• Pinewood

Många orsaker till klena älgar

AktuelltPublicerad: 2014-04-24 10:19

Det finns flera faktorer som påverkar chansen till överlevnad för älgar, men den allra största är sannolikt tillgången på foder och kvaliteten på den. Även fästingburna sjukdomar tycks spela stor roll. Detta framgår i en ny avhandling kring älgars hälsa och reproduktion.

Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har skrivit en avhandling om reproduktion och hälsa hos älg i Sydsverige. Den visar att det är flera faktorer som har betydelse för hur älgar lyckas överleva och reproducera sig. 
Den allra största faktorn är sannolikt hur tillgång och kvalitet på foder ser ut. Detta påverkar särskilt älgkalvars överlevnad sommartid. Både klimatfaktorer och konkurrens om föda påverkar även just hur älgarna har tillgång till bra foder.

Prover och studier från flera år
Prover från älgar på Öland, i Södermanland, Småland och Västergötland har samlats in under 2008-2011. Proverna bestod av vävnadsmaterial och blod och kom från nästan 500 älgar. Dessutom studerades älgkalvars överlevnad sommartid i tre olika områden i södra Sverige under 2012 och 2013.
– Det visade sig att älgtjurars spermiekvalitet är starkt kopplad till älgens kroppsvikt, oavsett ålder. En stor andel stora tjurar som har bra spermier faller ofta offer för kulor tidigt under jakten – innan de hunnit para sig, säger Jonas Malmsten i ett pressmeddelande.
Kroppsvikten har även betydelse för när en älgkviga blir könsmogen. Älgkor brunstar före kvigor.
Slutsatsen av detta är att jakttiden i södra Sverige, med start andra måndagen i oktober, sammanfaller med parningssäsongen till stor del. Det strider mot dagens principer om att inte jaga hjortvilt under parningssäsong.

Världens troligen lägsta överlevnad på Öland
Normalt överlever mellan 70 och 90 procent av älgkalvarna sommartid i södra Sverige, men på Öland överlever bara mellan 16 till 32 procent. Det är den lägsta uppmätta överlevnaden i världen där det inte finns stora rovdjur som varg och björn.
Sannolikt är det miljöfaktorer, klimatfaktorer och konkurrens om foder som är ligger bakom den höga kalvdödligheten.
Dessutom har förekomsten av bakterien Anaplasma phagocytophilum visat sig vara 37 procent mer förekommande hos älgar på Öland än på fastlandet. Detta kan också ha betydelse för älgkalvarnas överlevnad.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Tunn älgstam på Öland

2014-04-26 19:53

Men nu är det väl inte så gott om älg på södra Öland så jag misstänker att varje individ är viktig, speciellt om återväxten är svag.
Det är ytterst sällan jag sett älg på Öland, någon gång på alvaret på stort avstånd.
Men det är klart att några älgkor borde undersökas.

2. Vad gäller Öland

2014-04-26 09:25

När man som på södra Öland har koll på när älgkorna kalvar, och hittar den döda kalven kanske bara några timmar efter födseln, varför inte skjuta kon direkt och ta prover på henne? Vad jag vet har det inte ens varit på tal. Man får osökt tanken att hela älgprojektet på Öland är viktigast som födkrok för forskarna som kan går runt och svamla och hitta på teorier år ut och år in. Se till att göra ert jobb!

1. Hmm!

2014-04-26 09:24

Börja jaga älg som rovdjuren så ska ni se att älgstammen blir friskare på sikt. Kommer dock ta ett tag eftersom den är så förstörd. Börja spara alla stora älgtjurar är ett annat sätt. Framförallt så behöver ni skjuta av de svaga djuren. Men eftersom ni tycker att ni kan ta vargens jobb, så är jag övertygad om att ni kan se skillnad på en älg som bör tas bort jämfört med en älg med bra och starka gener. Ellerhur?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere