• Pinewood

Jägareförbundet sågar ny älgförvaltning

AktuelltPublicerad: 2010-04-15 15:28

Jägareförbundet avvisar helt det nya älgjaktsförslaget.

Länsföreningarna riktar massiv kritik mot utkastet till lagrådsremiss om en ny älgförvaltning.

Även Jägareförbundets styrelse konstaterar att älgförvaltnings-förslaget till stora delar är oacceptabelt och i grunden försämrar möjligheterna till en framgångsrik skötsel av älgstammen.
– Styrelsen var enig i sitt beslut. Det finns för mycket saker i förslaget som var oacceptabla, säger ordföranden Torsten Mörner till Svensk Jakt.

Jägarna marginaliseras
Några punkter förbundet är missnöjt med är att jägarna marginaliserats. Folkrörelseperspektivet med ideella insatser har försvunnit helt, anser Jägareförbundet. Förbundet anser att viltförvaltningsdelagationerna bör få starkare ställning och att älgjakten blir dyrare.
Jägareförbundet ska under de närmaste veckorna ägna sig åt vad man kallar ett omfattande förankringsarbete och intern dialog.
Ett yttrande om älgförvaltningsförslaget är på gång även från Jägarnas Riksförbund.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Vargförbundet

2010-04-18 08:57

Sjf vill att vi jägare skall gå deras ärenden.Men icke i h-e att jag någonsin kommer att ställa mig i en kö som ett vargförbund vill.Jag är helt övertygad om att jägarekåren klarar detta helt utan bidrag och synpunkter från staten,och sjf.Rösta bort detta översitteri.Lbd.

2. Utan.......

2010-04-17 10:15

tvekan är det så att SJF känner sin diktatoriska ställning hotad, det är där skon klämmer.
Folkrörelseperspektivet är hotat skriver Torsten Mörner, ett demokratiskt/jaktligt perspektiv som SJF sedan flera år tillbaka grundligt förbisett då det gäller bl a vargfrågan.
Att älgvården skulle bli så mkt sämre med det nya förslaget är bara nys.
VVO,jaktlagen,skogsbolagen och enskilda markägare vill naturligtvis alla ha en livkraftig, beskattningsbar viltstam på sina marker och kommer naturligtvis att arbeta efter den principen.
Självklart ser SJF sin toppstyrda organisation hotad.
Det är bara att inse att en ökning av medlemsantalet i Jägarnas Riksförbund/landsbygdpartiet är enda möjligheten att komma till tals och öka/utjämna medlemsinflytandet i dagens jaktorganisationer. SJF diktatoriska styrning från toppen av medlemspyramiden måste helt enkelt elimineras bort och i dagsläget måste det bästa alternativet vara att teckna medlemskap i JRF.

1. Var klämmer skon

2010-04-17 00:13

Det kan nämnas att ca 9 milioner tas från Jägareförbundets pengar och ges till SLU för utbildning av delegater som ska sitta i vilt- delegationen på länsnivå. Det är naturligtvis inte omtyckt. Men det som är den stora stötestenen, det är naturligtvis att Jägareförbundet ges en undanskymd roll enligt dem själva.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB