• Allmogejakt

Jägare kritisk till ökad björnkvot

AktuelltPublicerad: 2013-07-19 09:56

Jägaren Christer Halvarsson oroas över tilldelningen i årets björnjakt i Dalarna. Han är rädd för att stammen skjuts sönder, rapportarerar Dalarnas Tidningar, DT

40 björnar är tillåtna att skjuta i det området som sträcker sig från Lumsheden i söder till Sälen Idre. Förra året var den kvoten 25.

Christer Halvarsson är jägare och vice ordförande i Svenska Landsbygdsföreningen. Han är rädd för att björnstammen ska krascha och emotsätter sig en ökad avskjutning.


”Rimlig nivå”
– Har länsstyrelsen ens tänkt till där. Björnstammen är sårbar eftersom honorna oftast bara får en eller två ungar vartannat år. Vi har pratat mycket med jägare som sagt att det legat på en rimlig nivå, säger Christer Halvarsson till DT.

Han har även ställt frågor om saken på facebooksidan som länsstyrelsen Dalarna har. Där svarar länsstyrelsen och framhåller att antalet björnar ökat från 286 till 400 i Dalarna. Det är i alla fall resultatet av de spillningsinventeringar som gjordes 2001 och 2012.

Av dessa 400 björnar ska 63 skjutas i höst.

”Plats åt än mer varg”
Christer Halvarsson skriver på facebook:
”Vilka motiv kan LST i Dalarna ha för detta? Förutom ett patetiskt försök att ”fjäska” med ”jägarna” kan vi inte se annat motiv än att man vill sänka det totala rovdjurstrycket för att ge plats åt än mer varg, detta för att tillmötesgå egna agendor samt lugna skogsbolagen.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Rätt och fel om björn i Dalarna

2013-07-23 15:16

Det är sommar, rötmånad och då är det inte underligt att somliga kan drabbas av solsting! Christer och hans tillskyndare kritiserar den ökade licenstilldelningen på björn inom område 2 i Dalarna och kräver att LST redovisar hur de kommit fram till det beslutet. Jag rekommenderar Christer m. fl. att läsa vad Martin Moraeus och Calle Seleborg skrivit. Kanske Crister inte känner till den omfattande spillningsinventeringen i höstas och resultatet av de efterföljande DNA-analyserna. Om du är medlem av något av de två jägareförbunden kan du säkert också få ännu fylligare information från dem.
Christer & co läser in dolda agendor om att LST vill kunna öka vargstammen ännu mera. OK det är er uppfattning. Min uppfattning är att det inte kan vara fel att minska björnstammen och därmed den 60-procentiga predationen på älgkalvar inom ÄFO Noppikoski, när vi f. n. har politiker som är så handlingsförlamade att de överlåtit vargfrågan till EU, NVV, WWF, SNF, SRF och domstolarna! Nu gäller att ställa politikerna - såväl på riks- som kommunalplanet mot väggen i vargfrågan inför nästa års val. Det är vi som väljer och vi väljer inte dem som inte inser att vargförvaltning kräver lokalt inflytande! I den frågan är Nisse Björklund och jag överens.
Inge Brorsson, ordf. Rättviks Jaktvårdskrets.

17. Jasså "djurvän"?

2013-07-23 15:15

de allra flesta offer är barn till dina "vänner" hur etiskt rätt är det?

16. Är du läskunng djurvän

2013-07-21 14:42

I inlägg efter inlägg demonstrerar du din okunnighet och blir tillrättavisad. Ändå fortsätter du.
När Svenska Jägarförbundet bildades för nästan 200 år sedan var klöviltet på utrotningens gräns. Därefter har jägarkåren byggt upp en av världens finaste viltstammar. Afrikas viltstammar är i gott skick utom i Kenya där all jakt är förbjuden.
Dessa viltstammar är en stor tillgång. Att tro att rovdjuren vårdar vilstammarna är som att sätta bocken till trädgårdsmästare.
Våra viltstammar är en ekonomisk resurs för landsbygdens befolkning som äger marken. Inte skådebröd för stadsbon på utflykt.

15. #10 Djurvän ...

2013-07-21 12:45

... har som vanligt fel i sina påståenden. Det är inte så att rovdjur bara tar rätt djur i populationerna (gamla o sjuka). Det enda rovdjur som klarar av att förvalta viltstammar är människan.

14. Nr 12

2013-07-21 10:10

Varför är alltid rovdjuren viktigare än klövviltet inser ingen att i skjuter oss själva i foten stackars ungdomar de kan nog glömma allt vad löshunds jakt heter" björnen tar sjukt mkt kalv och hämar folks rörliga friluftsliv liv. Kom nu inte o säg att de
R ofarlig. Mkt som är ofarligt fast jäkligt obehagligt. Nää bort med rovdjuren

13. Förklara

2013-07-21 10:10

Várför ska allt finnas i Dalarna. Vad gör noll åttorna

12. Förvaltningsmål

2013-07-20 22:47

Vill påminna om att vi har ett förvaltningsmål som säger att vi ska ha en björnstam på ca 250 djur i Dalarna. Det är tänkt att detta mål ska nås inom 3-5 år. Årets tilldelning är anpassad efter den senaste spillningsinventeringen och förvaltningsmålet. Förra året blev det ett jäkla liv från jägarhåll för att tilldelningen var för liten och att vi som ett sätt för att få en bättre måluppfyllelse och säkerhet i förvaltningen införde en honkvot. Nu när vi tog bort honkvoten i det område där björnstammen ska minska och dessutom höjde tilldelningen så får vi kritik för det. Det sägs att vi bönder aldrig är nöjda och alltid klagar. Det verkar som att även jägarkåren har sådana tendenser!

11. Jakt ger viltet ett värde!

2013-07-20 16:01

Kan inte undgå att dra paralleller till elefanterna i Kenya och Tanzania, i Kenya fridlystes dom och hotas av utrotning. I Tanzania lät man vinsten av jakten gå till lokalbefolkningen och där finns en välmående och ökande elefantstam. (Kan ha ändrats då det är några år sedan jag läste det) Likadant är det med björnen i Sverige, när den fick en jaktlig status som uppskattas av vissa jägare så månar man också om den. Är ganska säker på att inställningen till varg skulle ändras om man fick vårda stammen lokalt och den fick ett jaktligt värde. Populär tror jag inte men mer accepterad och förmodligen skyggare då det bara blir de som håller sig undan som klarar sig med livet i behåll.

10. Calle

2013-07-20 16:01

Vi har ca 350 000 älgar i vårt land. Våra rovdjur är inget hot mot dem, utan avskjutningen av fel djur av er jägare är ett stort hot som ni redan tampas med. Ta tag i det istället för att beskylla de naturliga rovdjuren, som dessutom dödar rätt djur i populationerna, för något människan är ansvarig för.

9. Bra, Christer.

2013-07-20 14:46

Helt riktigt är det så att länstyrelsen ökar avskjutningen på björn för att vi skall acceptera en inplanterad vargstamm. Viltförvaltningen borde flyttas ner till kommunal nivå. Där finns både kunnande och jägare som kan sköta regleringen. Utan stora "personalkostnader. Nisse Bj.

8. Samarbete mellan olika LST

2013-07-20 14:46

Jag tror Christer har rätt i att det nog är för att minska det totala rovdjurstrycket. Sen misstänker jag att olika LST fått eller tagit ansvar för att prioritera olika rovdjur. Här är det frågan om att snabbt minska björnstammen mot viltförvaltningsdelegationens mål. I Jämtland har man på samma sätt tagit ett beslut på att björnstammen ska minskas i viltförvaltningsdelegationen. Men här har LST sänkt tilldelningen med motivationen att helt plötsligt har vi en björnstam i samma numerär som beslutet. Mycket märkligt.

7. Konstant predation?

2013-07-20 14:45

Sänks björnstammen, vilket den biologiskt tål, kan vargstammen öka och därmed hålla skadebilden intakt. Var det inte så länsstyrelsen, Naturvårdsverket, statens utredare tyckte?

6. Idiotiskt av Halvarsson

2013-07-20 14:44

Den svenska björnstammen sköts under 1800- och 1900-talet ned till 100-150 individer. Efter fridlysningen har den på ett fyrtiotal år vuxit till närmare 4000 individer. Det är inte så lätt att få en djurstam att krascha. Däremot är björnen och vargen ett reellt hot mot älgstammen och våra få överlevande fäbodar. Hisorien säger alltså att du kan minska björnstammen med 95% och den kan snabbt återhämta sig.

5. Brevet i sin helhet

2013-07-20 14:44

Hela brevet i sin helhet!

Öppet brev till LST DALARNA ang tilldelning på björn i delområde 2 i Dalarna

Svenska Landsbygdsföreningen motsätter sig kraftfullt den enormt ökade tilldelningen på Björn i delområde 2 i Dalarna. En Björnstam måste förvaltas klokt och man kan bara undra vilka motiv LST har för att tillåta en tilldelning som innebär nästan en fördubbling av avskjutningen.
Efter att ha samtalat med kärnan av de som jagar björn i Dalarna kan vi bara konstatera att samtliga motsätter sig denna enorma ökning i detta område. Björnstammen är ett klockrent bevis på hur förvaltning genom jakt går hand i hand och hur vi gemensamt har byggt upp en stam som ger en avkastning varje år - detta i förhållande till jakt och hänsyn till björnstammen samt andra lokala intressen. Nu när LST föreslår en avskjutning som riskerar att skjuta sönder stammen på kort tid så blir vi häpna!

Vilka motiv kan LST i Dalarna ha för detta? Förutom ett patetiskt försök att "fjäska" med "jägarna" kan vi inte se annat motiv än att man vill sänka det totala rovdjurstrycket för att ge plats åt än mer varg, detta för att tillmötesgå egna agendor samt lugna skogsbolagen. Detta är i så fall ett grovt tjänstefel från LST då ALLA rovdjur och ALLT vilt ska ha sin plats i naturen, detta under den förutsättningen att de förvaltas på ett sådant sätt att de inte ställer till onödiga skador - det har vi visat att är möjligt i förhållande till björn, lo och andra rovdjur - det samma kommer att visa sig när det gäller vargen.

Svenska Landsbygdsföreningen avkräver därför LST svar på hur man kan föreslå något som innebär en nästintill dubbling av avskjutningen på björn i delområde 2? Detta när de som jagar, spårar och observerar björn inte kan se något som tillnärmelsevis representerar en ökning av stammen som skulle tillsäga en sådan dramatisk ökning i avskjutning. När de samma dessutom motsätter sig detta så blir frågan än mera intressant.

LST:
Hur motiverar ni denna dramatiska ökningen i avskjutning?
Hur värdesätts björnstammen i förhållande till andra rovdjur?
Om det samlade rovdjurstrycket börjar bli för stort för bytesdjuren, borde då inte rovdjuren "dela" på det som finns över efter jakt och annat uttag?
Vilka uppgifter har ni som tillsäger att Björnstammen har fördubblats i dalarna?


Vi vore tacksamma för svar! Sedan lång tillbaks har Sveriges jägare och styrande förvaltat björnstammen på ett sådant sätt att vi nu har nått en nivå som gör att vi balanserar den samma genom jakt, varför vill lst nu decimera stammen till en nivå där den riskera krascha?

Mvh Svenska Landsbygdsföreningen

4. Christer Halvarsson

2013-07-19 18:14

Tänk att det finns "jägare" som är emot allt. Äntligen finns det en chans att minska björnstammen och då gnälls de över det.
Se de som en chans att få mer av det vilt som 95 % vill jaga, älg så klart...

3. Tilldelning

2013-07-19 18:14

är en sak, avskjutning en annan. Vi jägare måste ha sunt förnuft vad gäller avskjutning både av älg och björn. Länsstyrelsen har nog knappast alltid rätt. Avskjutningen styr man med avtryckarfingret.

2. Mer

2013-07-19 18:14

Fan ska Dalarna o Värmland stå för alla rovdjur. Om man nu är så rädd om björnen söv dom och skicka ner dom till Stockholm. Jag anser att vi kan skjuta det dubbla i Dalarna vanligare att se björn än älg

1. Bra Christer

2013-07-19 18:14

Dolda agendor har vi alldeles för mycket av.
Dom egna särintressena styr myndigheterna när de folkvalda politikernas okunnighet och ovilja att ta i problemen är för uppenbara.
Och vargen, "den gudomliga", kommer alltid i första rummet för där finns pengarna både för myndigheter och ljusskygga organisationer.
Allmänhetens okunnighet, den mediala vinklingen med lögner är nyckeln.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons