• Älgskadefondsföreningen

Många järvkullar i Norge

AktuelltPublicerad: 2015-07-30 11:05

Norge antas ha 61 järvkullar med valpar. Antalet järvkullar har sedan 2003 legat över det antal norska Stortinget beslöt landet borde ha.

Politikerna har bestämt att det nationella målet ska vara 39 kullar.
Årets antal är nio fler kullar än vad som fanns förra året. I Norge får 100 järvar per år fällas, men ändå växer beståndet. 

Invandrare från Sverige 
Att antalet ökar i Norge antas bero på att många järvar invandrar från Sverige. Däremot förekommer inte någon större invandring av järvar från Norge till Sverige, enligt Statens naturoppsyn, rapporterar Rovdata.
Järvstatistiken ska nu kvalitetssäkras i samarbete med Sverige.
I oktober kommer en slutrapport.
I Skandinavien beräknas nu finns 1 000 vuxna järvar varav 340 i Norge.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons