minskat avstånd till vargrevir eller vargförekomst. Ytterst få vill ha vilda vargar i sin närhet.
Roslagsvargen ska skjutas eftersom den inte flyttar på sig från närheten till Stockholm. Några få angrepp på fårbesättningar har inte någon annanstans varit tillräckligt skäl för skyddsjakt.
Hur kan man inbilla sig att program för att få stadsbor till glesbygden i mellansverige gör att vargacceptansen ökar? Händer inget med vargjakt i vinter försvinner förtroendet fullständigt för våra förtorendevalda i riksdag och regering. Detta förtroende är redan på så låg nivå att det knappt är mätbart.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB