• Älgskadefondsföreningen

SJF överklagar om talerätt

AktuelltPublicerad: 2014-03-10 09:22

Efter att ha fått avslag på ett överklagande kring säljakt vänder sig Jägareförbundet till Kammarrätten för sin talerätt i jaktfrågor.

I december avvisade Förvaltningsrätten ett överklagande från Svenska Jägareförbundet (SJF) som gäller ett beslut om säljakt som togs av Naturvårdsverket. Motiveringen till avslaget var att SJF inte skulle vara berörda av beslutet och därför inte har rätt att överklaga beslutet.
Nu överklagar SJF detta till Kammarrätten i Stockholm, skriver förbundet i en nyhetsartikel på jagareforbundet.se.

”Borde vara självklart”
– Det borde vara självklart att Svenska Jägareförbundet ska ha talerätt i alla jaktliga frågor, säger Ola Wälimaa, förbundsjurist på SJF, i artikeln.
– Redan i september förra året fick vi prövningstillstånd av Kammarrätten när det gällde överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms beslut att upphäva Naturvårdsverkets beslut om jakt efter varg. Indirekt betyder det egentligen att Kammarrätten redan tidigare hade beviljat Jägareförbundet talerätt vad gäller beslut i jaktliga frågor, fortsätter Ola Wälimaa. 

”En uppenbar talerätt”
Enligt Århuskonventionen ska parter med ”berörd allmänhet” och ett ”tillräckligt intresse” ha talerätt.
– Svenska Jägareförbundet är i högsta grad berörd av beslut i jaktliga frågor och det är ett intresse som dessutom skyddas enligt 4§ i jaktlagen. Det är uppenbart att förbundet har talerätt i beslut angående jakt enligt jaktlagstiftningen, menar Ola Wälimaa på jagareforbundet.se.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Tack 961L.

2014-03-12 07:54

Du satte väl avvägda ord till min fråga. Det är dags att JRF, SJF, LRF och andra på vår sida sätter till en expertgrupp som kan arbeta med alla de kompetensområden som ingår i vargfrågan. Dvs Eu-juridik, genetik, äganderätt, ekonomi, media för att på ett konsekvent och slagkraftigt sätt sätta maximalt tryck på vargförespråkarna. Att ställa dem mot väggen i fråga efter fråga och göra det faktabaserat och på ett sätt som också intresserar massmedia.
Ni 53% som "vann" årsmötet: Vart tog ni vägen sedan?

5. #3, Roger Engstrand - en bra fråga

2014-03-11 10:11

Dagligen ser vi hur aktiva fanatikerna är; SRF tar strid för att tillskansa sig skattemedel, nybildade Djurens parti med partiledaren Jonas Paulsson har lyckats få ett eget program i SR, en halvtimme med oemotsagd propaganda för detta nya parti! SNF et al. överklagar allt som går etc. WWF arbetar med att varje år få mer och mer skogsmark som reservat, försvåra vapenägande och begränsa ammunition etc. Men vad gör sådana som representerar jakt och brukare? Från LRF hörs inga kraftiga protester utan LRF säger sig vilja ha varg(!), SJF har nu protesterat mot att de saknar talerätt, men SJF är ju för en svensk vargstam. JRF säger sig vara villkorat för noll vargar, men inga kraftfulla protester hörs, inga demonstrationer syns, förbundet märks helt enkelt inte i den allmänna debatten. Det är nu frågan om mindre än tio år tills dess att vargstammen når 5000 djur och därmed en nivå där jakt inte längre är nödvändig, troligen inte möjlig och sannolikt förbjuden. Titta på Nederländerna, där är all kommersiell jakt är förbjuden, och jakttid finns på hare, gräsand och fasan - dock med speciella krav på areal och arrondering mm! Ja, och så kan man få skyddsjakt på duvor och kaniner. Här hos oss ynglar vargarna varje år, om ett par månader föds ytterligare i storleksordningen två hundra valpar vilket så småningom räcker till tjugo nya revir som behöver uppåt två miljoner nya hektar revirmarker, per år! Skall något överhuvudtaget göras så måste det göras omgående. Varför tycks inte LRF, SJF och JRF begripa att det inte bara är vad som KAN hända, utan det är vad som KOMMER att hända om inget görs? LRF, SJF och JRF med flera måste nu inse att det går inte att vänta längre - det är dags att gå samman och kräva noll vargar och avlivning av alla vargbastarder samt villkorslös avlivning av alla stora rovdjur som förekommer i närheten av folk eller tamdjur och så vidare. Men tyvärr - nämnda föreningar saknar den handlingskraft som vårt prekära läge kräver. Jag kan lova en sak - det blir en het rovdjurshöst och vinter. Men det är ändå inget mot vad som kommer i åren därefter.

4. Mycket märkligt

2014-03-11 00:10

Om inte ex. SJF med flera hundratusen medlemmar inte har rätt att överklaga ett beslut, hur kan då något som kallas RF ha detta? Sverige blir mer och mer likt en bananrepublik. Va sjutton är det för fel på våra politiker. Driver de inte en politik eller gäller det bara att hålla sig kvar vid köttgrytan?

3. Bra agerat. Utmärkt!

2014-03-10 15:10

Och JRF??

2. Här ser vi...

2014-03-10 15:10

...hur undermåliga och bristfälliga våra rättsorgan är! Skandal när domstolar ej följer lagen. Uppfyller inte SJF rätten att överklaga hur kan då rovdjursföreningar och kramarorganisationer göra det?

1. Vem tar strid...

2014-03-10 15:10

...för fri jakt (etiskt försvarbar naturligtvis) på den tämligen invasiva kinesiska mellanskarven, som i och för sej inte skadar redskap, men rubbar den ekologiska balansen i negativ riktning. Ska vi ha skarv kan vi lika gärna ha mårdhund. Och varför inte freda minken samtidigt....och tvättbjörn. ??????

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere