• Allmogejakt

Larm om betesskador i Götaland

AktuelltPublicerad: 2014-06-12 10:08

En stor viltbetesinventering har gjorts i Götaland, som visar att trycket är stort och skadorna allvarliga. För att vända trenden behövs dialog och samverkan mellan markägare och jägare, skriver Skogsstyrelsen.

Inventeringen, som hittills ärn den största som gjorts i Götaland, omfattar betesskador i 28 av Götalands 54 älgförvaltningsområden. I första hand ska resultaten användas av älgförvaltningsgrupperna i södra Sverige, där representanter från markägare och jägare för respektive älgförvaltningsområde ingår.
– Underlag över betesskador har alltför länge saknats för Götaland. Genom årets satsning tar skogsbruket en viktig del av ansvaret för att avhjälpa kunskapsbristen. Inventeringsresultaten är avgörande för att kunna fatta väl avvägda beslut i den faktabaserade älgförvaltningen, säger Monika Stridsman, generaldirektör för Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Underlag för beslut
Inventeringen ger värdefull information om tillgången och kvaliteten på älgfoder. Inventeringen är ett underlag för beslut kring hur älgstammen ska anpassas för att begränsa betesskadorna. 
Enligt inventeringen är skadorna på framför allt tall stora. I vissa områden har var fjärde ungtall drabbats av en allvarlig betesskada under den gångna vintern. Dessutom är andelen stammar som sluppit skador oroväckande låg.
Andelen tall i ungskogarna är allt större, vilket delvis beror på att djuren inte äter gran i samma usträckning som tall.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Skador

2014-06-15 09:42

Det går inte att både äta kakan och ha den kvar - om det är för mycket djur eller för lite mat skulle ju den "adaptiva älgförvaltningen" klargöra på ett helt nytt sätt. Kanske måste det till ytterligare metoder och datasystem med ännu större kostnader för att reda ut denna obegripliga situation. Tyvärr kan man inte använda enkla medel - allt utmynnar i ännu flera rapporter och flera sammanträden utan åtgärder. Varje gång har slutsatsen blivit att vi måste ha "ett nytt system". Med stor förväntan emotses snart ett sådant som kommer att bli vattentätt och heltäckande.

6. Rätt 4:an

2014-06-15 08:51

Ja det är konstigt att skogsskadorna bara ökar och har så gjort senaste 20-års perioden trots att älgstammen minskar. plantera mer tall och toppröj slyområden med jämna mellanrum där marken ändå inte passar tall/gran. Det har inte planterats en enda tall på vår mark senaste 10 åren trots stora hyggen, klart de få självföryngrade tallplantor som finns blir betade till nästan 100 %.

5. Fiasko

2014-06-13 10:46

Som konstaterat:
Nya älgförvaltningen håller på att sluta i fiasko. Den blev inte alls som utredaren tänkt. Efter femtio år med reglerad jakt är vi tillbaka till ruta ett!

4. Inte så konstigt.

2014-06-13 10:46

Det är väl inte konstigt att det blir stora skador på dom få tallar som finns. Nästan alla planterar gran, så det finns för lite tall. sedan röjer man bort allt lövsly så det finns bara kvar lite tall till älgarna. Klart att det blir stora skador då. Låt frötallar stå kvar på hyggena och röj inte bort lövslyet förrän det blir för högt för att betas. Självföryngrad tall kostar inte så mycket och älgarna gallrar själva. Det finns inte mycket liv i en granåker. Endast några ekorrar, småfåglar, myror och barkborrar trivs där.

3. Behov

2014-06-13 10:46

Fler rovdjur

2. Det beror ju på hur man räknar

2014-06-12 11:53

"I vissa områden har var fjärde ungtall drabbats av en allvarlig betesskada under den gångna vintern."
Det beror på vilken yta man refererar ifrån. Tar man en yta på 5x5 meter kan 100% vara betesskadat. All betesinventering måste refereras till ett mycket stort område. Mäter man för små ytor så är konsekvensen att där det stått EN älg där är det "för stora" betesskador.

1. Oansvarigt...

2014-06-12 11:09

...orsakat på grund av pengar. Anpassa fodret och skogsägare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons