• Älgskadefondsföreningen

JRF säger nej till senare jaktstart med grishundar

AktuelltPublicerad: 2008-04-07 15:00

Nej till kortare jakttid för hund i vildsvinsjakten. Nej till ersättningar för skador orsakade av vildsvin. Ja till belysta åtelplatser utan att behöva ansöka om tillstånd. Det är huvudpunkterna i JRF:s, Jägarnas Riksförbunds, svar på Naturvårdsverkets förslag om förvaltning av vildsvinen.

Både Jägareförbundet och Kennelklubben jobbar för att flytta jaktstarten när hundar får släppas efter vildsvin från den första augusti till första oktober.
Det finns redan i jaktförordningen att hundar snarast ska kopplas om de förföljer vilt som inte är tillåtet.
– Det är vår uppfattning förordningen här är tillräcklig, kommenterar Arne Karlsson, JRF:s riksviltvårdskonsulent.
Naturvårdsverket föreslår att det ska kunna ansökas hos respektive länsstyrelse om att ha fast belysning vid åtlar där vildsvin skjuts.

Främst skjuta gyltor i oktober-november
– Förvaltningsmodellen handlar om att skjuta främst gyltor i oktober-november för att förhindra att de går i brunst. Under den tiden finns det inte snö i de områden där vildsvinsstammen är som störst, konstaterar Per Wanström, generalsekreterare för JRF.
– Då behövs belysning vid åtlarna. Det kan säkert jägarna sköta på ett bra sätt utan att behöva göra ansökningar. Det ger bara onödigt pappersarbete med tillstånd, säger Per Wanström.
Även i de fall jakt behöver bedrivas i grödor ska jägarna själva kunna avgöra om belysning behövs, anser JRF.
Fällfångst är en självklar del i förvaltningen av vildsvinen, tycker JRF.
Framtagandet av nya fälltyper måste uppmuntras.
– Här måste Naturvårdsverket visa en välvilja och arbeta för en kort hanteringstid av ansökningar och tester. I den mån nya tester måste genomföras skall dessa till fullo betalas av Naturvårdsverket, kommenterar Per Wanström.

”Ge inga ersättningar för skador”
– När det gäller skador orsakade av vildsvin är det i grunden ett markägarproblem. Vår uppfattning är att ersättningar inte skall utbetalas för skador orsakade av vildsvin. Vi måste gemensamt klara förvaltningen genom samarbete, som skapar en balans i vildsvinsförvaltningen, säger Per Wanström.
Jägareförbundet och Kennelklubben har fått ett uppdrag att studera hur det ska tas fram lämpliga hundar för vildsvinsjakt. Bland annat ska det bli speciella test och prov för svinhundar.
Men JRF vill att hundfrågorna även ska behandlas i den speciella projektgrupp som ska arbeta med vildsvinsfrågor.
– I den gruppen bör det även behandlas vad som bör gälla för utfodring av vildsvin, var åtlar ska placeras och så vidare, säger Per Wanström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Avbryta jagande hund

2008-04-09 09:08

Helt rätt! Själv tycker jag också att arrendena är alldeles för höga. När man väl har en mark vill man ju ha råd att sköta om den och kunna utfodra. Istället för att bara betala arrendeavgift.
Men jag tycker att man kan få släppa hundarna på vildsvin i början av augusti, men då ska de också vara helt rena från allt annat vilt än vildsvin.

2. Avbryta jagande hund

2008-04-08 08:42

Ärligt talat. Hur många har den dressyr på sina hundar att man kan vissla av eller stoppa och koppla hunden när den går efter fel villebråd? Med tanke på hur stora kiden är i början av augusti och skärpan och bredden på vilt som våra grishundar jagar så kan man nog räkna ut slutet. En senareläggning av jaktstarten med hund kan nog vara en bra idé.

Det hörs krav på förbjudande av utfodring av vildsvin lite här och där. Kanske lantbrukarna kunde skriva in det i sina jaktarrenden alternativt bara tillåta åtlar på anvisade platser långt från åkrar (om det finns sådana platser), men samtidigt också halvera arrendekostnaden? Då kan ju inte jägarna hållas ansvariga för att mer vildsvin lockas till marken. Lantbrukarna får ransaka sig och se vad värdet av ett attraktivt jaktarrende är kontra skadorna på sina åkrar.

1. På Nya Zeeland

2008-04-08 08:16

Där använder man flera olika hundar. Först en vidsökt som söker och hittar. När den skallar släpps ytterligare minst två hårda hundar som håller fast svinet så det, för de mest modiga, kan avlivas med kniv. Vildsvinen är lovliga året runt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere