• Älgskadefondsföreningen

Ont om älg på Orsa besparingsskog

AktuelltPublicerad: 2009-12-25 10:49

Det är ont om älg på Orsa besparingsskog och nu pågår flyginventeringar för kartlägga hur illa det egentligen är ställt.
– Vi vill få en uppfattning om älgstammen över ett större område och varför den inte ökar trots en väldigt låg avskjutning, säger Lars Karlsson, Orsa besparingsskog, till Dalarnas Tidningar.

I år sköts 38 älgar på markerna som Orsa besparingsskog förfogar över. Det motsvarar knappt en halv älg per 1 000 hektar, trots att området under en lång följd av år haft låg avskjutning.
Nu vill man ha reda på hur svag älgstammen egentligen är. Hittills har 75 000 hektar flyginventerats och längre fram är det tänkt att sammanlagt 360 000 hektar ska kartläggas.

Sjunkande antal
Orsa besparingsskog har statistik över älgavskjutningen sedan 1945. Där framgår att rekordåret var 1983, då jägarna sköt 444 älgar på markerna. Sedan har sifforna dalat och i år sköts endast 38 älgar. Lars Karlsson på Orsa besparingsskog anser att nedgången inte kan skyllas på för högt uttag från jägarkåren.
– I olika sammanhang har det sagts att vi skjutit sönder vår älgstam. Det håller jag absolut inte med om. Besparingsskogen har under en lång följd av år hållit en väldigt låg avskjutning. Det finns flera faktorer som påverkar älgstammen, rovdjurspredation (björn och varg), sjukdomar och trafikdödade älgar, säger Lars Karlsson till Dalarnas Tidningar.

Högre målsättning
Orsa besparingsskog har som målsättning att 120 till 150 älgar kan skjutas per år. Det motsvarar två älgar per 1 000 hektar.
– I våra försök att öka älgstammen vill vi ha ett grepp över ett större område. Besparingsskogens marker är inventerade och Ore älgskötselområde är på gång. Avsikten är att även inventera Siljansringen om markägarna ordnar med finansieringen, säger Lars Karlsson till Dalarnas Tidningar.
Lantbruksuniversitetet i Umeå kommer att analysera resultaten av flyginventeringarna.

Så här ser statistiken för avskjutningen inom Orsa besparingsskog ut:

1945 - 1950: 10 - 17 älgar
1951 - 1960: 17 - 121
1961 - 1970: 94 - 133
1971 - 1980: 72 - 152
1981 - 1990: 148 - 444
1991 - 2000: 121 - 173
2001 - 2009: 38 - 105

Avskjutning i procent per 1 000 hektar
2003: 1,29
2004: 1,27
2005: 1,16
2006: 1,08
2007: 0,49
2008: 0,56
2009: 0,49

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Är du rädd för älgjagande grannar Anonym

2010-01-01 18:01

Jag höll själv häromkvällen bli anfallen av en älgtjur på 62:an. Men jag lurade den genom att bara köra i 70 så jag kunde undvika självmordsattacken. Tjuren blandade väl ihop med mig någon av Branästuristerna vilka brukar hålla 110 på det vägavsnittet. Så tji fick den.
Gott nytt år till all kända och okända debattörer.

5. hur ser

2009-12-29 14:45

orsa besparingsskog ut ? granplanteringar,gamla tallskogar ?

mossar etc,kanske är brist på 2 meters slyhyggen därav älgfattigdomen ?

4. Älgar

2009-12-25 17:58

Ju färre älgar desto bättre. Förhoppningsvis fortsätter minskningen till en ytterligt låg nivå. Under 2000-talet fram till 2008 har 73 personer omkommit i samband med älgolyckor i trafiken och ca 700 har blivit svårt skadade! Det är mycket märkligt att älgstammen får vara så stor som den är.

3. och mer rovdjur

2009-12-25 16:15

blir det troligen...kolla:
http://jaktjournalen.se/index.php?id=5406&avd1=0
Varför bete sig så dumt som att sätta ut djur som kostat samhället flera hundratusen kronor stycket där de troligen kommer att dödas av redan etablerade vargar?
Forskarna fortsätter att imponera med sin dumhet...och hur glada blir invånarna i Värmland och Dalarna??

2. Ont om älg

2009-12-25 16:11

På Härjedalssidan (Lillhärdal) ser det lika illa ut. framförallt på marker som gränsar mot Orsa besparing men även i övriga delar av Lillhärdal är det dåligt., Vi lär knappt komma upp i 1,0 per/1000 hektar i år och vi får inte låta den öka heller för storskogsbruket och skogsstyrelsen anser inte att vi är nere i målet 2% betskador, Men efter att ha läst rapporten från Karl Hedin om nedklassad skog på grund av älgbetning blir man heligt förbannad!Det kostar skogsägarna och sågverken endast 80 öre per hektar!!! i förlorade intäkter. Och i takt med den starkt ökande stammen av björn och varg så måste älgstammarna i dom här områdena tillåtas att öka annars är risken att hela detta stora område på ca 650 000 hektar kraschar vad gäller framförallt älgbestånd, det är det här alla rovdjursförespråkare inte begriper att man inte kan odla rovdjur utan att det får ödesdigra konsekvenser!!

1. Måhända

2009-12-25 16:11

har jägarna återigen, till skillnad från forskarna, rätt? denna gång när det gäller rovdjuren och deras predation på våra klövviltstammar...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB