• Pinewood

Offentliga trikinprov skrämmer bort jägare

AktuelltPublicerad: 2010-12-14 23:45

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, fortsätter hävda att personuppgifterna i registret för trikinprover ska vara sekretessbelagt, trots en kammarrättsdom för något år sedan.
– Det är naturligtvis helt oacceptabelt att jägare ska riskera att hängas ut i tidningar för att de lämnar in prov hos oss, säger Eva Osterman Lind, chef för parasitologen på SVA.

I Skåne har en grupp jägare beslutat att inte skicka in fler prover till SVA och vänder sig istället till privata företag. Kostnaden är i stort sett oförändrad.
– Jag har en kompis som plötsligt dök upp med namn och hemort i Kvällsposten här hemma och det fick mig och många andra att reagera, säger en av Skånejägarna, som vill vara anonym.
– Vi har ingenting emot SVA:s service i övrigt. Men det är för jäkligt att vi ska behöva riskera att hängas ut i tidningarna med namn och hemort. Vi är självklart oroliga både för djurrättsaktivister och vapentjuvar, säger jägaren till Jakt & Jägare.

Namnen i kvällstidningarna
Aftonbladet och Kvällsposten har publicerat namn och hemorter på personer som lämnat in trikinprov. SVA vägrade inledningsvis att lämna ut uppgifterna, men Aftonbladet överklagade sekretessbeläggningen till kammarrätten, som ansåg att personuppgifterna skulle vara offentligt.
Inledningsvis lät Aftonbladet en begränsad läsekrets ta del av uppgifterna, men för någon månad sedan spred tidningen uppgifterna till en större krets.
Det har fått många att reagera – inklusive SVA.

Lika allvarligt som vapenregistret
– Vi anser att det är förskräckligt och att kammarrätten gjorde en felbedömning. Det här är lika allvarligt som att lämna ut vapenregistret. Dessutom är risken för trakasserier från djurrättsaktivister och jaktmotståndare uppenbar, säger Eva Osterman Lind.
De senaste veckorna har problemet diskuterats intensivt på SVA och man överväger olika åtgärder, varav en är att koda registret så att det inte finns några namn och hemorter förknippade med proverna.

Undergräver smittskyddsarbetet
– Men det vore mycket olyckligt, eftersom det skulle försvåra ett viktigt syfte med registret, nämligen att kunna få fram geografisk statistik kring vildsvinsavskjutningen och trikinförekomsten, säger Eva Osterman Lind, som tillägger:
– Dessutom är det mycket allvarligt om jägare väljer att inte skicka in prover till oss. Det får stora konsekvenser på vår allmänna smittskyddsbevakning och för vildsvinsforskningen.

Solklart fall
Även juristen Karin Wetter Lindvall anser att personuppgifterna i trikinprovsregistret är ett solklart fall där det bör råda sekretess. På frågan hur SVA agerar nästa gång någon begär ut uppgifterna svarar hon:
– Vi kommer att hävda sekretess. Och så får vi ta en ny omgång i kammarrätten. Jag tror jag inte kammarrätten förstod hur känsliga uppgifterna är – både när det gäller risken för trakasserier och vapentjuvar.

Stark opinion
Vid prövningen för ett år sedan kunde inte SVA gå vidare, eftersom myndigheter inte får överpröva kammarrättens beslut i sådana här frågor.
– Men mot bakgrund av de tidningsartiklar som publicerats, samt den starka opinionen för sekretess, står vi starkare nu, menar hon.
Ännu ett alternativ är att vända sig till regeringen med en begäran om lagändring. Något sådant beslut har inte SVA fattat än och Karin Wetter Lindvall konstaterar att det skulle innebära en process som tar åratal.
– Vi vill ha sekretess nu, säger hon.

JRF tillskrev regeringen
Jägarnas Riksförbund lämnade tidigare i vintras in en skrivelse till Justitiedepartementet där man begär en översyn av sekretesslagstftningen, både för trikinprov, registrering av rovdjursjägare och registrering av fällor hos länsstyrelserna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Bjärven!

2010-12-16 13:38

Har jag inte helt fel, så fick tidigare SJF information om vilka som hade löst jaktkort, och använde denna information för att värva medlemmar. När sedan JRF bad om samma möjlighet, så ändrades bestämmelserna till att ingen fick ut listorna. Av vilken anledning vet jag dock inte, men det skulle kanske vara intressant att luska vidare i detta.
I dag kan man i princip inte hålla något hemligt om sina göranden och låtanden, såvida man inte håller sig ifrån Internet och bankernas kortsystem.
Jag resonerar snarare så att, har man ”rent mjöl i påsen” så spelar det ingen roll om ens namn skulle figurera i en lista över t ex flest skjutna vildsvin, men samtidigt har jag full förståelse för andra som känner större behov av att skydda sin integritet – även när ”mjölet i påsen är rent.”

11. Småviltjägar’n, det finns en hel del bevis…..

2010-12-16 13:37

……för att illegal jakt på rovdjur har förekommit, och fortfarande förekommer – problemet är att hitta någon att döma – men ibland lyckas det.
I de första studierna man gjorde med märkta vargar, där illegal jakt fanns med, så kunde vargarna pejlas även av andra än forskarna. Det var då man fann bevisen för den illegala jakten, och misstänkte starkt att kriminella utnyttjade pejlmöjligheterna för att komma åt vargarna. Nu funkar inte detta längre, men gamla skottskador på lagligt skjutna vargar och spår med blod, hår och skoter talar sitt tydliga språk.
Menar du att blotta misstanken om att någon skulle utnyttja namn på jägare för att försöka stjäla deras vapen skulle vara tillräckligt för att sekretessbelägga namnen på SVA? Då måste det absolut krävas stopp för alla bilder och berättelser i jakttidningar med namn och ibland även ort där jägaren bor och verkar.
Ja, ja – såvida man inte har indikation på att de tillgängliga namnen verkligen utgör en fara, så tycker jag det liknar hysteri kring detta – minst sagt. Men det är min mening – andra får gärna ha sin.

10. Kerstin

2010-12-16 11:12

Bara idén om listan kan lämnas ut är motbjudande.
Jaktkortsregistret får ju inte lämnas ut ens till jägarorganisationerna!
Lite logik får vi nog kräva av myndigheterna.
Vi ska väl inte behöva bete oss som brottslingar för att dölja våra identiteter för att få trikinprov utförda eller för att delta i forskningsprojekt.
Helsnurrigt!

9. Bevis och bevis...

2010-12-15 23:00

"Finns det överhuvudtaget något som tyder på att presumptiva jaktvapentjuvar, verkligen utnyttjar information om jägare som de hittar i tidningar, för att göra inbrott?" Troligen lika överväldigande bevis som du och dina gelikar brukar tala om när det gäller den omfattande tjuvjakten på varg... Alltså, inga bevis men blotta misstanken om att någon eventuellt skulle kunna missbruka den ovidkommande informationen måste väl räcka!? Det finns ickestatliga testmöjligheter som ber Pravda och andra snaskjournalister att dra åt pepparn om dom skulle bli tillfrågade så därför bör man väl använda dom.

8. Kerstin

2010-12-15 21:40

ett genomtänkt förslag från dig,då kan man med lite tur få aktivisterna att ge sig på någon man inte gillar(obs ironi)

7. Bjärven!

2010-12-15 21:39

Det bästa är nog att man skickar blodprover och annat direkt till den avdelning på SVA som ska analysera dom. Att skicka dessa kostar alltså inget - om man fått sig tillskickat provmaterial och svarkuvert innan - men bör komma SVA tillhanda så snart som möjligt. För dessa prover (blod, lever, och annat) är jag ganska säker på att man inte behöver ange sitt riktiga namn, men de vill gärna ha ett mobilnummer (kanske räcker med mailadress?), om de vill ställa frågor. Har man en mobil med kontantkort, så är det ingen som kan spåra den till någon person om man inte själv har registrerat ägandet på något sätt.
Skicka sedan trikinproverna separat till privat lab, men även där måste väl namn anges för att de ska kunna skicka faktura. Hittar man förekomst av trikiner, så skickas det väl också vidare till SVA, och då ska det framgå var grisen sköts antar jag.
Själv tror jag oron för att någon ska använda namnen för att stjäla vapen är ganska överdriven, däremot finns det kanske en risk att extremister åt jakthatarhållet, känner sig manade att ställa till problem. Men som jag skrev tidigare – de kan redan nu enkelt hitta namn på en hel massa jägare i den jaktpress som finns.

6. Jo det vore något Larsson!

2010-12-15 21:37

Mitt namn som Sveriges i särklass flitigaste vildsvinjägare kanske?
Problemet är att den som skickar in proverna, även får meddelande om resultatet och efter ett tag – även en faktura, annars hade det ju varit en kul grej om tidningar typ Aftonbladet inte kollar vad det är dom publicerar.
Finns det överhuvudtaget något som tyder på att presumptiva jaktvapentjuvar, verkligen utnyttjar information om jägare som de hittar i tidningar, för att göra inbrott? Då borde man även i jaktpressen vara försiktig med att visa namn och kanske bild på en själv.
Nä – så länge dom inte har en aning om vilken typ av vapen man förvarar i vapenskåpet – så är min gissning att risken är minimal. Kanske någon av er har fakta som motsäger det?

5. Kerstin

2010-12-15 14:53

Om det skulle bli aktuellt i vårt jaktlag, kan vi skicka in proverna i ditt namn? Så slipper ju i allafall vi offentligheten.

4. Använd privata testare

2010-12-15 14:53

Jag håller med Kersin om att SVAs sutdier är viktiga.
Man kanske kunde skicka prover via privata trikintestare som sedan avidentifierar proverna för innan de skickas till SVA. Då går den geografiska informationen förlorad men det är bättre än att information om vem som har vapen sprids i kvällspressen.
Aftonbladet har tidigare visat hur lite omdöme man har i publicistiska frågor genom att publicera bild och namn på brottsmisstänkta vilket har omöjliggjort för utredarna att genomföra vittneskonfrontationer.
Att hänvisa till ett allmänintresse och publicera sådan information och information om vem som skjuter vildsvin tyder bara på dåligt omdöme.

3. Behöver inte bli något större problem!

2010-12-15 12:46

Jag har inte skjutit ett enda vildsvin, men mitt namn finns med ett antal gånger, eftersom det är jag som sköter inskickning av proverna.

Vill man inte riskera att få sitt namn i tidningen, kanske man har någon nära bekant/släkting som kan stå med namn och faktureringsadress.

Tar du även blodprover från vildsvinen, så kan du skicka trikenproverna i samma portofria kuvert, och slipper därmed portokostnaden. SVAs studier kring sjukdomar och smittor är till nytta även för jägarkåren, så hjälp till och bidra med de prover de behöver.

2. Billigare och hemligt

2010-12-15 12:46

Jag fattar inte varför SVA lägger ner energi på detta, kan det vara så att de tjänar storkovan på testerna eller? Det finns helt hemliga och billigare testmöjligheter! Men visst borde det finnas begränsningar i öppenheten för t.ex trikinprover utförda av staten eller var fällor är placerade, det behöver inte den snaskiga kvällspressen samt kreti och pleti känna till!

1. Vad har Aftonbladet för mål

2010-12-15 09:43

Med att publicera namn på den som lämna in ett trikinprov?
Vad finns det för "Allmänintresse" i en sådan publicering?
Vill de med detta hjälpa de som "agerar utanför lagen" ?
Anser Aftonbladet att all sekretess av det som kommer media till del skall vara offentlig?
Anser Aftonbladet att medelarsekretessen också skall var offentligt, uppgiftslämmnare til media skall publiceras med namn och adress?
Det kanske är tid att travestera ett numera känt uttryck?
Vi vill inte ta i denna blaska med tång.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons