• Älgskadefondsföreningen

Norrmän och svenskar vill begränsa ripjakten

AktuelltPublicerad: 2011-01-26 13:24

Även i norska Finnmark hörs nu krav på att begränsa ripjakten för tillresta jägare från södra Norge. Problematiken med det hårda jakttrycket mot ripa tycks alltså vara densamma som i Sverige – där JRF i Jämtland vill ge ortsborna förtur.

I Norge, liksom i Sverige, väcker alltså jaktturismen diskussioner om ripjakten. När Finnmarkseiendommen, Fefo, (i nordligaste Norge) nyligen höll styrelsemöte noterades åter bottenrekord fångststatistiken. Numera skjuts bara 20 procent så många ripor som under toppåret 2005-06. Det är mindre än hälften av vad som uppmätts på 20 år.

Förtur för ortsborna
Fefo pekar på att jaktturismen femdubblades mellan 2001 och 2006 och att det fortfarande – trots den dåliga riptillgången kommer dubbelt så många jaktgäster än vad som var normalt i början av 2000-talet. Därför föreslår man nu begränsningar som går ut på att förbehålla de mest populära jaktmarkerna för finnmarksborna själva.
Det norska jakt- och fiskeförbundet menar däremot att åtgärden att stänga ute utomstående jägare är dålig och att det finns bättre sätt att reglera avskjutningen, till exempel genom kvotering.

En av tre kommer från Norge
En liknande diskussion pågår i Sverige om den fria fjälljakten på statens marker.
I till exempel Jämtland visar statistiken att ungefär en tredjedel av jägarna den första jaktveckan är norska medborgare. Till bilden hör att jaktpremiären i Jämtland och delar av Dalarna sker 25 augusti, medan motsvarande jaktstart i Norge äger rum 15 september.
På riksdagsnivå vill flera partier skärpa reglerna för den fria fjälljakten medan regeringen hållit fast vid dagens, med hänvisning till att begränsningar för utländska medborgare skulle strida mot EU-rätten.

Flytta fram premiären
Jägarnas Riksförbund i Jämtland anser emellertid att de svenska jägarna, speciellt ortsbor och länsinvånare, ska ha förtur. Den fria fjälljakten har lett till en utarmning av fågelstammarna, konstaterar förbundet.
JRF i Jämtland föreslår också att myndigheterna ska kunna avlysa jakten helt när tillgången på fågel tryter. JRF i länet påpekar att kravet på att flytta fram ripjaktspremiären till 15 september är gammalt och välgrundat.
Dessutom bedömer förbundet att jägartätheten den första veckan är så hög – på sina håll uppåt tio jägare per kvadratkilometer – och att den utgör en säkerhetsrisk.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. mycket som är märkligt

2011-01-27 23:52

känner ett härligt stöd inom JRF..bengt bixo skulle ju sluta snart hoppas det inte dröjer för länge..
jag har frågat förbundet hur de ställer sig i ripfrågan,måste nog fråga igen..jag är inte med i JRF bara för vargfrågan,men de måste nog ta ställning även med ripjakten.

att regeringen ska ta tag i jaktfrågorna är väl inte att räkna med...det är "mellanmjök" lite varstans..och vad ska regeringen få för bild när vi jägare inte kan jobba fram en ide tillsammans..trodde att JRF skulle vara en möjlighet men det är kört.
känns hopplöst att bo i dalarna och försöka få någon hjälp..inte ens ripjakten ska vi kunna få av norrlänningarna..vi måste förstå att vi måste hålla ihop vi jägare..snart så kommer arrenden att gå upp i norr då kommer de med pengar att köpa älgjakten,så det är dags för sammahållning

4. Ett hållbar förvaltning av fjälljakten ointressant för Centern & regeringen.

2011-01-27 09:23

Svenska regeringen med Centern som pådrivande parti använde vilseledande och felaktiga svepskäl som EU och EG-rätten för att förstöra fjälljaktsreformen till förmån för 3 helikopterföretagare i Arjeplogsfjällen och deras kortsiktiga ekonomiska vinstintresses skull. Regeringen trodde man gjorde besöksnäringen i fjälllänen en tjänst genom detta. I dag ser vi resultatet i bl.a Norrbotten och inte minst i Kirunafjällen. Invasionen av utländska tält & svältjägare som enbart tärt på naturen & resursen och som enbart lämnade skräp och campingskador efter sig ledde till en omöjlighet att jaga ripa med kvalitet, utan trängsel, längre.(För närvarande finns för övrigt inte några ripor värda namnet att jaga på i stora delar av Kirunafjällen) Den lilla "försvarbara" jaktturism som tidigare existerade & skapade sysselsättning lokalt för några jaktguidesföretag i liten skala existerar inte längre. Omöjlighet att kvalitetssäkra jakten med nuvarande kortsystem, ytterst skapat av regeringen är orsaken. Den stora förloraren i sammanhanget är fjällnaturen, ripbeståndet och alla svenska jagande intressenter inkl. rennäring och lokalbefolkning. I nuläget är det lättare för utländska jägare att köpa kvoterade attraktiva dygnsjaktkort i fjällen än för Svenska jägare från södra Sverige genom det kösystem som LST i Norrbotten skapat.Regeringens Ändring av 3:e § i rennäringsförordningen och direktiven till Länsstyrelserna från J-departementet och J-bruksverket med efterföljande Invasion av ripjägare som följd, kom dessutom vid sämsta möjliga tillfälle, under en kraftfull nedgång av ripbeståndet i Norrbottensfjällen. Införande av diverse "samiska" modeller, typ Tossåsen & Ammarnäs, gör ripjakten lätttillgänglig för de direktörer som har råd att betala sig förbi jaktkortköerna och försämrar bara ytterligare för "oss jagande normalinkomsttagare". Lokalbefolkningen i fjällkommunerna har inte heller något större nöje av sina kommunjaktkort med en trängseljakt och dåliga ripbestånd. Fjällen och jakten som för många inkl. mig varit den direkta orsaken till att man flyttat till en fjällkommun trots bristande sjukvård och samhällsservice. Att LSTi BD län dessutom lagt ner all jakttillsyn och öppnat upp för bil/fyrhjulingsjakt på tjäder, älg och underlättat tjuvnätning av vinterripa förbättrar inte beståndsutvecklingen och situationen heller. Snälla lilla jordbruksminister och regering. Återställ nu fjälljaktsreformen som den var innan våren 2007 och inför åter jaktguidestvång för utländska jägare, samt tvinga LST i Norrbotten att återskapa en jaktbevakning värd namnet i Norrbotten igen och ta kontroll över fjälljaktsförvaltningen på statens mark igen.

3. Egoist !

2011-01-26 23:15

Hur kan du Bengt Bixbo, med flera, i JRF ens "tänka tanken" på att utestänga övriga invånare i Sverige från ripjaktspremiären i "våra" Svenska fjäll? Bara invånare i lanskapen får jaga på premiären?? Vi är djupt besvikna på JRF i denna fråga. Räcker det inte med att Tossåsen, Mittådalen och Handölsdalens sambyar tar skyhöga avgifter för dygnsjaktkorten? Dessutom måste man ha väldig tur i
deras "riplotterier". Har man inte denna tur i lotteriet, så måste man vara smått "förmögen" för att jaga ripa.
Känns inte längre rätt att vara medlem i ett sådant "egoistiskt" förbund.

2. Utarmingen

2011-01-26 16:07

av viltstammen skiter väl regeringen i, bara man kan krypa nog mycket för EU. Löftet om att ingen jakt skulle ändras vid ett EU-inträde sprack redan från början. Jfr morkullejakten!

1. Heja Sverige

2011-01-26 16:07

Woj-Woj Det måste bli ett slut med att Sverige ska vara besudlat av snyltande Norrmän och Finnar. Sverige används som övningsområde till den egna senarelagda jakten. Utländska jägare kan få tillgång till jakten senare, inom utvalda kvoterade områden och till ett högre pris. Guidetvång vore önskvärt i förhållandet 1 guide 3 jägare. I dagsläget finns minimal Jakttillsyn, utlänningarna har egen båt och det har t.om. förekommit att man har egen fyrhjuling trots att vi har en terrängkörningslag. Man transporterar ut jägare med sjöflyg och helikopter över statsgränserna till i förväg upprättade camper i Sverige. Det enda man betalar är jaktkort och det man lämnar efter sig är skräp och tomhylsor.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons