• Pinewood

Naturvårdsverket öppnar för begränsad vargjakt

AktuelltPublicerad: 2009-02-18 21:10

Naturvårdsverket vill ge länsstyrelserna rätt att besluta om förvaltningsjakt på stora rovdjur, samt öppnar för en begränsad förvaltningsjakt på varg. Dock under förutsättning att det sker invandringar. Däremot blir det varken inplanteringar, eller någon korridor med vargrevir längs norrlandskusten. 
Politikerna ställs nu inför flera tuffa beslut. Bland annat att fastställa minimimål för varg samt att få med samerna på att tillåta varg inom renbetesområdet.

Naturvårdsverket fick i slutet av förra året uppdraget av regeringen att föreslå hur det regionala ansvaret för rovdjursförvaltningen ska ökas, hur vargstammens genetiska status ska stärkas samt om det är möjligt med förvaltningsjakt på varg. 
Några av grundförutsättningarna har varit riksdagens beslutade rovdjurspolitik från 2001, EU:s art- och habitatdirektiv och även en forskarrapport om vargstammens genetiska status (som Jakt & Jägare redogör för i separat artikel).


Mer makt till länsstyrelsen
Verket föreslår att länsstyrelserna (under Naturvårdsverkets övervakning) får ansvaret för rovdjursförvaltningen – såväl skyddsjakt som förvaltningsjakt – och att dagens viltvårdsnämnder och rovdjursgrupper ska ersättas med ett bredare sammansatt viltförvaltningsråd.
– Systemet ska i princip bygga på ju starkare rovdjursstam i länet, desto större inflytande får länsstyrelsen. Först säkerställer Naturvårdsverket de årliga inventeringsresultaten, därefter delegeras förvaltningsansvaret ut till länsstyrelserna, säger Ola Larsson, handläggare på Naturvårdsverket.
Skyddsjakten ska alltid vara delegerad till länsstyrelserna, men Naturvårdsverket sätter ett tak för hur många djur som får fällas i det aktuella länet.
För tillåta förvaltningsjakt krävs både reproduktion de senaste tre åren och att "miniminivån" i det aktuella "rovdjursförvaltningsområdet" är uppnådd. 

Tre rovdjursförvaltningsområden
Naturvårdsverket föreslår nämligen tre nationella rovdjursförvaltningsområden. Gävleborg, Dalarna, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland och Uppsala län föreslås vara det mellersta området. De båda andra områdena kallas Södra och Norra. Alla områdena ska ha minimimål för rovdjuren.
På den sistnämnda punkten lär det bli omfattande diskussioner. Vargen saknar nämligen nationella miniminivå. Den saken måste politikerna nu ta ställning till. 
– Med vårt förslag skulle i stort sett hela björnjakten och en stor del av lojakten kunna skötas av länsstyrelserna, eftersom stammarna nått de nationella miniminivåerna, säger Ola Larsson.

Öppnar för vargjakt
Trots att vargen saknar minimimål öppnar ändå Naturvårdsverket för förvaltningsjakt redan nu. Men – påpekar verket – den frågan är helt beroende av hur många nya vargar som vandrar in i Sverige. Och där det finns "invandrare" ska det inte tillåtas vargjakt.
– Givetvis bör också vargstammen växa. Vi har förvisso nått etappmålet på 20 föryngringar, men man kan inte tolka den svenska rovdjurspolitiken på något annat sätt än att vargstammen ska tillåtas växa även efter det. Däremot betyder det uppnådda etappmålet att vi kan ha en strikt reglerad förvaltningsjakt, säger Ola Larsson.

Inga inplanteringar
Naturvårdsverket säger emellertid nej till att flytta eller inplantera  vargar för att minska inaveln i stammen.
– Frågan om att få acceptans för rovdjurspolitiken är central, konstaterar viltförvaltningsenhetens chef, Susanna Löfgren.
Både hon och Naturvårdsverkets generaldirektör, Maria Ågren, slår fast att delaktighet är grunden för att skapa förtroende för rovdjurspolitiken.
– Inplanteringsåtgärder kan upplevas som att vår vargstam inte skulle vara naturlig. Det kan förstöra förtroendet för rovdjurspolitiken. Det är alltid stor risk för bakslag om man manipulerar viltstammarna för mycket, säger Susanna Löfgren. 

Kan samerna acceptera varg?
Däremot anser Naturvårdsverket att den naturliga invandringen från Finland ska underlättas. Hur det ska gå till är emellertid oklart. Dessutom tror inte Naturvårdsverket på forskarnas förslag om att skapa en korridor med vargrevir längs Norrlandskusten.
– Vargarna rör sig inte som vi bestämmer. Vi tror inte på en geografiskt avgränsad korridor. Här måste vi diskutera vidare med de berörda parterna, säger Susanna Löfgren, som tillägger att en given part i de diskussionerna är samerna.
Hon tror också att det behövs en diskussion om ersättningar för rovdjursskador. 
Kort sagt: Om det ska bli lättare för vargar att komma ned till vargområdena i södra Norrland drabbas samerna. Det är en politiskt känslig fråga, inte minst mot bakgrund av att den svenska rovdjurspolitiken hittills gått ut på att hålla renbetesområdet vargfritt.

Tre till fem invandringar på fem år 
Målet för invandringen bör enligt Naturvårdsverket vara tre–fem invandrade vargar under en femårsperiod. Inledningsvis kan man tänka sig en invandring vart annat år.
– Det är trots allt ett mycket realistiskt mål. Hade bara en tredjedel överlevt av de vargar som på senare år invandrat till Sverige så skulle vi redan vara vid målet, påpekar Susanna Löfgren. 
När det gäller jakt på järv rekommenderar Naturvårdsverket endast skyddsjakt, av hänsyn till renskötseln. Det är bättre, menar verket, att helt inrikta avskjutningen av järv på skadegörande individer i renområden, istället för att skjuta dem någon annanstans.

Läsarkommentarer till den första nyhetstexten

Bevakningen av Naturvårdsverkets vargutredningar skedde i två etapper. Här är de läsarkommentarer som kom in under den första nyhetsversionen, som byggde på verkets pressmeddelande
 
Vi måste göra nåt nu!
Nu måste det till något drastiskt innan regeringen tar sina beslut. Jag tror helt klart att en eftersökssbojkott skulle vara en bra grej. Det skulle nog bli betydligt mycket bättre uppslutning denna gång. Eftersom fler börjat inse hur allvarlig situationen är nu.
Dalmas
 
Sista chansen!
Så gick det som befarat, Naturvårdsverket fegar ur som vanligt.
Detta var sista chansen, nu är allt förtroende förbrukat o om inte nu regeringen sågar denna utredning så kommer rovdjurpopulationen att explodera utan hänsyn till människors liv o leverne.
Byråkrati o åter byråkrati.
Eftersöksbojkott har vi provat förut i Dalarna utan att uppnå 100 % uppslutning. Det måste till ett antal aktiviteter för att påverka politikerna. Naturmupparna är landbygdens hot nr 1.
Rättvikarn
 
Eftersöksbojkott!
Nu måste det till en "riktig" eftersöksbojkott, och det är snabbt. Bara att hoppas att alla drivande krafter hjälps åt att dra i gång det. Det här kan vara slutet för all jakt i varglänen.
Anonym
 
Varför?
Varför är Svenska Jägareförbundet så tysta, ska dom inte företräda alla oss jägare? Snart kan vi inte jaga, och då behövs inga förbund, ser dom inte sin egen existens hotad.
Anonym
 
Politikerna lyssnar inte
Hade viljan funnits hos alliansen hade vargjakt redan påbörjats. Regeringen gömde sig tidigt bakom Åke petterssons utredning som förhalningsteknik och nu verkar den utredningen vara innaktuell. Nej regeringen kommer att lyssna till Naturvårdsverket. Landsbygdens befolkning är för liten så våra röster är betydelselösa.
olle B
 
Naturvårdsverkets heder
Alla fagra löften tidigare från Naturvårdsverket och deras Maria & Susanna har nu vänt tillbak? Nu vill dom göra en värdig sorti med att ge länsstyrelserna i landet i uppdrag att avgöra avskjutning av rovdjuren, tänk så diplomatiskt att undkomma en smärre skandal av denna myndighet, det skulle de ha gjort mycket mycket tidigare, då kanske länsstyrelsen haft mod att ensam bestämma och förvaltat de uppgifter som inkommit från fotfolket om den ökade varg tätheten på vissa platser, därtill fått modet att bevilja en viss avskjutning av revirer som har många vargar och fler föryngringar väntas? Lite varstans pratas det om bojkott det berör att inte lösa jaktkort, jaga vildsvin, ej deltaga i eftersök då myndigheter ej vill lyssna på oss, så varför ska vi lyssna på dem? Så hörs det alltmer på flera håll i landet, samt att kan vi inte jaga, så varför ska vi lösa jaktkort och bidraga med att vargen får bidrag från detta!!! Upp till kamp men frågan är på vilket sätt?
Knasen41
 
Påverka din politiker
Observera att detta är NVV:s förslag. Det är "din" politiker som ska bestämma om detta ska följas. Alltså, det är läge för jägare och organisationer att kontakta riksdagspolitiker i ditt område. Part spelar mindre roll då detta gäller ditt område.
Fredde
 
Insatser!
Det som i förslaget kallas "insatser för att hjälpa vargarna vandra ner utan risk för tjuvskutning" är nog en sövning från helikopter, pejlmärkning och flytt till Dalarna, Värmland mm. enkelt. Då vet man att de lever och man kan hålla koll på dem....
Brinde
 
Omedelbar eftersöksbojkott...
...för att sätta press på regeringen innan dom fattar beslut i denna fråga. Vi måste ta chansen det kan vara sista gången vi har en chans att rädda mångfalden åt våra barn, barnbarn samt jakten.
När dom fattat beslut så är det för sent. Mitt förslag är nollvision. Nu är det dags att slåss med det ända vi har. Det är att slut på att hjälpa myndigheterna med eftersök.
Anonym 2
 
Vilken värld lever dom där i?
Inte samma som jag i alla fall. Nu hade man inte väntat sig något annat. Sorry för alliansen som lovade vitt och brett innan valet. Alternativet med den röd-gröna röran verkar som ett ännu värre skräcksenario med tanke på att Lars Ohly har tecknat under uppropet mot Vargjakt på siten www.upprop.nu ingen vargjakt.
Lokungen
 
Inplantering
Hade man fått skjuta 2-3 vargar per revir och år hade det nog accepterats med inplantering med nytt blod. Som det är idag finns det få som har något förtroende för rovdjursförvaltningen. Den jakt som man växt upp med är ett minne blott pga varg och lodjur som ökar lavinartat.
Danson
 
Oacceptabelt
Som vanligt när det blir STORA förändringar rörande förvaltningen av våra stora rovdjur så innebär det i praktiken INGENTING!
Hur kan "våra" förbund acceptera detta?
Ska vi fortsätta att bara stå och se på hur dessa djur förstör allting för oss?
Perra Hälsing
 
Ett enda stort trams och SVEK! (igen)
Susanna Löfgren och andra teoretiker, som nu anar att deras makt och positioner kommer att urholkas på sikt, väljer att ge rovdjurspolitiken än mer illaluktande skevhet.
Maximalt antal skyddsjakter på varg? Går hon själv ut till vargstammarna och talar om att ”nu spelar det ingen roll om ni dödar tamboskap, hundar eller folk, för ni har redan uppnått maxtalet mina vänner”!?
Detta är teoretikernas sjuka uppfattning om realiteten.
Naturvårdsverket avgör vilka länsstyrelser som skall få besluta? Antingen delegerar man en uppgift eller så gör man det inte alls! Eller har Susanna Löfgren hört talas om kvinnor som är halvt gravida? SKANDAL!
Ingenstans talas det om acceptans och bättre debatt mellan drabbade och fanatiker. Naturvårdsverkat har tydligen inte insett att denna sjuka rovdjurspolitik (som skadar rovdjuren mest) nu spills över än mer på de ointresserade och okunniga politiker som skall ta till sig detta trams som Naturvårdsverket just presenterat.
Vidare talar man hela tiden om att vargen skall ta sig ner.
NER till var då? Knappast Stockholm city! Nej, här är beviset för att Naturvårdsverket, verkligen anser att vargen hör hemma i Värmland och Västra Götaland och Dalarna. 
Detta Susanna Löfgren diskvalificerar er som organ och myndighet totalt, då detta skadar sakfrågan, trovärdigheten, politiken och debatten till 100 procent.
Återigen har Naturvårdsverket handlat "lagom" för att inte försätta sin egen ställning eller position i skottfältet.
Ni skapar med denna oerhört fega inställning endast hat och destruktiva aktiviteter bland en majoritet av svenska folket.
Avgå från era positioner, då ni uppenbart inte förstått allvaret i det ni försätter svensk natur i!
Gunnar på Kroppefjäll

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Vad är rätt eller fel?

2009-02-19 16:37

Jag brukar sällan blanda in politik eller annat, men nu ställer jag frågan till regeringsledamöterna, vad är viktigaste i dagens sammhälle att ge bidrag till fortlevnaden för ca 15 000 arbetare eller 300-400 VARGAR? Snälla riksdagsmän och kvinnor, Carlgren och hela köret, med Maud Olofsson i spetsen vad tänker ni med, vad har ni för syfte när ni bageliserar arbeten åt svenska folket, men struntar i dem, men att ge åtbördande insatser till något så oroväckande som VARG det begriper jag inte?
Att ett plus två blir tre har jag lärt mig, men snälla minstrar i regeringsställning vad tänker ni på vad sysslar ni med?
Och Olofsson var har du dina rötter, vi som litade på dig i ett gammalt förtroende parti som bonde, du har ju helt svikit oss i denna fråga?
Slutligen vad är viktigaste att rädda? Mångfaldiga jobb och spara massor av skattebetalarnas pengar, eller stödja och utge mångfaldiga belopp på ett vargobjekt som är katastrofalt från början. Låt nu hjärnan arbeta till en förnuftig överläggning. Vi som röstade på dig fattar ingenting vart tog du vägen, när vi behöver dig som störst? Sviker du oss, så tänk på nästa val.

11. Fäst er tilltro till rovdjurspolitiken och bli blåsta

2009-02-19 15:10

Vad betyder följande:

”Några av grundförutsättningarna har varit riksdagens beslutade rovdjurspolitik från 2001, EU:s art- och habitatdirektiv och även en forskarrapport om vargstammens genetiska status”
”För att kunna bygga en rovdjursförvaltning där naturvårdens, …. intressen långsiktigt tillgodoses …., kommenterar Eskil Erlandsson. ”

Jo, det är fullständigt klart. Man hänvisar till lagstiftningen 2001, man hänvisar till EU:s art- och habitatdirektiv och man talar om långsiktighet.
Detta innebär att man långsiktigt skall säkra rovdjurens närvaro dvs. stammarna av varg och björn skall upp till MINST 5 000 osv. och rovdjuren skall spridas över hela det område som någon gång hyst dessa rovdjur utom tätbefolkade områden.

Och vad betyder detta:

”Vi ska ha livskraftiga stammar i vår fauna, samtidigt som människor måste hinna anpassa sig till nya förutsättningar. Naturvårdsverket lämnar nu viktigt underlag i arbetet för ökad lokal delaktighet och ökat regionalt ansvar för rovdjursförvaltningen, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.”

Detta är tyvärr likaledes klart, man inser att när det gäller varg så måste expansionstakten sänkas så att glesbygden hinner tömmas tillräckligt väl (”vänja sig”) på folk innan man fortsätter mot slutmålet MINST 5 000 VARGAR! Man gläder sig över att björnstammen inom ett par år kommer att med råge passera 5 000 djur!

Att slutmålet minst 5 000 vargar och björnar osv. enligt 2001 års lagstiftning står fast bekräftas även av följande:

”Givetvis bör också vargstammen växa. Vi har förvisso nått etappmålet på 20 föryngringar, men man kan inte tolka den svenska rovdjurspolitiken på något annat sätt än att vargstammen ska tillåtas växa även efter det. …” säger Ola Larsson.

Hur skall man då lura befolkningen att på sikt acceptera minst 5 000 vargar och björnar osv., jovisst! Ola Larsson har en liten idé:

”Systemet ska i princip bygga på: ju starkare rovdjursstam i länet, desto större inflytande får länsstyrelsen. Först säkerställer Naturvårdsverket de årliga inventeringsresultaten, därefter delegeras förvaltningsansvaret ut till länsstyrelserna, säger Ola Larsson”

Man inser att glesbygden aldrig kommer att acceptera varg och övriga stora rovdjur, därför måste man invänta att folk flyttar till städerna. Detta formuleras så här:

”Frågan om att få acceptans för rovdjurspolitiken är central”, viltförvaltningsenhetens chef, Susanna Löfgren.

Sen kan man inte låta bli att skryta över vad man uppnått och samtidigt håna den dumma glesbygdsbefolkningen, eller vad tycks om denna inställning som det rent ut sagt dryper av förakt:

”Både hon och naturvårdsverkets generaldirektör, Maria Ågren, slår fast att delaktighet är grunden för att skapa förtroende för rovdjurspolitiken.”

Nu finns det fortfarande en massa människor i detta land som tror myndigheter om gott och inte kan tänka sig att målet verkligen är 5 000 vargar och björnar, 3 500 lodjur osv. Man tror att vargen skall begränsas till 200 vargar osv., men ack vad ni kommer att bli bedragna.

Tyvärr har ni godtrogna fel, björnstammen kommer redan i vår troligen att nå 4 000 djur och redan om ett år är 5000 djur inom räckhåll. Var det inte många som trodde att det bara skulle bli 1000 björnar?
För att möjliggöra minst 5 000 vargar skall för det första ökningstakten i mittområdet minskas genom att kraftigt öka antalet vargar i område vargdistrikt Syd och i vargdistrikt Norr.

10. Helt rätt, Calle

2009-02-19 15:08

Ett nytt parti och bössan på hyllan under minst ett år. Då skall ni få se på problem. Men det finns väl alltid stadsjägare som ställer upp på vargjakt helt utan ersättning bara för att få vara med och glänsa.

9. Nu sätter vi all press vi kan på myndigheterna

2009-02-19 15:08

Eftersöksbojkott snarast, om inte det hjälper så lägger vi bössan på hyllan 1 juli, vi begär klar fakta av alla partier vad dom, samt allt annat vi kan komma på vi hjälps åt för att rädda mångfalden jakten fram över.
Finns det nån som kan datorer som kan göra en sån där lista för att kolla hur många som är är villiga att bråka lite med myndigheterna.

8. Nytt parti!

2009-02-19 12:22

Finns bara ett sätt att sätta press, nytt parti. Se lite vad som hänt på andra områden. När man känner värmen avta på stolen man sitter på försöker man stämma i bäcken. Som Calle skriver enade vi stå! Helt nytt parti på gång.

7. Vänj dig, landsortsbo?

2009-02-19 12:22

Det är alltmer tydligt hur människor i rovdjursland nått förtvivlans gräns. Vi ska också komma ihåg att regeringen i sina uppdrag till Naturvårdsverket, inte med en stavelse berör människors oro och förtvivlan. Nej, befolkningen i dessa områden ska vänja sig(?) vid rovdjursstammarna! Jag vill påstå att politiker och tjänstemän, som har förlorat kontakten med verkligheten, bör lyftas bort från sina uppdrag. Vad har vi fått för ledning i landet? Inte den vi förtjänar i varje fall. De passar bättre i en diktatur än i en demokrati. Landortens befolkning är kanske inte så månghövdad, men förlusten av livskvalitet och trygghet väger allt för tungt för att bara sopas undan.
Ge inte upp, förnuft måste segra till slut!

6. Ja vilket skitprat

2009-02-19 10:42

Den sista rubriken lyder "Tre invandringar om året" men läser man i texten så står det tre till fem invandringar i en femårsperiod. Hur man nu får det till tre stycken om året vet jag inte...

Jag börjar tro att det enda sätt att få er att sluta klaga är att ni själva helt får bestämma. Ni blir de nya politikerna och forskarna....

mvh // Johannes

Reds kommentar
Den sista mellanrubriken i texten var felaktig och har rättats. Tack för påpekandet.

5. Nytt etappmål?

2009-02-19 10:37

Läser man lite mellan raderna ser man att NVV har absolut inga planer att ta ner stammen till 200. Snarare siktar mig in sig på 300+. Är någon naiv nog att tro att NVV kommer att tillåta jakt på 100-150 vargar? Också klart att man förlitar sig helt på att jägarna ska ställa upp gratis i snö och kyla för att "förvalta" vargarna. Hur länge ska vi vara viljelösa marionetter för en förödande glesbygdspolitik. Lägg bössan på hyllan den 1:a juli. Ta time-out under ett år i varglänen. Kom ihåg det gamla talesättet. Enade vi stå, söndrade vi falla.

4. Äntligen

2009-02-19 10:34

Ett steg i rätt riktning om än litet.
Naturvårdsverket fick i uppdrag att analysera möjligheterna till jakt på Varg och Järv. Nu skall denna redovisning ut på remiss till myndigheter och organisationer. Och kanske det bästa i skrivningen;" Hänsyn skall vidare tas till de boendes näring och intresse"
Nu tycker jag vi skall ge oss till tåls. Vi jägare är som bekant ett härdat och segt släkte, kan obehindrat sitta på pass i dagar och vänta på det vilt som på senare år inte kommit på grund av Vargens härjningar.
Därför måste vi utrusta oss med ett "extra" tålamod!!
När jag tittar ut genom köksfönstret så ligger landskapet som ett vykort, 2-3 dm nysnö. Det är bara en sak som fattas, man ser inget vilt. Förr (innan vargen) kunde man se ett tiotal rådjur vid foderhäckarna, gott om hare och även älg. Nu kan du få gå långt innan du finner på en löpa efter nämnda vilt. Det enda du ser är spår efter är Varg och även Lo, som tycks öka.
Nu tänker jag, trots att det bara är torsdag ta mig en liten kaffehalv, för att fira som jag ser det en liten öppning vad gäller beskattningen av Vargstammen.
Skål på er alla "Vargfundamentalister".

3. Konstigt...

2009-02-19 00:09

...att de första tre klarade sig ner samtidigt då?
Måste ha varit en herrans massa varg som försökte ta sig ner det året med hänvisning till procentantalet som lyckas.
Vilket skitprat de sysslar med.

2. Svårt med förflyttningar

2009-02-19 00:01

Håller med Norrbottensjägarn då han säger att vargen kommer till ett dukat bord, så att de ska söka sig söderut är väl inte så troligt. Visst, någon enstaka gång kan säkert en hane dra iväg söderut men många kommer nog att söka runt inom renbeteslandet. Samernas utspel bara för någon dag sedan om att de går på knäna på grund av rovdjur var nog noga planerad inför NVV:s utspel.

1. Invandring

2009-02-18 22:13

Gråbena som vandrar in i östra Norrbotten, kommer ju till ett skafferi fullt med vilt. Att dom skulle vandra vidare söderut självmant håller jag helt osannolikt, och de vet vargforskarna eftersom dom vill söva och flytta invandrad gråben. Hur var det med Pessinkivargen? Höll den
kustremsan ner, eller tog den fjällkedjan?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB