• Allmogejakt

JRF begär jakt på minst 209 lodjur

AktuelltPublicerad: 2011-02-15 16:10

Förra året ökades lokvoten med 53 lodjur till 209. Nu begär Jägarnas Riksförbund, JRF, hos regeringen att Naturvårdsverket beviljar jakt på minst lika många lodjur under årets licensjakt, som börjar första mars. Men Naturvårdsverket kommer troligtvis att se till att årets lokvot blir lägre.

Varg, lodjur och björn ger tillsammans ett mycket högt rovdjurstryck i Mellansverige, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Jägarnas Riksförbund pekar på att lobeslutet är extra viktig på grund av en kraftigt vikande tilltro till regeringens rovdjurspolitik.
– 2011 års sänkta licenstilldelning på varg och den ännu inte fastställda tilldelningen på lodjur, som enligt våra medlemmar grundar sig på bristfälliga inventeringsmetoder, leder till minskat lokalt engagemang i rovdjursförvaltningen, kommenterar Solveig Larsson, ordförande för JRF.
Varginventeringarna pekar nu på troligen 29 föryngringar 2010.
– Det innebär ett mycket högt rovdjurstryck tillsammans med lodjuren och björnen i Mellansveriges skogsbygder, tillägger Solveig Larsson

Lokvoten krymper
Men från Naturvårdsverket kommer tydliga signaler att årets lokvot snarare kommer att krympa.
Beslutet fattas tidigast 16 februari. Men enligt verket finns ett begränsat utrymme för jakt eftersom lodjursstammen bedöms ligga på den tillfälliga miniminivå som riksdagen angett, 250 familjegrupper.
– De senaste åren har tilldelningen varit hög därför att vi ville få ner lodjursstammen inom renskötselområdet till den nivå som riksdagen angett. Vi kan inte fortsätta med samma jakttryck om vi ska klara riksdagens beslut om att lodjursstammen tillfälligt får variera ned till 250 familjegrupper, men inte gå lägre, kommenterar Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Den regionala rovdjursförvaltningen innebär att vissa länsstyrelser får delegation på att själva besluta om licens- och skyddsjakten på lodjur. Men då måste antalet familjegrupper i länet och rovdjursförvaltningsområdet överskrida de fastställda regionala miniminivåerna.

Motsvarar cirka 1 250 lodjur
Samtidigt tas det hänsyn till att Sverige totalt inte får ha mindre än 250 loföryngringar, vilket motsvarar omkring 1 250 lodjur. Dessutom ska det ges förutsättningar för att lodjuren ska fortsätta sprida sig till södra Sverige. Därmed måste lojakten i till exempel Västmanland hållas på en låg nivå.
Förra årets inventering av lostammmen ”hade ojämn kvalitet” enligt Naturvårdsverkets och kan därför inte ligga till grund för beslutet om årets kvot i lojakten
– Vi har istället bett lodjursforskarna att göra en bedömning av stammens storlek och utvecklingen i stammen som underlag för beslutet, säger Naturvårdsverkets Susanna Löfgren.
– Trenden visar på att lodjursstammen minskar. Det är delvis en följd av ökad jakt i renskötselområdet. En av flera andra tänkbara förklaringar är att populationen är mättad i vissa län i mellersta förvaltningsområdet, att det inte finns tillräckligt med byte för fler lodjur, tillägger Susanna Löfgren.

Ger ett tak för jaktkvoten
Nu jobbar Naturvårdsverket med frågan om lokvoterna, som bara i viss mån delegeras till olika länsstyrelser. Om de olika lokvoterna ger en för hög slutsumma för hela Sverige blir det stopp från verket. Om miniminivån enbart nås i länet, men inte hela rovdjursförvaltningsområdet, kan Naturvårdsverket delegera med tak för antal djur.
– Som läget ser ut kan vi delegera skydds- och licensjakt fullt ut till norra förvaltningsområdet och det kan bli delegering med tak till mellersta förvaltningsområdet. Däremot kan det inte bli någon licensjakt i södra förvaltningsområdet där tillväxten och spridningen av lodjur går långsamt, sammanfattar Susanna Löfgren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. håll er till fakta nr9

2011-02-17 10:10

Hur har du det med faktan själv?
eller läsförståelsen? Har inte skrivit ett ord om rådjur.
Tror detta påhopp tarvar en förklaring...

9. Till 8

2011-02-16 22:37

att jag skulle skita i rådjuren bäste Tyskterrier är väldigt långsökt, då jag spenderat åtskilliga tusen kronor även denna vinter till att stödutfodra dem.
Det är bra mycket mer än de 300 kronorna/jägare som spenderas på rådjuren i Norrland. Så vem är det som skiter i rådjuren?
Finns inga lodjur i mitt område som svälter ihjäl. Finns gott om rådjur här. Kanske för att det finns folk som jag som hjälper dem över vintern. Att lon tar en del stör mig inte alls.
Försök inte med argumentet att man skjuter lo av barmhärtighet för att de inte skall svälta ihjäl. Det var det mest korkade från jägarhåll jag hört, även om det inte är första gången jag hört det.

8. håll er till fakta

2011-02-16 11:35

även hos er på kramarsidan torde det väl te sig bättre att lon skjuts än att den svälter ihjäl...eller är det så att ändamålen helgar medlen även här och man egentligen skiter i rovdjuren själva bara man får sin vilja igenom med större och mer spridda stammar?

7. för att återknyta till 1,2 och 3

2011-02-16 09:37

sedan är det så att alla familjegrupper inte räknas,speciellt
inte i de så kallade spridningslänen
där familjegrupperna finns tätare
än den stipulerade radien om 25km som våra "experter" räknar efter.
Jag går för långt om jag säger att det är mer regel än undantag att grupperna finns tätare,men det är väldigt vanligt,ändå räknas "säkra" enskilda grupper som finns inom samma 25km radie som endast en vid inventeringar.Trots att dom är mycket medvetna om att det förhåller sig på detta vis.
Så Åke Siikavaara är mycket riktigt ute när han menar att JRF
borde ha fördubblat sin siffra
om begärd tilldelning,själv tycker jag att det är inget annat än ett så grovt fel gjort av vår ledning så det får mig att bestämma mig att icke längre betala medlemsavgiften i detta förbund
då insikten och viljan att ändra helt tycks saknas även i denna ledning hur det förhåller sig för oss jägare i rovdjursområdena.
Surt sa räven,men tyvärr har vi tydligen inte något förbund att luta oss emot...

6. Av håll er till fakta

2011-02-16 09:37

Det var rådjuret och älgen med, så håll dig till fakta utan att låta din omkunnskap träda igenom! Sedan om du påstår att det var de icke besuttna som orasakade det, då har du fel. Orden Statens vilt beror enbart på gammal kvarleva. Vissa djur var enbart förbehållna konunge och adeln att jaga! Så håll dig själv till den fakta du icke besitter!

5. JRF begär så mycket

2011-02-15 22:38

och samtidigt hänvisar man sig till de myndighetsbeslut som gett efter för jägarnas begäran när jaktkvoterna blir ifrågasatta. Vilket kom först? Hönan eller ägget?
Lon har varit nästintill utrotad förr när man gått lojägarna till viljes. Sätter inte myndigheterna gränser så sker det med all sannolikhet igen.
Vill man att lon skall kunna sprida sig söderut så bör man freda lon i de län som angränsar till de län där lon kan få passage längre ner.
Dit hör inte bara Västmanlands län utan i allra högsta grad Uppsala- och Stockholms län.

4. Se på Finland, med EU,s minne.

2011-02-15 22:37

Vi i Sverige ligger alltid efter i allt som rör de stora rovdjuren. Finland lär ha ungefär lika mycket, eller den som vill lika lite lodjur, men skall skjuta 495 lodjur i år. Så ni som begär och yttrar skall dubbla antalet och lite till.
Vi har knappt några rådjur kvar här i Östhammar, men synliga flockar på upp till 6 lodjur.

3. förlåt..

2011-02-15 19:14

mellan 1425 och 1645st blir det...

2. jodå,kollade upp det jag påstod

2011-02-15 19:14

och den egentliga räkneformen
skall vara: Nt =FGt * 6.14 (± 0.44 SE) där Nt motsvarar den beräknade populationsstorleken år t(före jakt)
och FGt är antal familjegrupper
Allt enligt Andre'n,Liberg med flera...
Vilket gör att 250 familjegrupper innan jakt motsvarar mellan
1425 och 1535 djur...

1. hmmm

2011-02-15 17:33

undrar om inte 250 familjegrupper motsvarar 1500 djur om man räknar med koefficienten 6 som sig bör nu när bytesstammarna minskat så drastiskt... så liten som 5 har
aldrig koefficienten varit även om den alltid av någon anledning avrundats nedåt till just det...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere