• Älgskadefondsföreningen

Så ska vargstammen stärkas

AktuelltPublicerad: 2010-12-01 15:46

I dag kom besked om hur den svenska staten avser att ingripa för att avhjälpa inaveln i vargstammen.

Jakt & Jägares Dan Törnström bevakade miljöminister Andreas Carlgrens presskonferens på plats i Stockholm.
Hör här hans första rapport om riktlinjerna i planerna.Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Helt OK för mig Kenneth och T-terrier!

2010-12-05 19:38

Inte behöver ni bry er om vad jag skriver, men kanske vore det bra om ni började reflektera över vad andra tycker om den bild de får av jägarna när de läser i dessa trådar.

Vad ni bör ha klart för er är att ni är i klar minoritet – även inom jägarkåren. Det visar inte minst det faktum att SJF har så där en 10 gånger fler medlemmar än de s k Riksjägarna. De flest – även om de ogillar varg – fattar att det behövs mer än protester för att göra skillnad i politiken.

Att som en del av er gör – dörmma om den fria allmogejakten – lär inte göra saken bättre. Det var allmogejakten som för ca 200 år sedan i princip gjorde slut på det jaktbara viltet.

För att alla ska få tillgång till vilt att jaga så krävs det uppenbarligen regler och lagar – hur mycket många av er än ogillar dessa ”tyglar”. Att släppa jakten fri är detsamma som att utrota både rovdjur och annat vilt – det visar historian – den ni så ofta brukar hänvisa till när det gäller våra förfäder.

28. Tyskterrier.

2010-12-03 22:01

Bry dig inte om Kerstin. Hon känner att hon är ute på en hal trappa och ingen av oss vill hjälpa henne, inta jag i alla fall.

Hon skulle vinna mycket i respekt om hon beskrev vargens fördelar, eller förtjänster, i st.f. att hoppa på våra fakatabeskrivningar om vad som hänt. Som jägare hon kallar sig är hon väl också helt nöjd med att ständigt gå tomhänt ifrån skogen. Nej T-terrier och andra, Kerstin fredin är inget att bry sig om. Hon är precis det Anders Hermansson sagt om henne, ett internettroll.

27. T-terrier!

2010-12-03 18:22

Varför upprepar du dina lögner från inlägg 14 till inlägg 26?

Det var inte 23000 utlänningar som kom till Sverige för älgjakten. En hel del av dom kom enbart för jakt på ripa och småvilt!

26. Kerstin

2010-12-03 08:22

Du glömmer att samtidigt som värdet höjs för några få när vargen etablerar sig så försvinner det rekreations och jaktvärde som du nämner finns i jakten och livskvaliteten för många, många fler...
Bara älgjakten drog in 23000 utlänningar till Sverige i år som under jakten kanske spenderade lågt räknat 5 000kr var i Sverige,det blir 115 miljoner...bara vad älgjakten drar in på "turism", vargen kommer aldrig någonsin att komma ens i närheten av dessa siffror, däremot
är den redan på väg att passera älgen i kostnader...
Lustigt är ju också att folk som undersöker och utreder vad vargen tillför svensk natur och samhälle ännu inte kan påvisa någon som helst positiv reaktion alls, och utredningen skall snart vara klar...inte en enda positiv påvisbar reaktion ens på ekosystemet, som enligt er kramarbesserwissrar inte klarar sig utan den, det du Kerstin ligger närmare sanningen än ditt skitsnack...

25. Vargstammen är stark nog.

2010-12-02 22:34

Den är i alla fall tillräckligt stark för att utgöra ett hot mot många människor och djur där den finns. Jag efterlyser motsatsen, gör vargstammens hot mindre stark, eliminera skadeverkningarna. Ingen har önskat vargen, annat än ett fåtal, från början, dvs. slutet på 60-talet. Att propagandan har fått många idag att tro att den behövs och innebär något positivt är en helt annan sak. Det är rovdjursförvaltningens verk, värk och ansvar.

24. KERSTIN FRENDIN?

2010-12-02 22:33

Efter din analyser kan vi se att du föredrar varg framför den naturliga biotopen av som exempel ÄLG, och övriga småvilt. Det är med fasa som jag ser din utpräglade okunskap om vad du sprider för intryck i naturläran, ÄN EN GÅNG VAD GER VARGEN OSS FÖR STATUS; VAD ÅTERBÖRDA>R DEN EN SVENSK EKONOMI. NEJ DEN FÖRSAKAR MÅNGA SOM BEHÖFT DEN BÄTTRE SOM SJUK OCH OMVÅRDNAD, du kanske själv kommer i det stadie då du ifrågasätter din levnad, får känna av försummelsen av icke resurser för din vård. Kanske tänker du att de ofantliga miljarder kunnat befrämjat din och flera i vården. Men ej de lade jag ut på ett intetsägande projekt som VARG där det absolut inte behövdes spendera Statens eller skatte pengar. SOM TIDIGARE VAD GER VARGEN FÖR INKOMST TILL LANDET? Efter att ha genomgått en tid tillbaka så min Kära Kerstin så vill du att vi skattebetalare och staten ska ytterligare betala för din vargar, nej nu är det stopp, hur gärna ni skriker och oavsett så kommer paragraf 28 att gälla ännu mer en likt de kretsar jag har haft kontakt med. Kerstin om du så gärna vill ha varg låt de planerade uppsättningarna ske i dina hemtrakter alltså i Stockholm med om nejd. Trött för övrigt att höra dina Profersioriska ord och tankar är du allvetare?

23. Calle!

2010-12-02 21:47

Det finns olika uppgifter om kostanden för älg, men när det gäller viltolyckor i trafiken så lär kostnader komma upp i miljardbelopp per år. Till det kommer då skador på skog.

När det gäller att ”förstärka” genetiken, så kan jag lova dig Calle att varken jag eller SRF är för den strategi som regeringen nu förespråkar. Strategin ingår i ett avtal med bland andra jägarna och består av ett antal delar. Det ena är licensjakt, och det andra är införsel av individer som är obesläktade med de vargar som just nu finns i Sverige. SRF har ingen som helst del i detta!

För förra årets vargjakt satte samhället av 4 miljoner kronor Calle! Räkna gärna med arbetskostnad för de jägare som var med. Jag – och inte heller SRF stödde detta!

Jag kan stödja ersättning för djur som blir dödade/skadade av rovdjur. Jag stödjär även gärna förebyggande åtgärder och forskning så att vi kan hitta metoder som minskar riskerna, men jag stödjer definitivt inte jakt på varg i form av licensjakt på vilka individer som helst, och inte heller de mer eller mindre idiotiska förslagen för att få in obesläktade individer till den svenska vargstammen.

Om du nu tyder detta som en kamp EMOT folk på landsbygden, då får det faktiskt bli ditt eget problem.

Själv ser jag massor med möjligheter till arbetstillfällen i just glesbygd, om nu bara dom som ogillar rovdjur kunde stiga åt sidan och låta innovativa människor få en möjlighet utan att bli hotade och trakasserade!

22. Skogsskador orsakade av vilt

2010-12-02 20:18

Har länge diskuterats ur ett långsiktigt perspektiv. Samtidigt gallrar vi i det moderna skogsbruket. Den onaturliga återväxten skapar långt ifrån vad en skogsägare om hundra år önskar sig att skörda. Så vi måste bestämma oss för om skogsbruket ska vara långsiktigt eller ej. Skogsstyrelsen hade fel i sin rapport som fick kritik av umeå universitet. Viltet ger långt mer inkomster än utgifter. Skogsägare som skapar nätverk mot viltstammarna osv sågar sig själva i benet med andra ord.

21. T-terrier!

2010-12-02 20:18

Det var 23000 utländska jägare som löste jaktkortet FÖRRA säsongen, dvs 2009/2010. (Hur det blev 2010/2011 vet vi först efter 1/7 2011.) Av dessa var det en stor andel norrmän och danskar. Jag gissar att norrmännen struntade i älgjakten, men var mer intresserade av ripjakten i fjällen – vad tror du?

Några 23000 utländska jägare som kom enbart för älgjakten var det garanterat inte!

Att rekreationsvärdet som hör till jakten skulle försvinna helt p g a varg tror jag inte ett ögonblick på, men däremot kan naturligtvis dom som enbart ägnar sig åt jakt med hund bli lidande när det finns varg i området – det vill jag inte förneka.

När du nämnder de 5000 kr per person för en älgjaktsvecka, så kan jag inte låta bli att nämna de ca 4000 kr jag spenderade i ”obygden” under enbart 2 dygn, bara för att KANSKE få se en björn beta kråkbär på en fjällsluttning!

Jag kan förstå att det kan låta obegripligt för en som har som mål att skjuta ett djur, att någon kan betala en massa pengar bara för känslan av att veta att vissa djur finns i området – men så är det faktiskt med oss som gillar rovdjur. Jag önskade verkligen fler i glesbygden kunde förstå och utnyttja detta faktum!

Jag föreslår att du tar det till dig! Med den kunskapen hos fler, så tror jag också att vi kan finna lösningar på en del problem som florerar i glesbygden, inte minst att hitta arbetstillfällen som är grunden för en utökad service även i de mest avlägsna byarna i vårt land. En tusenlapp här och en tusenlapp där – många bäckar små kan göra underverk!

Självklart kommer vissa att opponera sig emot detta, men faktum är att just dom som menar att det är en omöjlighet, också är dom som är mest rädda - för de vet att det är en fullt realistisk möjlighet, vilket naturligtvis skulle spoliera deras egen agenda.

Kan vara bra att tänka på när det kommer reaktioner på detta.

20. Men snälla Hans-Ove Hansson m fl!

2010-12-02 20:07

Vilken hatkampanj ska man ta till sig då? Det finns ju ett stort antal av dessa för närvarande! Mot älg, varg, vildsvin, hjort, jägare, rovdjursförespråkare – you name it!

Jo då, jag kan mycket väl tänka mig att de angivna skadorna på skogen är överdrivna – eller i slutänden visat sig inte alls vara så kostsamma som man först trodde - ungefär som jag tror att förlusten av rekreationsvärdet för jakten är överdrivet när det gäller vargen.

När jag en gång i tiden fick lära mig att betade tallplantor producerar ämnen som älgen gillar och berättade detta för en bekant, så sa han: Jamen, då är det väl bara att ”ansa” ett antal tallplantor i en några år gammal plantering så att älgarna håller sig till dom?

Jag vet inte om det skulle fungera, men alla planteringar gallras ju förr eller senare, och finns det då träd som tidigare varit ”medvetet ansade” för att locka älgen som mat, så kan ju dom huggas ner i samband med gallringen. När plantorna växt upp så är det ju ändå tomt med mat för älgen med den typ av skogsbruk vi ägnar oss åt idag.

19. Som vanligt Kestin

2010-12-02 20:07

Bättre att inte svara än att försöka på något som inte säger ett dugg. Frågan var alltså "Vad är kostnaden per älg" Du svarar med kostnader för ett område utan att tala om hur många älgar som finns i området.
Ingen vill redovisa totala kostnaderna för rovdjurspolitiken. Speciellt undviker man kostnaderna som belastar privata personer och företag. Men låt mig ge ett litet exempel.
Att "förstärka" genetiken kostar de närmaste 4 åren 30 miljoner enligt NVV. dvs 35 tusen per varg och år. Hur många miljoner i "forskning" som har spenderats för att komma till detta förslag är svårt att veta men knappast under 10 miljoner. Då är vi uppe i 50 tusen per varg bara för något som överhuvud taget inte borde behövas om vargen är naturligt livskraftig på Skandinaviska halvön.
Förra årets vargjakt sysselsatte 4000 människor under minst 10 timmar. Räknar vi på en låg timkostnad, ca 250kr, motsvara det ca 50 000 per varg i Sverige. Detta är alltså extra förvaltningskostnader.
Nej du Kestin. Kostnaderna för att förstöra svensk landsbygdskultur är enorma. Och då har vi ändå inte tagit med värdena av denna kultur. Just nu pågår ett oförsonligt utrotningskrig mot de som vill leva och bruka vår svenska mark på hävdvunnet sätt. En kamp ledd av "bevarande"-organisationerna.

18. SKADENIVÅ

2010-12-02 17:38

kerstin Fredin. Du har som många andra gått på storskogsbrukets hatkampanj mot älgen. Skogsstyrelsen är den myndighet som på skogsbolagens uppdrag inventerar betesskador, Dom är väl välvilliga mot sin uppdragsgivare som alla andra i beroendeställning eller hur? Sen att många av skogsstyrelsens anställda jagar och gör det på dom marker vars bolag dom har uppdrag åt gör ju inte saken bättre!! Nu börjar allt fler sågverk få in förstagångsgallringar till sina sågverk, och nästan samtliga är överens om att betskadorna är mycket överdrivna. Karl Hedins stack ju ut hakan och visade på att andelen vrak av klentimmer låg under 1%. Och om jag inte minns fel så var skadorna 17 kr per hektar och år utslaget över hela Sverige!! Att det på vissa håll finns stora skador ska inte förnekas, Men ställ det i proportion till vad älgen inbringar i form av jakt och arrenden kött mm så blir älgen en rejäl nettoinkomst för samhället vad gäller den skogliga biten. Att olyckorna med bil är kostsamt för samhället har nog mer med den enskilde bilisten att göra.

17. KERSTIN FREDIN?

2010-12-02 17:38

Många talar om kostnader du framhåller att älg,vildsvin är stora summor men inga av dem är rätt, utan bara uppskattade. När det gäller VARGEN så kanske du har den extra summan efter som du är så tvärsäker på kostnadsfrågan. Vad kostar inte att hålla igång detta spektakel om att vi i Landet ska ha en fast varg stam, inom rimlighetens gränser så är det för oss skattebetalare, avlönade folk inom NTV LST och statens finanser som får stå för notan. Kan du med flera inte begripa att detta är vansinne. Här fattas folk i vården av äldre folk på Lasaretten, snart sagt i hela vård och ansvars nämnder i Landet så kan det slängas ut miljarder på VARG experiment, snälla Miljöministrar vakna, förstå vart det lutar. Är vargen så betydelse full att den sätts framför allt i samhället. Nej den varken ger oss inkomstflöde eller annan näring. Så RIKSTADS FOLK OCH FÖRTROENDEVALDA SAMT JÄGARORGANISATIONER VAKNA, gör era röster hörda så vi får stopp på denna hysteri som nu gäller vargen. ÄN EN GÅNG VAD TILLFÖR DEN OSS, DET VI SETT HITENTILLS SÅ ÄR DET STORA KOSTNADER OCH FÖRÖDELSER, ATT DEN SKA FINNAS FÖR BESKÅDANDE ÄR KLART MEN DÅ I HÄGN, OCH SATSA DÅ PÅ MER DJURPARKER DET KOMMER ATT BLI BILLIGARE I SLUTÄNDAN.

16. skattebetare

2010-12-02 17:38

någon måste kunna tala om för oss skattebetalare vad vargen kostar i sverige

15. Centern/Carlgren i Varglän

2010-12-02 17:37

Hur gick det för Centerpartiet i varglän???? Hade Carlgren (Stureplanscentern) framgång i valet eller?????
Nästa val kommer troligen nytt parti in i riksdagen om detta får fortsätta. Möjligen kan SD profilera sig i frågan

14. Kerstin

2010-12-02 13:17

Du glömmer att samtidigt som värdet höjs för några få när vargen etablerar sig så försvinner det rekreations och jaktvärde som du nämner finns i jakten och livskvaliteten för många,många fler...
Bara älgjakten drog in 23000
utlänningar till Sverige i år som
under jakten kanske spenderade lågt räknat 5000kr var i Sverige,det blir 115 miljoner...bara vad älgjakten drar in på "turism",vargen kommer aldrig någonsin att komma ens i närheten av dessa siffror,däremot
är den redan på väg att passera älgen i kostnader...
Lustigt är ju också att folk som undersöker och utreder vad vargen tillför svensk natur och samhälle ännu inte kan påvisa någon som helst positiv reaktion alls,och
utredningen skall snart vara klar...inte en enda positiv påvisbar reaktion ens på ekosystemet,som enligt er kramarbesserwissrar inte klarar sig utan den,det du Kerstin ligger närmare sanningen än ditt skitsnack...

13. Varför ska vargstammen stärkas?

2010-12-02 12:06

Jag vandrar i skog och mark i Södermanland alt. Uppland med min hund minst två timmar varje dag. Har så gjort i tio års tid.
Jag har en känsla av av det finns många fler vargar än vad som påstås.
Jag har stött på varg vid två tillfällen! Jag har stött på , grävling två gånger och hjort en gång som jämförelse.
Vid ena varg-tillfället, utanför Eskilstuna, kom en stor varghane ut på stigen framför mig, ca 10 meter. Han stannade upp, stod bara blickstilla och stirrade. Jag vände om och vargen gick över vägen in i skogen igen.
Jag hade inte hund denna gång men jag uppfattade inte vargen som det minsta rädd för mig.
Den andra tillfället var på gärdet bakom mitt hus, utanför Malmköping. Jag satt och fikade i trädgården. Min hund Jacky låg och sov vid mina fötter.
Plötsligt tittar hon upp, ut mot gärdet, jag följer hennes blick och där (50m) ser jag och min mor, en stor varg lugnt komma gående. Min hund som annars brukar vakta och skälla, gnyr och kryper ihop nära mig. Vargen stannar till, spanar mot vårt håll, står helt stilla en lång stund innan den går vidare.
Jag tycker att det kändes otäckt. Vargen verkade inte ett alls rädd, eller ens försiktig,
Jag undrar nu vad man kan göra om man träffar på en eller flera vargar långt inne i skogen, speciellt om man har hund med dig?
Likaså löper jag gärna i naturen men med varg inpå knuten känns det inte lika angeläget längre.
Jag undrar vad ni andra tycker och känner inför ev. möte med varg?
Vad gör man?
Ni som är så positiva till varg i vår natur - vad gör ni vid ett möte med varg på skogspromenaden?
Vargen gör ingen nytta utan ställer bara till elände och skapar oro och osäkerhet.
Om den dessutom dör ut av sig själv, som en del av utvecklingen, så ska man låta det vara så, tycker jag.
Min rädsla kanske är något överdriven, men när jag söker kunskap om vargar för att dämpa min rädsla/oro, så blir jag knappast lugnare.
Jägare med hund upplever också vargen så hotfull att dom i vissa fall avstår från jakten. Jägaren har då ändå en bössa med sig, Det har inte jag.

12. kerstin Fredin

2010-12-02 08:25

Du kommer med siffror som jordbruksverket fått i från stora jäviga skogsbolag och har inte gjorts av opartiska bedömmare.
Du svarade på hur mycket älgen och vildsvinen kostat men inte vargen.
Skulle vara intressant att veta hur mycket vargen kostar och har kostat hittills.

11. Operation "TA DÖD PÅ LANDSBYGDEN"

2010-12-02 07:50

Nu har Sveriges regering startat sin nya operation den går under namnet "TA DÖD PÅ LANDSBYGDEN"

10. T-terrier!

2010-12-02 07:49

I pengar inbringar inte vargen så mycket än, men för initiativrika personer som vågar satsa utan att bry sig om grannarnas hot, så är jag övertygad om att både varg och björn i framtiden kan komma att bidra till både arbete och utveckling i just glesbygd. Om man bortser från faktiska pengar, så finns det ett värde för oss som uppskattar att de finns där vi bor och vistas, som man kan jämställa med det man brukar räkna med som rekreationsvärde när det gäller jakt. Ett värde som i jaktsammanhang f ö räknas som högre än köttvärdet på de djur som skjuts.

Vildsvin inbringar antagligen mest i form av dyra jaktarrenden. Köttet går inte alltid att sälja till ett pris som ens täcker kostnaderna för det jakttillfälle då grisen blev fälld, och är det ett äldre djur (även suggor i vissa fall) så kan köttet vara oätligt – eller möjligen användbart till korvtillverkning om någon vill ägna sig åt det. För dom som är stadda vid kassa (dom som inte gör annat än betalar arrendet och kommer och jagar gris när det passar dom), så finns det säkert ett stort rekreationsvärde även i vildsvinsjakten, men för lika många ses det säkerligen även som ett ”nödvändigt ont”.

Älgen är antagligen det vilt som inbringar mest i pengar räknat, men är också det djur som dras med störst kostnader om man räknar in viltolyckorna, även om de rent materiella kostnaderna vid krockar med vildsvin snart kan gå om de där älgen varit inblandad. Allt beroende av vildsvinstammens snabba tillväxt och spridning.

9. Här har ni lite siffror Calle m fl

2010-12-02 07:49

Betesskador av älg har som ett exempel i bara ett område beräknats till 3,5 miljoner.
http://www.skogsaktuellt.se/?p=36181&pt=108&m=1422
Sedan kan man ju försöka räkna ut till vilka belopp kostnaderna kommer upp till över hela landet.Till detta kommer kostnader i samband med viltolyckor.

När det gäller vildsvin, så har jordbruksverket tagit fram en rapport som visar att skador förorsakade av vildsvin, bara i Södermanlands län uppgick till 17 miljoner under 2009.
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=62555

Ta gärna och visa att kostnaden för varg ens kommer i närheten av dessa siffror, så tar jag tillbaka det jag skrev tidigare – men då ska det vara i siffror som går att verifiera från trovärdigt håll – dvs inga rena gissningar.

8. gränsen mellan ryssland och finland

2010-12-01 22:21

står vidöppen från norr till söder,så att ta in finska vargar hit blir ju samma som de ryska,vars smitta man räds,ja jag säger då det vilken följdlogik

7. Kerstin

2010-12-01 20:59

Och hur mycket inbringar vargen i
förhållande till älg och vildvin?

6. Finnarna är glada för export till dumma svenskar!

2010-12-01 19:49

Finska riskdagen, där finns, enligt UTISET TV 2, 60 ledamöter av skila färger, mycket upprörda att staten finland låter rovdjur, främst varg, göra livet till ett "helvete", i norra och östra delen, för människor med näringar som ren och djur men också hundar, för att det finns alldelser för mycket varg. Från talastolen och i motioner från parlamentet har dessa 60 kloka riksdagsmän/kvinnor krävt en omfattande minskning av rovdjur, SÅ VISST ÄR MAN GLADA ÅT DUMMA SVENSKAR SOM IMPORTERAR FINLANDS VARGAR, SOM NU KONSTATERAT HAR SMITTAT BÅDE RENAR OCH HÄSTAR MED BANDMASKAR. Hurra för Sverge.
Juridisk konsekvens måste bli att den som beslutar att införa smittade eller skadedjur till Sverige, måste bli ekonomiskt ansvarig, inte bara skadestånd, utan allmänt åtal mot smittskyddslagen och
skadeståndsansvarig. Den som adopterar en vargvalp och för in i sverige, måste jämnföras med den som adopterar ett barn, är ansvarig för dess skador och uppväxt.

5. Kerstin

2010-12-01 19:02

Vad tror du att kostnaden för alla jakthundar och tamdjur som har mördats av dina kelingar kommer upp i, både i form av pengar, uppfostran ,injagning och lidande av att många har förlorat en kär familjemedlem. Ta dej en funderare på det du!!

4. Kan vi få siffrorna, Kerstin

2010-12-01 18:30

Eftersom du uttrycker dig så säkert kanske du Kerstin kan tala om nettokostnaden per vildsvin, per älg och per varg.
Du har ett svar på en annan tråd.

3. Kostnadsmässigt betydligt beskedligare skadedjur dock....

2010-12-01 18:05

....än både vildsvin och älg.

När får jag svar på mina frågor?

2. Ett erkännande kom

2010-12-01 17:37

Nämligen att vargen är ett skadedjur. Vid utplanteringen skulle man MINSKA skadeverkningarna. Brukar man inte hävda att vargen är positiv för Sverige?

1. DET

2010-12-01 15:56

Är var roligt ungefär som Bill o Bull dom verkar inte veta varken in eller ut.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere