• Pinewood

Hur många rovdjur ska skjutas för att rädda rennäringen?

AktuelltPublicerad: 2008-07-28 09:45

Njaarke sameby är hårt drabbade av rovdjurens framfart. Forskare undersöker hur många lodjur samebyn kan husera utan att renägarna går mot en ekonomisk undergång.

Under den gångna vintern hade Njaarke sameby länets bästa vinterbete. Trots det hade bara 60 procent av vajorna kalv när det var dags för märkning. Orsaken är till största delen lodjuren.
– Vi har sett under ett par års tid att renägarna i Njaarke lidit stora förluster på grund av den växande lodjursstammen i området, säger Kristina Jonsson, länsstyrelsens rennäringsenhet, till Länstidningen i Östersund, LT.

Stressas av rovdjuren
Renar stressas av rovdjurens närvaro och kan också trängas undan till marker där det är sämre med mat. En dräktig vaja kan förlora sin kalv på grund av stressen. Klarar kalven sig till det är dags att födas, är det inte ovanligt att rovdjuren äter upp dem efter födseln.
Samerna får ersättning för de dokumenterade rovdjursföryngringar som finns inom byn. Tidigare fick de ersättning för varje riven ren.
Ett forskningsprojekt pågår i Njaarke sameby, där man ska komma fram till hur många rovdjur det kan finnas utan att äventyra rennäringen.
Projektet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Viltskadecenter och Grimsö forskningsstation. Initiativet kommer från länsstyrelsen.

Hur många rovdjur måste skjutas?
Trots att projektet pågått i två år har man ännu inte hittat rätt nivå.
Syftet är att fastställa hur många rovdjur som måste skjutas av för att antalet vajor med kalv ska kunna utgöra minst 70 procent.
– Visst värnar vi om rovdjuren, men det är inte meningen att renhjordarna ska krympa, och det ser fortfarande dåligt ut för Njaarke, säger Kristina Jonsson, som är engagerad i projektet, till LT.
En del av forskningsarbetet var att väga varenda kalv i samband med märkningen. Man ställde vikten i relation till de områden de gått i och på så sätt dragit slutsats om rovdjursläget.

Fått skjuta sex lodjur
Tack vare projektet har samebyn fått tillstånd att skjuta sex lodjur om året under tre år. Upptäcks en individ med särskilt utpräglad benägenhet att dräpa renar, kan samebyn få tillstånd att skjuta även den.
– I vintras härjade ett lodjur i mitt område som rev ihjäl en fem, sex stycken renar på en enda natt bara för nöjes skull, berättar Per Nilsson från Njaarke sameby för LT.
För att få tag på rätt individ spåras den och ringas in med hjälp av skoterspår. Så länge inte skoterspåren korsats av fler spår är man säker på att det är rätt djur.
– Vi hoppas att vi kan få till stånd att ett visst antal lodjur öronmärks för jakt just i vårt område. Kommunen vanliga tilldelning av lo gäller ju för ett mycket stort område, och skjuts det fullt på annat håll, har vi ju fortfarande samma problem här hos oss, säger Per Nilsson till LT.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. De stora rovdjuren behövs inte

2008-08-03 11:45

Det bästa man kan göra är att samla alla som sysslar med rovdjursrelaterad forskning i ett enda projekt, t ex att studera älgarnas storlek före, under och efter senaste istiden. På detta sätt är alla upptagna och gör ingen skada, resultaten blir till lika stor nytta som alla de rapporter som nu skrivs. Jakten på alla rovdjur bör ske efter de regler som nu gäller för t ex vitsvanshjort och mårdhund, antalet rovdjur kommer då att hålla sig på en för alla acceptabel nivå.

2. Brist på förstånd.

2008-07-30 07:22

Varför forska på detta? Samerna har ju redan sedan lång tid alla svaren. Svensk rovdjursforskning gör sig till åtlöje i forskarvärlden genom att hålla på som de gör. Hur många sälar behöver vi, hur många skarvar, korpar örnar och annat skit? Varför inte i lyssna på folk som bor på plats med erfarenheter och sunt förnuft?

1. På rätt väg

2008-07-29 10:37

Det är på tiden att man biotopanpassar det totala rovdjurstrycket per kvadratmil till en nivå som är aceptabel, både vad gäller antal och art.
Hittills har man från myndighetshåll bara sett till att öka antalet rovdjur totalt i Sverige. Dags att förvalta, inte bara rovdjuren, utan även övrigt vilt. Och även värna om dom näringar som är arealberoende och som påverkas av rovdjur.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere