• Allmogejakt

Sex fredade björnhonor skjutna

AktuelltPublicerad: 2008-10-16 09:46

I Jämtlands län har hittills sex björnhonor med mjölk i juvren skjutits under årets björnjakt. Att fälla en björnhona med mjölk räknas som ett grovt jaktbrott, så nu har polisen inlett en förundersökning. 

– Det är jägarens ansvar att vänta med att skjuta tills de vet att det inte är en hona med unge, säger Andrew Sörensson vid Östersundspolisen till Länstidningen i Östersund, LT.
I ett av fallen blev även en trettio kilos björnunge skjuten.
– När det handlar om de fyra stora rovdjuren så hamnar det automatiskt under benämningen grovt jaktbrott, säger Sörensson till LT.
Åklagaren har beslutat att förundersökning ska inledas och skyttarna ska förhöras.


Drivande hundar en bidragande orsak?
En eventuell orsak till att fallen med skjutna björnhonor som har ungar ökar, kan vara den relativt nya jaktformen där man använder drivande hundar.
– Ungarna kan bli kvar bakom honan om hundarna driver björnen en längre sträcka. Då kan det bli problem när björnen når passet om jägarna skjuter i tron att inga ungar finns, säger Maano Aunapuu, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen, till LT.
Enligt ett beslut från Naturvårdsverket, som togs i juni i år, får bara två hundar användas samtidigt vid ett jakttillfälle. Rekommendationen är också att hund som används vid jakten inte ska ha ett arbetssätt där syftet är att hålla björnen i ständig rörelse.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. T.Å.J., att du upplever mig som en...

2008-10-25 09:34

...”sansad” skribent, är nog till mycket stor del din egen förtjänst. Du tycks ha förmåga att lyssna och försöka förstå vad den andre vill säga – även när du inte håller med - och det är ju en viktig ingrediens i en diskussion. Det är inte alltid så lätt, som du säkert kan se om du tittar på diskussioner jag haft i andra trådar här – och det är nog inte alltid jag är helt ”oskyldig” när det börjar ”hetta till”.

För mig har skrivandet med dig varit både trevligt och mycket lärorikt!

Ha en skön helg, och jag hoppas jag ”träffar på dig” igen här bland trådarna, när jag har funderingar kring björnjakt!

24. "Roslagsmormor"

2008-10-24 11:09

Tack själv...
Trevlig med sansade "skribenter"..
I varje fall vill jag bara upprepa det jag sa om "mörkning" angående denna händelse.
Av förklarliga skäl är det inte bra om allt kom fram....det blev ändå tillräckligt stora rubriker som skapade en överdriven "björnskräck" efter denna händelse.
Men obduktionsprotokollet (original) kan vara en ledtråd...det saknades tydligen en del...

23. Tack igen ”tidigare åteljägare”

2008-10-24 09:28

Jag kan tänka mig att mindre vana björnjägare kanske inte har sinnesnärvaro nog att titta i ”trädtopparna” när de har en arg och irriterad björn, som en hund ställt, framför sig. Kanske blir det bättre med åren, och de jägare som vill ägna sig åt björnjakt, blir mer vana och kan ta det ”lite kallare” – vad vet jag.

Själv är jag inte rädd att gå i björnmarker och plocka svamp och bär, men skulle aldrig våga ha med mig bössan. Risken är stor att den skulle ge mig en falsk känsla av säkerhet, som skulle kunna sluta i katastrof.

Att testa åteljakt på det sätt du föreslår, tycker jag låter som en utmärkt idé – men som sagt – jag kan inte mycket mer om björnjakt, än det du nu varit så vänlig att förklara för mig.

När det gäller Valsjöbyn, har jag hört sägas att björnen ”täckt över” mannen på liknande sätt som björnar gör när de täcker över något de senare ämnar komma och äta av, men enligt SVA så fanns inga rester av vare sig människa eller hund i björnens mage, så det verkar ju inte ha varit på grund av hunger björnen attackerade dem just då. Det man fann i björnen verkar mer tyda på ”slaktavfall”, det vill säga lunga, lever, njure, hjärta och förmagar från idisslare som nyligen ätit något som liknade ensilage (tamdjur?). Man hittade även nästan åtta kilo nedbrutet talg och fett, så jag vet inte hur hungrig den kan ha varit – även om den var mager.

Vad björnen hade i sinnet när det angrep mannen kan vi ju bara spekulera om, och jag vet inte om det är så mycket annat man kan lära sig av händelsen än att INTE släppa ut hunden, eller själv gå ut i mörkret, utan att först ha övertygats sig om att inga björnar lufsar omkring i närheten. Något jag faktiskt själv tänkte på när jag var uppe i Jämtland nu på sensommaren, och behövde gå på utedasset.

22. Valsjöby

2008-10-22 11:03

Här har nog roslagsmormor lite fel. Orsaken till att björnen gick till huset lär nog vara födosök....allt en "mager" björn gör på hösten går ut på att skaffa föda.(indirekt/direkt)
Vad som exakt hände och vad som direkt utlöste björnens val att döda mannen är inte lätt att exakt veta men ett vet vi att björnen behandlade mannen som ett bytesdjur....ett byte som björnen med all sannolikhet hade ätit upp dygnet eller några dygn senare.
Av hänsyn till bl a anhöriga har tydligen inte alla detaljer blivit offentliga MEN alla tecken visade att den döde mannen hanterades som ett byte. Däremot hade den dödat hunden och tydligen varit nöjd med det.
När det gäller exemplet med Jämthunden som skäller björn så är det som någon annan skrev att när det blir ett ståndskall där en björnhona med unge är inblandad så är det nästan alltid så att på ståndet finns ungen antingen tillsammans med honan eller ensam uppe i ett träd....lämnar honan ungen när den jagas av hund så följer oftast spetshundarna (jämthund, gråhund, laika, karelare, hälleforsare, herdehund, vit älghund etc) minsta motståndets lag och tar sig an den ensamma ungen i trädet.
Däremot om honan kör upp ungen i träd och stannar kvar nedanför trädet och det blir ståndskall finns risken att honan blir skjuten om jägaren inte är uppmärksam. Det är inte så lätt att upptäcka ungen om honan rör sig nedanför trädet och tar hundens och jägarens "fokus".
Vill vi absolut ha åteljakt varför inte prova det en period i Norrbotten där man har problem med att skjuta sin björntilldelning och där det finns områden som är extremt glesbefolkade.

21. Tack för bra information ”tidigare åteljägare”

2008-10-22 08:29

Jag förstår nu varför en ”ynka” älgränta knappast är något att komma med.

Jag vet att det här med åtel eller inte, är en mycket diskuterad fråga, men är ändå lite tveksam till om det är enbart människolukten som gör att vissa björnar börjar söka mat i närheten av oss. Vid åteln är det ju människolukt TILLSAMMANS med tillgänglig föda, men om man är försiktig med vad som slängs och hur det slängs där man bor, så borde det väl bli människolukt UTAN tillgänglig mat, och vad kan björnen då ha för anledning att gå nära husen? Det är väl trots allt mat den är ute efter, och mig veterligen har ingen björn dödat människa i syfte att äta upp henne – inte ens mannen och hunden i Valsjöbyn.

I Finland lär det finnas åtlar med närbelägna gömslen för folk som är intresserade av att se björn, varg och örn på nära håll. Finns det studier som visar att de djur som går på sådana åtlar blir mindre skygga för människor?

Är det inte lika illa om björnhonan blir ”ställd” av en hund typ jämte? Ungarna är kanske inte med och det är fortfarande svårt att urskilja kön på djuret.

20. Björnåtel

2008-10-21 15:44

En fungerande åtel måste hela tiden underhållas med nytt "material" och björnen/björnarna som går på åteln är inte dummare än att de avtrubbas i rädslan för människan... Det är också en del i åteltaktiken att göra björnarna "hemtama" på åteln trots att det med jämna mellanrum luktar starkt av människa. En älgränta efter en skjuten älg går inte att jämföra med en "inarbetad" björnåtel.
Älgräntan som oftast försvinner snabbt med hjälp av kråkfåglarna äts på en gång upp av en förbipasserande björn (om som sagt inte fåglarna gjort slut på den) och den har då inte heller någon anledning att komma tillbaks eftersom den gjort slut på "maten". På en björnåtel är det av största vikt att inte björnen nån gång får lämna en tom åtelplats. Då är risken stor att den inte återkommer på många dagar. Det gäller att hela tiden ha mer avfall på åteln än vad björnen/björnarna klarar av att äta upp direkt. Här är en enorm skillnad mellan en riktig björnåtel och en älgränta.
Björnen rör sig som bekant över enormt stora områden och det går aldrig att lägga en åtel så långt ifrån bebyggelse att inte björnen/björnarna på åteln någon gång under sina förflyttningar inte kommer i kontakt med civilisationen... Nåt annat år eller nån annan tid på barmarksäsongen.
För övrigt kan det inte vara något jätteproblem det här med honor bortskjutna från unge/ungarna.
Lugnar det ner sig med stövarjakten blir nog statistiken bättre.

19. Åtel avsedd enbart för björnjakt...

2008-10-21 13:37

...borde inte per automatik göra att björnen förknippar maten med människa. Jag antar att räntan efter den skjutna älgen får ligga kvar i skogen om det är tillräckligt långt (5-6 km?) från hus och gårdar? Den blir ju då en slags ”åtel” som kanske skulle kunna användas även för jakt på björn så länge den ligger där.

Placerar man ut annan typ av åtel, långt från bebyggelse och områden där människor dagligen vistas och TAR BORT resterna när björnjakten är avslutad, så tycker jag det måste vara minimal risk att björnen söker upp mänskliga boningar just p g a den åteln.

Ser man sedan till att det aldrig ligger något lättillgängligt ”björngodis” i närheten av hus och gårdar, så kommer nog nalle att vara ointresserad av att stryka runt husen, men då ska man tänka på att mat till utekatten och småfåglar (innan björnen gått i ide), fallfrukt m m också är något björn kan få smak på.

Detta är vad jag ”tycker och tror”, för jag har ingen egen erfarenhet. Skulle vara intressant att få synpunkter om jag tänker helt fel angående detta med åtel.

18. Anonym 11:14

2008-10-21 13:37

Men om man inte tillåter åteljakt får man också räkna med att björnhonor skjuts. Det finns nackdelar med allting men på nått sätt måste man hitta en kompromiss. Som jag ser det är en åtel som är rätt utformad bästa lösningen idag om man nu anser att det är ett problem att fredade björnhonor skjuts.

17. Åteljakt...

2008-10-21 11:41

Även om åteljakten oftare än andra jaktformer kan medföra säkrare skott mot björn så är det ändå INGET alternativ som jaktform för oss. Vi vill inte lära rovdjuren (björn) att sammaknippa människolukt med föda. Vi måste sträva efter att ha skygga rovdjur som inte snokar runt bebyggelsen i jakt på mat. Händelsen i Valsjöbyn (Jämtland) förra året där en människa dödades av en "åtelbjörn" borde vara ett tydligt exempel på att vi inte ska mata björnar i onödan.

16. Stövarjakten!?

2008-10-21 09:09

Hur många kalvförande älgkor blir skjutna under en höst, av misstag!? Det är väl klart att det kan bli skjutet en björnhona som har ungar. Misstag kommer alltid att ske. Om nu myndigheterna nu ska utreda alla björnhonor som har mjölk i juvret kan de väl också utreda alla älgkor på samma vis? Är ju ingen skillnad på björnhona och älgko om de nu har ungar/kalvar.

15. Fel, javisst!

2008-10-21 09:08

Det är självklart fel att skjuta bort honorna från ungarna, det vill ingen, lika lite som att skjuta bort älgkon från kalvarna. Tyvärr är det som någon skriver svårt att könsbestämma en björn på lite håll.
Återinför åteljakten så blir det lättare!
Dessutom kan risken med jakt med hundar i flock driva fram lite väl snabba beslut huruvida skott ska avlossas eller inte.
Tyvärr kommer vi att få se jakt med laikor, plotthundar och andra lämpliga raser i flock av den enkla anledningen att det är lättare för flocken att skydda sig mot vargangrepp.
Den nu förda rovdjurspolitiken är inte till fördel för någon, allra minst för rovdjuren.

14. Stövarjakt

2008-10-20 10:20

När en björnhona med unge/ungar jagas av hund så tenderar händelseförloppet bli sådant att honan "ställer av" ungen (lämnar den) på något säkert ställe... med andra ord skickar honan upp ungen i ett träd. En spetshund (ställande) blir då kvar och skäller ståndskall på ungen i trädet... ytterst sällan drar den vidare efter honan.
Däremot noterar inte en stövare att det finns något spännande i trädet eftersom det är tvärtemot stövarens grundinställning att hålla reda på saker och ting uppe bland träden. Vid björnjakt med rena stövare är förstås risken större att hona med "avställd" unge blir skjuten jämfört med en likadan jakt med en ställande (spets) hund.
Däremot är det troligt att en Plotthund skulle stanna vid ungen i trädet då dessa hundar är avlade på att bl a skälla på vilt i träden. Plotthunden är nog mera lik en halvstövare än en vanlig stövare i detta fall. Jag har inte erfarenhet av dessa Plotthundar men rimligen bör de inte vara ett problem när vi talar om felskjutning av hona med unge/ungar.
Vad som måste till är att björnungar blir lovliga att skjuta liksom älgkalvar. Dags att avdramatisera det här med björnjakt och likställa det med övrig jakt. Skäller en hund på en unge i ett träd så är det bara att skjuta den och avräkna den från licensen som vanligt.
Men givetvis ska jägarna inte skjuta bort honor från ungar likväl som de inte skall skjuta bort älgkor från sin kalv/kalvar.
Här har dom rena stövarna sin nackdel och det är förstås bl a därför som NVV har ett ont öga till de drivande hundarna vid björnjakt.

13. Michael

2008-10-20 10:18

Du kan väl inte i din vildaste fantasi kalla den svenska skyddsjakten på björn för "klappjakt på våra rovdjur". Vi har en av de bjöntätaste områden i världen och med en årlig tillväxt. Vi har redan nått de nationella målen med råge så vad mer ska vi göra? SKÄRPNING

12. Skrönor - Fakta

2008-10-17 19:27

Hur länge skall vi människor bedriva klappjakt på våra rovdjur? Att uttrycka sig som Anonym i "Dummast hittills" -Att man inte skulle kunna bo i Jämtland, är så platt och fullt med okunskap.
När skall människor ta det ansvar vi måste för att en livskraftig stam av alla större svenska rovdjur skall få sitt rättmätiga existens berättigande? I Sverige vet vi bättre, bort med gammal skrock fram för vetenskap och fakta. Klara fattiga länder, och deras befolkning leva med stora och större rovdjur runt knuten det bättre än vi i Sverige så måste även vi klara av det, eller...
Om Kanada har en mindre täthet av björn än Jämtland är det bara att beklaga, att människan även där lyckats tränga undan arten.
De flesta däggdjur står på randen till utrotning, värst drabbade är oftast rovdjuren. detta står klart i den nya reviderade internationella rödlistan från IUCN.
När skall vi vakna, och ta hoten om biologisk enfald på allvar?

11. Klokt skrivet av dig, BB

2008-10-17 11:10

Historien upprepar sig gång på gång, björnhona med ungar skjuten, älgko med kalv skjuten... Varje år nya rapporter om grymhet, nonchalans och övertro på den egna kompetensen i skog och mark. När ska ni lära er, ni jägare!?

10. Dummast hittills

2008-10-17 10:05

Om inte Naturvårdsverket tillåter jakt på honor och ungar går det snart inte att bo i Jämtland. Man tar sig för pannan.

9. BB, jag tror inte det behöver betyda omdömeslöshet...

2008-10-17 08:57

...att många honor men ungar blir skjutna. Jag är inte själv någon björnjägare, men det lilla jag vet, säger mig att det är väldigt svårt att könsbestämda djuren på avstånd. Till skillnad mot vargen och de känslor som florerar kring detta djur, tror jag inte ”hatet” är lika frekvent när det gäller björn. Kanske för att det går att äta björnkött – men kanske än mer för att björnjakt är lite av att visa sin manlighet. Den är definitivt inte ofarlig, och det är nog varje björnjägare medveten om – även om man då och då hör gnäll om hur björnarna försöker försvara sig – för det är just vad de gör när de attackerar, och det har de väl all rätt till!

Jag håller alltså med Fredde, att åtel – om än tillfälligt avsedd just för jakt – kanske är det bästa sättet att skjuta rätt djur.

Sedan kan man fundera över varför man inte koncentrerar sig på djur som tidigare visat sig besvärliga. Ibland kan man undra om man ”sparar” de besvärliga djuren för att få extra tilldelning senare i form av skyddsjakt inriktad på en specifik individ.

8. Jämtland = en av världens tätaste björnstam...

2008-10-17 08:56

Varför gnäller du BB? Om du inte visste att Jämtlands län är en av världens tätaste björnområden, inte ens Kanada klår oss...
Även om det är väldigt beklagligt att djur får lida som resultat av felskjutningar så tror jag ändå att stammen kommer att öka trots det "stora" jakttrycket.
Hoppas Naturvårdsverket tillåter björnjakt på både honor och ungar. Annars går det snart inte bo här uppe...

7. Lovliga

2008-10-17 08:56

Hona med ungar bör bli lovliga om vi ska få ner stammen snabbt och till en lämplig nivå. Jakttiden måste bli längre, åteljakten måste införas. Det är väl ingen som jagar björn idag med hundar där syftet är att driva björn. De som påstår det vet inget om jakt med ställande hund.

6. Avlönad eller...?

2008-10-17 08:55

”På morgonen efter nattens rening ska människan hålla käft. Tids nog blir den solkig igen...”.
Det hjälper nog inte på dig. Din käft är solkig hela tiden, men du kanske kan försöka skaffa dig ett arbete BB. Då kanske du blir trött och får mindre tid åt att slänga skit på jägarkåren. Men du är kanske avlönad med pengar från rovdjursförvaltningen??

5. BB

2008-10-17 08:55

Även vi människor är naturen, förstår du inte det?

4. Hur sköts de?

2008-10-17 08:55

Kanske länsstyrelssen i Jämtland kan ta fram information om hur dessa sex björnhonor sköts? Var samtliga för drivande hundar? Var ens majoriteten det? Sköts alla ens för hund, oavsett typ av hund?
Jag känner självklart inte till omständigheterna kring alla fällda björnar i Jämtland, men jag känner till de flesta fällda för plotthundar och mig veterligen är ingen misstänkt för jaktbrott på grund av att hona med mjölk i juvren skjutits till följd av dessa jakter.
Vore trevligt om fakta kring dessa sex björnar, vilken jaktform som bedrevs osv. kunde presenteras, isåfall fanns för en gångs skull ett verkligt underlag för kritik och diskussioner.

3. Varför

2008-10-17 08:54

Ställdes skyddsjakten på björn på detta galna vis? Var det för att få fram en massa åtalsmöjligheter för olaga jakt?

2. BB

2008-10-16 11:16

Fråga jägare och alla säger att bästa sätter att skjuta björn på är vid åtel. Du kan lugnt invänta och studera djuret. Finns ungar med kommer de också fram. Men får åtel användas, nä. Där har ju NVV tvingat fram andra jaktmetoder.
Det senaste är just plotthundar som jagar i packs som effektivt ställer björn men just med nackdelen att ungar ibland lämnas kvar. Som jag ser det får NVV ta del av detta ansvar då man förbjudit åteljakt som är den absolut bästa jaktformen. Just att släppa flera hundar tillsammans är ju något i Sverige inte haft någon tradition till men som förmodligen kommer att öka.
Träna tre-fyra jämthundar att jaga älg tillsammans så är faran för att varg ska blanda sig nästan försumbar. Nackdelen blir som sagt att som skytt kommer det vara fler hundar att hålla reda på så skadeskjutning av hundar kommer att öka samt att hundarna även kan attackera drevdjur. Men det är ju sådan lösningar NVV driver jägarkåren till.

1. Angående jakt med löshund!

2008-10-16 10:32

Detta är väl ett tydligt exempel på många jägares omdömeslöshet och våldtäkt på naturen? Efter att man läst detta kan man fråga sig varför björnjakt med hund är tillåten överhuvudtaget?
Dessutom lyser det väl björnhat ur dessa händelser? Kan bara hoppas att rättsväsendet fungerar här så att de skyldiga får stå till svars!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB