• Allmogejakt

Gävleborg får mest pengar för rovdjursskador

AktuelltPublicerad: 2006-03-01 18:42

Naturvårdsverket har i år avsatt närmare 38 miljoner kronor för täcka skador av rovdjur och annat vilt.
Största summan går till rovdjursdrabbade Gävleborg, som får drygt 2,66 miljoner kronor.
I en första etapp har Naturvårdsverket delat ut nära 15 miljoner kronor till länsstyrelserna för att förebygga skador av vilt.

Merparten går till att förebygga skador av sälar och stora rovdjur. Men även till gäss, sångsvan och tranor kan ge kostnader.
I år finns närmare 38 miljoner kronor avsatt för att förebygga och ersätta viltskador. Resterande 23 miljoner fördelas senare under året och går bland annat till att ersätta skador.
– Vi brukar hålla kvar en del av anslaget på det här viset. Då kan vi styra pengarna för ersättning till de områden där de behövs bäst, säger Per Risberg, handläggare på viltförvaltningsenheten.
Närmare fem miljoner kronor går till att förebygga skador av säl. Fiskare får bidrag för att byta till sälsäkra fiskeredskap. Fiskare längs Norrlandskusten får bidrag för laxfällor. I Halland kan fiskare byta till starkare material i ålryssjor.
Där rovdjursstammarna är starka eller expanderar görs den största satsningen för att förebygga rovdjursangrepp.
Naturvårdsverket hoppas att det ska öka acceptansen för rovdjuren i Västra Götalands, Örebro, Värmlands, Västmanlands, Dalarna och Gävleborgs län.

Fördelningen är följande:

Stockholms län: 225 000 kronor.
Uppsala 550 000 kronor.
Södermanland: 105 000 kronor.
Östergötland: 170 000 kronor.
Jönköping: 90 000 kronor.
Kronoberg: 55 000 kronor.
Kalmar: 270 000 kronor.
Gotland: 700 000 kronor.
Skåne: 400 000 kronor.
Halland: 750 000 kronor.
Västra Götaland: 1,7 miljoner kronor.
Värmland: 1 miljon kronor.
Örebro: 1 750 000 kronor.
Västmanland: 810 000 kronor.
Dalarna: 840 000 kronor.
Gävleborg: 2 665 000 kronor.
Västernorrland: 1 580 000 kronor.
Jämtland: 700 000 kronor.
Västerbotten: 732 000 kronor.
Norrbotten: 1,4 miljoner kronor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Mycket pengar

2006-03-02 13:06

Här avsätts miljoner till rovdjursskador. Detta är en lek med pengar som skulle kunna gå till något vettigare. Håller med Runo Gunnestrand. Låt jägarna och drabbade område sköta om rovdjurshållningen.

1. Stora kostnader för rovdjuren

2006-03-02 09:26

Låt jägarorganisationerna i Sverige ta hand om skötseln och förvaltningen av rovdjursstammarna i landet. Det kommer både skattebetalare och rovdjur att må båttre av.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons