• Älgskadefondsföreningen

JRF-kritik mot stoppad Junselejakt

AktuelltPublicerad: 2013-02-26 17:28

Generalsekreteraren i Jägarnas Riksförbund (JRF), Per Wanström, är starkt kritisk till att bevarandesidan återigen lyckats stoppa skyddsjakten på flyttvargen i Junsele.
– Principiellt är det här ett fruktansvärt beslut. Nu måste Sveriges regering och riksdag kolla över relationen människa-varg.  Anser politikerna att det här är en korrekt värdering mellan vargen som inte är en hotad art och mänsklig näring och fritidsverksamhet? undrar Per Wanström.

Strax före lunch meddelade Naturvårdsverket att Junseletiken ska avlivas, eftersom hon ställer till stora skador för rennäringen.

Några timmar senare hade bevarandesidan på nytt lyckats stoppa jakten.

– Man är beredda att köra över människor totalt och det på grund av en varg som visat sig olämplig på alla möjliga sätt. Den är flyttad tre gånger och har gått tillbaka varenda gång. Den är inte lämplig för det här, kommenterar Per Wanström.


Trygghet även för glesbygden
Han menar att människor som lever och verkar på landsbygden måste kunna ställa samma krav på samhället som storstadsborna gör.

– För den urbaniserade tätortssvensken är det självklart att staten skapar en trygg närmiljö. Varför ska det inte gälla landsbygden och dess näringar? säger Per Wanström.

Han har personlig erfarenhet av Förvaltningsrätten och att handläggningstiderna där brukar uppgå till flera månader. Nu fattar rätten beslut om stopp i jakten på bara några timmar.


”Jag börjar undra”
– Här anser rätten tydligen att tryggheten i människors vardag är mindre viktig än en art som på intet sätt är hotad i världen. Jag undrar vad bevarandeorganisationerna egentligen har för tumme med Förvaltningsrätten. Det är en väldigt hård insinuation, men jag börjar undra, säger Per Wanström.

Han anser att våra styrande politiker nu måste se över om det är rimligt att lagstiftningen fungerar som den uppenbarligen gör. Bevarandeorganisationerna, som på intet sätt är berörda av vargen, kan sätta stopp för nödvändig skyddsjakt.

– Ännu är inte sista ordet sagt i den här saken, konstaterar Per Wanström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Nu är det för sent...

2013-03-01 09:30

Har de flesta på detta forum glömt att JRF är en ideell förening? Föreningar har stämmor som medlemmen besöker och beslut fattas, är ni på dessa? Det kan finnas upp till 500 medlemmar i en avdelning och ett 20-tal kommer på mötena, hur ska man då påverka? Någon som känner sej träffad? På nätet gnäller vi och på mötena påverkar vi, eller hur? Bra att det debatteras på sådana här forum men det händer ingenting, varför? Gå på nästa JRF-möte och fråga!

34. Lite verkstad!

2013-02-27 17:57

Mycket internt gnäll ,kritik och uttalanden för de redan troende. Att inte dessa organisationer med så stor byråkrati kan åstadkomma en offensiv som bemöter "förödarsidans"alla juridiska finterpå deras egen "hemmaplan" dvs nationella media. Engagera en stjärnadvokat med mediavana istället för alla dessa gubbar och gummor i yllekotftor och med gevär som framträder medialt.
Inget fel på yllekoftan och bössan ,men i det nu pågående "kriget" med Herr Karlsson så behövs en annan pondus och framtoning.

33. Patrik #24

2013-02-27 17:57

Det är det första inlägget jag har gjort, efter att ha läst in mig nu de sista månaderna på olika forum. Faktum är ju att det är mycket ord och lite handling från jägarorganisationerna kontra vargfanatikerna.
Det behöver vara några starka och handlingskraftiga personer som kan ena de olika organisationerna(lrf, jägarförbund, olika avelsråd kennlar mm. det blir i slutändan mycket folk. Starta en fond, en FB grupp antingen offentligt eller i slutet sällskap. Det är flera heltidsjobb som skulle behövas för detta. Jag har inte den tiden. men jag har kvällar och vissa helger som kan vigas åt detta..

32. Högsta Domstolen

2013-02-27 12:26

HD skriver följande passus i ett annat ärende där rättshaverister verkar politiskt på samma vis som man gjort i det aktuella fallet.

” I en rättsstat med demokratiskt styrelseskick är det av grundläggande betydelse att den konstitutionella ordningen för fattande av politiska beslut respekteras av medborgarna. Försök att med lagstridiga medel påverka det politiska beslutsfattandet måste motverkas. Skulle man i straffrättskipningen generellt visa särskild mildhet vid bedömningen av påföljdsfrågan, i fall då gärningsmannen handlat i ett legitimt och fullt rättsenligt politiskt syfte, skulle följden sannolikt bli att utomparlamentariska aktioner med inslag av brottsliga handlingar blev allt vanligare än de är idag, möjligen också att lagöverträdelserna blev allt allvarligare. På lång sikt skulle en sådan utveckling kunna äventyra de politiska organens möjligheter att utöva sin verksamhet i konstitutionell ordning och i enlighet med folkviljan, sådan denna kommit till uttryck i allmänna demokratiska val. En utveckling i antydd riktning skulle också innebära ett försvagande av skyddet för de allmänna eller enskilda intressen som strafflagstiftningen är avsedd att värna. Det är av dessa skäl angeläget att vid den straffrättsliga bedömningen av gärningar av nu förevarande slag kommer entydigt till uttryck att samhället inte tolererar straffbara handlingar som instrument för politisk opinionsbildning”

Dags att dra det i högsta domstol en gång för alla!

31. Nr 20

2013-02-27 12:26

Det var ju en skola som gjorde undersökning med sina elever om de ville ha varg, har för mig att över 90 % INTE ville ha varg. Vad beror det på - jo de jagade och bodde på landet. De som sitter inne i stan och tittar ut på väg kantad med bilar, måste ju gilla varg. Ingen annan ska få njuta av det härliga livet på landet när inte de kan det. Fy f-n vilka jäkla skit kommentarer från vargälskare. Jag har väl inga kommentarer att de springer o handlar på stormarknader och gynnar utländskt kött. SKÄMS

30. Nr 20!

2013-02-27 11:24

Du måste komma med sakliga argument för hur ni skall få acceptans bland landsbygdsbefolkningen innan du gömmer dig bakom denna skrift. Lyser igenom direkt att du är en vargförespråkare. Ni skall bara ha sedan när det har havererat totalt då bara lägger ni ned. Ni tillhör en org som inte tar något ansvar över huvud taget.

29. Rika Sverige

2013-02-27 11:23

För fram till allmänheten vad vargen kostar.
Härjedalens kommun har dragit in bröd samt efterätt till våra pensionärer, där finns det inga pengar.

28. Förbluffande.....

2013-02-27 11:22

Vad exakt förväntar ni er att JRF skall göra? Svinga ett trollspö och trolla bort vargen? Skriva brev till beslutsfattare och meddela att "våra medlemmar är förbannade"? Nå!?
Det kan jag lova fungerar inte...
Det krävs 3 saker för att få rätsida på vargproblematiken, nämligen sammanhållning och organisation, samt fakta...
Vi, som är uppvuxna med jakt och viltvård har tidigt lärt oss av de som agerade före oss, hur det fungerar i naturen, vi är kanske en halv miljon svenskar, kanske något fler...
Resterande, 8 miljoner har genom olika rovdjurskampanjer av dessa föreningar fått lära sig något helt annat...
Det hjälper inte ett dugg att sitta på vare sig Fb, J&J eller något annat forum och stånga huvudet blodigt emot dessa, för de har sedan barnsben blivit matade med denna information...
Vad som gäller är alltså; Lägg ner solo-racen, och bli bättre på att organisera oss! Ta fram fakta och presentera dessa till berörda...
Stötta förbunden och låt dem arbeta med vetskap att de har medlemmarna med sig...
Vi ligger 40 år efter i arbetet för naturens bästa, och har kanske bara något år på oss att påverka, så jag tycker att vi kör gemensamt race nu, och jobbar tillsammans, istället för parallellt...
Åtminstone jag vill kunna lämna en trygg och balanserad natur efter mig när den dagen kommer, det åstadkommer vi inte genom att agera ensamma...
Deal?

27. Börja med att ...

2013-02-27 11:21

... skaffa talesrätt i miljöfrågor. Tycker det är rent anmärkningsvärt att JRF och SJF har missat detta. Tillsammans är dessa organisationer bland de största miljöorganisationerna i landet som inte har talerätt i miljöfrågor ...

26. Eftertankens kranka blekhet?

2013-02-27 11:21

Många har inte förstått, vilka krafter man fått emot sig, med detta "Nej till frilevande varg".

25. Bilden Ovan

2013-02-27 11:21

Vad är det för fel på jägarnas organisationer,så fort dom har något att säga så ska det alltid publiseras en bild antingen på JRF-basen Solveig med BÖSSAN i knät eller också som ovanstående bild. Tror ni verkligen att någon kan känna sympati för oss jägare när det alltid visas bilder av jägarnas representanter med BÖSSAN i färdig ställning? Nä ta ock skärp er, ställ bössan åt sidan och agera
med mera verkstad i stället.

24. Pertan och John med flera kritiker

2013-02-27 11:19

Vad gör ni själva förutom att husera på forum och spy galla över att andra inget gör?

VI tillsammans i dom olika förbunden kan inte förlita oss på att någon annan ska göra allt åt oss... så fungerar inte en folkrörelse.

23. Dessvärre Per W.

2013-02-27 09:04

Det du kallar för hård insinuation, du menar alltså en ev. jävsituation är inget nytt i det svenska rättsväsendet. Alla minns Pirate Bay målet där domaren Tomas Nordström till och med satt som styrelseledamot i organisation SFIR och var medlem i SFU Alltså organisationer för att stärka upphovsrätten.
Det var bland det värsta jag sett och tilltron till den svenska rättvisan försvann därmed.
Ekosoferna finns i alla partier, på länsstyrelser, naturvårsverket och naturligtvis i rättsväsendet.
Förövrigt har jag aldrig sett en 0-visionär ha något större inflytande eller ansvar för någon rovdjurspolitik.
Det som är förvånande i detta beslut är hur snabbt det gick och då borde samernas överklagan redan nu vara klar, eller?

22. Kostsam lekstuga...

2013-02-27 09:03

En lekstuga bland skrivbord där dagen börjar kl. 08.00, i bästa fall, och slutar kl. 17.00. Renägarna i de här fallet sliter dygnet runt för att rädda de som räddas kan, så länge den här vargen river och splittrar renflocken. Inget annat gott kommer ur detta än att Naturvårdsföreningens ordf. Mikael Karlsson njuter i strålkastarskenet igen och vår Förvaltningsrätt kostar ännu mer pengar. Den som har sunt förnuft inser att en dylik ordning där varje syförening i landet kan överklaga beslut fattade av myndigheter kostar pengar och tid från viktigare saker. Jag mår fysiskt illa och lider med renägarna. I Finland skjuter de bort dylika individer klassade som vildhundar och här formligen häller vi ut skattemiljoner för att bevara något som slår sönder den sista spillran av boskapsnäring vi har kvar i landet. En ledsam dag igen, i landet Sverige...

21. Partiskhet!

2013-02-27 09:03

Än en gång har Svt utmärkt sig genom att låta Mikael Karlsson sitta och spy galla över vargförvaltning och naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt och som vanligt kommer dom drabbade inte till tals dom bryr sig inte Svt om. Det är nog dags att anmäla Svt för partiskhet, hur kan detta få fortgå att man får trakasera och diskriminera den Svenska landsbygdsbefolkningen och samerna på detta sätt.

20. Bäste Per!

2013-02-27 09:02

Hur tänker du egentligen? Jakten är självklart underordnad en rik natur, där rovdjuren har sin viktiga roll. Istället för att skjuta Junseletiken borde hon bli en symbol för överlevnadskonst i en hårt ansatt djurvärld. Och utan att darra på avtryckarfingret gör du dig till talesperson för landsbygdsbor i hela Sverige. Har det undgått dig att en majoritet vill ha varg, att en yngre generation ser positivt på en natur där rovdjuren ingår. Ägna dig åt natur- och viltvård och information till jägarna om hur vi ska förhålla oss till lag och rätt. Det är det som prövas i fallet Junselevargen. Det finns en risk för att du i din yrkesutövning piskar upp en stämning som inte gynnar någon, iaf inte jägarna. Jägarna vinner inga poäng om Junselevargen dödas!! Var istället goda föredömen inför en ny jägargeneration, som ni vill värva till ert förbund! Sluta upp med att sprida ett rovdjurshat som inte är värdigt en RIKTIG jägare!

19. Är detta allt JRF kan åstadkomma?

2013-02-27 09:02

Om det är på det viset så är det patetiskt. Vilka jurister tänker JRF anlita för att visa att det är allvar? Klockan tickar! Snart tappar ni medlemmar. Det är inte bara jag som tröttnat. Överraska mig positivt så stannar jag som medlem.

18. Varför?

2013-02-27 09:00

Svenska Rovdjursföreningen, Nordulv och Svenska Naturskyddsföreningen gör allt vad de kan för att radera ut Samernas kultur, de som starkast av alla försvarar vår natur mot exploatering.

17. Anmäl rätten...

2013-02-27 08:59

...för jäv jo annars skulle dom inte aggera så hära samt att dom går helt på bevarande sidans linje visar att det finns mera med i spelet. förra gången skulle äreendet behandlas snabbt eftersom läget redan då var kritiskt... då fick bevarandesidan betänketid på ytliggare yttrande till skyddsjaktsslut ??
anmäl även mikael karlsson för hets mot folkgrupp!

16. Hård kritik

2013-02-27 08:58

jo tjena! Sitter på era arslen och gör?! Jag har tappat respekten för våra förbund som inte verkar bry sig i detta! Fy f_n snart är hela Sverige förpestat...

15. Hård kritik

2013-02-27 08:57

Det var den hårdaste kritik jag har läst. Vad kommer härnäst, ännu hårdare kritik? Sen kommer det sista ordet. Hårdast. Agera istället!

14. Och vad...

2013-02-27 08:56

händer nu från förbundet sida, det är det vi vill se svar på. Våga vägra frilevande varg i Sverige.

13. Frånvarande Jägarorganisationer

2013-02-27 08:54

Vilka konkreta grepp tänker ni (JRF) ta just nu.
Ingen jaktorg. syns ju till ute i verkligheten

12. Vem

2013-02-27 08:54

Sitter i förvaltningsrätten? Är dom politiskt valda eller hur utses dessa? Nån som vet? Har dom makt över regering och riksdag? Kan dom mer än naturvårdsverket om dessa frågor? Frågorna hopar sej.

11. Gör nåt!

2013-02-27 08:53

Mycket snack å lite verkstad! Ni som är representanter för våra jägarorg. snackar hela tiden om att riksdag o regering skall göra något. Det är ju ni som valda skall göra något!
Om kramarsidan suttit på sina betong arsel som ni gör hade dom inte varit ngt problem, men dom jobbar skiten ur sig för sin övertygelse. Om ni bara gjorde hälften av vad dom åstadkom skulle jägarlandet Sverige se helt annorlunda ut!

10. Som många frågar sig...

2013-02-27 08:52

...vad har vi våra förbund till? Uttala sig beklagande i artiklar? Prata om viltmat och recept? VAD gör dessa kanslier och alla dess personal - och då tänker jag i första hand på SJF men JRF är inte mycket bättre de. Snacka om 0-visioner, strejker, "här vill vi inte ha varg" - och samtidigt skapas interna strider i förbunden mellan avdelningar och medlemmar. Detta medan allas vår Mikael och Ann srattar så de pinkar på sig---Är 300 000 organiserade jägare och till dessa fårfarmare, fäbodsfolk, hundorganisationer, LRF och FAN och hans mormor helt handfallna i retorik och att tillvarata de möjligheter som finns med sociala medier etc? Ok, jag vet att snart nog varenda journalist är på "fel" sida och det gör inte livet lättare, men går det inte på annat sätt så uppmana till CIVIL olydnad och annat beteende. DET kan alla möjliga muppar göra, från Reclaim the Street till s k konstnärer, ingen nämnd, men bara att läsa dagspressen så...Jag menar nu måste förbunden ta lead i den här frågan innan det blir patetiskt, visa STAKE, annars finns inte en medlem kvar som ska betala för såväl medlemskap, jaktkort och nöjet att sitta här och hamra ned inlägg. Jag kan lägga den pengen på ammo istället, där gör den i alla fall nytta. Med hopp om rannsakan och agerande!!

9. Dräktiga renvajor

2013-02-27 08:52

Hur kan någon acceptera denna vanvördiga slakt på dräktiga renvajor som nu sker? Att människor kan vara så ondskefulla.

8. Misstroendevotum!!!

2013-02-27 08:51

Nu är det väl ändå bevisat att Nvv och förvaltningsrätt är mer inavlade än vargen självt!
Att förvaltningsrätten i själva verket består till 100 % av forna naturmuppar ,,,, och att Rouna B sedan länge haft en dialog bakom ridåerna med denna människofientliga instans..
Att nu kunna se detta är hur solklart som helst .
Varför måste skyddsjakt basuneras ut till alla på en gång? Det behöver ju inte vargflyttar och valputsättningar göras?
Om kammarrätten vore neutral skulle dessa överklaganden behandlas i sinom tid när dess tur i luntan kommer.
Aldrig i modern tid har väl ett statligt verk gjort bort sig som denna gång!!!
Att sen läsa Burman´s utspel om att södra Sverige ska fyllas med varg är ju helt absurt ....
Ska vårt land fyllas med icke önskvärda verksamheter och företeelser bara för att de en gång funnits naturligt så får vi problem!!
Vargen utrotades av en anledning som då folk med suntförnuft och rejält handslag förde fram!
Ska vi i dag se på när tjänstemän utan anknytning till annat än okunskap och diktaturdrömmar? ska vi ha dessa empatilösa tjänstemän på dessa ur landets och folkets viktiga poster?? Svaret är ett självklart NEJ ...
Är så himla tragiskt att bo i detta land just nu ,,,, jag älskade detta land en gång ,,,,, men nu finns bara rent hat till vad det blivit !!
Låt de styrande vet att folk mår så dåligt att det får konsekvenser för hela byar , samfälligheter, föreningar ,, dagis , skolor mm . att inte folk längre kan andas frisk luft i ett vargrevir , inte ta en svamptur med sin hund å sina barn utan att ha ont i magen ...
Tolkar det hela som ett handlande i överförmyndartakter med syfte att stävja obekväma röster och att ge landsbygdens folk en knuff över kanten så att vi ska hålla käft å gör som vi blir tillsagda ......

7. hmmm...

2013-02-27 08:50

"– Ännu är inte sista ordet sagt i den här saken, konstaterar Per Wanström."
Hoppla...har JRF tänkt sig agera för en gångs skull?? Eller tänker man sätta sig ned och hoppas att politikerna löser detta som man brukar? Troligen det sistnämnda och då är det bedrövligt agerat av vårt förbund. Det är dags att ryta till lite från JRF och SJF om man verkligen vill ha politiker att titta på det här...

6. Inkompetens på hög nivå!

2013-02-27 08:49

Skicka hela högen på NVV på terapi!
Vilka rötägg!

5. Ja?

2013-02-27 08:49

Å varför gör inte ni någonting? Bara skriverier om att det är ett elände.

4. Är detta?

2013-02-27 08:49

Är detta verkligen det enda JRF kan prestera? Nä skärp er. Gå en kurs hos bevarandesidan hur man agerar för sina medlemmars rätt och rättigheter.

3. Inhibition???

2013-02-27 08:48

Kan inte jägarorganisationerna begära inhibition på förvaltningsrättens beslut om inhibition på NVVs för en gångs skull vettiga beslut beslut om skyddsjakt. Finns det ingen lagkunnig i något av förbunden som vet hur man förfar? Det bör ju vara lika enkelt för jägarförbunden som för kramarförbunden annars finns det ju ingen som helst demokrati kvar i landet.

2. Varför efterlevs inte Riksdagens beslut?

2013-02-27 08:48

Riksdagen har beslutat att varg INTE skall finnas i renbetesområdet! Men det skiter tydligen förvaltningsrätten och naturmupparna i.
Slutsats: SVERIGE ÄR INTE EN DEMOKRATI DÄR FOLKVALDA STYR!!!!

1. Bra bra bra

2013-02-27 08:47

Så ska det låta, ska alla skriva ett mail till Ek o kräva hennes avgång. Vilken är mail add. Garanterar att det skulle lyftas upp i TV o dags tidningar. Miljö minister noll förtroende av jägare o glesbygds bor. Fina Centerpartister det där

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB