• Knivar_nu

SJF risar rovdjursplaner

AktuelltPublicerad: 2013-01-07 10:36

Naturvårdsverket har tagit fram förvaltningsplaner för de fem stora rovdjuren. Svenska Jägareförbundet (SJF) har fått lämna synpunkter på dem. SJF totalsågar både innehållet och processen för att a fram förvaltningsplanerna.

Svenska Jägareförbundet ger Naturvårdsverkets nya förvaltningsplaner för de fem rovdjuren hård kritik. Bland annat menar förbundet att svarstiden för de och andra organisationer har fått för lämna sina synpunkter på planerna är alldeles för korta. Detta innebär enligt Jägareförbundet att de själva inte haft möjlighet att förankra, diskutera och gemensamt komma fram till yttranden som gäller för hela Jägareförbundet.

Ger ingen förankring
”Generellt har denna korta remisstid lett till ett ifrågasättande av Naturvårdsverkets intentioner med remissrundan och om åsikter och kritik mot förvaltningsplanerna överhuvudtaget kommer att tas i beaktande. Processen har således kraftigt motverkat ett av delsyftena med förvaltningsplanerna, att de ska vara en del av förankringen av rovdjurspolitiken, denna process har snarare lett åt rakt motsatt håll”, skriver förbundet.

Massiv kritik
Dessutom sågas förvaltningsplanerna i princip punkt för punkt, och förbundet anser att planerna inte ens lever upp till namnet. De kallas generellt omfattande, vaga och otydliga. ”Förbundet har mycket svårt att se hur de ska kunna omsättas eller användas i förvaltningen av de aktuella rovdjuren.”

Tydliga och förankrade mål saknas
Förbundet påpekar att det saknas tydliga och väl förankrade mål för flera av arterna och att det innebär att de inte kan se hur en väg mot ett odefinierat mål kan se ut.
Jägareförbundet efterlyser även ekonomiska beräkningar, vilket saknas i förvaltningsplanen, och kritiserar användandet av inventeringsresultat för populationsuppskattningar. SJF saknar även något som kan visa på en samförvaltningen av de fem rodjuren, trots att Art- och habitatdirektivet talar om ”främjande av mänsklig verksamhet”.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB