• Pinewood

Så hanterar EU överklagad vargjakt

AktuelltPublicerad: 2010-09-09 17:40

Under tisdagen och onsdagen besökte EU-kommissionens företrädare Sverige med anledning av bevarandesidans EU-anmälan av den gångna vargjakten. Första frågan är nu om det blir ett formellt överträdelseärende eller om saken läggs ned.
– Tidigast i april-maj kan det bli aktuellt att börja diskutera en eventuell förhandling i EU-domstolen, säger Eric Degerbeck vid EU-kommissionen i Stockholm.

I och med Sveriges medlemskap i EU har landet förbundit sig att bland annat följa art- och habitatreglerna. De innebär att djur som anses vara utrotningshotade ska skyddas i medlemsländerna. Här menar bland andra Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden att Sverige brutit mot reglerna, eftersom man tillåtit jakt på en skyddad art.

Inga värderingar i frågorna
Hos bland annat Naturskyddsföreningen har man tolkat EU-kommissionens frågor till den svenska regeringen som skarpa – man har antytt att redan frågorna kan tolkas som kritik. Men det stämmer inte, enligt Eric Degerbeck. Han drar samma slutsats som regeringens företrädare gjort tidigare i Jakt & Jägare.
– Kommissionen arbetar så här, använder klagandesidans argumentation och skickar frågor till det land som anmälts. I nuläget är frågan om vargjakten inte ens ett formellt överträdelseärende. EU-kommissionen har tio veckor på sig att avgöra om ärendet ska läggas ned eller om ett överträdelseärende skall startas, säger Eric Degerbeck.

Besked 12 november
Tioveckorsregeln gäller från och med det datum då det inblandade landet svarar på kommissionens frågor. I där fallet fick kommissionen svar av svenska regeringen den 3 september. Runt den 12 november kommer alltså kommissionen att ge svar på hur man ställer sig till bevarandesidans överklagan.
Om kommissionen anser att den svenska vargjakten är felaktig kommer man att driva saken vidare i nästa steg: Formell underrättelse, där man påpekar att lagen inte följs. Då får regeringen ytterligare två månader på sig att komma in med svar och synpunkter.

Så skärper EU tonen 
Om både regeringen och EU-kommissionen i det läget finner att de har rätt i sak, beslutar kommissionen om nästa steg: Motiverat yttrande. Då skriver kommissionen till Sverige och ber att man ska hålla sig till lagstiftningen. Återigen blir det två månaders tid för regeringen att yttra sig.
– Därefter krävs ett ytterligare ett beslut i kommissionen innan det kan bli akutellt med EU-domstolen. Det går att begära förtur för förhandlingarna, om parterna anser att det är fara i dröjsmål. Ibland kan ärendena komma upp snabbt i domtolen, men snittiden för att ett mål tas upp är 1,5-2 år från den dagen domstolen får in ärendet, säger Eric Degerbeck.

”Säkert ett år”
Hans bedömning är att det kommer att ta minst fem-sex månader, ”säkert ett år”, innan vargjakten kan vara akutell att dra inför domstolen. Om saken nu överhuvudtaget blir ett formellt överträdelseärende.
Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen, var med på bevarandesidan när de träffade EU-kommissionens företrädare i tisdags.
– Det går inte att dra några slutsatser av mötet, men kommissionen verkar ta frågan på stort allvar och ställde många intresserade frågor, säger Ann Dahlerus.

Väntar sig inte snabbt svar
Hon är införstådd med att det inte lär komma något avgörande i frågan innan det är dags för beslut om vinterns vargjakt.
– Jag kan inte tänka mig att vi hinner få något beslut. Jag vet inte hur myndigheterna agerar i så fall, om man funderar på att det kanske inte är så klokt att besluta om ännu en licensjakt innan ärendet är avgjort, säger Ann Dahlerus.

•Hur hela saken än slutar så lär det bli ett rejält opinionsmässigt magplask för den sida som förlorar. Eller hur ser du på saken?

– Magplask får stå får dig. Jag vill inte formulera saken som en strid mellan två olika sidor. Frågan är viktig för hur utröna hur vi kan få en livskraftig vargstam i landet. Det är olyckligt att det här har blivit en så stor grej, så polariserad och politiserad. Enda anledningen till att vi vände oss till EU var att vi möttes av beskedet att vi inte är behöriga att överklaga vargjakten i svenska domstolar. Det är bara ”berörda” som får överklaga och något svar på vilka de är har vi aldrig fått, säger Ann Dahlerus.

Vill inte spekulera
Den andra intressesidan träffade kommissionens representater i onsdags. Bland andra deltog Jägareförbundets Anders Grahn, ansvarig för internationella frågor och samhällsfrågor, samt rovdjursexpert Gunnar Glöersen. 

Båda anser att kommissionens utsända ställde engagerade frågor, men de vill inte spekulera hur EU-tjänstemännen i nuläget uppfattat saken.
Nu är alltså frågan om saken överhuvudtaget blir ett överträdelseärende och drivs vidare. Kring den 12 november kommer besked.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. undrande samhällsmedborgare

2010-09-12 09:59

Om du inte tycker att det finns argument så blir jag förvånad.Där jag bor så har ett vargpar etablerat sig sista året. Och en fast etablerad vargstam med föryngring här innebär stora problem för ett 10 tal företag här i det lilla samhället.Vilket med största sannolikhet skulle innebära företagsnedläggningar. Att man som samhällsmedborgare i det scenariot skulle tillåta att vargen får fortsätta föröka sig utan kontroll, utan att strida för sitt uppehälle och rätt att leva på landsbygden. det finns inte för mig.

23. Orsak saknas att ha varg på skogen

2010-09-12 09:58

Självklart skall vi INTE ha frilevande, livsfarliga vargar i Sverige därför att:
- ryssvarg sprider dvärgbandmask, rabies och enligt SJV ytterligare ca 70 sjukdomar och parasiter som är skadliga för oss och våra tamdjur
- förutom att sprida sjukdomar även till våra vilda djur så skadar och dödar varg ett stort antal såväl tama som vilda djur, till exempel älgar som springer omkring tills de dör med stora sår fulla med fluglarver
- varg gör jakt med löshund omöjlig
- varg är ett hot mot betesdrift och medför att många tusentals ton prima kött från vilda och tama djur varje år förstörs eller blir aldrig producerat, kött som istället importeras från Argentina, Australien etc.
- varg är farlig för människor och denna vetskap gör skog och natur stängda för stora grupper människor samt medför en psykisk belastning för både barn och vuxna
- varg gör att landskapet förfulas genom elstängsel och genom att åker och betesmarker växer igen med sly
- varg gör att barnfamiljer flyttar ifrån eller avstår från att flytta till vargområden
- varg är ett hot mot svensk glesbygdskultur inklusive den samiska
Det saknas såväl ekologiska som evolutionära skäl att ha varg i Sverige och de enda skäl någon har presenterat FÖR att vi skall ha varg är Anders Bjärvall som i en intervju i JoJ sade att det fanns endast FILOSOFISKA orsaker att ha varg i Sverige! Detta är förvisso sant men så dyr filosofi har vi inte råd med och varför skall landsbygdens människor betala en liten grupp fanatikers filosofi? Jämför med att Naturskyddsföreningen på tisdagen den 14 skall till Riala för att lyssna på vargars gläfsande, gnällande och ylande, jag har hört och sett varg vid ett antal tillfällen och kan inte förstå att någon kan tycka varggläfs är vackert eller att vargen är ”ståtlig”! Kan man inte sitta i bil utan är oskyddad i skogen och hör vargyl så är upplevelsen rädsla och inget annat. Lokalbefolkningen står för notan när SNF njuter av vargvalpars oväsen. Filosofin ifråga kallas normalt för ekosofi, ekologism eller djupekologism och är antidemokratisk, auktoritär och människofientlig, läs "En plattform för ekologisk verksamhet", där finner ni grunden för vår tids värsta galenskap, ekologismen: http://web.comhem.se/~u13115096/Ideologierna/Filosofer/naess.html
Ekologismens största förkunnare är Arne Næss och Pennti Linkola, läs dessa så att ni vet vilken galenskap som ligger bakom inplanteringen av varg samt det religiösa dyrkandet av alla STORA rovdjur. Detta är Miljöpartiets ideologi och Maria Wetterstrand har inte vid något tillfälle tagit avstånd från denna lära, hon kommer heller inte att göra det med hänsyn till punkt åtta i länken.

22. till undrande samhällsmedborgare..

2010-09-12 09:57

Visst,det förekommer många osakliga argument i debatten,men är det så konstigt när människor känner sig överkörda?Jag ser det lite som David's kamp mot Goliat.Att människor röstar på SD enbart för vargfrågan tror jag inte på.Vi "lantisar"kan nog skilja på olika frågor i valdebatten,men en sak är kommer nog att märkas i valet,speciellt kommunalt i vargtäta områden,och det är att Soc.demokraterna kommer att tappa röster.Att jägarorganisationerna ska visa styrka är nog bra,men oron i rovdjurstäta områden sprider sig utanför jaktkretsar.Jag är en av dessa personer.Jag vet inte var du bor,men här hos mej är snart lättare att se en björn än älg.Försök förstå oron hos befolkningen!Vad det gäller vildsvin finns dom inte här ännu,men dom är väl jaktbara.Vad är problemet?

21. Till nr.19.

2010-09-11 20:59

Vägar,farliga isar,järnvägar och vildsvin vet jag var finns och kan undvika där jag jagar, men jag vet aldrig var vargen finns.Bland mina 10 närmaste jaktkamrater har 2 fått hunden ihjälkörd och 2 hundar har drunknat under de sista 40 årens flitig jakt,men under de senaste 12 åren har fler av våra hundar blivit dödade eller skadade av varg.

20. Undrande samhällsmedborgare

2010-09-11 15:59

jag förstår egentligen inte vars du komma, mer än att man inte ska bemöta jaktmotståndare eller personer som inte vill ha en begränsning av vargtillväxten? Sakargument skriver du, problemet är ju att SRF mfl fullständigt ignorerar sakargument! Jag tror att vi kanske kan ha plats för varg i sverige (helst inte där jag bor vilket jag har gemensamt med även dom största vargförespråkarna) jag har sett varg och det var mäktigt!Men oavsett vilken nivå vi lägger stammen på så måste den ju jagas för att inte överskrida den nivån eller hur, såvida vargarna skall regleras genom svält förstås! ju fler vargar vi skall ha desto fler måste ju skjutas årligen, se bara på älgstammen exempelvis. Varg jagas ju i alla andra länder där dom finns, varför ska just sverige vara annorlunda? Om man hade väntat ett par år med licensjakten så kanske tilldelningen varit på hundra djur, vilket ramaskri hade det då blivit i kvällspressen! Sen förstår jag att det är obekvämt att diskutera pajkastning om man råkar tillhöra den skyldiga sidan! Och om sakargumenten kontra lögner och felaktigheter skulle jämföras så skulle jag gratulera den som kan hitta några lögner från jägarorganisationerna! ( EUgranskningen kommer nog att visa vem man kan lita på) Medias roll? nej det ska vi väl helst tala tyst om! Sen var det ju inte jägarna som beslutade om licensjakt utan naturvårdsverket, och deras beslut grundades på vargforskningen i sverige, på vilka grunder borde dom fatta sina beslut? Genom att spå i abborrfenor?? Elisabeth Höglunds uttalanden?

19. Udda kommentar 2

2010-09-11 09:44

Hej alla goa jägarvänner
Ja reaktionen blev vad jag förutspådde. Nästan helt avsaknad av sakargument däremot diskussioner om fritt fiske, vägbygge, vem som började bråka i sandlådan och ifrågasättande av min nationalitet, medias roll med mera.
Calle Seleberg ska ha ett eller flera plus, han har vissa argument som håller.
Jag kan berätta att jag är både svensk, jägare och landsbyggdsbo, ja till och med fårägare. Men det ger ju med automatik inte hjärnsläpp, nej hjärta och hjärna finns ju där fortfarande.
Tankarna på ett bra samhälle för alla, både jägare, får- och hundägare och veganer finns ju där. Jag är heller inte miljöpartist.
Tänk er att ett enda extremparti, exempelvis SD, lovar att kasta ut vargen men dessutom utlandsfödda, ensamstående mödrar med barn och utvecklingsstörda. Skulle ni då rösta på dem?
Är svaret ja är ni antingen inte seriösa i er argumentation eller så skapar ni ett land som jag inte vill leva eller jaga i.
Jag kan berätta något för er om ni lovar att hålla tyst. Ok ni lovar, vargen är inte det största hotet mot oss jägare, nej det är vi jägare själva, men säg inget till grannen bara, det kan ju komma ut.
Denna osakliga debatt och militanta hållning som de mest högljudda vargmotståndarna har gynnar nämligen inte oss jägare. Snarare missgynnar det oss.
Det finns en väg att gå, tro mig, det är att lösa ett medlemskap hos Jägarnas Riksförbund, göra dem till en jämnbördig eller helst större aktör än Jägareförbundet. Ge dem mandat att förhandla fram utökad skyddsjakt på oskygga och avvikande individer, en viss vargjakt, total rätt att skydda hundar och andra tamdjur. Då kan vi nå framgång.
Men även att gå in i olika partier och jobba och påverka från insidan.
Något vargfritt Sverige får vi inte det måste vi inse, men en vargstam som fruktar människor och tamdjur genom avskjutning av avvikare kan göra att vi kan fortsätta bo, odla, jaga med löshund och föda upp tamdjur i framtiden. Dessutom ska ersättningsnivån för vargdödade djur vara hög.
Och till sist, löshundar dödas utan varg i markerna, järnväg, väg, vatten, och vildsvin.
Jo förresten, varför vill ni inte utrota vildsvinen, de tar allt fler löshundar men då är ni tysta.
Är det för att de är ett roligt vilt att jaga?

18. Ulf Hazelreek

2010-09-11 00:46

Ursäkta att jag är lite nyfiken. Du beskriver dig som jaktmotståndare. Om ditt motiv är att du är vegan och motståndare till all mat som kommer från djurriktet förstår jag dig. Men liksom jag accepterar ditt ställningstagande borde du tolerera oss som vill ha den högkvalitativa maten som kommer från animaliskt ursprung. Många forskare anser att det var denna mat som fick oss att utvecklas till vad vi är idag.
Men om så inte är fallet. Är du medveten om att jakten är den största källan till förnyelsebar mat av mycket hög kvalitet, den högsta, som vi har. Jakten ger mer än rennäring och lammuppfödning ihop.
Utöver maten ger allmogejakten många positiva element i livet i glesbygden.
För att njuta av jakten behöver inte samhället bekosta den med ett öre. Den ger faktiskt ett tillskott till statskassan

17. Det tycks luta mot att förnuftet segrar som omväxling

2010-09-11 00:45

Med tanke på att SRF och SNF tycks styra medierapporteringen om vargjakten och den totala tystnaden från massmedia,så verkar det som om dom inser att EU inte kommer att stoppa licensjakten. Om det däremot hade varit tvärtom så skulle ju både svt och sveriges radio ha vältrat sig i nyheten.

16. Ulf Hazelcreek

2010-09-11 00:45

Tyvärr så är det ju jaktmotståndarna som har börjat pajkastningen och har spridit desinformation och rena lögner och fabler. Sen tycker jag att det är tråkigt att vissa jägare och landsbygdsbor har blivit så provocerade att dom har tagit till otrevliga ordval.
Men dom har i alla fall inte behövt ljuga.

15. Till Nr.8

2010-09-11 00:43

Det är landsortsbefolkningen eller
vargen som gäller.Undrar just vad du är? Vilket LAND bor du på nr8?

14. som sagt var

2010-09-11 00:43

jag ger tusan i hur breda gatorna är i stan, det får ni sköta ni som bor där.för det begriper jag inte ,låt landsbygden skötas av dom som bor här för de begriper ni inte

13. TILL UNDRANDE MEDBORGARE

2010-09-10 17:29

Vad tror du vargen kostar samhället? De miljarderna som läggs ut på vargen kunden användas till det du skriver om sjukvård och skola.

12. Nu börjar...

2010-09-10 16:39

...det dyka upp många nya namn på listan över rovdjursälskare i de olika trådarna. Kanske de börjar ana vart det håller på att barka för MP. Rätt åt skogen. Det är för sent nu att börja be för sin sjuka mor.

11. Polarisering

2010-09-10 15:08

Det är trist att när Ann försöker avveckla skitkastningen mellan olika läger möts hon här av hån. Som jaktmotståndare erkänner jag villigt att tonen har varit sjukt aggressiv och otrevlig. Att jägare har hotats är förstås inte acceptabelt. Det kanske kan få bli dags att lugna ner ordvalet från bägge sidor så slipper vi träliga oproduktiva kommentarer. Jag tycker inte att den argumentation för licensjakt som jag har läst/tagit del av håller. Jag förstår att de finns representanter för licensjakten som tycker tvärtom. Övertyga mig då. Förklara, och vifta inte undan mig som "miljömupp" eller storstadsbo.

10. Till undrande samhälsmedborgare

2010-09-10 14:15

Jag har en gång röstat på Socialdemokraterna. Det var när dessa föreslog fritt spöfiske i bland annat Östersjön. Sossarna vann och genomförde fritt spöfiske. Jag ångrar mig inte. Dessutom svarade Sossarna även för alla möjliga andra frågor som jag inte brydde mig om. Samma sak är det med Aliansen. Livet går vidare och ingen lägger märke till någon egentlig skilnad. Jag rekomenmderar var och en som har en hjärtefråga, rösta så Du blir tillfredsställd.

9. Det kan de inte .

2010-09-10 14:14

Tänka längre än till mynningen på Bössan, och iblandt inte än så långt.

8. Udda kommentar

2010-09-10 13:15

Jag har med intresse följt vargdebatten i olika jaktforum.
Man skriker högt om vargen och propagerar till och med för att välja röstsedel till förmån för det parti som förepråkar vargjakt.
Har ni helt tappat fattningen.
Inte kan ni mena allvar, inlåsta dementa åldringar, en nedmonterad skola, cancersjuka som utförsäkras, en förstörd miljö som vi lämnar över till våra barn och barnbarn, jag kan fortsäta i oändlighet. Och ni ser bara vargen som ett hot mot vårt samhälle.
Hur många försörjer och mättar hungriga barn genom jakten, räck upp en hand.
Visst, ett fritidsintresse som blir kringskurit men vad då?
Det är ok om ni vill ha mindre varg men att göra det till ett huvudnummer känns märkligt. Nej tänk lite längre än till bössmynningen när ni går till valurnorna.

7. Stackars Ann.

2010-09-10 08:56

"Det är olyckligt att det här har blivit en så stor grej, så polariserad och politiserad." Säger Ann med deppig stämma.
Vem är det som stått för polariseringen?
Vem har kallat jägarna allt från mördare till skjutgalna marodörer?
Vem är det som skiter i landsbygdsbefolkningen för sitt eget höga nöjes skull?

Ett positivt inslag är att man kan ana en viss självkritik, eller är det bara jag som övertolkar?

6. Eu

2010-09-10 08:56

I och med Sveriges medlemskap i EU har landet förbundit sig att bland annat följa art- och habitatreglerna. De innebär att djur som anses vara utrotningshotade ska skyddas i medlemsländerna. Utrotningshotad är väl en art om det bara finns ett fåtal kvar på jorden, inte om det finns i överflöd i Europa (Eu) och övriga världen.

5. En sak är säker

2010-09-09 23:30

Om EU-går mot allt förnuft och stoppar förvaltningen av varg på ett sådant sätt att artikel 8J i Konventionen som talar om bevarandet av befolkningens traditionella näringar och kultur ej kan uppfyllas kommer en ny inlaga till EU. Denna gång från de verkligt drabbade. Och nu pratar vi om människor, inte ett av världens vanligaste djur med en spridning över hela norra halvklotet.

4. hmmm

2010-09-09 23:30

ett år till ev domstol,ser det ut som att vi fälls längre fram hinner vi i alla fall med att göra rent hus så vi får valuta för bötesbeloppet...och minst en till av regeringen godkänd vargjakt hinner vi väl med.

3. Ann Dahlerus i offerrollen...

2010-09-09 23:29

Vad dålig hon är i offerrollen, Ann Dahlerus. "Det är olyckligt att det här har blivit en så stor grej". Ja, deras pytteförening kunde väl ha stannat i sin grop och låtit bli att springa till Bryssel för att klaga med sin mest högljudda stämma. Om någon bär ansvar för det är det ju hon och hennes gelikar. De är 3000 personer (gissningsvis företrädesvis storstadsbor) som mha byråkrater i EU ska försöka påverka en stor del av Sverigeslandsbygd negativt. De vill köra över medmänniskor i Sverige med hjälp av tredje part på kontinenten. Det är ynkligt!
Och MP som själv inte vill konkretisera en egen rovdjurspolitik föredrar däremot att försöka förstöra någon annans.

2. VAD

2010-09-09 20:46

Kostar det här som bevarande sidan dragit igång om det går till domstol? men dom tycker ju att vargen är viktigare än folket.

1. URBANISERINGENS FÖRBANNELSE

2010-09-09 20:44

Från att ha erhållit skottpengar,får vi nu dyrt betala skattepengar för varg som vi inte vill ha.
När Sverige anslöt sig till EU skulle den svenska jakten inte påverkas!!!
Vad har slipsnissarna i Bryssel att göra med vår jakt?
"Dumhet är den enda synd som aldrig kan förlåtas"
Gäller tydligen ej naturmuppar och politiker.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere