• Älgskadefondsföreningen

Lodjursjakt bara i norr

AktuelltPublicerad: 2014-01-31 10:22

Det blir ingen lodjursjakt i merparten av södra halvan av Sverige. Det meddelade Naturvårdsverket på fredagen. Anledningen är att lodjursstammarna uppges minska.

Det är endast i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland som lodjuren anses vara så många att de kan jagas. Naturvårdsverket meddelar att länsstyrelserna där får delegation på att fatta beslut om jakt.
I ett pressmeddelande berättar Naturvårdsverket att man utreder om det är möjligt med licensjakt i Gävleborgs län, där antalet lodjur ligger över det fastställda minimivärdet.

Svårt förklara
”Under senaste inventeringen konstaterades färre familjegrupper (honor med ungar) än tidigare i norra och mellersta Sverige. Minskningen i det norra Sverige kan sannolikt förklaras med en ökad jakt. I mellersta Sverige är minskningen svårare att förklara. Det kan bero på flera faktorer som samverkar med varandra och där omfattningen av jakten är en delförklaring”, skriver Naturvårdsverket i sitt pressmeddelande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

43. #41

2014-02-02 10:41

Ja men det är inte bara i samhällena dom tagit sin tillflykt, även vid/ efter byar mindre vägar intill jordbruksmark och dylikt. Här vid den lilla by där jag bor ökade olyckorna nästa 10 gånger mer än normalt dom första åren efter kattens intåg. Vad detta kostat i pengar för försäkringsbolag och staten utslaget på alla områden där katten finns är nog ganska stort. Nu när vargen är här så kommer dessutom älgkollisionerna att öka och då kommer även dödsolyckorna att öka. Frågan är vem som törs kliva fram och ta ansvar, vet då att TE med kompani förespråkare som skriver här inte gör det för dom har inget annat än vargen på på näthinnan och fullkomligt ger f.n i att det finns problem.

42. Var inte Rädda

2014-02-01 22:27

Du ska inte tro att det finns så många rådjur kvar på skogen! Bara för att du ser många i öppna landskap. För 20 år sedan fanns det gått om rådjur och lodjur där jag bor. Men som vanligt när "Rovdjursexperterna" bestämmer så var licensjakten på lo alldeles för liten. Följden blev att lodjuren gjorde slut på rådjursstammen och utan mat så försvann lon! Samma sak med älgstammen, den är skrämmande låg på vissa ställen och vargarna får härja fritt. Alla viltstammar måste förvaltas! 200 vargar i bara Värmland som tar 80% av älgkalvarna det funkar inte. Men det begriper inte sådana som du. Ni vargkramare skulle behöva utbildning.

41. Var inte...

2014-02-01 20:08

...så rädd för att använda de ni går ut i skogen med. Den löjligt låga tilldelningen som varit på lo gör ju att stammen tyvärr måste hållas efter på inte helt godkända villkor. Här i roslagen hade vi mkt gott om rådjur,harar innan lon ökade drastiskt, nu har vi nästan inga rådjur i skogen. Dom e inne i samhällena. Eftersök har ökat markant i samhällen å dess närhet.

40. Till 36

2014-02-01 20:07

Vi har ju naturligtvis blivit tvugna att köpa kött och förutom att det är uppodlat och slaktat på ett mer etiskt tveksamt sätt och möjligen innehåller rester av olika preparat, så blir det ju dyrare eftersom kostnaderna för jaktarrendet inte ger nån avkastning.

Dessutom är det inte en så stor behållning med lodjuren, även om jag lever i en av världens lotätaste områden.

På fem år har jag bara sett två, men på de fem föregående kunde jag se 100-tals rådjur, rävar och skogsfågel.

Men de är uppätna, så förutom förlusten av mat och pengar så blir naturupplevelsen mer utarmad och torftig.

Det finns inget självändamål eller mervärde i överstora lodjursstammar, bara bedrövelse.

39. *25*

2014-02-01 20:07

Bjud barnen på pizza eller Mc Donald,inte ska ni svälta i dessa tider !..... 3 år är lång tid utan mat.

38. #18

2014-02-01 20:07

Klassisk naturmuppeargumenation. Varför ska man jaga hare - dom gör väl ingen skada. Varför fiska harr - vad gör dom för ont. Osv. Underförstått att djur som gör skada kan även en urban naturmuppe förstå att man vill jaga. Men tyvärr är det så att man hatar lika mycket jakt på skadedjur som ex.vis varg. Det är nog bara att konstatera att dom här hatar allt vad jakt och jägare heter.

37. 35 var inte rädda

2014-02-01 19:40

Du pratar dynga. Jag har varit med och inventerat. Varje spår skulle kvalitetssäkras av rovdjurspårare. Men när det blev för mycket så sade man att vi bluffade trots att det var kvalitetssäkrade spår. 2960 rådjur per månad dödade i trafiken är lite om man jämför vad våran lostam tar per år. Det finns siffror på att varje Lo individ tar i snitt ett rådjur per vecka. har vi en stam på 1700 st så blir det 88400 st rådjur. Men lostammen är ju betydligt större än 1700 st. Kom ihåg när man började med spillningsinventeringar av björn då ökade stammen till det dubbla i Gävleborg och Dalarna.

36. Till 25

2014-02-01 16:37

Vad ska ni äta, undrar du.
Vad har ni ätit under de 3 år då ni inte ätit rådjur?

35. *28* Ur Skogen

2014-02-01 13:41

Du tror inte att om jägarna fick igenom sina observationer så skulle det plötsligt finnas 100000 tals rovdjur över en natt. Bara en tanke, trevlig helg. Ps 2960 rådjur blev dödade i trafiken i Januari 2014.

34. Jag undrar varför...

2014-02-01 12:39

...NVV har utnyttjat sitt mandat att utfärda ett verkställighetsförordnande för jaktstoppet på lo. Beslut tagna med hänvisning till detta innebär att de ska gälla även om de överklagas.

Man kan inte låta bli att undra varför inte beslut om licensjakt och skyddsjakt på varg också tas med verkställighetsförordnande?
Detta speciellt i ljuset av att NVVs generaldirektör påstår sig anse att det är viktigt med en begränsad licensjakt i de vargtätaste områdena.
Jag kan inte låta bli att misstänka att vi är utsatta för ett systematiskt bedrägeri där man rutinmässigt och överlagt lämnar öppningar för extremistorganisationer att överklaga beslut om jakt, och lika rutinmässigt gör beslut om jakt omöjliga att överklaga.

33. Hmm

2014-02-01 10:57

Grejen är väl att det finns 2 olika sätt att säkra spår det ena är kvalitetssäkra ett spår sen andra är spårsäkra.
Så även om det är kvalitetssäkrat så kommer det med att dom finns men dom kan bara säkra det som ett djur trots det kan vara 2.
Sen att loet minskar i mellersta delarna av landet berror på vargens framfart den tränger undan loet men det säjer ingen nånstanns??
Loet får strycka på foten för vargen men det värkar inte många av balkongbiologerna veta och NVV värkar inte vilja ta dom orden ur sin mun heller utan säjer maten börjar tryta vågar dom inte säja det eller är det en vargkramare som dom intervjuat som inte vill ta ordet ur sin mun att problemet är vargen breder ut sig.
Ser själv hellre lo än gråben i skogen

32. # 18

2014-02-01 10:40

Är du helt okunnig? Dom äter upp alla rådjur, harar och fasaner plus dödar får i hagarna trots massiva rovdjursstängsel.

31. 15 håller med

2014-02-01 10:40

Kollade rovobsen för Uppsala län. Ca 25 procent var kvalitetsäkrade resten 75 procent finns inte. Kanske det är ca 10 procent som rapporteras vad vet jag. Helt rätt jag bor i Lo området i Uppland. Tror inte det är stor procent av befolkningen här som rapporterar speciellt inte jägarna. Gemene man vet inte om rovobs och jägarna tycker inte det är värt besväret för det händer ingenting, spelar ingen roll om vi rapporterar. Jag och min sambo har sett många Lodjur och åtskilliga spår, rådjuren som vi såg här runt gården är borta, har hittat många kadaver. Så det finns stort utrymme för jakt. Att Lostammen har minskat drastiskt är ju bara bullshit. Skulle den stammen på flera tusen djur helt plötsligt sluta att reproducera sig. Förtroendet för myndigheterna ligger under 0. Och att den lilla jakten förra året skulle påverka stammen är ju helt nonsens.

30. #18 måste skoja...

2014-02-01 10:40

har denne skribent missat den anledningen
helt trots ett så intensivt deltagande på denna sida under så lång tid??

29. Rovdjursinventeringens dilemma?

2014-02-01 10:40

Dagens inventeringsmetod för rovdjur är undermålig!
Det är en lek med siffror som inte stämmer med verkligheten!
Först vill jag förklara att jag med detta inte på något vis ifrågasätter Länsstyrelsens beslut i Jämtland att ställa in årets Lodjursjakt 2013.
Nu till sifferleken som inte säkerställer det faktiska antalet lodjursindivider som finns och som förorsakar skador på framförallt renskötseln och dess utövare. Med sina personliga förluster får de stå för maten till de rovdjur som drabbar deras nettohjordar vintertid.
I Jämtlands län fanns 2012, enligt inventeringen, 31,5 lodjursföryngringar, motsvarande 192,15 inte könsbestämda individer i lodjurspopulationen. (Varje Föryngring motsvarar 6,1 individer, enligt de beräkningsmetoder som används.)
Efter Inv. 2012 avlivades 22 st. individer genom licensjakt och skyddsjakter.
Återstår 170,15 lodjur som under våren har möjlighet att föröka sig.
Medeltillväxten från 1998 till i dag beräknas till 6 % årligen i Z län, av den stam som efter jakt och naturliga avgångar återstår till våren. Det innebär att lodjursstammen inför 2013 års inventering beräknades vara 170,15 individer, plus 6 % tillväxt, alltså 10,2 individer. Resultatet av den beräkningen ger oss 180,36 individer av lo, som rimligen bör finnas att inventera 2013.
Så långt är allt enkelt att förstå.
Problemet med dagens inventeringsmetod är att alla beräkningar utgår från ett kön, honor som har överlevande ungar från våren fram till inventeringen. Den sker på spårsnö vintertid.
Problemet med dagens inventeringsmetod framstår för mig glasklar i och med årets dokumenterade föryngringar. Antalet föryngringar uppges vara endast 12 st. i Z län. Det innebär att det med dagens inventeringsmetoder finns 73,2 individer av lo i Jämtlands län. En minskning av lodjursstammen från 2012 med 107,16 st. individer. Det skulle alltså vara vad som återstod efter 2012 års jakt.
En minskning med 59,4 % av lodjursstammen efter 2012 års jakt. En siffra som i mitt huvud är alldeles befängd och obegriplig.
Norrland, alltså norr om Dalarna, med säkra snöförhållanden är ändå något sånär lyckligt lottade jämfört med Sydsverige när det skall inventeras rovdjur.
I Sydsverige, med osäker snötillgång, är metoden än mer missvisande och med resultat som är ännu svårare att förstå än årets drastiska förändring av populationsantalet i Jämtlands län.
Bengt Bixo, Jägarnas Riksförbund Landsbyggdens Jägare

28. Inget nytt

2014-02-01 10:38

Inte ens 300 000 jägare lyckas se och registrera alla (rov)djur. Men för Länsstyrelsernas rovdjursspårare existerar bara av dem helt säkrade rovdjur. Några övriga finns inte. För även några dussin spårare anser sig naturligvis skickligare och effektivare observatörer än 300 000 jägare. De senare dessutom med ett starkt eget intresse att överdriva antalet rovdjur.
Glöm inte när björnstammen skrevs upp från 1300 till 2800 nästan över en natt. De nu officiella siffrorna på lo får man nog också ta gånger två för att vara nära sanningen.

27. NVV har förverkat sitt förtroende

2014-02-01 10:38

Återigen visar NVV med all tydlighet att de inte vill eller förmår förstå sitt uppdrag som regering och riksdag givit dem. Alla vet, även NVV att lostammen ökar totalt sett. NVV har tydligen inte kapacitet att förstå skillnaden mellan att bevara och förvalta. Dags att ta bort detta viktiga uppdrag från NVV!

26. Inventera rådjur istället....

2014-02-01 10:37

Börjar bli läge att inventera rådjur istället för de minskar alldeles vansinnigt här...

25. #18 är du bränd, eller?

2014-02-01 10:37

Våra barn har inte fått äta rådjur på 3 år pga de snö- och lo rika vintrarna.
Vi som tänkande topp-predatorer har därför avstått från att jaga för att spillran av den forna rådjursstammen ska ha en chans att återhämta sig.
Men den helt barockt överstora lodjursstammen har inget val, den måste ta allt den övehuvudtaget kan, annars tar nån annan lo den och efter kommer vargen.
Vad ska vi äta?

24. #21

2014-02-01 10:37

Ungefär lika ont som TE när han tror att han kan värva röster till MP på den här tidningen.

23. *18* håll er till fakta

2014-02-01 10:36

Det är därför att dom tar "deras" rådjur.

22. Det stora sveket!

2014-02-01 10:36

Är det inte en centerpartist (Lena Ek) som är ytterst ansvarig för NVV. I dag får centern 3,1% i senaste valbarometern. Är det någon som är förvånad? DET STORA SVEKET!
Reinfeldt skulle ju fixa det här redan 2006.

21. Har du mycket ont? ; D

2014-01-31 17:22

Undrar om sign "håll er till fakta" har mycket ont? ; D

20. Lostammen....

2014-01-31 16:40

...minskar naturligt när dom har rensat alla rådjur på våra jaktmarker, svältdöd är det som gäller, sett här en antal lodjurshonor med ungar som är så magra och lär nog dö snart, bara hoppas att rådjursstammen återhämtar sig och vi jägare kan få jaga rådjur igen.

19. Oseriösa spårare

2014-01-31 16:31

I ett län påstås det vara helt beroende av vilka som kvalitetssäkrar spåren. 2 st spårare vänder strax innan det konstateras vilket djur det är med motiveringen att dom tappat spåret!! I och med det har den vargen eller lodjuret aldrig säkrats. Egna agendor som genomsyrar dessa människors vurmande av våra rovdjur samt säkra sina egna arbeten!!?

18. På vilket sätt.....

2014-01-31 16:31

..är ni som vill jaga lo söder om renbetesområdet drabbade av dem?

17. Enligt den nya rovdjursproppen ....

2014-01-31 16:31

anges de nationella målen för bl.a lo, det nya målet 1100 st, är 700 färre än fjolårets underlag.
För att nå upp till Riksdagens beslut krävs en licens på 600 lo + det gångna årets tillväxt !
Fjolårets tilldelning söder om renskötselområdet var 40 st eller 25 % av tillväxten, m a o lo stammen växer mycket snabbt, och ska tydligen fortsätta med det, enl NVV.
Visst mina vänner, spårningsresultat och kvalitetssäkring i all ära, men tro inte att jägare i 2014 års lojaktlän har lättare och är bättre på den biten än övriga Sverige, utan detta är en generös eftergift till verksamma inom renskötselområdet.
Självklart med all rätt !
Men hur går det då med de regionala förvaltningsmålen i söder ? får ni som deltar i inventeringsarbetet någon extra energi av dylika beslut ? läggs det ned mer viltvårdsinsatser på småviltet efter detta ?
Så hur i ¤?#""/&½ kan vår Regering tillåta NVV så radikalt missköta sitt samhällsuppdrag ! NVV har sedan länge jobbat för att bli arbetsbefriade inom rovdjursförvaltningen !
Det brådskar med den nya viltförvaltningsmyndighete!

16. Bestraffning?

2014-01-31 16:30

På dalaradion intervjuades en på nvv nyss, och han fick det nästan att låta som att beslutet var någon form av bestraffning mot den mellansvenska allmänheten bara för att dom inte rapporterade föryngringar.
först fanns det enligt honom inga föryngringar och i nästa andetag fanns det föryngringar som inte allmänheten rapporterade in. Antingen finns dom väl eller så finns dom inte?!

15. Okunniga tjänstemän

2014-01-31 16:29

Så här ser det ut i Uppsala län, http://c.rovobs.se/?y=2014
Det finns underlag ökad jakt istället för
indragen jakt. Det är tomt på rådjur i skogen och dom som finns är runt bebyggelse och ute på åkrar.

14. inventering

2014-01-31 16:29

I Västmanland är den ansvarige föräldraledig. Nu när det bör inventeras för fullt, mer lo än någonsin.

13. #8 Rapportera??

2014-01-31 13:34

Varför det? Varför skulle det bli lodjursjakt bara för att man registrerar obs? Titta på U-län, 2013. http://u.rovobs.se/?y=2013 Det är ca. 235 st registrerade obs. Av dessa är ca. 10% kvalitetssäkrade av Lst. Resten, 90%, är således icke existerande djur enl. Lst, NVV, mfl..?

12. "Skjuta sig själv i foten"?

2014-01-31 13:32

Det har rapporterats, inventerats en hel del från jägarhåll. Haken var bara den att det var ingen som tog detta på allvar. Det gick ju inte att lita på vad jägare kom fram till. Det var alla möjliga fel och brister. Så de flesta gav upp med tiden. Och nu är vi här.

11. # 7

2014-01-31 13:32

Naturligtvis har du rätt. Men ännu sitter skräcken i efter att Länsstyrelserna använde rovobs.se för att hitta lyor att placera ut vargungar. Det var många som inte ville ha några ungar hemma hos sig med ökande skador och jaktförbud.

10. Tänka sig..

2014-01-31 13:31

Naturvårdsverket har gjort ett verkställighetsförordnande, vilket betyder att beslutet ska gälla även om det överklagas.
Märkligt (eller inte) att detta verkställighetsförordnande inte genomförts av NVV vid motsvarande skyddsjakter på varg.

9. Småland...

2014-01-31 13:31

har snart inga rådjur kvar men det är ju bra för skogen. Nä tacka vet jag alla med huggtänder och kroknäbbar, de gör snart att vi får handla allt på ICA.
Skarven och Sälen i havet, och övriga på land, så finns det bara ärtor och potatis att äta. Våga vägra frilevande huggtänder och kroknäbbar i Sverige.

8. Allt är som vanligt

2014-01-31 13:31

NVV driver uppenbart en bedräglig agenda i syfte att säkra sin framtida försörjning inom Rewilding-Europe-projektet.
Den mest akuta frågan är om våra politiker har tillräckligt med mod för att lyfta ut rovdjuren från NVV's ”ansvar” och lägga dessa i en gemensam Viltmyndighet där allt vilt, oavsett om de har klövar, klor, ramar, huggtänder eller näbbar, förvaltas genom allmogejakt?!

7. Rapportera!

2014-01-31 12:45

Om alla rapporterade in allt som ses ute i markerna på rovobs.se så skulle vi få jaga lodjur i vinter. Ordspråket "Skjuta sig själv i foten" stämmer här.

6. Ingen nyhet.

2014-01-31 12:45

Det skrev jag om här för ett bra tag sedan. Helt riktigt beslut.

5. Det var väl märkligt !

2014-01-31 12:45

I Örebro län har under förra vintern konstaterats rekordmånga föryngrringar. Minst 19st mot målet som är 12-13. Hur kan man då inte bevilja jakt? Dessutom går vi i år mot rekord i länet vad det gäller vargföryngringar, i dagsläget 8 bekräftade av 11revir. Det totala rovdjurstrycket i den norra länsdelen börjar närma sig Dalarnas. Naturvårdsverket är ju bara ett stort skämt !!

4. Dom ljuger!

2014-01-31 11:19

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2013/12/sma-resurser-gor-lodjursinventering-missvisande/

Artikeln i länken ovan visar och förklarar varför djuren har "minskat" i antal... bluff och båg!!!

3. lojakt

2014-01-31 11:18

Som man inventerar får man resultat, här finns fler än någonsin med undantag av mitten av 90-talet

2. Minskningen

2014-01-31 10:53

I Mellansverige beror ju "minskningen" på förra vinterns töväder då det inte gick att spåra på snö. Inte har antalet minskat. I verkligheten kryllar det av lodjur.

1. Undrar hur det gick till?

2014-01-31 10:53

Undrar ju av vem/vilka och hur det gick till när Lodjuren inventerades i Gävleborgs Län? Gått till som vanligt?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB