• Älgskadefondsföreningen

Hur mycket kostar vargen markägarna?

AktuelltPublicerad: 2012-06-25 19:49

Länsstyrelsen i Västra Götaland sätter fingret på en av de ömmaste punkterna i vargpolitiken. I remissvaret på rovdjursutredningen frågar myndigheten hur mycket en vargetablering verkligen kostar markägarna.
– Det är jättebra att de verkliga ekonomisk frågorna äntligen kommer upp på bordet även om vi redan vet att kostnaderna ligger på runt 16,5 miljarder kronor, säger Kjell Lennartsson från Svenljungagruppen.

Det är i länsstyrelsen Västra Götalands remissvar på Lars-Erik Liljelunds rovdjursutredning som frågan tas upp om vad en vargetablering verkligen kostar markägarna.
Enligt Lars-Erik Liljelund lyckades han inte ta fram några siffror på vad vargetableringen kostar trots att det var en av punkterna i regeringens direktiv till utredning.

Jakten drabbas
Ingen har heller tidigare tagit fram några siffror på vad vargen egentligen kostar enskilda markägare, näringsidkare, kommuner och stat.
Det handlar bland annat om fastighetspriser och priset på jaktarrenden som sjunker. Det gäller också svårigheter att rekrytera nyckelpersoner till näringslivet i vargområden när det inte går att locka med jakttillfällen, eller problem att behålla yrkeskunnig personal när det stora fritidsintresset jakt drabbas vid en vargetablering.
Ingenting av detta har utretts av rovdjursutredningen.
Däremot har utredaren förslag på hur man ska kunna sprida vargstammen över landet och hur den ska förbättras rent genetiskt.

Ingen skada i vargbältet?
Bland annat vill han att man ska kunna teckna avtal med markägare som får betalt för att ta emot varg på sin mark.
Anledningen är att man på så sätt ska få möjlighet att flytta vargar som vandrar in i norra Sverige ner till det mellansvenska vargbältet, där utredaren menar att de inte gör så stor skada och där de kan träffa artfränder.
Utredare tror inte att en korridor genom renbeteslandet där vargarna kan vandra själva söderut kan fungera, utan vargarna måste få hjälp att etablera sig i södra delen av landet.
Därför vill han att vargar ska kunna flyttas men då inträder alltså nästa fråga och det är var de ska släppas ut då få markägare vill ta emot dem på sin mark.
Den frågan vill Liljelund lösa med ett avtal där staten betalar markägare för att ta emot vargen.

Civilrättsligt avtal om varg
”Möjligheten att teckna civilrättsliga avtal om vargetablering under en begränsad tidsperiod bör prövas”, skriver han i utredningen och det är där länsstyrelsen i Västra Götaland ställer sig frågande och skriver:
”Utredningen diskuterar möjligheten att under en begränsad tidsperiod pröva att teckna civilrättsliga avtal om vargetablering. Detta är en intressant tanke, men förknippad med stora svårigheter att värdera intrånget. Hur stor är skillnaden i värde på X ha mark, med och utan vargförekomst? Ska markägare i redan etablerade vargområden kunna få ersättning genom avtal? Innan vargarna redan etablerat sig: Hur vet man med vem man ska teckna avtalet?”

Hur påverkas värdet?
Länsstyrelsen menar att för att kunna teckna ett avtal måste man veta vad marken är värd med respektive utan varg, en uppgift som ännu ingen tagit fram.
Klart är dock att det rör sig om mycket stora summor och därför är frågan mycket kontroversiell.
Det gäller dels sjunkanden priser för jaktarrenden då en stor del av löshundsjakten omöjliggörs på grund av vargetableringen.
Den största kostnaden utgörs dock av hur mycket fastigheterna i ett vargområde tappar i värde då den inte är lika attraktiv på marknaden längre.

16,5 miljarder kronor?
Svenljungagruppen och Jesper Jönsson från vargfakta.se har dock gjort beräkningar som visar på en summa på 16,5 miljarder kronor.
– Vi har då tittat på alla områden med vargrevir och dragit bort tio procent av fastighetsvärdet då de flesta mäklare räknar med att jaktvärdet motsvarar ungefär tio procent av fastighetsvärdet, säger Kjell Lennartsson från Svenljungagruppen.
Han frågar sig också om markägare i redan etablerade vargområden bör kunna få ersättning genom avtal. Den frågan öppnar för en diskussionen som kan innebära enorma ekonomiska krav mot staten i områden som redan hyst varg under flera årtionden.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Djurvän?

2012-07-02 15:45

Fråga Karl Hedin Djurvän,han är en av Sveriges absolut största skogsägare,han åker land och rike kring och föreläser om eländet att ha varg,älgen ser han som en tillgång,men Du vet väl bättre än honom? Läs boken "Vargen är värst" då kanske till och med Du begriper vad han menar!

31. Älgen gör nytta också?

2012-07-02 13:26

Det händer att älgen gör nytta också. Älgen betar både gräs och löv, helst rönn förstås, på kalhyggena där man planterat gran. Och tänk så många utländska turister som kommer hit för att se på älg. För många år sedan innan det blev för mycket varg här, så lånade jag ut mina får att beta i granplanteringar. Mina får, svensk lantras var nämligen snälla mot granplantorna. Men det jobbet är uteslutet nu. Vargen som finns här verkar ha någon konstig gen, eftersom de både hoppar över och kryper under staketen, oavsett vad länsstyrelsen och rovdjursföreningen säger.

30. djurvän ??

2012-07-02 09:10

Helt klart kostar älgen pengar men den ger mycket tillbaka i form av ekologiskt kött, skinn, arrenden och jakt man försöker att få stammen i balans med fodertillgången. Vargen däremot där skiter man fullständigt i balansen och låter den härja vilt bland tamboskap och hundar och den skada och lidande den vållar de vilda djuren i skogen borde avskräcka varje sk. djurvän.

29. Älgen

2012-07-01 22:00

Jag undrar vad älgar kostar skogsägare som har skogen för avverkning? Slår nog vargen med hästlängder....

28. Beskriva de egentliga kostnaderna.

2012-07-01 15:10

Bättre sent än aldrig!
Frågan om värdering av jakt och betesbruk är också aktualiserad i Norge. Kanske dags att knyta praktiska kontakter och göra gemensam sak kring detta?
http://www.nationen.no/2012/06/28/landbruk/ulv/ulvesone/ulverevir/jakt/7517981/
Det finns också all anledning att samverka i Skandinavien för landsbygdens intressen. Också i vargförvaltningen utvecklar man operativ samverkan och man kan befara att de svenska rovdjursintressena därmed får ytterligare en kanal för sina perspektiv via ombud som varken den svenska allmänheten har insyn i eller kan kontrolleras av svensk politik.
Denna samverkan finns beskriven både i den svenska vargförvaltningsplanen och i det norska rovdyrforliket http://www.nationen.no/2011/06/16/rovdyr/rovviltforlik/stortinget/rovdyrforlik/6703921/
Den svenska landsbygden behöver agera snabbare och mer kraftfullt för sina intressen!

27. #24 länk...

2012-06-27 15:34

Tungläst... men tog mig igenom... intressant... men inget nytt...
kan dock rekommenderas till de som inte vet hur allting började... en liten grupp fanatiker med vargen och dess roll som Totem...

26. NR 2 Kokillen

2012-06-26 20:57

Påstår du att blyet kommer från kulorna som fäller älgen? Tycker att det låter otroligt. En kula i kaliber .30 väger ofta 11,7gram. Med en restvikt på 85% finns ca 1,7 gram bly som kan ha splittrats i köttet. Skulle tro att dom flesta tar bort köttet runt sårkanalen.
Antagligen blir högst något korn kvar. Att detta skulle kunna förgifta 30% av älgköttet håller jag för högst osanolikt när bly i fast form inte anses vara särskilt farligt. Så vi behöver nog inte fånga älgarna med lasso, även om det finns en del som säkert skulle vilja leka cowboy.

25. "24" Länk

2012-06-26 20:56

I länken kan man bla.läsa
Dr Bikow Centaral laboratory of nature conservation Moscow region " The wolf has been treated as a pest animal and this is understandebl considering the damage it has caused"
Kan det sägas bättre??

24. Ställer fråga till följande.....

2012-06-26 13:59

Calle seleborg - Eriksson - H.F om du är närvarande - K.G.

Vad för indikationer på antalet vargar får ni fram i nuläget ?

Mina uppgifter är ej bekräftade,men antalet 350 stämmer ej ,har fått indikationer att det rör sig långt över 600, vad får ni fram ?

Tillsvidare får ni övriga njuta av denna länk.

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/NS-SP-043.pdf

23. SMSL #20

2012-06-26 13:09

tog den siffra som är "erkänd" i dag, även av forskarna, vill ju inte, precis som du i inlägg #4, inte räkna med siffror man inte kan "bevisa"...
Men visst har du rätt,vi i vargbältet har hela tiden hävdat att forskarnas siffror inte på långa vägar är med verkligheten överensstämmande... mest troligt är nog att vi spräcker tusentalet,
om inte denna vår,så i alla fall nästa...
Skall bli mycket intressant att ta del av era siffror senare...

22. Till K Fredin ang prispressning hit och dit.

2012-06-26 11:07

Det som är bra med norrmännen är att dom hemma i Norge pressar ner vargförekomsten rejält på ett bra och föredömligt sätt vilket vi också i gränstrakterna har nytta av!

Gällande huspriserna så finns det inte så många norrmän som köper hus här så det spelar ingen roll, dessutom är deras attityd mot vargen sådan att dom defenitivt inte vill ha dessa odjur som grannar, just därför står dom inte i kö för att köpa fastigheter här.

21. Svårt

2012-06-26 11:07

Måste vara otroligt svårt att sätta ett pris på ett djur. Finns det trender i Värmland/Dalarna om minskade markvärden? Vet att arrendet på vissa håll sänkts i vargområden. Varg ger minskade älgstammar, är det en intäkt till markägaren eller en förlust? Det blir så många parametrar att ta hänsyn till i en sådan beräkning men det är bra att någon försöker ge sig på den. Men det blir samtidigt konstigt och vissa djur ska ge ersättning för att man har dem på marken. Man kan ju misstänka att andra djur då ska ge "skatt" för att man dem på marken. För staten brukar ju alltid ge och ta i samma frågor.

20. Tyskterrier Inl.Nr 10

2012-06-26 11:06

350 vargar? Möjligtvis märkta.
Nä du, tror nog du får fokusera dig runt cirka tusentalet vargar i stället.
Jag och en ej nämd person jobbar på en uträkning som ej för stunden är färdigställd.

19. Liljelund kanske menar...

2012-06-26 09:53

...att om vi skickar ner vargarna i vargbältet så drabbar det ingen ny part i diskussionen som ska bli förbannad och motarbeta utredningen. För att motarbetad måste den förnuftsmässigt bli av alla som satt sig in i den.

18. Suck

2012-06-26 09:51

Okej. Jag är markägare och tar emot X antal vargar på min mark, och får X pengar för detta. Är det en engångssumma, eller är det en tidsaspekt inblandad? Hur ska resten av administrationen skötas? Ska länsstyrelsen komma ut och räkna mina vargar med jämna mellanrum? Vad händer om vargen jag fick betalt för vandrar iväg? Blir jag återbetalningsskyldig? Jag anser att det är ogenomförbart. Idiotisk tanke.

17. Liljelund...

2012-06-26 08:43

...säger att man kan släppa in mer varg i vargbältet, för där gör dom inte så stor skada. Hur tänker han då? Det är ju för helvete där problemen är!

16. Vem förklarar för vargen?

2012-06-26 08:42

Hur F-N hade dom tänkt förklara för vargstackarn var den ska bo? Det brukar ju inte gå så där överdrivet bra att få vargarna att förstå var dom ska vara. Det är konstigt att så kallade forskare eller experter kan vara så korkade, att dom tror det går att bestämma var ett vilt djur ska etablera sej. Just nu finns det ingen som har koll på vargen till 100% i Sverige. Det finns inget län där man kan garantera att det inte finns varg. Och blir det en snöfattig vinter till så blir det ännu svårare att ha koll på vargen. Hoppas att de ökande protesterna leder till att regeringen beslutar att avbryta detta vargprojekt. Varför inte köpa en plätt på 50-100000 hektar, hägna in den och kalla den för Sveriges vildmark eller reservat eller något. Sedan kan man ha 1 eller 2 flockar där som mupparna kan studera och ligga och lyssna på i vinternatten. Det blir billigare och tryggt och säkert för alla djurägare.

15. Var lägger vi pengarna?

2012-06-26 08:42

Landsbygdsdemokraternas krav att vargen skall hållas inom väl avgränsade områden och att ingen frilevande varg skall förekomma i Sverige har ofta mötts med argumentet att detta skulle bli för dyrt. Att argumentet är felaktigt framstår tydligt när vi börjar analysera de ekonomiska aspekterna av vargetablering. Pengar finns för en kontrollerad vargförekomst. Den etablering som regeringens rovdjursutredning föreslår är dock inte kontrollerad och dessutom hänsynslös då den sätter vargen före människan på landsbygden. För en dylik hantering räcker inte statens medel långt.

14. Mitt inlägg Nr.4...

2012-06-26 08:41

...är lågt kalkylerad, jag vill inte hoppa på mera skrämmande siffror även om jag "nästan" har det bekräftat.

Jag vill gärna hoppa på högre siffror, men så länge inte jag kan bestyrka dessa siffror till 99 procent, väljer jag hellre att presentera den lägre snitt siffran tills vidare.

Och det för att få en så rättvis bild som möjligt.

13. #3

2012-06-26 08:41

Människovärdet = 50000:- enl. staten
Vargens värdet = 100000:- enl. NVV
Vargen är dubbelt så mycket värd som en människa!!!!?

12. nr 6 har rätt.

2012-06-26 08:41

Stängslar man inte in dem är det väl inte bara en fastighet som värdet faller på utan alla i de områden vargen sätter sin tass på...

11. Nog finns det annat än varg...

2012-06-26 08:40

...som pressar priserna upp och ner.

I Värmland har jag en känsla av att norrmännen pressar upp huspriserna på vissa ställen.

Kanske ni som bor i det landskapet kan korrigerar mig?

10. SMSL

2012-06-26 08:40

snittsiffran blir väl 47 miljoner kronor per varg...
16,5 miljarder delat på 350 vargar...Dyr lekskola det där...

9. Inte bara för markägarna.

2012-06-26 08:40

Markägarens grannar rör sig också i naturen. Och hur sätta priset på dem som drabbas av dvärgbandmaskarna, liksom för samhällets sjukvårdskostnader? Det kan ju faktiskt vara så att vargen spridit rävens dvärgbandmask från Uddevalla till Södermanland och Borlänge.

8. Jaktvärdet

2012-06-26 08:40

Jag gjorde för några år sedan också ett försök att beräkna hur stort det sammanlagda marknadsvärdet för jakten i de svenska skogsfastigheterna kunde vara. Jag kom fram till att det borde vara över 20 miljarder kronor.

Att räkna fram ett mer exakt värde är ett ganska stort arbete, då priserna varierar mycket i Sverige. Vilttäthet och läge är de viktigaste parametrarna i beräkningarna.
Men storleksordningen borde, försiktigt räknat, vara minst det Svenljungagruppen kommit fram till
Så det handlar om jättestora belopp!

Förlorade värden på jakten en mycket viktig negativ konsekvens av överstora rovdjursstammar, som ska tas stor hänsyn till!

Att Lijelund i sin utredning inte ens gjort ett försök att bedöma storleksordningen på marknadsvärdet på jakten är inte förvånande. Resultatet skulle motverka de egenintressen som finns på Naturvårdsverket.

Hur kan man sätta en före detta chef på ett så genomkorrumperat verk som Naturvårdesverket att först analysera hittillsvarande rovdjurförvaltning och sedan ge förslag på hur den framtida förvaltningen skall skötas?
Sverige är fantastiskt!

7. Vad vargfrågan borde handla om...

2012-06-25 22:05

...är väl I vilka områden i Sverige är man skyldig att bevara varg och annan biologisk mångfald?Varför är folk i dom områdena mer skyldiga än andra svenskar att sänka sin standard för att det skall bevaras natur??Är det straff för något dom har gjort sig skyldiga till??Varför skall inte kostnaden för naturbevarandet fördelas demokratiskt över hela landet??Kan man ta ex.vis 20 % av marken i Västerbotten för att "skydda" och återställa natur,så kan man väl ta 20 % av Skåne.Skåningar och Västerbottningar är ju lika mycket värda i en demokrati.

6. Grannsämja?

2012-06-25 22:05

Den som tar emot vargen stängslar väl också in den så den inte rymmer från marken som ersättningen gäller, eller?

5. Hmmmmm

2012-06-25 22:05

Det väntas alltså ett ärligt svar om vad vargen verkligen kostar oss markägare?
Tillåt mig småle lite snett!
Sverige är i mina ögon ett land som verkar ha haft svårt att agera ärligt i den här frågan sedan 70-talet.....så varför skulle det helt plötsligt börja komma ärlighet?
Men jag hoppas!!!!
Då ska staten få en härlig faktura från mig!

4. Snittsiffran på varg

2012-06-25 22:05

Snitt siffran "PER VARG" om man skall räkna in alla kringliggande omständigheter och som totalkostnad bör vargen ligga kring dryga miljonen kr per 1 stycke varg.

Och hur många vargar har vi i sverige ?

3. Människovärdet

2012-06-25 22:04

Man talar om 16,5 miljarder för jaktvärdet. -Men människovärdet då? Man värderar vargvärdet gentemot människovärdet. Att kunna gå i skogen utan att bekymra sig om varg. Att kunna ha hunden lös utan att bekymra sig om varg. Att kunna ha sina djur på bete utan att bekymra sig om varg. Att kunna ha sina barn ute utan att ständigt behöva oroa sig för vargangrepp. Jakten utgör ett mycket stort och relativt kvantifierbart värde som skadas avsevärt av varg, men det finns också mycket mycket mer som säkeligen värderas ännu högre sammantaget.
Alla dessa kostnader, som drabbar en minoritet av befolkningen som dessutom inte vill ha den. -För vad? För att några verklighetsfrånvända och religiöst fanatiska "miljö"muppar i städerna VILL ha dem (hos andra)?
Fullkomligt vansinne. De som vill ha varg skulle tvingas ha dem på sin egen mark och stå för alla kostnader som de orsakar själva. De skulle tvingas hägna in dem och om de rymde och gjorde åverkan på omgivningen skulle stora skadestånd utkrävas! Vargen tillför ju inget som helst värde till ekvationen, endast kostnader som det är bekvämt att ANDRA ska stå för och PROBLEM som andra ska drabbas av. Det är fullkomligt vansinne med frilevande varg i Sverige, och det förstår allt fler människor. Tyvärr måste det väl bli ännu sämre innan det blir bättre.

2. Kostar?

2012-06-25 22:04

Jag såg en undersökning som livsmedelsverket hade gjort angående älgkött och blyrester 30% av köttet hade för höga världen gravida kvinnor och barn under 7 år rekommenderades att inte äta älgkött snart blir det väl förjudet att äta älgkött och då lär priserna sjunka ännu mer,om det nu inte blir älgjakt med lasso i framtiden??

1. Äntligen!!!

2012-06-25 20:18

Det är ju precis det här hela vargfrågan borde startats med. Att det kommer nu är sent men iallafall bättre än aldrig.
Länge leve dem som förstår att räkna på dessa omständigheter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons