• Allmogejakt

Överklagande får mindre älgområden

AktuelltPublicerad: 2013-07-31 11:58

Jägare, markägare och lantbrukare i Östergötland får rätt mot länsstyrelsen om älgförvaltningsområdena. Länsstyrelsen beslöt inrätta områden som de berörda människorna tyckte var alldeles för stora.

Man överklagade till Naturvårdsverket och där ger man nu de klagande rätt. Ydre och Kinda kommuner ska vara varsitt älgförvaltningsområde.

Vi hör Peter Monell, som jobbat med älgförvaltning i 20 år i området och är en av de klagande som nu vunnit.


Hör inslaget här

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Makten skall utgå från folket

2013-08-01 12:05

Det handlar om älgförvaltningsområden.
Skönt att Naturvårdsverket kan visa sin självständighet mot länsstyrelsen. Länsstyrelsen anlitar ju normalt SJF som sin jaktliga "expertkommit'e" och som står för den jaktliga kompetensen, har jag fått höra av en tjänsteman på lst.
"Makten skall utgå från folket" i en demokrati. Det är hög tid att politikerna lever upp till den devisen....

1. sönderslagning

2013-07-31 15:11

av ett befintligt bra fungerande system.
Med det nya älgskötselsystemet indelades Västerbotten i tre Älförvaltningsområden (ÄFO) Inom dessa ÄFO är det då tänkt att det ska bildas älgsskötselområden.
Pådrivarna till detta system i Lycksele Kommun är de stora skogbolagen och Sveaskog.
Lycksele Jaktvårdskrets är hela kommunen och omfattar ca 575 tusen ha som sedan flera årtionden tillbaka är uppdelat i 10 zoner, framtagna och planerade efter älgtillgång och naturliga gränser. Varje zon omfattar minst 50 tusen ha.

Det här ett system som har fungerat alldeles utmärkt i flera årtionden med årliga zonträffar där licenstilldelningarna har baserat på den älgtillgång som observerats vid föregående höst älgjakt dvs älgavskjutning och älgobs.
Lycksele jaktvårdskrets har skött all information och administration med årliga redovisningar till Sveaskog,Holmen Skog, SCA privata markägare VVO o jaktlag. M a o en perfekt organisation som fungerat utomordentligt bra i Lycksel kommun och som dessutom fått ett rikserkännande för sina välskötta älgstammar.

För oss i lappmarken är obegripligt att skogsbolagen och Sveaskog till synes är beredda att slå sönder ett väl fungerande system.
Är vi på väg tillbaka 100 år i tiden?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB