• Pinewood

JRF i Örebro län överklagar lokvoten

AktuelltPublicerad: 2009-02-11 15:31

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Örebro begär hos Naturvårdsverket att kvoten i årets lojakt omprövas. I länet blev tilldelningen fem lodjur, samma nivå som förra året. JRF-distriktet vill att antalet höjs med två-fem lodjur. 
Björn Andersson, JRF-ordförande för Örebro län, hänvisar till totala predationstrycket på bytesdjuren. 

– Stammarna av småvilt har kraftigt decimerats i Örebro län, och då framför allt i de norra delarna av länet, som en följd av stora stammar av lodjur och varg. Det finns i delar av länet inte någon jaktbar rådjursstam, vilket inte bara är negativt för jägarna utan också för lodjuren, vars huvudföda är rådjur, kommenterar han.
– Forskarna har också verifierat att födotillgången för lodjuren börjar bli bekymmersam och att antalsmålet för lodjurstammen är för högt satt med hänsyn till födotillgången, tillägger Björn Andersson.

Förödande konsekvenser
JRF-distriktet anser att länsstyrelsens och Naturvårdsverkets försiktighetsprincip vid förvaltningen av lodjursstammen får förödande konsekvenser för såväl rådjuren som lodjuren.
– Vi anser att större hänsyn måste tas till det totala predationstrycket i områden där vargen och lodjuret konkurrerar om samma byte, förklarar Björn Andersson.  
JRF-distrikt framhåller även det faktum att inga inventeringar gått att genomföra på senare år. Det innebär att länsstyrelsens kvalitetssäkrade koll på familjegrupper i lostammen är ett alldeles för svagt underlag för en bedömning av stammens storlek när avskjutningsnivån ska avgöras.

Stort mörkertal för antalet lodjur
– Mörkertalet är enligt vår bedömning stort, konstaterar JRF-basen i Örebro län.
Distriktet anser att argumentet om en överstor lodjurstam för att få en spridning söderut i landet, med nuvarande kunskap om stammens spridning, inte längre är motiverat.
Tidigare år har tillståndet för jakt omfattat endast delar av länet. Beslutet för 2009 gäller för jakt på fem djur i hela länet, alltså över en större areal än vad som gällt tidigare år.
– Årets tilldelning innebär alltså i realiteten en minskning av antalet lodjur för Örebro län, vilket är anmärkningsvärt. Det finns enligt vår mening inget som motiverar detta, säger Björn Andersson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Anonym 11.41

2009-02-12 21:15

Hur tusan går man ur jakten?
Hur vi än vänder och vrider på det så har SJF en hel del
att säga till om när det gäller jakten i sverige,om vi
gillar det eller inte är egalt.Och detta är nog enda anledningen att inte många,många fler lämnar dom.
Gnälla kan man väl dock fortsätta med trots att man
för många år sedan gick ur,eller skall vi låta dom hållas tycker du? Vad tjänar vi på det då? Låt höra ett riktigt
smart sätt att se det på nu.

5. Jägareförbundet i Motala: Olämpligt att diskutera rovdjur eller myndigheter!

2009-02-12 21:15

Ett antal ÄO har en gemensam hemsida, där har man beslutat CENSURERA inlagorna, man tar bort alla inlagor som handlar om rovdjur eller är kritiska till myndigheters agerande!

Citat: ”Är man så hård mot sina jaktkamrater och myndigheter så men inte kan stå för det med sitt namn så är det väl frågan om det ska visas. Det får ju inget värde om det inte går att föra en öppen och ärlig diskussion. Bo Carlsson”

Vilken makalös översittarfason!

Denna Bo Carlsson är ordförande i Motalaortens Jaktvårdsförening, dvs. en förening tillhörande SJF!!

Hur är det med demokratin?

Du finner det hela här: http://www.tyloskogen.se/guestbook_index.asp

Man skall dårför inte förundras över hanteringen av lokvoten.

4. Sluta att klaga

2009-02-12 13:41

Är man missnöjd med något så går man ur det.Men inte en jägare.

3. Spelar Jägarförbundet under täcket

2009-02-12 10:21

med Naturvårdsverket. Allt mer talar för att Naturvårdsverket och Jägarförbundet har hemliga överläggningar om hur jakten på Rovdjur ska utföras. Jägarförbundet gör sedan utfall på låtsas mot verket för att upprätthålla förtroendet hos sina medlemmar,trotts att allt är klart sedan lång tid. Om man spekulerar i varför så är det väl det eviga allmänna uppdraget som ligger bakom. SVJF gör allt för att få behålla kosingen från Staten. Det finns fler exempel som styrker teorierna på senare tid. Den senaste begäran om jakt på Varg, Länsjaktvårdaren i Västmanlands uttalande om att det är meningslöst att överklaga verkets tilldelning osv. Lägg papperna på bordet SVJF och lägg ner allmänna uppdraget och anpassa kostymen till inkomsterna från medlemmarna i stället och ägna er åt det ni ska göra, föra era medlemmars talan.

2. Håller fullständigt med 338

2009-02-11 21:19

Frågan är bara om de har några siffror alls...i alla fall
inte som stämmer med verkligheten.När först länsstyrelserna skär i jägarnas siffror för att dom inte sett detsamma eller inte kan verifiera obsen på grund av att spår inte finns av en eller annan anledning, sedan skär Naturvårdsverket i länsstyrelsernas siffror,varför?
Ja inte vet jag, men kanske tror dom sig veta bäst i alla fall.Allt detta gör att de siffror som naturvårdsverket gör sin bedömning på ligger en hel del under de faktiska siffrorna,inte konstigt vi jägare som verkligen ser vad denna undermåliga rovdjurspolitik ställer till med. Vi behöver inte i dag längre både hängslen, rem, skyddsräcke, madrass under och säkerhetslina samtidigt för att rovdjursstammarna skall klara sig och överleva, de är starka nog för att beskattas som allt annat vilt som jagas. Och det är tamigtusan SJF,s jäkla skyldighet att även de påpeka både för länsstyrelse och naturvårdsverk samt regering hur illa ställt det är i dag.

1. Heja JRF

2009-02-11 17:42

Viltvårdsnämnden i Västmanland hade föreslagit 20 djur i tilldelning. Länsstyrelsen hade som vanligt skitit högaktningsfullt i viltvårdsnämnden och ansökt om åtta djur. Naturvårdsverket biföll fem djur. Motiveringen var grundad på helt felaktiga grunder som vanligt med ett minst sagt lågt antal familjegrupper och av dom ska det skjutas max 10 %. Det är vad som återstår efter att tjuvjägarna har tagit sitt enligt verket.
Jägarförbundet i Västmanland konstaterar att tilldelningen var fem djur och det är ingen mening att överklaga för det hinner inte behandlas i alla fall. Vilken djävla inställning. Det är samma visa varje år. Länsstyrelsen och verket lurar oss oupphörligen och alla demokratiska rättigheter sätts ur spel när verket med avsikt tjuvhåller på tilldelningen tills det är för sent att överklaga.
Om nu dom som säger sig representera ca 200 000 jägare är så flata att dom inte agerar för att åtminstone se till att det inte upprepar sig till nästa år för att det inte lönar sig så kommer naturligtvis den här farsen att pågå. Nej lev skithus, överklaga och kräv offentliga förklaringar med beräkningar och på vad så ska ni få se att tjänstemännen kryper in i skuggorna igen.

Redaktionell kommentar:
Så här har Jägareförbundet resonerat om lokvoten i Västmanland:
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=364504&context=60321

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons