• Älgskadefondsföreningen

Tandsjövargarna GPS-märkta

AktuelltPublicerad: 2010-12-09 10:07

Tisdagen den 7 december märktes de två vargarna i Tandsjöreviret med GPS-sändare. Vargarna har bildat ett revir på gränsen mellan Härjedalen och Norra Dalarna.

Under den senaste veckan har länsstyrelsens personal intensifierat bevakningen av vargparet. På tisdagen kunde personal på skotrar dirigera helikoptern till platsen där vargparet befann sig.
– När helikoptern kom med vargarna efter sövningen tog vi prover och vägde vargarna, berättar Linda Ersson från länsstyrelsen i Jämtland. Varghannen vägde 50 kilo och tiken cirka 40 kilo. Forskarna uppskattar åldern på bägge djuren till tre-fyra år.

Renskötseln berörs inte?
– Det här vargparet lever precis utanför renskötselområdet och ska förhoppningsvis inte störa renskötseln i området, kommenterar Linda Ersson.
Det finns en hel del tamdjursbesättningar inom reviret. Bland annat fäbodar berörs av vargparet som funnits i området i över ett år.
De lokala älgjägarna hävdar också att älgstammen i området är kraftigt försvagad eftersom rovdjurstrycket är stort med både björn och varg. Att ha GPS-sändare på vargparet gör att man nu kan se när vargarna kommer för nära fäbodar och tamdjursbesättningar och förhoppningsvis kan förebygga angrepp på tamdjur i området.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Calle Seleborg

2010-12-13 11:08

Ja du dom kalvar utomhus så länge vädret tillåter,den sista i år 20 okt det fungerar alldeles utmärkt bara man har koll på dom.
Det är ovanligt att vargar ger sig på nötkreatur så ännu är ja inte bekymrad för dom...
Den enda varg ja har haft i en kohage var den välkända tiken Ylva och det är några år sen men hon gillade inte kor heller hon blev bortjagad

28. Kokillen, Kokillen

2010-12-13 08:24

Kalvar dina kor utomhus på hösten när vargarna stryker ikring och uppfostrar årets valpar i jakt?

27. Calle Seleborg

2010-12-12 22:03

Mjölkkor kalvar året om... dom flesta kor i Sverige kalvar troligen på hösten för det är då det är bäst betalt för mjölken.... och då är hundarna lösa

26. När argumenten tryter kommer påhoppen

2010-12-12 19:50

Vilket Kokillen just nu ger ett utomordentligt exempel på.

25. Det kritiska momentet, Kokillen

2010-12-12 13:05

När en ko föder ute i naturen kommer också placentan ut. Det är den som innehåller smittan som kan smitta vargen/hunden. Eftersom du aldrig låter dina hundar springa lösa vid den tiden på året, hoppas jag, är smittspridningen via hund försumbar. Vill du veta mer gå till http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Hund/Parasiter/Neospora-caninum/

24. Kenneth Erikson

2010-12-12 13:05

Det är mycket du inte får ihop...det stämmer ja är kobonde,jagar gör ja åxå så mycket ja hinner,idag var det för kallt -18 så hundarna har legat på soffan, däremot har ja tagit en tur på skotern och kollat om det var några färska spår efter rovdjur,inga nya idag vargarna håller för dagen till på en annan plats i reviret.
Nu till det du inte begriper ja menade att tycker man inte att man ska ha varg på grund av smittorisken borde man inte ha hund heller för dom sprider lika mycket troligen mer smitta för dom är betydligt fler än vargarna...men för mig finns det mycket som är mycket farligare än den smitta som vargar och hundar sprider för den är ja inte orolig för alls.... men Seleborg som i stort sett skiter på sig när det kommer på tal om vargar och olika sjukdomar borde även springa på toaletten när det pratas om hundar för dom är ju i stort sett lika stora smittspridare

23. Kokillen

2010-12-12 11:30

Du har skrivit att du har boskapsdjur (mjölkbesättning?), är jägare och kanske t.o.m. har hund. Jag får inte ihop det med din kommentar 22.
Men sanningen är väl den att inget är viktigare än vargen för dig eller hur?

22. Calle Seleborg#18

2010-12-11 20:14

Om vi ska va riktigt försiktiga borde vi inte ha hundar heller på fädbodarna och inte jaga med dom i skogen heller runt fädbodarna för dom sprider smitta(Nespora Caninum) lika mycket som vargen
Ett hundförbud runt fädbodarna kanske vore nåt att kämpa för men om hundar sprider sjukdomar kanske inte du bryr dig om?

21. Har du tillrättavisat Jon Arnemo, Kerstin?

2010-12-11 09:20

Han skriver i rapporten från Jordbruksverket och SVA om dvärgbandmasken.
"Vad gäller dvärgbandmask är riskerna för etablering stora om parasiten kommer in i landet, eftersom både huvudvärd och mellanvärd finns i tillräcklig förekomst. Möjligheterna att bekämpa smittan är i dagsläget obefintliga eftersom det inte är möjligt att minska smittrycket hos både mellanvärd och huvudvärd. Det är dessutom praktiskt svårt att påvisa en låggradig infektion och det är därför sannolikt att det kan ta lång tid innan de första fallen av inhemsk dvärgbandmask påvisas och smittan kan då redan ha fått en vid, om än låggradig, geografisk spridning”
Det är praktiskt ordagrant vad jag skrivit i åtskilliga inlägg senaste åren. Vilket alltid sablats ned av dig.
Tvivlar starkt att du vågar dig på att tala om för Jon Arnemo att han har fel och att dvärgbandmasken visst har påträffats i Sverige. Och att det är inget att bry sig om.

20. Har du tillrättavisat Jon Arnemo Kerstin?

2010-12-11 01:50

Han skriver i rapporten från Jordbruksverket och SVA om dvärgbandmasken.
"Vad gäller dvärgbandmask är riskerna för etablering stora om parasiten kommer in i landet, eftersom både huvudvärd och mellanvärd finns i tillräcklig förekomst. Möjligheterna att bekämpa smittan är i dagsläget obefintliga eftersom det inte är möjligt att minska smittrycket hos både mellanvärd och huvudvärd. Det är dessutom praktiskt svårt att påvisa en låggradig infektion och det är därför sannolikt att det kan ta lång tid innan de första fallen av inhemsk dvärgbandmask påvisas och smittan kan då redan ha fått en vid, om än låggradig, geografisk spridning”
Det är praktiskt ordagrant vad jag skrivit i åtskilliga inlägg senaste åren. Vilket alltid sablats ned av dig.
Tvivlar starkt att du vågar dig på att tala om för Jon Arnemo att han har fel och att dvärgbandmasken visst har påträffats i Sverige. Och att det är inget att bry sig om.

19. Relevant information.

2010-12-11 01:50

Det torde inte vara okänt vilka problem och vilken uppståndelse det blivit i Östersund med en ny parasit. Denna är tydligen ny (importerad av resande eller invandrare) i länet och mycket hatad idag. Läs vidare på flera olika artiklar, http://op.se/ostersund/1.2569816-fortfarande-lika-manga-parasiter Uppror och hat är ordet men en konsekvens av vår globaliserade värld idag. Men ändå, detta är inget emot vad som komma skall av uppror om vi får besked om att dvärgbandmaskarna kommit hit med hjälp av vargen, trots att vi varnat för detta i flera år.

18. En vargspridd sjukdom man talar tyst om

2010-12-10 18:39

Jon Arnemo har konstaterat att även Neospora caninum finns hos en del av våra svenska vargar. Varg och hund är huvudvärdar. Den är en dyrbar parasit eftersom den åstadkommer spontanaborter hos boskap. Fäbodar blir de främsta förlorarna eftersom de djuren rör sig i samma marker som vargar. I USA har man haft mycket stora förluster i de nya vargområdena.

17. Dags för Carlgren att stoppa all GPS-märkning

2010-12-10 15:44

Som framgår av rapporten ”Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen” så gäller att får vi in dvärgbandmask i landet så kan vi inte få bort den, och den dag vi upptäcker att den finns här så är det troligt att den har varit här länge och är vida spridd. I stället för att i detta läge direkt avliva vargarna så satsar staten hundratusentals kronor på två vargar som kommer att ställa till ett elände för djuruppfödare i området. Sprider de dessutom dvärgbandmask så är förödelsen bland tama och vilda djur det minsta bekymret.
Har man noga kontrollerat dessa vargar och när får vi veta vilka parasiter och sjukdomar som de sprider? Att undersökningsprotokollet - om det finns - publiceras borde vara en självklarhet. Men det blir väl som vanligt - total tystnad.
Man bör också redovisa vilket bidrag till nytt mänskligt vetande som kan tänkas komma från ytterligare ett antal mil GPS-plottade varglöpor.

16. Skyddsjakt?

2010-12-10 10:28

Kolla i tråden (finns längst ner i linan) om de drygt 3300 som klagade på skyddsjaktsbesluten i Värmland och Gästrikland. Där har jag lagt in svaret som jag fått från JO. Summan blev, som ni kan se, till slut c:a 4700 st. Skall detta upprepas igen, eller är det för långt bort från Stockholmare och utlänningar?

15. Inte så konstigt

2010-12-09 23:18

Idag har riksdagen klubbat igenom en besparing för regeringskansliet på 300 miljoner, pengar som troligen kommer att behövas för att fortsätta med den konstgjorda andningen på varguslingana...

14. ? 2

2010-12-09 23:18

"Att ha GPS-sändare på vargparet gör att man nu kan se när vargarna kommer för nära fäbodar och tamdjursbesättningar och förhoppningsvis kan förebygga angrepp på tamdjur i området."

Skall man nu helt plötsligt tala om för allmänheten var vargarna befinner sig?
Inte en endaste jäkla dag för tidigt...och ändå är just detta en av de största anledningarna de har att uppge till att sändarförse dom för 250 000kr stycket...
Ursäkta om jag inte tror på det den här gången heller...

13. Till hillybilly

2010-12-09 23:17

Vad menar du med "samma snack i Stockholm"? Det är väl konstaterat att Rialavargarna främst livnär sig på rådjur! Ingen har påstått något annat.

12. Lägg ner

2010-12-09 23:17

Jag vill inte att mina surt förvärvade skattepengar ska gå till denna lekstuga, där mediakåta och karriärslystna så kallade forskare kan tumla runt helt utan vettig anledning. Dessutom är det ett djurplågeri utan motstycke, denna märkningshysteri som absolut ingen protesterar mot från de så kallade bevarandegrupperna. De och forskarna gillar djurplågeri antar jag. De skiter i vart fall hur djuren mår.

11. Hoppas

2010-12-09 23:17

de går samma väg som kollegorna i galvenreviret......

10. Lek

2010-12-09 23:17

Detta vansinne tycks aldrig ta slut. Och jag betvivlar starkt att LST informerar djurägarna i området när dom kommer för nära. Med en kull valpar varje år så nära renbetesområden så får väl LST ett antal skyddsjakter att utföra i många år framåt. Gissningvis för dryga halvmiljonen per styck!! 1 Att älgstammen håller på att gå under struntar vederbörande myndighet fullständigt i. Dom kunde äta bäver och rådjur tyckte LST när älgen tog slut fick jag till svar när jag ställde frågan i våras. Ja till lördagsgodis möjligen då, för längre räcker inte dom djurarterna heller. Ska allt övrigt vilt offras till fromma för dessa massmördare!!!

9. Tandsjö reviret

2010-12-09 23:17

Tandsjö reviret ligger i reservbetes området i södra härjedalen och revir gränsen ligger emot vinterbetes marker så buffert zonen som det talas om finns inte !
Och Länstyrelsen i Jämtlands län svarar inte på var dessa individer finns !
Jag ringde själv idag då jag skall jaga i området i helgen o har ca 60mil til min jaktmark!
Fick jag något svar! Icke fick jag det så denna lekstuga är bara för de som jobbar med projektetvarg och skapa en fortsättning för dessa människor!
Och de är även mina skattepengar som används till detta!

8. Meningslöst och slöseri

2010-12-09 23:16

Staten skall självklart avliva dessa vargar. I Dalarnas Tidningar 2007-04-19 fanns en artikel angående sövning av björn och inopering av GPS-sändare i magen på björnungar, sändarna är ca. 20 cm långa, citat Sven Brunberg: ”Vi har nu gjort 180 sådana här operationer, varav ett 60-tal björnar nu har aktiva sändare i buken, men vi har inte kunnat se några biverkningar som helst”. Här deltar professor Jon Arnemo vid märkningen, en god uppfattning om samhällsnyttan kan man få genom att titta på professorns forskningsrapporter på länken http://www.slu.se/sv/fakulteter/s/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-vilt-fisk-och-miljo/personal/lista/jon-arnemo/ .
I rapporten ”Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen” står det följande, citat: ”Vad gäller dvärgbandmask är riskerna för etablering stora om parasiten kommer in i landet, eftersom både huvudvärd och mellanvärd finns i tillräcklig förekomst. Möjligheterna att bekämpa smittan är i dagsläget obefintliga eftersom det inte är möjligt att minska smittrycket hos både mellanvärd och huvudvärd. Det är dessutom praktiskt svårt att påvisa en låggradig infektion och det är därför sannolikt att det kan ta lång tid innan de första fallen av inhemsk dvärgbandmask påvisas och smittan kan då redan ha fått en vid, om än låggradig, geografisk spridning”.
Kan vi hoppas att Andreas Carlgren ser till att detta pågående slöseri med allmänna medel upphör? Det är ju tämligen trist att ”Möjligheterna att bekämpa smittan är i dagsläget obefintliga” varför det är viktigare för folk- och djurhälsa att studera hur vi kan förhindra att rabies och dvärgbandmask kommer in i landet med varg? Hur vill man förhindra att befintliga vargar smittas? Carlgren borde styra över forskningsanslagen till dessa väsentliga frågor.

7. Tänk vad mycket framtida bekymmer...

2010-12-09 23:16

...och kostnader man kunnat undvika om man agerat klokt, och s stället avlivat dem. Nu förskjuts det bara till nackdel för tamdjursägarna på trakten. Snälla ni forskare, vill jag utbrista, använd huvudet!

6. Renskötseln berörs inte??

2010-12-09 15:57

Vilket snack!! Samma snack i Stockholm – där berörs inte rådjuren?Samma snack i Värmland – där berörs inte får? Sluta!

5. Glöm hjälp till djurägare

2010-12-09 13:46

För några år sedan pejlades en varg in i en fårhage. Tror någon att man försökte få kontakt med djurägaren? Icke som icke.

4. Intensifierad bevakning

2010-12-09 13:12

Skotrar, helikoptrar, länsstyrelse, naturbevakare, naturvårdsverket, sma,jordbruksverket,vilvårdsnämder, kommuner, forskningstationer et etc.
HUR MYCKET SKATTEPENGAR SKALL LÄGGAS PÅ DETTA - FINNS DET ÖVERHUVUDTAGET INGA KOSTNADSBEGRÄNSNINGAR????

3. Förebygga angrepp

2010-12-09 12:58

"Att ha GPS-sändare på vargparet gör att man nu kan se när vargarna kommer för nära fäbodar och tamdjursbesättningar och förhoppningsvis kan förebygga angrepp på tamdjur i området."
Rör dom sig inte rätt långa sträckor på relativt kort tid? Ska dom som har tamdjur inom några mils radie ha koll på GPS:en dygnet runt?


2. ?

2010-12-09 12:58

Renrena vargar??

1. Renskötseln berörs inte?

2010-12-09 10:56

Man noterar frågetecknet. Naturligtvis drar sig dessa vargar dit maten finns. Lite olyckligt att försöka nagga i kanterna på renskötselområden. Vi får förmoda att paret också får avkomma nästa år och då finns det genast 6-8 st på gränsen till Härliga Härjedalen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons