• Allmogejakt

JRF i Halland säger nej till slopade B-licenser

AktuelltPublicerad: 2008-06-03 14:52

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Halland är helt avvisande till kravet från Jägareförbundet i länet att stoppa all B-licensjakt på älg. Halland är ett av de län i landet som har högst andel B-licenser i förhållande till den registrerade älgjaktsarealen.

– Det kan bero på en ganska omfattande ägosplittring samt en traditionsbunden jägarkår. Icke desto mindre står Jägareförbundets deklaration i strid mot gällande författning, konstaterar Bengt Kristiansson vice ordförande i JRF-Halland.
”Vi inom Jägarnas Riksförbund har genom åren lika envist hävdat alla jakträttsinnehavares rätt att själva avgöra under vilka former de vill bedriva sin älgjakt. De som av någon anledning inte har möjlighet att samordna sina jaktmarker i en större enhet skall ha möjlighet till en i någon mån meningsfull älgjakt. Möjligheten att under denna jakt fälla vuxen älg är för många av väsentlig vikt”, skriver distriktsstyrelsen i ett uttalande.

Bör inte föregripa utredningen
I övrigt hänvisar JRF-distriktet till den nya kommande älgjaktsutredningen och förslaget från den så kallade älggruppen med företrädare för jägarorganisationerna och skogsägarna.
– Att i detta läge förorda en kortsiktig provisorisk förändring löser inga problem. I avvaktan på denna nya utredning bör inga förändringar av nuvarande system göras, fastslår Bengt Kristiansson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Bra att b-licens försvinner

2010-08-05 16:43

Äntligen kanske alla kan jaga på samma villkor! det kan inte vara rätt att varje liten mark på 20-40/50 hk börjar lägga ut äpplen i augusti kring sina torn å sen sitta å skjuta vuxen älg. å oftast det som först sticker fram tryne! medans vi på älgskyddsområden sparar produktiva djur å ser till att vi får en bra älgstam..

21. Nu är du allt bra korttänkt Tony

2008-06-23 10:06

Hur skulle du ensam klara att skjuta 40 älgar på två dagar?

20. Ta bort b-licensen i Halland

2008-06-11 14:54

Det är helt rätt som Svenska Jägarförbundet vill. B-licensen ska bort och den är fullständigt orättvis och skapar bara bekymmer.
Jag har under flera år i rollen som styrelseledamot i älgskötselområden bjudit in alla berörda b-områden kring våra älgskötselområden. Allt för att få dem att ingå i vår gemenskap och att alla ska jaga med samma regler och förutsättnignar.
Men 90 % av de b-områden som tackar nej till att ingå i våra älgskötselområden gör det på grund av tilldelningen och att de anser att de har rätt att skjuta mycket mer än vad deras mark producerar. Vi har b-områden på mellan 20 och 45 hektar som nästan varje år skjuter en vuxen älg. Och jag lovar att det är inte äpplen långt från skottplatsen.
Jag har aldrig hört något annat argument än tilldelningen.
Detta är inte rättvist och kan inte försvaras. Tyvärr.

19. Självklart av anonym

2008-06-05 13:57

Jag gillar inte heller efterjakten hela vintern! Har man inte fått omkull älgarna på nån månad så har man ingen älgstam värd att jaga...
Men att säga att du föder en vuxen är på dina 30-50 ha är bara skitsnack!!
Skulle vi i A- eller äsko skjuta som B-licenserna gör så skulle jag i mitt lag få skjuta 40 älgar på mina 2000 ha!

18. Lysnna inte på förtal utan kolla fakta

2008-06-05 13:56

Ni som tror att B-licens är ett hot mot älgstammen: Ni måste beakta att det totala antalet älgar som fälls på B-licens är litet och att antalet älgar som fälls per 1000 ha är nästan överallt lägre än vid andra jaktformer.
I vissa områden har det fällts något flera per 1000 ha och länsstyrelserna har då varit snabba att begränsa B-licensjakten med följande motivation: “Anledningen till att man minskar älgjakten med en dag beror på att de områden med B-licens i fjol hade större avskjutning än de som jagar på A-licens. Enligt bestämmelserna får de små områdena inte skjuta mer än de större.” Detta är vad som gäller och man bör därför sluta gnälla om B-licensen.
Det stora problemet i dagens älgjakt är älgskötselområdena där jakten i princip är fri under flera månader.
Vill man ha flera och större älgar då måste man minska avskjutningen rejält, att i detta sammanhang ta bort B-licensen gör inget till eller från, det är på älgskötselområdena och A-licensmarker det skjuts många älgar och det är på dessa marker jakten måste begränsas kraftigt.
Ett lämpligt sätt att begränsa antalet älgar som fälls är att varje jägare i förhållande till sin förmåga höjer kraven på vad han bedömer vara ett skottillfälle. Var generösa mot varandra och sprid inte rykten om äppelälgar och dylikt!

17. Självklart!

2008-06-05 08:58

Klart att markägarna ska få jaga älg. Det är ju de som betalar för att föda upp älgen... Samma jakttid för alla är en självklarhet. Ni som är med i älgskötselområden är väl inte så mycket sämre jägare än de som har B-licens eller? Då behöver ni väl inte heller ha längre jakttid?

16. Tyskterrier

2008-06-05 08:58

Det skjuts väl inte en vuxen älg per 50 ha? Eller tror du det på fullt allvar?

15. Feynman

2008-06-05 07:54

Inte generna nej, men antal som bär på generna.
Att skjuta en vuxen älg per 50 ha är, enligt mitt sätt att se det, föga jägarmässigt och bör inte alls förespråkas av en jägarorganisation.

14. Bort med B-licenserna

2008-06-05 07:53

Ett valfritt djur på sin lilla markbit, ni hör väl hur löjligt det låter. Det har inget att göra med jakträtt eller äganderätt. Bara med nån sorts vrång-snålhet.
Jakt är en seriös företeelse, och vi har svåra uppgifter framför oss om vi ska ha den kvar. Att sitta och tjura på sin lilla markplätt är precis vad jaktmotståndarna förväntar sig av oss, det är ju stereotypen av en jägare och den bild man vill förmedla av oss.

13. Lika jakt för alla

2008-06-04 16:57

Rätstsäkerhet och rätten till skydd för liv och egendom samt åsikts- och religionsfrihet är viktiga beståndsdelar i en demokrati. Ekologisterna vill inte ha jakt alls, de sätter djurens, särskilt rovdjurens rätt framför människans rätt osv. Fanatism av detta slag måste bekämpas på många fronter, en sådan front är att jägare måste vara generösa mot varandra och hålla sig till rättssäkra principer.
En sådan princip är att med ägorätt följer jakträtt och den skall vara lika för alla, d v s att alla oavsätt markens storlek skall ha samma jakttider. Utifrån lika jakträtt står det naturligtvis folk fritt att samarbeta på det sätt de vill. Avund är en dödssynd som tyvärr allt för många jägare lider av. Den som tror att man kan påverka älgstammens gener genom jakt tror fel, det går inte, det är bara att acceptera.

12. Pajkastning till ingen nytta

2008-06-04 15:03

Det spelar ingen roll vad företrädare för de båda jägarorganisationerna säger i denna fråga. Lagen är glasklar, B-licens skall tilldelas valfritt djur under den tid som respektive länsstyrelse beslutar.
Ingen skall tro att lagstiftaren ändrar lagen när allt ändå skall skrivas om när alla utredare och jordbruksdepartementet fått ändan ur vagnen. Det har inte hänt något på några år nu och personligen tror jag inte de kommer till skott på många år ännu.
Till dess får alla gilla läget och göra så gott man kan så att det finns något att förvalta när nyordningen kommer. Dialog och samordning är fina ord.
Otroligt korkat av Svenska Jägarförbundet att över huvud taget väcka frågan. Huvudbudskapet blir att de strävar efter att deras medlemmar skall mista sin jakträtt. Den lilla delen som är medlemmar i Jägarnas Riksförbund känner åtminstone ledningens stöd i det läge vi nu befinner oss.

11. Älgjakt

2008-06-04 13:21

Är det inte bättre att räkna ut procentenheten på hur många procent B-licensen skjuter och hur många procent storområdena skjuter så ser man tydligt att B-licensen har en procent på skjutna älgar som understiger allt snack. Att storområdena inte gillar att vanligt folk skall få jaga på sina egna marker, det är där problemet ligger.

10. Egendomsrätt och jakträtt...

2008-06-04 13:21

..hör ihop med ansvarstagande.
Oerhört fegt av JRF.

9. Det går att missförstå...

2008-06-04 13:20

...om man inte har läst hela vårt uttalande. Det finns trots allt en hel del mindre jaktmarker som av olika skäl inte har möjlighet till samgående i en större jaktlig enhet.
Vi menar att det inte är rimligt att ta bort en jaktform, utan att den är ersatt med något annat.
Om detta till äventyrs skulle dröja ytterligare något år, så är det ingen katastrof. Långt viktigare är att få till stånd en långsiktig lösning som tryggar rättssäkerheten, och är demokratiskt korrekt genomförd.

8. A och B

2008-06-04 13:20

Skulle vara intressant att se hur många av dessa jägare på B-licens som också jagar på A-licensområden. Skulle tro att de är realtivt många som vill ha sin privata tredagars jakt ifred och sen kunna jaga på A-licens när andan faller på.

7. B-licens

2008-06-04 13:19

Richard Feynman - det är ju just den inställningen som du har som gör att älgstammen ser ut som den gör på vissa ställen! Man kan inte skjuta inmatade äppelälg/älgar varje år på så små marker utan att det förstör älgstammen! Vakna och öppna ögonen!
Det måste till större samarbete om vi ska klara ha och vårda en bra älgstam...
Ett bra alternativ för de som vill jaga själva på småmarker är avlysningsjakt. När kvoten är fylld så är det färdigjagat, vare sig man skjutit eller ej.

6. Egendomsrätt och jakträtt hör ihop

2008-06-04 07:52

B-licens innebär att man på en liten mark jagar under två dagar, vuxen älg får endast fällas första dagen. Ingen kan seriöst hävda att detta kan förstöra någon älgstam, i synnerhet som man på älgskötselområden har i princip fri jakt under flera månader och de stora rovdjuren jagar hela dygnet årets alla dagar.
JRF försvarar principen att egendomrätt och jakträtt hör ihop, jaktmotståndare vill gärna bryta denna princip för att mera effektivt kunna bekämpa all jakt.
Alla jägare bör ivrigt försvara principen att alla har rätt till jakt på egen mark, att tvinga markägare gå med i en förening för att kunna jaga på egen mark är ett brott mot flera för alla viktiga principer. Den som vill förbättra villkoren för älgarna bör bekämpa återinförandet av stora rovdjur, långa jakttider, älgskötselområden och likande samverkansformer.

5. Jägarna...

2008-06-04 07:51

...i dessa områden har den älgstam de förtjänar. Hur ska man kunna förvalta en älgstam när det sitter små markägare och skjuter vuxna älgar på sina 50 ha? Eller än värre när man ser annonser där man arrenderar ut älgjakt på liknande arealer. Tycker man dessutom att detta är meningsfull älgjakt, ja då har man inte varit med om mycket! Det är av denna anledning jag fortfarande ej är medlem i JRF. Nej, ni måste börja tänka om inom Jägarnas Riksförbund och förorda samarbete grannar emellan när det gäller älgförvaltningen. Går det i det ägosplittrade Dalarna så ska det nog gå i Halland också.

4. Är det jakt eller kött man vill ha?

2008-06-04 07:51

Vill man ha kött skall man sluta jaga och köpa kött för de jättepengar man årligen lägger på jakt och utrustning.
Är det själva jakten man vill ha, ska ni kanske göra som många hos oss har gjort.
I vårt län har massor av småmarker gått samman i skötselområden. I en uppbyggnadsfas av stammen har man satt arealkravet till knappt 1000 ha/älg. Tillsammans kunde exempelvis en pott småmarker ha avlysningsjakt på 8 vuxna och något 25-tal kalvar. Potten av vuxna fälldes inte på en månad och kalvarna räckte till jakttidens slut den sista februari. Den som ville jaga mycket, kunde på så vis, utöver rika jakttillfällen, fälla en vuxen och kanske tre kalvar. När de hade egna B-licenser fick de jaga vuxen en dag och kalv resten av totalt tre dagas jakttid. Ingen gnäller längre på grannarna i en stor fin gemenskap och alla fick så mycket jakt man ville.

3. Bara för att man...

2008-06-03 16:46

...under många år haft en felaktig inställning till älgjakten inom JRF behöver man ju inte hårdnackat hävda att man måste ha samma tokiga inställning i ytterligare flera år framöver.

2. Rapporter

2008-06-03 15:59

När en stor andel heller inte rapporterar så verkar det rimligt att B-licenserna tas bort.

1. B-licens

2008-06-03 15:31

Fattar inte hur JRF resonerar. Om man nu vill ha en livskraftig älgstam så hjälper det ju knappast om man får skjuta en vuxen älg varje år på sina 30-40 ha. Så små marker föder ingen älg!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB