• Allmogejakt

JRF-kritik mot nya älgförvaltningen

AktuelltPublicerad: 2011-12-10 14:43

Jägarnas Riksförbund (JRF) är starkt kritiska till den nya älgförvaltningens föreskrifter. JRF konstaterar att såväl administrationen som kostnaderna ökar. Därtill straffas licensområden som går ihop till större områden med avgifter medan det blir kostnadsfritt att gå in i älgskötselområden.

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för älgförvaltningen tillkännagavs under fredag eftermiddag. Föreskriften fastslår att ett licensområdes första tilldelning alltid är en kalv. Det medför att det krävs ett område som tål en avskjutning av en kalv och en vuxen för att kunna jaga vuxet djur.
– Detta uppfyller inte riksdagsbeslut om möjlighet till adaptiv förvaltning. Särskilt inte i områden med stora rovdjursstammar, konstaterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund.
– Dessutom pekas det fortsatt mot arealtilldelning trots att riksdagsbeslutet uttryckligen säger att förvaltningen skall vara adaptiv, ekosystembaserad och lokalt förankrad, tillägger hon.

Förvrängt de politiska besluten
JRF konstaterar även att Naturvårdsverket i sin tolkning förvrängt riksdags- och regeringsbeslut så mycket att det inte längre uppfyller riksdagens beslut.
– Det är fullkomligt obegripligt och vi ser inga andra alternativ än att regeringen måste kliva in och omgående stoppa detta, säger förbundsordförande Solveig Larsson.
– En översyn från regeringen är ett absolut måste eftersom den adaptiva eller ekosystemsbaserade förvaltningen inte kommer att kunna genomföras, avslutar Solveig Larsson.

Jägareförbundet välkomnar nyordningen
Jägareförbundet välkomnar dock den nya älgförvaltningen, där föreskrifterna gör att skötselområdenas planer väger tungt.
– Vi ser positivt på att Naturvårdsverket har lyssnat på Jägareförbundet och tar tillvara på de lokala kunskaperna i de nya föreskrifterna, kommenterar Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.
– De nya föreskrifterna understryker också fördelen för oss jägare av att vara med i ett skötselområde för att kunna påverka förvaltningsområdenas bedömningar, innan de godkänns av länsstyrelserna, tillägger Hans von Essen.
De som står utanför älgskötselområdet, eller inte har ett tillräckligt stort område att registrera som ett licensområde, får endast skjuta älgkalv under maximalt fem dagar. Detta är nytt och speglar inriktningen mot att skjuta älg efter vad marken producerar, konstaterar Jägareförbundet.

Kritik mot finansieringen
– Vi råder våra medlemmar att gå med i ett skötselområde så de kan påverka den nya älgförvaltningen, säger Hans von Essen.
Jägareförbundet riktar dock kritik mot finansieringen av älgförvaltningen.
– Länsstyrelserna måste ta sitt ansvar för att hålla hårt i administrationen så att inte fällavgifterna skenar i väg. Älgen måste ses som ett samhällsintresse. Därför är det orimligt att endast jägarna står för kostnaden. Regeringen bör se till att mer pengar kommer in i finansieringen av det nya älgförvaltningssystemet, förutom jägarnas, framhåller Hans von Essen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Skrota Nya Älgförvaltningen.

2011-12-12 08:19

Signaturen EHJ Först och främst så vill jag fråga vet du var älgen fötts upp, skulle man kanske chip märka älg kalvar och fälld älg återlämnades till markägare vars marker varit den älgens huvudsakliga betesmarker.
Jakträtten enligt lagtexten graderar inte rätten efter hur många hektar en viss markägare besitter, så din argumentering strider mot lagens bokstav och är ett uttryck av vanlig svensk avundsjuka. Varför köper du inte en litet markområde så kommer du bli på det klara med att få en älg där står även det i relation till hur stort område du jagar på. Ditt anfall av svenska avundsjuka kan vara missriktad i dessa fall.
Sedan får du säkert uppleva att intilliggande VVOn, är och släpper hundar på ditt område dagen före älgjakten börjar, saltstenar slagits sönder, älgtorn saboterats, mm
Varför ska det vara en juridisk möjlighet att länstyrelsen kringår grundlagar och devalverar små markägares jakträtt, små markägare borde säga ifrån på skarpen för tillsammans så är vi den största skogsägaren och skulle vi bli eniga om stoppflagg för de nya älgförvaltningen så skulle bli av och B-licenser inte avskaffas.

12. Älgförvaltningsområden

2011-12-11 21:21

inom det området jag jagar har vi nu i några år använt oss av emn modell som är i enighet med nya älgförvaltningen och det har fungerat otroligt bra, har vi inte haft den så har troligen älgstammen i områådet varit ett minne blott.
Första året tillämpades avlysningsjakt efter att en flyginventering gjorts föregående vinter som visat att stammen var i botten. All administration har skett via en hemsida som funkat otroligt bra och de enda kostnader som belastat jägarna är 400 kr per lag för att täcka kostnader för resor och lokalhyra för samrådsgruppen. Denna lösning har funkat otroligt bra när jaktlagen rapporterar dagligen in på hemsidan både älgobs och skjutna älgar. Är helt övertygad att detta är rätta modellen för att bibehålla en jaktbar älgstam inom förvaltningsområdena.
Innan beslutet togs att skapa området fanns det ett motstånd och ett lag valde att stå utanför området, i dag har även de sett fördelarna och begärt att få gå med i förvaltningsområdet.

11. Varför ?

2011-12-11 21:20

Varför skal det vara en rättighet att skjuta flera älgar än vad en jaktmarken kan föda upp?

10. Skrota Nya Älgförvaltningen.

2011-12-11 21:20

Anne-Christine Engdahl Ställer frågan vad är skillnaden mellan älgförvaltningsområde och älgskötselområde ?
I ett tidigare inlägg så undrar hon om det är tvång eller inte att gå med i ett älgförvaltningsområde.
Svaret på dessa frågor borde du ha kommit fram till på egen hand, men när du verkar aningslös om fundamenta i den svenska jaktutövningen, så kan jag måhända bidraga till att en del kunskapsluckor täpps igen. Svaret på första frågan, är att skillnaden är minsann inte är frågan om hårklyveri. För en liten markägare är valet kolera eller pest och frivilligheten en chimär.Det nya älgförvaltningen är som man tydligt kan se ett steg till att mot beröva och begränsa små markägare sin lagstadgade jakträtten
Diktatet den här gången lyder, GÅ MED FRIVILLIGT ELLER DIN MARK AVREGISTRERAS.
Älgskötselområden kunde med länsstyrelsens hjälp tvångs ansluta små markägare utan deras medgivande, vid bildande av älgskötselområde och utan att man ersatte markägaren för intrånget Tjuvjakten blev ett av länsstyrelsens väl omhuldade skötebarn, överklagan av rättsövergreppet hjälpte föga. Så kom den omtalade Kuviakangasdomen som du Anne-Chistine borde läsa fram och baklänges så kan du idemässigt sätta den nya älgförvaltningen i dess rätta sammanhang. Kuviakangasdomen återställde tvångsanslutna markägare dess självklara jakträtt på egen mark och därför blev det väldigt bråttom att införa det nya älg jaktförvaltningen som med det nya regelverkets hjälp syftar ånyo till att förstöra möjligheten för små markägare att jaga älg (möjligen kalv)Jag hoppas att andra små markägare reagerar logiskt och att på avregistrerade marker, man helt enkelt förbjuder all jakt på Älg och de stora rovdjuren så kan hela älg jakt förvaltningen gå om intet. Jag kommer själv att anamma de förhållningssättet.

9. Hårklyveri

2011-12-11 12:56

Vad är skillnaden i praktiken, mellan älgförvaltningsområde och älgskötselområde ?
Handlar det bara om lek med ord och hårklyveri ?
Förväntar mig ett klart och koncist svar.

8. Vad bråkas det om?

2011-12-11 11:39

Att älgjakten har varit dyr och krånglig är väl ett passerat stadium för stora delar av Sverige. Där finns det ju inga älgar kvar att jaga då ju vargen måste få sitt i första hand. Bättre vore nog att inrikta sig på hur vargbegränsningen skall utformas innan det blir alldeles för sent, men så långt tänker väl inte SJF och NVV.

7. Varför

2011-12-11 10:48

stöder SJF det nya systemet, -framstår ju med all tydlighet. De vill helt enkelt behålla styrmedlen i den Svenska Jakten och de medlen kan de endast ha om de kan behålla de av skattemedlen utbetalda statsbidraget. Glöm deras snack om viltvården i Sverige, de här är enbart ett förtydligande av deras försök till maktfullkomlighet. Se på vargexplsionen, vilka medverkade stort på 70-talet för vargens återkomst, jo SJF.

6. Tvång?

2011-12-11 09:24

Är det tvång på att, som markägare gå med i den nya älgförvaltningen?
Är det tvång på att, jaktlag skall gå med i den nya älgförvaltningen?
Vill ha enkelt svar, ja eller nej .
Om inget tvång föreligger förstår jag inte vad diskussionen gäller !

5. Absurt

2011-12-11 09:24

Efter att ha läst artikeln måste regeringen gripa in. SJF och dess tjänstemän är våra första och största motståndare över lag i jaktliga frågor.
Har även JRF anslutit sig till de föreskrifter som föreslås är slaget defenitivt förlorat. Och har beslutsfattarna som inte följer regeringens förslag trappat föståndet. Absurt är det jag närmast vill uttrycka det och skäms SJF och ert utspel.

4. SKROTA NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN

2011-12-11 09:23

När man läser det nya förslaget blir man förskräckt, hur diktaturen har kommit in i jakten och den mänskliga rättigheten tas ifrån den lilla markägarn enligt förslaget från SJF med fler.
Att den lilla markägarn inte ska få jaga älg på sin egna mark med den gemytliga jakt av mindre deltagare. Det är ju ett gammalt kultur arv från urminnes tider, DEN ska vi vara rädd om. Det är ju ingen som äger det vilda vi har ju rätt att jaga under den tiden det vilda finns på marken
Att den förvaltning som är bestämd blir en fruktans värd för dyrning för oss markägare o jägare. Gjorde förslaget till LÄNSSTYRELSEN Vänersborg -älgnämden att dom kan styra det under en 3 årsperiod om vi vil ha en bra o livskraftig älgstam. SPARA alla Tjurar över 6 taggar och Låt ko med en kalv vara fridlyst. sen får man se hur utvecklingen blir.
Varje jaktlag vet ju hur mycket vilt dom har på sin mark.Inblandning av flera myndigheter behvs inte det är ett ROVDJURSVÄNLIGT FÖRSLAG SOM FÖRVALRNINGEN HAR KOMMIT FRAM TILL Det finns mycket att skriva om NYA ÄLGFÖRVALTNINGN. JRF MEDLEMMAR UPP TILL KAMP
KÄRA SOLVEIG LARSSON HJÄLP OSS att behålla jakträtten på dom små markerna.

3. Älgjakt kontra jägareförbundet och naturvårdsverk

2011-12-11 09:22

Hur kan jägareförbundet stoppa alla små markägare att jaga älg på sina marker och förorda stora skötselområden där den som har små marker inte kommer till tals? men så har det väl alltid varit, ta dalarna till exempel när det beviljades kretslicenser. jag säger då det, lika barn leka bäst. menar LST och jägareförbundet. nej om vi som har små områden och jagar på gå ur SJF i tid, annars är våran jakt ett minne blott, för enligt det här förslaget får småpovarna större makt
en som har tröttnat på byråkratin

2. Skrota Nya Älgförvaltningen.

2011-12-10 18:57

Varför inte ta steget fullt ut och förbjuda jakt på vuxet djur på jaktområdet som är mindre än 20000 ha. Att upphöra med B-Licenser anses inte tillräckligt, utan vi måste se framåt och utvidga diskrimineringen till allt större områden. Svenska jägarförbundet ser med stor oro på att små markägare ska ha rätten att fälla vuxen älg på sina marker. Små markägare har med de små stegens dynamik gradvis berövats sin jakträtt, först så begränsades jakttiden och nu begränsas storleken, från vuxen till kalv för att nästa steg blir att jakträtt begränsas
ytterligare så att nästa steg torde bli så att små markägare endast får jaga kråkfåglar.
När älg förvaltningsområderna kan bli på 1000000 miljon hektar vore det väl desamma att hela Sverige blev ett enda Älg F Område, så varför hålla på och hymla eller plottra när man har möjligheten att se till att endast adeln kan komma i fråga när älgjakten stundar.

1. Jägareförbundet..hur kan någon? SKANDAL!

2011-12-10 16:01

Hur kan någon vilja stanna som medlem hos SJF efter dessa uttalanden och den positiva synen på dessa föreskrifter?!! Skandal! Skandal att det har kunnat hamna så här snett! Saknar ord för vad som händer med den svenska älgjakten. Hur kommer JRF agera i denna frågan nu?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB