• Pinewood

Målen för de stora rovdjuren utreds

AktuelltPublicerad: 2010-06-10 15:36

Nu startar utredningen som ska utvärdera de långsiktiga målen med de stora rovdjuren i Sverige. Den nuvarande generaldirektören i regeringskansliet, Lars-Erik Liljelund, ska hålla i utredningen.

Lars-Erik Liljelund var tidigare generaldirektör på Naturvårdsverket. Han har även varit naturvårdschef på Naturskyddsföreningen.
Bakgrunden till den nya utredningen är riksdagsbeslutet 2001, då man slog fast etappmål för varg och järv, samt att man ska utvärdera de långsiktiga målen för dessa djurarter när man nått etappmålen – vilket skedde 2008.
Samma år beslutade riksdagen att även utvärdera lo och björn.
Utredaren ska lämna förslag till målnivåer och ange en lägsta nivå för de fyra rovdjuren. Lägstanivån ska vara en sammanvägning av gynnsam bevarandestatus, socioekonomiska förutsättningar och den ekologiska rovdjuren spelar.

Inavel och acceptans
Dessutom ska utredaren analysera effekterna av den nya rovdjursförvaltningen, som riksdagen antog förra året, och vilka effekter den haft för att minska inaveln i vargstammen, samt om det regionaliserade ansvaret för rovdjursförvaltningen har lett till ökad acceptans för rovdjur.
– Från att ha varit i det närmaste utrotade har nu både varg och järv ökat. Björn- och lodjursstammarna har också brett ut sig, vilket på vissa håll lett till ökade konflikter mellan människor och rovdjur. För nå en ökad acceptans för rovdjuren är det viktigt att vi kan redovisa långsiktiga mål för rovdjursstammarnas utveckling, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.
Utvärderingen ska ske tillsammans med vetenskapsmän och olika samhällsintressen. Det gäller till exempel naturvårdare, tamdjursägare, jägare och företrädare för rennäring och jord- och skogsbruk.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Målet bör vara...

2010-06-15 08:59

...en bra kompromiss.
Att komma till ett läge där så många som möjligt accepterar frilevande rovdjur, och så få som möjligt drabbas.
Omöjligt?
Det finns redan en siffra på antalet människor som förespråkar nollvision, och en siffra på dom som helt vill freda rovdjuren.
Några få procent i varje läger. Vilket i sin tur betyder att vi är på väg.
Titta, dom allra flesta av oss både tycker, och inser redan att detta är den enda rätta vägen.
Det gäller att få ut så mycket som det är praktiskt möjligt.
Det får vi aldrig om vi lägger oss sist in på upploppet, då hamnar man också sist och får inget med sig.
Vi skall behålla licensjakten på varg.
Vi kan och bör också jobba för en "enklare" § 28, där vi jägare och tamboskapsägare får skjuta närgångna rovdjur utan krångliga regler och tidskrävande tillstånd.
Det kommer både vi, "rovdjursälskarna", fobikerna, politikerna OCH rovdjuren att tjäna på i slutändan.
En bra kompromiss, det innebär att man får med sig något... i stället för ingenting alls Anders Hermansson.

8. Målet är att rovdjuren skall återfå sin forna utbredning

2010-06-13 01:20

Rovdjurspolitikens syfte och mål är att rovdjuren skall sprida sig till sina forna utbredningsområden och komma i "balans" med bytesdjuren. Detta behöver inte utredas! Genom tillsättande av denna utredning och valet av Lars-Erik Liljelund som utredare visar Carlgren ett stort förakt mot alla som drabbats av en galen rovdjurspolitik. Utan att blinka använder han miljoner av våra skattepengar på en meningslös utredning vars syfte är att fixa en välbetald syssla åt Liljelund (sysslolös efter fiaskot i Köpenhamn?)samt skänka Carlgren lite lugn och ro. Det behöver å andra sidan knappast upprepas att den rödgröna röran är om möjligt en ännu värre katastrof. Enligt såväl Sahlin som Carlgren så skall vargstammen fortsätta växa. Ingen som fintar sig fram, såsom Carlgren och Centern har gjort, förtjänar EN ENDA röst från alla oss som inser galenskapen i att ha stora livsfarliga rovdjur i frihet bland människor. Detta borde även Olofsson, Eskilsson och Carlgren begripa. Vi måste tråkigt nog inse att från Alliansen har vi heller inget gott att vänta, den enda som kan vända frågan är vargen själv, se bara på denna nyhet från Norge, http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.7165596 . Men OK, jag vet, vargkramarna anser att detta är naturligt, inget att bry sig om osv. Men allmänheten, den stora massan, påverkas av varje sådan händelse och några positiva händelser som talar till förmån för vargen kan ALDRIG inträffa. Det är därför ”forskare” pussar vargvalpar framför SVT:s kameror och ger alla vargar namn. Det är därför staten betalar miljoner på miljoner årligen för att Djurens Rätt, Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och WWF skall åka runt på våra skolor och lära våra barn osanningar om rovdjuren.

7. Samhällsekonomiskt

2010-06-11 15:55

Rent samhällsekonomiskt kan jag inte förstå hur man överhuvudtaget kan acceptera lodjur i fjällkedjan och övriga områden där renarna föder sina kalvar. När det finns så gott om lodjur är det bara slöseri med samhällets resurser att hålla dessa lodjursbestånd "på fötter".
Därtill är ju ersättningen för svag, så berörda samebyar är förlorare utöver staten. Lodjuren är så pass vitt spridda nedåt landet att man gott kan ta bort de ifrån renbetesområdet utan att på något sätt hota populationerna. Enligt min mening ska det vara fritt fram för att jaga såväl varg som lodjur i renbetesområdet. Utanpå detta ska tydliga slagbjörnar (likt den som nu rivit fler än 20 renar och ett antal älgkalvar på kort tid i Norrbotten) snabbt likvideras, efter snabb handläggning ifrån myndigheterna. Lyhördhet och respekt för problemet är vad som behövs i de här frågorna!

Detta borde vara det första steget att ta om man avser att hålla igen kostnaderna för rovdjur och ändå bibehålla livskraftiga bestånd. Pengarna som blir över kan med fördel läggas på bättre ersättningar för tamdjursägare som behöver förbättrade (el) stängsel. Det är orimligt att detta i så stor utsträckning ska ligga på den enskilda bonden.

6. Utreda?

2010-06-11 14:29

Vad har Liljelund sysslat med tidigare? Är det månne en sån som har förlorat sitt tidigare "jobb"? Som vanligt ska det "utredas". Vilken diktatur!

5. Det stinker

2010-06-11 11:16

Så skall en person som haft den normala rekryteringsvägen för etablering av rovdjur utreda nivån på de olika rovdjursarterna. Förtroendet är förstört redan innan utredningen börjat. Vad skulle exempelvis sägas om Engdahl som fick ett halvt år fängelse för att han försvarat sina får utsetts till utredare av antalet rovdjur? Det är absolut underkänt redan från början när man inte utser en i sammanhanget neutral persom. Handlar detta om ren korruption?

4. Alliansens rovdjurspolitik.

2010-06-11 09:27

De har inte haft modet att försöka lösa problemen med rovdjuren, de har faktiskt låtit centern styra. Och centern, här representerad av Andreas Carlgren, vad gör han? Jo han tillsätter redan nämnde avgångne rovdjursansvarige Lars-Erik Liljelund till ett extraknäck efter penioneringen. Andreas Carlgren har gjort ännu en långbänk av frågan. Utredaren ska presentera sitt förslag först i juli 2012, OM TVÅ ÅR!
Tydligare går det väl inte att argumentera för att alliansen inte heller är ett valbart alternativ för en jaktintresserad eller landsortsbo.
Landsbygdsdemokraterna eller blankt, välj själv.

3. Jäv eller?

2010-06-11 08:58

"Lars-Erik Liljelund var tidigare generaldirektör på Naturvårdsverket. Han har även varit naturvårdschef på Naturskyddsföreningen."
Att Centern snart är mindre än det alltid deltagande Kalle Anka-partiet kanske inte är att förvåna sig över...

2. Framtiden.

2010-06-10 23:59

Som utredare har Andreas Carlgren valt förre GD-n för Naturvårdsverket. En fullfjädrad miljökille med ett förflutet inom Naturskyddsföreningen, liksom flera andra som styrt och ansvarat för rovdjurspolitiken till den oreda den är idag.
Konstigt är det för jag tycker mig ha läst i senaste rovdjursbeslutet i riksdagen från i höstas att Naturvårdsverket fick rätten att själva utarbeta målsättningar, när gäller antal, för respektive större rovdjursart. Carlgren viker inte från sin vargvänliga linje. Fy tusan vilket öde som drabbar oss. Detta är decentralisering av besluten i centertappning.

1. rödlista?

2010-06-10 17:17

Hoppas de tar hänsyn till rödlistan.Brist på betespräglade skogar.För många storskaliga jordbruk.Brist på kulturmarker med gammal björkskog.Brist på traditionell hävd av slåttermarker mm.Brist på långvarig trädkontinuitet.För mycket begränsade betesmarker.VARFÖR TAS EN RÖDLISTA FRAM OM POLITIKERNA FATTAR BESLUT SOM MOTARBETAR DEN.Dessutom pågår skogsaverkningar förfullt just nu,fågelbon rasar ner.Fågelföräldrar som söker sina söndertrasade bon.Skogsavverkningar skedde förr,vintertid när bondens sysslor på gården var färdiga.Frosten hade gått i backen och inget annat nyttigt fanns att göra förutom jakt och skogsarbete.Fy fasiken så det har blivit med mänskligheten!Jag har hittat en kull med skogsduvungar.Skall hjälpa dem så gott jag kan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB