• Allmogejakt

Forskare vill stoppa flytt av vargvalpar

AktuelltPublicerad: 2012-12-12 17:51

Det är ett högriskprojekt för Naturvårdsverket att ta av den finskryska vargtiken hennes valpar och flytta dem söderut. Skandulvs forskare har gjort en riskanalys och bedömer det osäkert om en enda valp överlever tills de kan bilda egna revir.

Forskarna förordar istället att vargparet får föda och fostra sina valpar i renskötselområdet och att valparna sedan får sprida sig utan mänsklig inblandning.

Det är Olof Liberg, Håkan Sand, Per Ahlqvist och Johan Månsson som författat riskanalysen. Rapporten heter ”Riskbeskrivning för Regeringsuppdrag bevarande av genetiskt viktig varg”och landade på Naturvårdsverkets bord onsdagen den 6 december.


Ska bort från renskötselområdet
Naturvårdsverkets plan, vilket vi berättat tidigare i Jakt & Jägare, är att ta flyttvargens valpar och placera hos andra vilda tikar. Därefter ska flyttvargen ”avlägsnas” från renskötselområdet. Om det betyder flytt eller avlivning inte inte preciserats.

Det är många parametrar som ska stämma för att det projektet ska lyckas och flyttvargens gener ska föras vidare i vargstammen. För det första måste alla mottagartikar i projektet vara märkta. Vintern som gick misslyckades märkningarna helt. Nu räknar forskarna med att man lyckas märka sex till åtta vargtikar innevarande vinter.


Hittar man flyttvargens lya?
I fallet med flyttvargen är det hittills sagt att hon inte ska sövas ytterligare en gång. Dels är hon sövd tre gånger tidigare, vilket i forskningsammanhang är gränsen djuretiskt. Dels tror fältpersonalen att hon blir extremt svår att jaga i kapp för sövning. Hon vet vad helikopterljud innebär.

Därför är det istället hannens sändarsignaler som ska berätta var tiken lagt sig för att föda sina valpar. Där finns ett mått av osäkerhet om när valpningen egentligen inträffar. Just tidsaspekten är ytterst viktig. Det får inte skilja mer än åtta dygn mellan finskryskans valpning och mottagartikens valpning. I det vilda föder tikarna inom ett spann mellan slutet av april och slutet av maj, alltså fyra veckor.


Grundkriteriet: Valpning
Sedan gäller det att sändarna på mottagartikarna fungerar, så att Naturvårdsverkets fältpersonal hittar lyorna när de ska plantera ut vargvalparna. De senaste åren har sändarna visat dålig tillförlitlighet, men Skandulv bedömer att det är 90 procents chans att man har kontakt med varje enskild tiks sändare.

Men det räcker inte, grundkriteriet måste också var uppfyllt. Vargtikarna i projektet måste valpa. Där är bedömningen att det är 70 procents sannolikt att varje enskild tik föder valpar i vår.


Noll eller en överlever
Forskarna har också vägt in de svårigheter som kan uppstå när Naturvårdsverket en vecka före valpningen ska åka runt och försöka förmå markägare och jakträttsinnehavare att ta emot flyttvargens valpar. Bedömningen är att endast 30 procent av mottagartikarna kommer att vara kvar när även den aspekten vägts in.

Ovanpå allt tillkommer dödligheten bland vargar. Kontentan blir att forskarnas anser det osäkert om en enda av finskryskans valpar överlever så länge att de kan bilda eget revir. Man anger att noll eller en individ lyckas med det.


Stor osäkerhet i projektet
Forskarna poängterar dock att deras beräkningar i vissa fall bygger på grova uppskattningar, eftersom det inte finns forskningsresultat som visar exempelvis hur villiga markägare kan vara på att ta emot vargvalpar under de här förutsättningarna.

Här vill Liberg, Sand, Ahlqvist och Månsson att beteendevetare och statsvetare studerar saken närmare.

Men de slår fast att osäkerheten kring projektet är stor.

”Eftersom hela denna process bygger på en lång kedja bestående av delprocesser som har ett slumpmässigt utfall räcker det med att en av dess delprocesser misslyckas för att hela kedjan ska fallera”, skriver Skandulvforskarna.


Förordar naturlig utvandring
De förordar istället att flyttvargen får behålla sina valpar i Junsele och att de får vandra ut precis som andra vilda vargar lämnar sina revir.

”Vår bedömning: Det bästa alternativet. Störst överlevnad och ökat förtroende från allmänhet och EU till svensk vargförvaltning. Problem med renskötseln, men borde gå att lösa”, skriver forskarkvartetten.

Ytterligare ett alternativ är att låta valparna födas och fostras i Junseletrakten. Sedan sövs de och flyttas till vargbältet nästa vinter.

Det ger enligt forskarna en något lägre överlevnad än om vargarna får vandra ut från Junsele utan påverkan av människan. Däremot är chansen för att de reproducerar sig något högre än om de flyttas som valpar.

Hur agerar Naturvårdsverket nu?
Bedömningen är att flytt av vargar i den åldern, innan de fyllt ett år, har större chans att lyckas än när det handlar om vuxna vargar. Det är alltså större sannolikhet att de blir kvar söder om renskötselområdet. Det här alternativet innebär också att skadorna på rennäringen minskar jämfört med om flyttvargens valpar tillåts vandra ut på egen hand.

Nu återstår att se hur Naturvårdsverket agerar. Man har lovat samerna att finskryskan kommer att berövas sina valpar och tas bort från renskötselområdet i och med att regeringsuppdraget går ut den 31 maj.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Kjell Lennartsson!

2012-12-15 17:05

Är det inte dags att inse att DNA är bättre bevis för att den röda tiken inte är någon hybrid, än en konservator och en kanadensare som aldrig fått några forskarrapporter på varg publicerade?
Jag föreslår att du kollar upp deras CV, för jag har sett att det finns de som tror att båda skulle vara erkända vargforskare - vilket inte överensstämmer med sanningen.

28. Kjell Lennartsson

2012-12-14 11:07

Att den här tiken har för mycket hund i sig är vi ju ganska eniga om.
Är det då inte ett miljöbrott av NV att låta henne gå i avel?
Hon är ju heller inte den enda av sin sort. Så att det pågar en handel med hybrider är ju ganska uppenbart.
Erlandsson och Carlgren var ju ganska tydliga på den punkten på deras presskonferens ang den uteblivna vargjakten att hybrider var ej önskvärda.
Om ni gjorde en polisanmälan så att saken prövas vore ju ett steg i rätt riktning.

27. Svenljunga

2012-12-14 07:45

Gör nu inget förhastat som ni sen ångrar som med eftersöken, där bidde det en tumme tott., Jag är stolt över oss i Dalarna och Värmland som aldrig vikit ner oss, eftersök är skippat, visst finns de några som trotsar detta och det kan ju vara till glädje för polisen men inte för glesbygden. Håll med om att vägra jakt på vildsvin skulle vara det effektivaste sättet. Men har förståelse att många tycker det är kul och har inte varg ÄN SÅ LÄNGE

26. nr 25 K.L Svenljungagruppen

2012-12-14 07:45

Men NI tänker alltså inte göra någon anmälan och samarbeta med samerna? Betyder det att ni inte ser hybriden som ett miljöbrott när den befinner sig hos samerna trots att vi lever och verkar i samma land?
Hade i och för sig inte väntat mej något annat. Det är ju bättre för er om hybriderna är så långt uppe i norr som möjligt...

25. # 21 Svar Miss.

2012-12-14 01:42

Vi menar att NVV nu är ute på mycket svag is juridiskt. Frågan är om NVV har begått ett brott när man släppt ut en hybrid i naturen som man tidigare har fångat in. Vi tror faktiskt det och skulle gärna vilja få detta rättsligt prövat genom att göra en polisanmälan. Det finns mycket besvärande bevis för att denna röda tik är hybridiserad så NVV skulle verkligen ha den del att förklara om vi lämnade in en anmälan. Om man nu valt att ta den planerade vägen där man skulle släppa ut hybridvalparna i vargbältet så hade man definitivt varit den som orsakat en hybridisering i detta område och då menar vi att möjligheten att polisanmäla NVV för miljöbrott varit ännu större. Nu verkar det dock som om NVV fått kalla fötter och dragit tillbaka detta förslag.

24. Àndra gången

2012-12-13 19:13

På en vecka vargmobben vill att psykvården ska hjälpa oss i glesbygden.personligen skulle jag uppskatta lite vanlig sjukvård mer, men det är väl för mycket begärt. Resurserna räcker bara till sjukvård i städerna. Fast vi får ju varg i stället. I och för sig förstår jag dem. Man behöver säkert undersökas av en psykdoktor om man accepterar alla indragningar i välfärden och bor kvar

23. MP

2012-12-13 16:33

Är inget bra val i alla fall.
Jag försvarar inte C tvärtom oerhört besviken på dom. Röd Grön sörja kommer bara göra saken värre. Se länken.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Rovdjur_H002MJ479/?text=true

22. Låt oss utnyttja vår makt

2012-12-13 15:20

Ansvarig chef för NVV är miljöministern Lena Ek. Normalt när man anser en verksamhet fungera på ett felaktigt sätt byter man ut verkställande direktören eller styrelseordföranden. Det är bara den vägen vi kan utnyttja var makt. Ansvarig ledare för NVV är Centerpartiets Lena EK och i bakgrunden spökar Landsbygdsministern Eskil Erlandsson. Låt oss inrikta vår verksamhet i kommande val på att se till att centerpartiet hamnar under 4% så får såväl Ek som Erlandsson och samtliga riksdagsmän och även centerpartisterna i Bryssel göra något annat än ställa till problem för folket på landsbygden. Det kan som sakt inte bli värre med något annat parti som innehar dessa regeringsuppdrag. Det kan dessutom bli en fingervisning om att det kan löna sig att gå landsbygdens folk till mötes i viktiga frågor som berör dessa.

21. nr 15 K.L. Svenljungagruppen

2012-12-13 12:48

I en annan debatt 2012-12-05 skrev ni att det var ett miljöbrott med hybrider i svensk natur och att ni låtit genetiker tittat på Libergs DNA analys från Kennet Erikssons blogginlägg. Även de konstaterade att den gula tiken bär på hundgener.
Har ni eller tänker ni göra en anmälan?

20. Studera " Rapport från Projekt VARG"

2012-12-13 12:47

Hela detta bygge har ju alltsedan mitten av 70-talet slaviskt följt upplägget i Projekt Varg. Nu verkar både "experterna" på Grimsö och NNV kommit i otakt med varandra.
Nu när tamrenar står på menyn, så vill jag flagga för vad som snart säkerligen kommer att lanseras.
På sidan 18 i Projekt Varg står det följande : "En möjlighet att försörja en svensk vargstam med ren men ändå inte skapa konflikter med samerna vore att återinföra vildren ( skogsren ) i södra Norrland utanför renskötselområdet."
På sidan 25 skrivs också om " METODER FÖR UTPLANTERING AV VARG"
På sidan 27 slutligen anges upplägget för " ÅTGÄRDER FÖR ATT FÅ VARG ORTSTROGEN VID UTSLÄPP".
Bara att studera...
( Hela denna såpa borde vara någonting för Uppdrag granskning )

19. Hannen har sändare

2012-12-13 12:47

Enligt uppgift har man inte satt någon sändare på tiken efter det att man tog bort den förra. Det skulle ju vara klumpigt eftersom hon bara kunde sövas tre gånger.
Däremot har man enligt samma källa begåvat hennes partner med sändare och han lär väl knappast lämna henne så många meter. Allt naturligtvis för att veta var man har dem.

18. Till Göran L

2012-12-13 12:47

Om Du läser så står det ju att det är hanens sändare som förhoppningsvis nu ska visa vart tiken lägger sig!

17. Finns ingen hejd längre....

2012-12-13 10:28

Det blir bara värre och värre. "Jag är så glad att jag är svensk". Det som känns hoppfullt är att det finns så många människor som högt och tydligt proteserar och kämpar mot denna vansinniga vargcirkus.
Undrar om sanningen kommer i kapp?
Hur stor är skadan då?

16. Sändare??

2012-12-13 10:26

Det verkar som tiken har en sändare igen fast NVV tog ju bort den vid senaste flytten. Hur har det gått till??

15. Det finns inget stöd för att släppa ut hybridvalpar.

2012-12-13 09:05

Det är inte acceptabelt att släppa ut varghybrider i naturen därför avbröts säkert planen om att släppa hybridvalpar i vargbältet. Till och med Miljöpartiet har haft en motion uppe i riksdagen om att all utplantering av hybrider måste stoppas så för detta finns det absolut inte någon acceptans. Trots att NVV vet om att denna tik är en hybrid så kör man på och inte låtsas höra kritiken. Men en dag så kommer säkert sanningen ikapp de som i dag är ansvariga.

14. djurplågeri

2012-12-13 09:05

Flytta ungvargar till vargrevir i vargbältet dom kommer bli dödade direkt av vargarna som har reviret där dom blir utsläppta

13. Sätt ner foten.

2012-12-13 09:05

Ännu ett bevis för att värnarna (projekt varg) hela tiden flyttar fram positionerna helt ogenerat. Detta måste inses och stoppas av SJF,JRF och LRF NU! Inse att värnarsidan inte har rent mjöl i påsen och sätt ner foten!

12. Politiker!

2012-12-13 07:23

Åker verkligen alla politiker så långt bak bussen som det verkar?
Återigen är det tjänstemän som styr och satt demokratin ur spel men allt är enligt projekt varg och Hr Bjärvall myser framför brasan.
Nu är det bråttom. Det märks på de sk kallade forskarna, samtidigt tror jag nog dom knappt kan tro sin egen lycka. Så flata politiker hade dom inte väntat sig ens av en rödgrön sörja.
Helt uppenbart gäller kommunals ordspråk "själv är bäste dräng".
Tänk på det Norrland och agera efter det nån hjälp ifrån ovan kan ni inte räkna med.
Grattis NV LST SJF SRF NSF APU WAS plus alla andra värnarorganisationer det går bra nu:(

11. Stor osäkerhet

2012-12-12 22:06

anger de som säger sig kunna hanteringen av projekt varg. Med det sagt kommer det sadistiska projektet att fortsätta då en bred kunskap om hur man fram tills nu misslyckats.
De har helt enkelt uttryckt från Grimsö tills nu pågående projekt tappat greppet, ja hela sin prestige som sk experter.

10. Tokerier

2012-12-12 20:12

Finns de nåt annat land inom eu som håller på med sånt här? Slöseri med pengar och beröva människor deras frihet och vilja att verka och leva på landsbygden.

9. " Lekstuga "

2012-12-12 20:03

Ett antal personer som under många år fått sin försörjning genom dessa olaligt utplanterade djurparksvargar. Nu förespråkas flytt til " vargbältet " av valparna?
Lägg hellre ned tid och resurser för att en gång för alla berätta för oss i "vagbältet" vilka krafter som på ett kriminellt sätt ligger bakom detta spektakel. Vi i "vargbältet" kommmer aldrig att acceptera denna etablering i våra trakter.
Är det inte "kaffekoppsmetoden", ja, då är det forskare som skall lära oss att inte vara rädda för detta spektakel !
Finns vägs ände i detta elände ??
Bruka våra skattepengar till något bättre i "vargbältet".

8. Jaha

2012-12-12 20:02

Då börjas det, nu får det vara nog med detta ljugande från NVV och dess personal. En sak bevisar detta lita aldrig på en stalig myndighet.

7. Bra initiativ av forskarna.

2012-12-12 19:08

Man har lovat samerna att valparna ska avlägsnas från tiken. Som sagt det djuretiska är inte så viktigt norr om Dalälven. Vi andra ser beslut ändras hela tiden och det är bara att glatt stå i givakt och ta emot det som påtvingas oss. En del av livet vare sig man gillar det eller inte. Det kanske borde gälla alla invånare i Sverige eller har vissa en gräddfil? Blir man populär då? Knappast! Tänk hur det har blivit...inte ens pepparkaksgubbar i luciatåget är längre politiskt korrekt.

6. Ja, steg för....

2012-12-12 18:34

steg, rennäringen ska offras, allt är säkert planerat och förutbestämt. Nu är det viktigare än någonsin att samerna står emot. Inga avtal med dem som vill utrota samekulturen. Alla som bryr sig om gles- och landsbygd måste nu stå bakom samerna, även om vi inte alltid har samma åsikter. Myndigheterna kommer annars att offra den ena minoriteten efter den andra. Småbrukare och djurhållare i söder står på tur. Man hoppas ju att detta vansinne snart skulle kulminera, men det verkar inte så, allt sunt förnuft är borta, NVV är förblindad av denna fråga. Biologisk mångfald är bara tusentals vargar, inget annat. Tragiskt, man vill offra småbruk och samer med ena handen och låtsas stötta dem med andra, det är dessvärre inte möjligt. Sällan har väl en myndighet så totalt genomskådats. Det borde ju innebära konsekvenser, men än så länge kör man på, med medlöparforskare och annat handplockat folk.
Håll ihop landsbygdsbor, naturbruksmänniskor, jägare och samer!!

5. Min analys...

2012-12-12 18:33

var helt korrekt när jag sa att nästa steg är att sakta men säkert nöta ner samerna!
Nu är vi där med råge!
Jag tycker att det är skrämmande hur dessa s.k. forskare resonerar och agerar! De är okultiverade och visar ingen som helst hänsyn för människor!
Vargen skall bort från Sverige därmed basta!

Nollvisionen den enda rätta!
VVV.

4. Det rullar på enligt planen

2012-12-12 18:23

Det här blir som en upprepning. Vargparet i Junsele kommer aldrig därfrån förrän någon sätter en kula i dem.
Det har hela tiden varit forskarnas och NVV:s taktik att flytta fram positionerna undan för undan.
Jag envisas med att sätta min kaffekopp på att Junsele fått en vagetablering för evig tid om myndigheter och forskare får som de vill.

3. Skådespelet är igång.........

2012-12-12 18:06

Jaha, nu börjar skådespelet för att Naturvårdsverket ska kunna etablera varg i renskötselområdet. Allt under parollen vargen är viktigare än allt annat. Skulle nog tro att den här riskanalysens utfall är beställd av "verket".

2. Jaha!

2012-12-12 18:05

Det började med att vargen fick vara i renbetesland men inte bilda revir, sedan ändras det till att varg skulle få vara där tills de fått valpar, sedan skall de bort från området. Nu gäller att de får stanna och hur stor är sannorligheten att vargkullen flyttar sig söderut? När de lika gärna kan stanna kvar eller springa väst, öst eller norrut.

Ett talesätt: Ge man dom (NVV och övriga vargmuppar) lillfingret så tar dom hela handen! Här snackar vi verkligen om detta talesätt.

Gör det bästa av saken och skjut bort vargarna så är det slutlekt!

1. Detta visar

2012-12-12 18:05

Att det inte finns någon kommunikation i nvv. Man gör lite som man känner för istället för att använda kompetenta människor. Varför, om man nu gör ett liknande projekt, har man inte beräknat alla scenarior.
Gång på gång gör man upprepade dumheter och ingen reagerar, finns det ingen som helt kompetens på NVV??
Tydligen inte

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons