• Allmogejakt

Hets mot samer anmäls

AktuelltPublicerad: 2014-03-27 09:41

Flera fientliga kommentarer mot samer har skrivits på Wolf Association Swedens Facebooksida, vilket nu polisanmäls som hets mot folkgrupp.

På organisationen Wolf Association Swedens Facebooksida finns många kommentarer som är direkt samefientliga. Det står bland annat ”Skjut samerna och låt vargen leva”.
Detta har nu polisanmälts av Henry Svonni, ordförande i Naturdemokraterna, en organisation som bland annat vill ha fri jakt på varg under delar av året.

”Väldigt hätsk stämning”
– Det är alldeles för grova påhopp mot samer och renskötare och en väldigt hätskt stämning. Risken är att det trappas upp, de här trakasserierna och mordhoten, risken är att någon kan gå från ord till handling och det är ingenting som någon blir hjälpt utav, säger Henry Svonni till Sveriges Radio Oddasat. 
Han tycker att det är horribelt att kommentarer av den här typen ligger kvar i veckor utan att organisationen tar bort dem.
I några andra kommentarer på Facebooksidan ifrågasätts varför de hätska kommentarerna får vara kvar.

”Är bara människor”
Enligt Carola Ankar, vice styrelseordförande i Wolf Association Sweden, ligger kommentarerna kvar på grund av den mänskliga faktorn och brist på tid.
– Det är fullt möjligt att vi har missat, vi är bara människor allihopa, det är inte våran avsikt att det ska vara på det viset, säger hon till Oddasat.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Hetsen mot samerna.

2014-04-02 08:00

Skicka Robert Aschberg mot "Trollen" så dom
kommer fram i ljuset.

12. # 10 Jimmy.

2014-04-01 07:49

Och det rättfärdigar hetsen mot samerna menar du?
Sorgligt resonemang!

11. #9, Urban Nutti, det finns många konflikter

2014-03-28 11:24

Denna tråd berör främst ekofascisternas brutala mediekampanj mot renägande samer. Detta därför att renskötseln ses som det sista hindret för att till fullo genomföra Projekt Varg; dvs. ge den ryska vargpopulationen fritt tillträde till Skandinavien. Urban Nutti berör en annan konflikt, citat: ”... de motsättningar som finns mellan renägande samer och icke renägande samer”.
Det finns minst två svar på Nuttis fråga; det ena är att den konflikt Nutti tar upp inte är mellan samer och ekofascister, och det andra är att det egentligen inte är en konflikt mellan samer, utan är en konflikt mellan samer och svenska staten. I konflikten ligger att det är staten som delat den samiska befolkningen i två, en del som ”fått” rätt att bedriva renskötsel och en del som förvägrats denna rätt och därmed sammanhängande rättigheter. Allt enligt principen härska genom söndring. Ovanpå detta ligger ytterligare en med svenska staten gammal konflikt som rör de exploateringar och intrång som gjorts; om undermåliga/uteblivna ersättningar för gruvdrift, vattenkraft, vindkraft, rovdjur, förstört renbete, järnvägar och vägar, intrång i fiske- mark- och jakträttigheter mm. Att som lök på laxen få höra att svenska urbana ekofascister helst av allt vill utrota renskötseln, och i kör tillsammans med svenska massmedia, statstelevisionen inkluderad, anklagar samerna för att vara varghatare och bidragsmottagare, bidrag som inte är bidrag utan är en undermålig ersättning för skada och intrång, skapar naturligtvis motsättningar och även hat. Och till mångas stora häpnad ger sig riksdagen(!) och Jägareförbundet(!) in i denna strid på samma sida som ekofascisterna mot renskötseln. Även för riksdagens del är syftet att öppna Sverige för fritt tillträde för den stora ryska vargpopulationen. Ovanpå allt detta ligger frågan om varför Sverige inte ratificerar ILO 169 när Norge gjort det för länge sedan? En åsikt är att det är gruv- och skogsindustrin, vatten- och vindkraftsföretagen, markägare och jägare som är mot en ratificering.

10. Vill bara påminna...

2014-03-28 10:49

Vill bara påminna om skogsägarna i Norrland som ständigt tycks vara i konflikt med renskötseln. Och det är inga snälla kommentarer det heller, bara med den skillnaden att de uttalas verbalt och inte skrivs på Facebook. Och i jägarkretsarna hör man en hel del om sympatierna med SD och det tycks inte heller vara de mest renägarvänliga.

9. Det man inte ser finns inte!

2014-03-28 09:56

Varför skriver ni inget om de motsättningar som finns mellan renägande samer och icke renägande samer?

8. Denna rasism...

2014-03-28 07:51

...mot våra samer har pågått under flera hundra års tid.
Storsvensken har hållit på med att beslag ta deras marker sedan 1800-talet, se var denna stora miljöförstöring när dom ödelade flera tusen hektar mark när dom dämde upp dom levande älvarna som finns i norr.
Kolla bara våldtäkten av stora sjöfallets nationalpark.

Har dom varit mörkhyade och kommit från mellanösten eller afrika så hade det varit ett jäkla liv i media om rasism.

7. Skrev om detta i Allehand

2014-03-28 07:50

Så här skrev jag om detta för ca 3 veckor sedan i Allehanda. Otroligt nog tog de in det.
Var finns objektiviteten hos media?

Var är ni politiker och media som nu vågar står upp för en urbefolknings rätt att bedriva sin traditionella näring? Var är ni som vågar står upp mot den rasism och förföljelse som sker mot samerna på sociala medier?

När en inhemsk folkgrupp som samerna förföljs helt öppet, hör eller ser vi ingenting från media!
Detta på grund av två vargars vara eller icke vara!

På Facebook kan man läsa allt ifrån att det är bäst om ”lappdjävlarna lägger ned sin verksamhet” till att ” det ska vara skyddsjakt på samer”.
Media är ju annars så snabb på att skriva om rasism och förföljelse men här tycks dom tycka att det är ok!

Det finns ju regeringsbeslut att vargar ska kunna jagas med hjälp av skyddsjakt. Det finns också beslut om att varg inte ska få finnas i renbeteslandet. Visserligen får samerna ersättning för vargdödade renar (som dom hittar ) men det är bara en bråkdel av de som dödas. Det värsta är ändå det merarbete som vargen ställer till med vad gäller spridda hjordar och renkor som kastar sina foster.

Vargen är på intet sätt utrotningshotad. Det finns i dag ca 400 vargar/ hybrider i Sverige. I Världen beräknas finnas ca 200 000 varav 100 000 i Ryssland. Dessutom hävdar överkonservatorn Eirik Granqvist och förre chefen vid viltcentralen i Finska Karelen, Kaarlo Nygren, att de finska och svenska vargarna till stor del är hybrider. Granqvist skrattar och skakar på huvudet när bilden av Junsele – vargen visas. Ett klart fall av hybrid anser han. Det går dessutom inte att fastställa genom DNA, säger han.

På Sovjettiden tog den ryska gränspolisen fram och använde varg/hundkorsningar i sitt arbete med att bevaka den ryska gränsen. Oftast korsningar med schäfer eller Sebirian Husky. Det finns ju en anledning till varför vargen i stort sett utrotades i Sverige under 1900-talet. Idag riskerar en som skjuter en varg 4 års fängelse!!! Varg som då kom in i renbetesområden förföljdes och dödades av samerna. Det går ju inte idag! Före 1966 var vargen ett jaktbart vilt och det var också en tid skottpengar på varg.

6. Professor i juridik: ”Stäm näthatarna i domstol”

2014-03-28 07:50

Ämnet med näthat är hett...se länk:
http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2014/professor-i-juridik-stam-nathatarna-i-domstol/
Det är ju bara så låg nivå och visar på en omognad och feghet. Pinsamma men otrevliga.

5. Har också sett

2014-03-27 11:55

Jag har också sett en hel del grova rasistiska uttalanden på bla rovdjursföreningens Facebooksida. Det verkar som att det i dessa kretsar är helt okontroversiellt att spy ur sig rasism.
Vidrigt!


4. En nationell politisk skam - men SVT tiger som muren

2014-03-27 11:55

En sak är ekofascisternas angrepp mot samerna. En annan – väsentligt allvarligare – sak är riksdagens lagstiftning som öppnar för vargrevir i hela renbeteslandet. Ytterligare en allvarlig sak är Jägareförbundets vargpolicy: ”inget enskilt län skall behöva tolerera mer än 1-2 föryngringar”, vilket förklaras med att ”Enligt Svenska Jägareförbundet skall gynnsam bevarandestatus fastställda via sårbarhetsanalyser, mindre än10 % risk för utdöende på 100 år. Det innebär att inget län, per automatik, alltid skall hysa varg och att inget län heller kan undantas från att under perioder ha vargföryngringar.”
Pinsamt är att ekofascisterna, riksdagen och Jägareförbundet har samma mål: Man vill att den stora ryska vargpopulationen skall ha fritt tillträde till Sverige. Jägareförbundet och möjligen riksdagen inbillar sig att detta medför färre vargar i mellersta rovdjursförvaltingsområdet. Men förbundet lurar sig själv och sina medlemmar och riksdagen sviker sina väljare, enär detta självklart är ett dödshot mot samisk renskötsel och kultur. Tyvärr så kan jag inte utesluta att det är en avsiktligt politisk viljeyttring - en så skamlig att den inte borde vara möjlig i vår tid. Många försök har gjorts att få Jägareförbundet att ändra sig, till exempel denna motion nr. 8 (Dan Larsson) till årsstämman, citat: ”Med anledning av varg i vårt närområde så har jag börjat titta på Jägareförbundets policy och handlingsplan för varg. Där det står att det ska kunna finnas vargföryngring i alla län ända upp till två föryngringar per län. Man tar ingen hänsyn till renbetesområden. Jag vill att vi ändrar policyn/handlingsplanen till att det inte ska finnas vargföryngringar i renbetesområde. Gäller hela renbetesområdet inte bara åretruntmarker. Frågan är viktig för både oss jägare och även för renägare.”
Jägareförbundets styrelse svarar, citat: ”Förbundsstyrelsen hemställer mot bakgrund av det ovan nämnda att årsstämman avslår motionen och ger förbundsstyrelsen i uppdrag att se över handlingsplanen för varg där även motionens andemening vägs in.” Årsstämman 2013 avslog motionen. Jag vill erinra om att ett av Jägareförbundets skriftligen uttryckta delmål för jaktåret 2009/10 var att minska vargstammen i kärnområdet. Men jag vill påstå att vargstammen detta till trots därefter har ökat kraftigt överallt – även i kärnområdet – varje år. Dessutom saknar Jägarförbundet plan för hur vargstammen överhuvudtaget skall minskas någonstans. Jag menar att LRF, SJF, JRF med flera nu måste inse allvaret och samsas om en kamp för noll frilevande vargar i landet. Men för att detta skall vara möjligt måste Jägareförbundet ändra sig. Allt annat är dumheter, i synnerhet är det en grov dumhet att verka för vargrevir i renbeteslandet.

3. Carola Ankar...

2014-03-27 11:54

...skulle skämmas!! Samer är också "bara människor".

2. Ynkedomen dominerar.

2014-03-27 11:54

I samhället idag är det ett väldigt liv om rasism och andra oliktänkande varför inte i detta fall, skäms media eller är dessa fasoner legitima, kom inte sedan och basunera ut det som skrivs inledningsvis att fredliga oliktänkande inte skall räknas vad f-n är det som händer i det nya samhället skam över detta.

1. Tyst i media!

2014-03-27 10:30

Väldigt tyst i media om hetsen mot samerna. Däremot får en annan folkgrupp som kränkts mycket plats i dessa dagar...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons