• Pinewood

Här släpps vargen ut

AktuelltPublicerad: 2011-03-22 14:39

– Det blev ett snabbt beslut, men själva åtgärden var odramatisk, berättar naturvårdsverkets Susanna Löfgren om vargflytten till Örebro, där viltförvaltningsdelegationen i princip blev ställd inför faktum. Nu diskuteras hur de båda inblandade länen ska kompenseras. Och frågan på allas läppar är just nu: Var finns vargen – och vilken varg var det?

På tisdagen ordnade länsstyrelsen i Örebro och Naturvårdsverket presskonferens för att redogöra för den hastigt påkomna vargflytten som gjordes i måndags.
En genetiskt värdefull varg som härjat bland renarna i Tåssåsens sameby, Jämtland, lokaliserades i slutet av förra veckan och det var bråttom att vidta åtgärder eftersom det skedde nya vargangrepp varje natt. Det fanns ett skyddsjaktsbeslut, men samtidigt har Naturvårdsverket ett uppdrag att förstärka den svenska vargstammen genetiskt med varginplanteringar.

Ville vänta
– Vi ville egentligen dröja någon vecka, bland annat för att få svar på exakt vilken varg det var, men risken var stor att länsstyrelsens spårare skulle tappa kontakten med den. Vi kunde inte vänta, berättar Susanna Löfgren, enhetschef vid Naturvårdsverket, som själv var med på plats vid vargflytten.
Hon berättar det det hela var odramatiskt. Sövningen gjordes vid lunchtid på måndagen från helikopter och efter märkning, provtagning och avmaskning transporterades vargen med bil till Kilsbergen norr om Örebro.
– Vargen var vaken under transporten men var hela tiden lugn. När vi kom fram släpptes den helt enkelt. Vi såg bakdelen på vargen försvinna in i skogen. Konstigare än så var det inte, berättar Susanna Löfgren.

Kompensation
Hon konstaterar att tajmingen inte var den bästa, med tanke på pågående remisser om var vargar ska placeras ut och diskussioner kring eventuella kompensationsåtgärder för mottagarlänen.
– Men vi kunde samtidigt inte låta tillfället gå oss ur händerna. Det skulle ha varit svårt att motivera avlivning av en redan invandrad varg, när vi samtidigt har uppdraget att förstärka vargstammen, konstaterar hon.
Hur Örebro blir kompenserat för att ha tagit emot vargen är oklart eftersom Naturvårdverket just nu utreder de frågorna. Det kan röra sig om till exempel ökad tilldelning vid nästa vargjakt eller ökat förebyggande arbete.
– Vi ska också se hur vi kan kompensera Jämtland för att man tvingades dra ut på tiden med att åtgärda problemen som vargen orsakade där, säger Susanna Löfgren.
Närmast vill man ha svar på två frågor:
• Vilken varg var det?
Susanna Löfgren bedömer att de första DNA-analyserna dyker upp tidigast i slutet av veckan. Den flyttade vargen kan vara en valp från Kynnareviret, där en av föräldrarna är invandrare, och den kan vara en ren finsk-rysk invandrarvarg som man också vet har funnits i området.
• Var är vargen just nu?
Det svaret kan man tidigast få klockan 1.00, natten mot onsdagen, för då skickas positionen från vargens halsband. I området kring Kilsbergen är det dålig telefonmottagning, vilket troligen är förklaringen till att man hittills inte fått någon position.

Ställd inför faktum
Viltförvaltningsdelegationen i Örebro blev i princip ställd inför faktum i frågan om vargflytten. Planerna presenterades vid ett informationsmöte och Örebro län skulle egentligen bara ange en utsläppsplats.
– Alla i delegationen var kritiska till att det gick så snabbt, men huvuddelen av ledmöterna ansåg ändå att man, under rådande omständigheter, kunde acceptera flytten. 

Mest kritiska var skogsägar- markägar- och näringslivsrepresentanterna (djurägarna) som i princip motsatte sig Naturvårdsverkets planer, berättar Magnus Eklund, avdelningschef vid Länsstyrelsen i Örebro.
Att valet föll på Kilsbergen berodde, enligt Magnus Eklund, på att det tidigare har funnits ett revir där. Området är förhållandevis glest befolkat och det finns redan rovdjursstängsel och erfarenhet av varg. Örebro, Karlskoga, Hällefors och Nora kommuner berördes av det gamla reviret.

Vaken varg. Enligt Naturvårdsverkets Susanna Löfgren, som personligen var med vid vargflytten, gick det hela lugnt till och vargen var vaken under transporten söderut.

Här har bedövningspilen skjutits i bakdelen av vargen i Jämtland. På kvällen släpptes den ut i Örebro län.

Vargen kånkas fram i transportburen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. 23, så mycket för så lite.

2011-03-25 00:01

Jag har aldrig påsåt att jag vet sanningen, gör du det?
Då bör du redovisa den!

23. Kenneth #19 och #2

2011-03-24 09:26

"Observera att J&J var flera dagar tidigare än Naturvårdsverket att informera om denna händelse."

Naturvårdsverkets pressinfo är från 16 februari och JJ artikel är från 16 februari!
7 feb hittade man vargskiten och provsvaret fick man troligen samma dag som man gick ut i pressen, men du skriver "visste Naturvårdsverket i samma stund att", alltså ren skitprat!


"I texten anges den påträffad den 7/1 men ingen i omgivningen hade hört ett knyst, inget i lokaltidningarna heller. "

Och du anser alltså att din lokaltidning klart skulle veta om och informera allmänheten om eventuella uphittade vargskitar?

"Jag bor själv strax norr om denna plats där den påstås först dök upp och norröver, ända till Stora Sjöfallet, har samerna under denna tid sina renhjordar från kust till fjäll, varför stannade den inte tidigare?"

Vargar på vandring har tidigare gått genom områden där det kryllat av bytesdjur utan att stanna. Kolla på den sänderförsedda vargen som dödades illegalt utanför Torsås i Kalmar län.


"Inte ens samerna lokalt kände till denna varg innan det publicerades om den.
Observera också ”resan” på Naturvårdsverkets hemsida och Susanna Löfgrens ordval. Hon använder ordet FORTSÄTTER. Nu vet vi inte om den själv förflyttat sig själv från Stora Sjöfallet, men vi vet att den inte förflyttade sig från den plats den upptäcktes på. Var och en tror vad den vill."

Tro va du vill, brännande buskage och folk som går på vattnet, men använd i så fall "JAG PERSONLIGEN TROR ATT" så att andra vet att du tror, och att det är det enda du har på fötterna!

22. #20

2011-03-24 01:05

Fennoskandia är en geografisk beteckning på ett område med likartad geologi och natur som, förutom Sverige, Norge och Finland, även omfattar Kolahalvön och Karelen i Ryssland(se Wikipedia). Alltså inte bara Skandinavien.
Om man nu ska försöka avgränsa olika "vargstammar" borde väl begreppet den fennoskandiska vargen passa rätt bra även i dagsläget.
(Ur ett kulturellt perspektiv menar man, med Fennoskandia tydligen vanligtvis Norden så viss begreppsförvirring råder.)

21. Som de första

2011-03-23 22:08

vargarna kom de på denna transport in i Sverige redan från början. Skillnaden idag, är att de kan göra det för de har skaffat sig media tro på att det är det "rätta"!
Ta bara Skånes djurpark och de avlivade vargarna... var tror ni de hamnade. I somras syntes i flera kommuner kringströvande vargar som snabbt fick Länsstyrelsens beslut om avlivning som oftast framstår som om det skall skall släcka landsbygdens tillgodohavande i fråga. Jag läser inläggen och ser att fler förstår men vår strävan är förgäves. Idag hör jag så mycket att tyvärr var och en får lov att handla efter egen förmåga för det gör varginplanterna, dock med den skillnaden att de inte kan bli straffade.

20. #18

2011-03-23 20:52

I vargdebatten förekommer många uppfattningar om hur man ska betrakta de svenska vargarna (med det vetenskapliga namnet Canis lupus), i förhållande till ”andra vargstammar”. För något decennium sedan förekom till exempel begreppet ”den fennoskandiska vargstammen"”.
Många – inte minst från bevarandesidan – tillmätte begreppet stor betydelse eftersom det antydde att vargarna i Skandinavien bar på en speciellt unik genuppsättning.
– Det är generellt fel, konstaterar Olof Liberg.
– Om vi går tillbaka något hundratal år så fanns vargen utbredd över hela Skandinavien och vidare in i Östeuropa och Asien. Genflödet var ännu större inom vargpopulationen då, och vargar vandrade långa sträckor även på den tiden. Därför var också de svenska vargarna – precis som i dag – i stort sett identiska med de ryska vargarna, säger Olof Liberg.

Den moderna DNA-tekniken har emellertid medfört att man till och med kan kan identifiera enskilda vargar. Rent tekniskt kan man därför se de små skillnader som finns mellan exempelvis dagens skandinaviska vargar och dagens ryska vargar – trots att de alltså är exakt samma djurart.
– När forskare och myndigheter talar om skandinaviska vargar handlar det om att definiera vilken vargpopulation vi pratar om. Med skandinavisk varg menar vi inte en speciell ras, eller underart, utan helt enkelt ett geografiskt område, understryker Olof Liberg.

19. Glesbygdsbo, 16

2011-03-23 13:46

Här är några länkar som beskriver mer.
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Nyheter/Invandrad-varg-aterupptackt-i-Jamtlands-lan/
http://www.jaktojagare.se/invandrad-varg-aterupptackt-i-jamtland
http://www.jaktojagare.se/invandrarvarg-nara-vargbaltet
http://op.se/bracke/1.2770706-vardefull-varg-finns-i-bracke?articleRenderMode=default
http://www.jagareforbundet.se/en/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2011/02/Invandrad-varg-aterupptackt-i-Jamtland-1.15941/

Observera att J&J var flera dagar tidigare än Naturvårdsverket att informera om denna händelse. I texten anges den påträffad den 7/1 men ingen i omgivningen hade hört ett knyst, inget i lokaltidningarna heller. Jag bor själv strax norr om denna plats där den påstås först dök upp och norröver, ända till Stora Sjöfallet, har samerna under denna tid sina renhjordar från kust till fjäll, varför stannade den inte tidigare? Inte ens samerna lokalt kände till denna varg innan det publicerades om den.

Observera också ”resan” på Naturvårdsverkets hemsida och Susanna Löfgrens ordval. Hon använder ordet FORTSÄTTER. Nu vet vi inte om den själv förflyttat sig själv från Stora Sjöfallet, men vi vet att den inte förflyttade sig från den plats den upptäcktes på. Var och en tror vad den vill.

18. Hunden m.fl.

2011-03-23 12:15

Den fennoskandiska vargen är mer gul än grå.
Kan vara bra att veta så att ni inte skjuter gråhunden av misstag.

17. Om nu DNA svaret

2011-03-23 12:15

visar att det inte är en ren varg,undrar om de kommer att
tala om vilken fadäs de gjort i så fall?
Skulle inte tro det va? så denna varg ÄR renrasig,punkt slut,i alla
fall enligt svensk rovdjurspolitik...

16. Trött på skitpratet

2011-03-23 12:15

" visste Naturvårdsverket i samma stund att det var invandrar -ryssvargen senast konstaterad i Stora Sjöfallet (f.ö. troligen en av de kvarvarnade vargarna som ska flyttas). Då visste de genast vilken varg det var, nu tar DNA undersökningen tid? "

Jaså Kenneth,kan du även delge oss andra vilka ***fakta*** du har för dessa påståenden.
När hittade man spillningen från denna varg och när fick man provsvaret. Gick det timmar, dagar eller veckor.

Eller kan vi utgå ifrån att det är ren skitprat och gissningar från dig som vanligt?

15. # 11

2011-03-23 07:33

Ingen religion har någonsin skytt några som helst medel för att nå sina mål

14. kardaffi

2011-03-23 06:36

han kräver vi demokrati av

13. Renrasig eller ?

2011-03-23 01:06

Den ser inte direkt renrasig ut denna varg ? Mycket lik en östsibirisk laika på bilderna.
Gå in på laikaklubben.se och kolla bildgalleriet t ex sid 32. Är det ingen annan som saknar några gråa nyanser i pälsen på denna "gråben" ?

12. MATTIAS?

2011-03-23 01:06

Skulle inte ha svarat dig, men så förstår jag att du nog inte kan så mycket av jakt. Därför så talar vi om hets jakt och det är inte detsamma att ha en helikopter hängande över sig som att ha en hund som driver en hare! Och i många fall tar haren det ganska lugnt det var det som är poängen, den skuttar inte för allt vad den är värd och hans tunga hänger inte ute. Och många gånger så lurar han både hund och jägaren! Lycka till i din forskning om jakt metoder.

11. Vad håller sverige på med

2011-03-22 22:05

Detta måste iaf vara djurplågeri!

10. A.K.A.R.

2011-03-22 22:04

Så hur ser en drivande hund ut när den motionerar en hare? Tungan inne?

9. Vill man svar fortare

2011-03-22 22:04

på DNA,et kanske man kan ta en
genväg...

Eller fabricera svaret kanske,så det passar...

8. Fåniga kommentarer

2011-03-22 22:03

Lägg ner era fåniga kommentarer. Ett tips till er som skriver inlägg. Läs och begrunda vad ni har skrivit innan ni publicerar...

7. Stannar där ?

2011-03-22 20:34

Troligen, kommer inte denna varg att stanna på denna platsen,så det blir intressant att se vem som får problem med denna individ.

Min gissning är att denna kommer att röra på sig ett bra stycke inan den slår sig till ro någonstans.Denna varg som gått i lag med en annan i renhoparna och haft förhållandevis lätt att få tag på mat,har nu fått en svårare situation att få tag på maten,så vad händer nu?när denna individ ska jaga själv där det inte står lika många renar,äta ska den,och kan säkert jaga mindre byten,men något vilsen antar jag att den kan vara.

Jag tycker synd om djurägare i området.

Hursomhelst är det beklagligt hur det daltas med dessa djur på glesbygdens bekostnad,det är bedrövligt.

6. Citat

2011-03-22 20:33

Jag citerar Albert Einstein:
Bara två saker är oändliga,universum och den mänskliga dumheten.Men när det gäller universum är jag inte absolut säker.

5. HETS JAKT?

2011-03-22 20:33

Detta kallas inte för hetsjakt ändå så hänger tungan ut och vargen kippar efter luft med vidöppet gap efter att ha jagats av helikoptern, hur lång sträcka vad och upplevde den för skräck seniarie det brukar ju låta så? När vi jägare är ute på jakt!
En ut-gallring och omplacering kanske inte skulle skada inom NATURVÅRDSVERKETS chefer och personal några skulle kanske byta ort de också. Vad jag kan finna så har det begåtts en överskridande åtgärd innan ett beslut har fast slagits. Alltså ett övergrepp på regeringens rekommendationer av Naturvårdsverket Susanna Löfgren är det riktigt?

4. Konspirations teori 1

2011-03-22 20:32

Vilken oberoende part var med och sövde(fångade)vargen. Ett scenario är att den kom en genare väg över östersjön innan den släptes i örebro trakten. Kan hända att den var svår att hålla i karantän en längre tid, risken fins att någon skulle prata bredvid mun eller på annat sätt avslöja att det är en för snabb inplantering på gång.
Vart tog det privata initiativet med dna tester vägen?
Desto fler ryssvargar som sätts ut desto längre från sanningen kommer vi

3. Felformulerade sig?

2011-03-22 20:32

"Det blev ett snabbt beslut, men själva åtgärden var odemokratisk" borde hon Lövgrenskan ha sagt!

2. Smålänning

2011-03-22 16:31

Enligt Eirik Granqvist är det ingen varg alls, http://personal.inet.fi/luonto/mikael.broo/vargen.htm
"Susanna Löfgren bedömer att de första DNA-analyserna dyker upp tidigast i slutet av veckan.", enligt artikeln. Konstigt, när en varg nyligen dök upp "öster om Bräcke" visste Naturvårdsverket i samma stund att det var invandrar -ryssvargen senast konstaterad i Stora Sjöfallet (f.ö. troligen en av de kvarvarnade vargarna som ska flyttas). Då visste de genast vilken varg det var, nu tar DNA undersökningen tid? Troligt är att den vargen redan fått skjuts från Stora Sjöfallet till bräcke och avmaskats en 2 ggr redan. Nu är den ren och kan släppas i vargbältet. Nej, för tusan, informationen från Naturvårdsverket är inget jag kan anamma som sanning eller klokt.

1. Hon var. ..

2011-03-22 15:52

van att åka bil eftersom hon var så lugn. Detta var nog ingen vild varg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB