• Allmogejakt

Infiltration med GPS effektivt vapen mot mårdhund

AktuelltPublicerad: 2009-04-06 11:59

Genom att förse mårdhundar med sändare kan de leda jägare till nya djur, samt slutligen till att alla mårdhundar kan tas bort inom ett område. Forskarna konstaterar också att fler mårdhundar än man trodde vandrar in till Sverige samt att de rör sig över överraskande stora områden.

– Vi har utnyttjat mårdhundens sociala beteende till vår fördel. Tre av de fyra djur som försågs med sändare i höstas har lett oss till nya mårdhundar, berättar SLU-forskaren Fredrik Dahl, en av projektledarna för Naturvårdsverkets pilotprojekt för att utveckla ett varningssystem för nya invandrade mårdhundar.
För tillfället är det tio sändarförsedda och steriliserade djur som följs. Allt tyder på att de vandrar tills de stöter på en annan mårdhund.
– Metoderna har fungerat bra. Genom övervakning med IR-kameror, sändarförsedda mårdhundar och genom tips från framför allt lokala jägare har vi kunnat avliva mårdhundarna i flera olika områden säger Fredrik Dahl.

Tolv föryngringar
Totalt har forskarna avlivat mer än 50 mårdhundar i Norra Sverige.
Forskarna upptäckte dessutom att det vandrar in fler mårdhundar än tidigare känt. Belägg finns nu även för tolv misstänkta föryngringar av mårdhund i Sverige under år 2008. En överraskning är också att mårdhundarna tycks röra sig över ett mycket större område än man tidigare visste, upp till fem mil fågelvägen.

Flyttades 700 mil
Mårdhunden är en främmande art som inte hade kunnat vandra in i Sverige på naturlig väg. Den blev förflyttad 700 mil av mänsklig hand, från östra Asien till västra delarna av före detta Sovjetunionen, där den frisläpptes som ett nytt pälsvilt.
Sverige har i ett flertal internationella konventioner förbundit sig att ”förhindra, utrota eller kontrollera de främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter”. Det är huvudskälet till att Naturvårdsverket satsar på att stoppa mårdhundens etablering.
Det sydligaste bekräftade fyndet av mårdhund ligger cirka tre mil norr om Umeå.

Sprider sjukdomar
Mårdhunden har orsakat stor ekologisk skada på det inhemska djurlivet i länder där den etablerat sig. Det gäller framför allt fåglar i våtmarker och groddjur. I Sverige kan mårdhunden bli ett allvarligt hot mot bland annat sällsynta fåglar som rördrom, skäggmes, kärrhök och svarttärna. Dessutom kan mårdhunden sprida flera farliga sjukdomar, bland annat rabies och en bandmask (Echinococcus multilocarius) som kan ge människor leversvikt med dödlig utgång.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Jaga mera...

2009-04-08 09:44

Forskare har dödat 50 mårdhundar i norra Sverige?
Borde vara minst 500, nä satsa pengar på att utbilda jägare och ge dem möjligheter att vara "trappers".
Mårdhunden har kommit för att stannna, jag tror att den har funnits länge i Sverige. Mårdhunden är smart och den är en överlevare.
Låt jägare jaga så kan dessa forskare göra något mera meningsfullt för viltvården.

8. Anonym

2009-04-08 09:44

Tja Finland må hända har fåglar men deras stammar har minskat vesäntligt....inte minst skogsfågelhönsen och mårdhunden är en av de orsakerna. Tro mig vi vill inte ha de problem de har i Finland som orsakas av mårdhunden. (tyvärr tror jag mårdhunden är här för att stanna men man bör ju försöka få bort den i alla fall....ibland vinner en del på Lotto trots allt)

7. Löjligt

2009-04-06 23:29

Snacka om kasta pengarna i sjön,, Att svenskar ska tro som första land i världen som ska klara detta är löjligt, Varför inte ta tag i problemet och skjut bort dom istället för göra hägn vid gryt i flera månader.. Trams och spel för galleriet,,se finland dom har fåglar ännu och insett att dom ej går att stoppa!!

6. Samma grepp

2009-04-06 14:57

Se till att tillföra nya gener kontinuerligt, bestäm en popualation på ca 350 000 individer -bandmask eller ej.
Njut.

5. Se där ja!

2009-04-06 14:57

Så här kan forskarna vara oss behjälpliga och effektivare i jakten på onönskat vilt, det finns flera arter!

Men men, det sker kanske på bekostnad av "gratis verkande" jägare till kostnader för staten.

Mårdhunden är oönskad av flera skäl och utgör ett hot mot flera arter. VARFÖR nämns inte alla markbyggande fåglar bl.a. våra skogs- och fälthöns?

4. För sent.

2009-04-06 14:57

Som vanligt reagerar myndigheterna för sent då mårdhunden finns väl utbredd redan idag åtminstonde i Gävleborgs län.
Jag har själv sett djur och noterat spår av mårdhund vid flera tidpunkter under det senaste året.
Mårdhundsproblematiken har skötts väldigt illa av de ansvariga troligen pga att all kraft läggs på de stora rovdjuren, företrädesvis varg.
Som situationen ser ut nu så har arten kommit för att stanna då den knappast låter sig utrotas med kända medel och ansvaret vilar tungt på de som ska reagera och se till att detta inte skulle kunna ske.
LGE

3. Det är skillnad på

2009-04-06 14:56

forskare och forskare. Den här verkar vara mer medgörlig än vad som är fallet för dom så kallade forskarna på Varg. Vad gäller direktivet dom har plockat fram helt plötsligt stämmer det klockrent på andra arter än Mårdhund.. Sverige har i ett flertal internationella konventioner förbundit sig att ”förhindra, utrota eller kontrollera de främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter”. Speciellt om glesbygds mäniskan kan anses som en art

2. Infiltration?

2009-04-06 14:56

Tar forskaren på sig ett mårdhundsskinn och lurar de andra mårdhundarna att tro att han också är en mårdhund, fast han har en gps i handen?
Skicka gärna en bild.

1. Var är WWF och Naturvårdsverket nu då?

2009-04-06 14:56

Man undrar var är nu myndigheter, kramare, visionärer och romantikerna ?????

Är ni inte lika noga mellan arterna??
Besitter inte denna lilla hund samma status som era vargar och järvar???

PINSAMT

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons