• Allmogejakt

Överskjutning av lo även i Västmanland

AktuelltPublicerad: 2006-03-06 10:52

Det blev överskjutning av lo även i Västmanland under premiärveckan. Tre lodjur fälldes istället för två.
Det första lodjuret sköts på torsdagen mellan Sala och Heby. Det andra på fredagen norr om Sala. Det tredje fälldes på lördagen söder om Heby.
Men skytten som fällde det andra lodjuret missade att anmäla skottet till polisen inom tre timmar. Först på lördagen gjordes en anmälan till polisen.

– Och polisen ringde till mig och meddelade om det andra och tredje lodjuret i samma samtal.
Det säger rovdjursansvarige på länsstyrelsen i Västerås, Göte Hamplin.
Frågan är nu om skytten av det andra lodjuret riskerar åtal för jaktbrott.
Till lojägarens fördel talar att skottet meddelades redan på fredagen.
– Men samtalet gick till länsstyrelsens telefonsvarare, som var tänkt att bara ge vår information om hur många lodjur som fällts, säger Göte Hamplin.
Av någon anledning gick det ändå att tala in meddelanden på telefonsvararen.
– Jag fick sitta och lyssna på ett 50-tal meddelanden, tills jag hittade samtalet om det andra lodjuret.
Felet som gjordes av loskytten och hans familj var alltså att de ringde på fel telefonnummer. De skulle ha ringt till polisen redan på fredagen.

Annonstext kan misstolkas
– Det är något som vi informerat om i kungörelser i tidningsannonser, säger Göte Hamplin.
Men annonstexten kan misstolkas när det gäller om det ska ges eller fås information på länsstyrelsens telefonsvarare. Dessutom är det inte alla lojägare som läser annonser från länsstyrelsen i dagstidningar.
En bättre lösning vore att ge ännu tydligare information om anmälningsrutiner i brevet från Naturvårdsverket, som bekräftar att jägaren registrerats inför lojakten.
Naturvårdsverket måste nu se över rutinerna för lojakten, konstaterar Göte Hamplin.
– Det här måste redas ut för att undvika missförstånd nästa gång det eventuellt blir lojakt, kommentarar han.
– Jag har e-postat till Naturvårdsverket hur överskjutningen i vårt län gick till. Som jag personligen ser det just nu är det även Naturvårdsverket som får tar ställning till om loskytten ska anmälas för jaktbrott.
När det gäller lostammens framtid ser inte Göte Hamplin överskjutningen som något problem.
– Det skedde ju i länets norra del och inte i lodjurens spridningsområde i södra Västmanland.
Naturvårdsverket har begränsat lojakten i de södra delarna av de mellansvenska loområdena just för att lodjuren ska kunna sprida sig lättare i sydlig riktning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Överskjutning lodjur

2006-03-06 11:39

Man kan ju undra varför reglerna kring rapporteringen är så krångligt utförda och även så tolkningsbara.
Det är väl aldrig så att det är för att ge en ursäkt för kommande år om att det inte skall vara någon lojakt?!
Dessutom visar ju överskjutningarna att tilldelningarna är alldeles för låga.

SVAR:
Visst är tilldelningen för låg. Men som jag tolkar läget ska Naturvårdsverket ha heder för att de ansträngt sig för att hitta en lösning att genomföra lojakt i år trots EU-kommissionens stelbenta syn på habitatdirektivet.
Att sedan myndigheterna haft svårt att hitta bra rutiner ska nog inte tolkas med hjälp av konspirationsteorier.
Däremot är det stor risk att jaktfientliga organisationer kommer att utnyttja överskjutningarna, både för att misskreditera lojakten och jägarkåren.
med vänliga hälsningar
Anders Ljung, Jakt & Jägare

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons