• Älgskadefondsföreningen

Kan de kräva öppna vägbommar?

AktuelltPublicerad: 2013-10-05 07:41

Måste verkligen markägare öppna vägbommarna när länsstyrelsens vargspårare så kräver?
– Ja, säger chefsjuristen, Caroline Wall, på länsstyrelsen i Västmanland.
Men det tror inte Anders Runnérus i Ramnäs på.
Han är beredd att bistå i en rättslig prövning om det är någon markägare som vill prova länsstyrelsens makt över vägbommar, i rätten.

Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

46. Det finns ett ordspråk som säger:

2013-10-11 11:25

"Vissa vill tillbaka till naturen -bara de slipper gå till fots..."

45. Lösning

2013-10-11 11:25

Då Lst är en myndighet, så torde de ha rätt att åka på vägen, men det finns en lösning.
Man får nämligen gå, cykla och rida på enskild väg, så det är bara att ta med sig cykeln. Då får man ju röra på sig också.
#37, terrängkörningslagen kan du ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida men så har även länsstyrelserna liknande info på sina hemsidor.

44. Enskilda vägar

2013-10-08 22:16

Att ambulans,polis el, dyl. skulle ha tillträde till privata vägar är självklart, men att vargspårare skulle ha det är mycket mera diffust.
Ibland ser man insändare i dalatidningarna, där man tror att allmänheten har rätt att färdas på privata, enskilda vägar bara för att en ev. majoritet av dom är urbana naturmuppar och vargvänner. Så är det inte. Allmänheten har rätt att färdas på vägar som bekostas av allmänheten. Där driftskostnader för snöröjning, trumbyten e.t.c. betalas av allmänheten.
Vägar som bekostas av enskilda, ty.ex. byvägar , skogsvägar e.t.c. äger inte allmänheten rätt att beträda.
Skulle man av särskilt angeläget intresse vilja beträda våra vägar, gäller väl för det första att man betalar till fullo för dom skador man åsamkar genom att tvinga bommarna att öppnas, för det andra att försäkra ägarna, (bybefolkningen) om , att detta var en engångsföreteelse som dom knappast kommer att uppleva igen.

43. #42 Skillnaden..

2013-10-08 14:09

..är den att de flesta jägarna är markägare själva, eller också arrenderar de jakträtten av någon markägare. Markägarna betalar för "förstörelsen". Jag har aldrig hört att lst-folket gjort rätt för sig. Dom SKA bara köra.
När det gäller slaktavfallet, så är det väl mat till rävar och örnar bl a. Är det mycket avfall så ska det grävas ner.
Vid den nerlagda järnvägen, som vi har genom markerna, dit har det kommit en tv, ett hörnskåp, några bildäck och några fjäderben. Det får vi markägare ta hand om. Visst är det härligt med "skötsamma" medmänniskor.

42. Förstöra !

2013-10-08 13:06

Det brukar vara sönderkört och grisigt efter jägarna med när, dom vart ute med sina 4 wd. Snubblar på halvbrända lägereldar,slaktavfall i diken,snygga plastband i grenarna "Pass 14". Fladdrande presseningar i jakt torn efter vägen. Gillar när ni är självkritiska. :-). Lycka till på älgjakten.

41. 37:an

2013-10-08 08:36

Svea rikes lag gäller alla oavsett vad dom tror att dom är om inte så har vi en lag för var och en beroende på partifärg, inkomst, släkt, yrke eller blåa avelslinjer=total anarki, vilket kan göra statsmakten fundersam om det är detta de vill ha.

40. Utbildning i bemötande och korrekthet!

2013-10-08 08:36

Under flera vårar så har de här bevakarna kört sönder miltals med privata skogsvägar i Dalarna. Vi som måste bruka dessa vägar, besväras i bland i månader innan vägen förhoppningsvis sladdas. Vi har också flera exempel på att spårare passerat jägare som varit ute med hundar, inte en gång känner ja till att de stannat och berättat vad som funnits i våran närhet.
Min förhoppning är att de här Lst-anställda skulle ges utbildning i hur man möter människor ute i verkligheten, dialog och korrekt information är alltid bättre än den misstänksamhet som ofta riktas rakt av mot glesbygdsmänniskorna.
Även den "vånda" som besiktningsmän ibland uppvisar då de skall besiktiga och uttala sig om rovdjursdödade tamdjur. Har t ex en ko dödats av varg, ja då skall detta korrekt redovisas och inte garderas med "troligen" eller andra svävande formuleringar.

39. Ingen risk Torbjörn

2013-10-07 19:07

TE verkar ha vettiga idéer så vi blandar inte i hop er.

38. Ang Skoter

2013-10-07 11:24

Man får köra snöskoter på annans mark utan att fråga markägaren om tillåtelse. Kraven är skotern inte får komma i kontakt med marken (då räknas det som barmarkskörning vilket är förbjudet), man får inte heller köra i plantskog med en medelhöjd mindre än 2 meter, inte heller på åkermark om det inte kan ske utan att skada marken.
På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller ”på annat tydligt sätt” (t ex en bom över vägen eller en hemmagjord skylt).

37. Skoter

2013-10-07 08:43

Är det ngn som vet hur det är med lst skoterkörning? Har de rätt att köra på annans mark för t.ex. spårning? Det hävdar lst själva men även i detta tvivlar jag de har rätt?

36. Tråkigt

2013-10-07 08:42

Det vore kanske lika bra och bomma igen alla skogsvägar och utrota allt vilt så dödar man denna eviga debatten.

35. Till alla här.

2013-10-06 22:07

Blanda inte ihop MIG Torbjörn Eriksson med den person som skriver och kallar sig för TE.

34. på trafikverkets

2013-10-06 22:06

hemsida, kan man se vilka vägar som är allmänna, vilka som har statsbidrag och vilka som inte har, är inte vägen allmän eller har statsbidrag, så får väghållaren (markägaren) avgöra vem som får köra på vägen, vill man använda vägen så får man be denne om lov, svårare är det inte

33. TE och Djurvän

2013-10-06 22:06

Först till dig Djurvän. Tror du LST personal skulle informera markägare eller jakträttsinnehavare om vart någon varg befinner sig bara föra att dom skulle få tillgång till privata vägar???? Dom förnekar till och med vargförekomst fast personer står mitt i ett vargspår när dom ställer frågan till en närvarande rovdjursspårare. Förnekelsen lyser som en röd tråd genom dessa spårares egna agendor.
Till dig Torbjörn Eriksson vill jag bara säga att vi markägare inte har nåt att dölja. Men du skulle få följa i spåren efter LST spårare under en säsong så kanske du ändrade inställning. Jag har sett sönderkörda vägar på våren där deras jeepar dragit sig fram på underredet.
Mängder av ungskog som ligger som en grön matta efter deras framfart på skoter när snödjupet är bara 15 cm. Vi var 2 st som följde en skoter i mer än 5 km på allmän väg i över 70 km i timmen. Den framfördes av en anställd spårare på LST i Jämtland, detta efter att han först kört ner över 50 st 1 m höga tallplantor på Bergviks marker.jag undrar vilka som har nåt att dölja!!!!

32. Sakfrågan

2013-10-06 22:06

Att man får gå eller åka skidor efter vägen står klart. Men sakfrågan handlar om ägaren är skyldig att öppna bommen om länsstyrelsen vill det. Den frågan ställdes aldrig till juristen.

Svar direkt:
Hela inslaget handlar om det, att länsstyrelsens jurist hävdar att markägare är tvungna att öppna bommen om vargspårarna vill det. Om du lyssnar så säger hon också att hon tror att hon vinner i domstol, om saken prövas där.

Mikael Moilanen, reporter

31. "24 "

2013-10-06 22:05

Och vad vill du ha sagt med det ???

30. Djurvän ??

2013-10-06 22:05

Fortfarande naiv så det skriker om det!
Trots att vargspårare kör efter våra privata vägar och får bärgas från en del sönderkörda vägar och kör skoter i planteringar så har du mage att fortfarande sprida dina lögner.
Hur skulle det vara att för en enda gångs skull skriva något vettigt.
Tror du att LST delgivit oss djurägare om var vargen befunnit sig, inte en enda gång under de 38 år som vargen funnit i nordvärmland, detta trots att det funnits varg i närområdet och lyor inom 1 km från betesdjuren så jag tror att det är bättre att du skriver till LST och undrar varför de uppför sig så. Då kanske vi djurägare vore mer positiva, men efter 38 år med lögner och halvsanningar är det svårt att få förtroende för en myndighet vars utövande påminner om CIA.
Om du ej kan förstå varför en vägbom finns så kanske du ej ska inleda diskussioner i ämnet i framtiden.

29. Bomavgift

2013-10-06 22:04

Ok om man ska ha privata vägar öppna för att de ska in å leka då kan de ochså ta kostnad för att underhålla vägen grusa hyvla snöröja mm. Detta är ju helt galet. Med tanke på miljöutsläpp är det väl bättre att de går och jobbar för en grön miljö.

28. Här körs icke 1 meter

2013-10-06 22:03

Hos mig är det inte aktuellt att åka bil men till fots är det fritt fram, har mark på flera ställen i landet och är inte intr av att köra runt och öppna grindar! så den som vill kan börja stämma bäst han vill, har en fin advokatförsäkring som funkar fint.

27. Låsta

2013-10-06 22:02

Vägbommar fanns långt före vargens inträde. De finns för att inte vägarna ska köras sönder. På kyrkans vägar har det funnits bommar sen -70 talet. Inget konstigt med det. Det är bara att gå om man vill in på dessa vägar.

26. Inte störa -inte förstöra

2013-10-06 22:02

Finns anledningar till att privata bommar förekommer och ökar i antal på privata vägar...

25. Förtroende.

2013-10-06 22:02

Förtroendet för myndigheterna är kört i botten när det gäller vargfrågan.
Juristen i fråga stärker inte direkt förtroendet när hon slingrar sig som hon gör.
Helt klart har lst rätt till tillträde till fastigheten, men det är inte givet att man har rätt att begära öppning av enskild väg.
Om beslut kommer om att en bom ska öppnas kan man begära överprövning av beslutet. Förvaltningsrätten ska då ta ställning till detta. Inhibition blir det inte tal om i och med att beslutet inte är oåterkalleligt. Men enskilda vägar disponeras av den som äger den.
Om man överprövar beslutet i alla instanser får man ett prejudikat. Det är inte att ställa sig utanför samhället.

24. ???!

2013-10-06 10:41

Ännu ett sätt att ställa sig vid sidan av samhället, att inte öppna vägbommar på förfrågan av länsstyrelse.

23. Problemet...

2013-10-06 10:40

...är att många, inte enbart vargspårare, har lite för bra bilar. De är ju fyrhjulsdrivna och ska ta sig fram överallt enligt reklamen. Men jag kan lova att det blir spår, som kostar mycket att laga. Man måste helt enkelt ha vägbommar, om man inte ska bli ruinerad. På sommaren är det många nyblivna naturmänniskor som tar med sig engångsgrillar, som har startat åtskilliga skogsbränder.
Men det är väl så här myndigheterna jobbar för att öka acceptansen för bl a varg. Man kan faktiskt fundera vart de har utbildat sig. Psykologi ingår i varje fall inte i kursen.

22. TE och Djurvän ...

2013-10-06 08:52

har ni hört talas om passivt motstånd? Är det bara folk av er sort som får begagna sig av det sättet att visa sitt eventuella missnöje med sakernas tillstånd, då ingen lyssnar?

21. TE och Djurvän

2013-10-05 22:29

Det är ofta på våren som vargspårarna är i sitt esse. Problemet är att då är vägarna mycket ömtåliga. Det räcker med en tur för att sedan reparationskostnaderna rör sig om tusentals kronor. För några år sedan var ett par kvinnliga vargvänner ute och tom körde fast med bilen. Ska någon använda privata vägar bör man tala med vägsamfälligheten och betala eventuella skador. Eller hur?

20. Befängt

2013-10-05 22:29

Skulle en person som inte bor på orten tvingas åka kanske 30 mil för att låsa upp en bom? Vem ska betala den resan?

19. Kontraproduktivt

2013-10-05 20:51

Arrogans och översitteri har väl aldrig fått folk valvilligt innställda till någonting,tror inte att det fungerar när man vill lusa ner oss med vargar heller.Tror att det har precis den motsatta effekten.Inte mig emot. Kan lst med sitt agerande hjälpa till att öka motståndet mot vargarna så är dt bara att tacka och ta emot.

18. Vägbom?

2013-10-05 20:40

Jag tror Du har rätt Anders. Jag tror dom gått på en bom

17. Så här kanske, Djurvän

2013-10-05 20:03

Om det är en verksamhet som man gillar som markägare, något som ger någonting tillbaka, så är det inga problem för mig att låta länsstyrelsen åka var den vill. Men när det gäller ett vargprojekt, som samhället gett sig fan på att genomföra med precis vilka metoder som helst, måste bommen naturligtvis vara stängd för vargspårarna.
Du tycker att det är sandlådenivå. Men du måste försöka sätta dig in i hur det känns när man lever för jakt (i Sverige synonymt med hundjakt) och det plötsligt berövas en, för att det är så himla viktigt att Sverige ska ha en egen vargstam, oavsett hur isolerad och konstgjord den är.
Jakten är förstörd och värdet på fastigheten minskar, men du tycker att vi med ett käckt leende ska stå och välkomna de statliga tjänstemän som åker runt och håller koll på det elände som drabbat oss.
Det är märkligt att ni vargvänner också vill beröva oss vår rätt att få exempelvis äganderätten juridiskt prövad
Djurvän, kämpa nu på med de lagar och regler som du tycker är viktiga att samhället håller hårt på, så kämpar vi på med regler som är viktiga för oss.

16. ujujuj

2013-10-05 19:05

Du som är sk djurvän, vet du vad man vinner på att hålla bommarna stängda? Jo exakt lika mycket som värnarorganisationerna vinner på att begära inhibition så fort ett beslut om skyddsjakt på varg tas av någon myndighet.

15. Djurvän

2013-10-05 19:04

Hur mkt mark och var äger du. Låt de leka där om du nu har något. Fortsätt bludders på i din sago värld

14. Det förstår ni väl

2013-10-05 17:41

Inte kan de gå till fots! Det är ju otäckt i vargland, och så kanske de måste använda sin tilldelade pepparsprey. Och då måste länsstyrelsen kosta på en krisgrupp. Har de nu fått fina fyrhjulsdrivna bilar av oss skattebetalare, så vore det väl slöseri om de inte fick använda dem nu när de har ett så viktigt arbete? Räkna vargskit, det är inte kattskit det...

13. Alla LST o NVV......

2013-10-05 17:40

verkar vara " till " för att överklaga.
Så det kanske är vår sidas tur att göra det gällande enskilda vägar, men en inhibtion och ett per automatik stopp av obehörig passage av låsta bommar.

12. Ujujuj!

2013-10-05 17:40

Ja, sandlådenivån verkar vara mer regel än undantag för vissa markägare/jägare. Varför vill man inte släppa in vargspårare? Vinner man inte själv på att få veta om vargar befinner sig på sin mark om man tex tänker jaga med lös hund? Eller har man redan full koll på var vargarna befinner sig? Kan man ha något att dölja? Ibland är det svårt att förstå att vuxna (ofta) medelålders män sysslar med sådant trams! Man måste dessutom ha rätt tråkigt när man har tid att ens fundera på att låsa ute folk medvetet! Och vad tror man att man kommer att åstadkomma förutom att folk skakar på huvudet?

11. Inte dölja, bara...

2013-10-05 17:40

Det handlar inte om att dölja nått genom att låsa bommarna din konspiratoriska människa.
Allt det här handlar om är att försvåra och sätta käppar i hjulet för er människor som utövar makt- och myndighetsmissbruk mot oss människor som inte vill har varg i landet. Vi gör så gott vi kan för att protestera mot den illegalt inplanterade vargen i vårt land. Vill ni leta varg så varsågod, ni kan åka skidor i stället för Toyota Landcruiser på våra vägar. Det är nått du och dina likar får finna er i Torbjörn.

10. TE

2013-10-05 16:11

Du tänker kanska kort för att vara politiker. Om jag bekostar bygget och underhållet av min väg samt vill försvåra för andra icke önskvärda figurer att använda min väg, varför skall jag öppna ? Har du grinden in till din stuga öppen för allmänheten el varför inte till jägarna som vill spåra till fots ? Vargspårarna får väl använda benen som vi andra eller helikopter om nu inte stats anslagen och bidragen från värnarsidan tagit slut. Varför skall vi markägare och jägarna samarbeta när ingen lyssnar på oss ?

9. Enskild väg

2013-10-05 16:08

Så länge ingen statlig finansiering har använts vid byggandet av vägen så kan dom heller inte ställa krav på att få använda den.
Annars kan dom lika gärna ställa krav på att få låna bilen eller huset också så dom har något att åka i och bo när dom är i området!
Enskild egendom är enskild egendom.
Nollvisionen den enda rätta.

8. Snömos

2013-10-05 16:07

Som hon på länsstyrelsen säger måste man få tillgång till markerna - det sägs mig veterlig inget om att man måste åka bil in - låt dom promenera, det kan du inte hindra.

7. släpp inte in dom

2013-10-05 16:06

Helt rätt Anders. De har alla möjligheter att använda vägen. Men de får gå, använda skidor eller möjligen cykel.

6. oj då

2013-10-05 16:06

En väldigt stressad vall oj hon blev arg det märktes att hon inte ville tala om det här ämnet väldigt känsligt orkar inte spårarna gå ?

5. Chefsjuristen insåg snabbt att nu var hon ute på djupt vatten....

2013-10-05 16:00

Tillträde till fastigheten och rätt att trafikera enskild väg med motorfordon. Det är två helt skilda saker.

4. Makt.

2013-10-05 15:59

Aldrig använt ? i vilken värld lever hon i ,i 38 år har dom utan markägares tillstånd tagits sig fram med jeepar , och landat med helikoptrar på privata skogsmarker ,en anmälan vore på plats i denna skyddade verkstad, fint att större aktörer slår näven i bordet.

3. Dom får väl

2013-10-05 15:58

Betala vägtullar om dom skall in o slita på enskild väg jag öppnar ingen bom för dom, då får dom komma med husrannsakan

2. Självklart.

2013-10-05 15:58

Varför vill dom inte öppna. Har dom något ATT dölja?

1. Gräv!

2013-10-05 15:57

Om man avverkat och är klar med vägen och vet om att man inte kommer att använda den på ett tag så kan man ju alltid gräva av den. Man kan ju lägga upp massorna så att man schaktar igen diket när och om man behöver vägen igen. För man behöver väl inte bygga vägar till länsstyrelsen enligt lag...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere