• Älgskadefondsföreningen

Tänker trotsa sänkt älgkvot

AktuelltPublicerad: 2016-08-09 09:46

I år får Talma sameby utanför Kiruna bara fälla tio vuxna älgar och tio kalvar, vilket är betydligt färre än den tidigare tilldelningen. Samebyns jägare menar att de kommer att jaga som vanligt i alla fall, skriver SVT Nyheter Norrbotten.

Orsaken till att tilldelningen dras ner till endast 20 älgar från tidigare 80 är att samebyn enbart rapporterade in att de fällt en vuxen älg och en älgkalv förra året. Året innan rapporterades inga fällda djur alls. 
Lars-Jon Allan, renskötare inom Talma sameby, tycker att länsstyrelsen gör fel.
– Det är beklagligt att myndighetsutövning går ut på att bestraffa samebyarna när man inte tycker de gjort det man ska göra, säger han till SVT Nyheter Norrbotten.

”Vi jagar som vanligt”
Lars-Jon Allan kräver att länsstyrelsen ska öka tilldelningen till över 80 älgar.
– Vi behöver inte göra någonting åt det här. Vi jagar som vanligt. De får väl ställa Talma till svars för det och då får vi väl göra så att det blir en rättslig prövning av det inför domstol. Då får vi se om de kan kränka våra rättigheter på de sätt som man gör i det här fallet. På det sättet har vi fått igång en storviltsrättsprocess för samernas del, säger han till SVT Nyheter Norrbotten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Läs.

2016-08-14 18:52

Läs ILO 169 för er som undrar varför Sverige inte skrivit på. Vad som inte nämns i artikeln är att Talma Sameby tidigare år när man underlåtit att inrapportera fällda Älgar är att man velat ta del av fällavgiften.

16. Lionard, landsbygdens folk och näringar viktigare än rovdjur.

2016-08-14 10:20

Lionard har fortfarande missuppfattat frågan. Att Talma sameby inte erkänner länsstyrelsens rätt att bestämma om "förvaltningen", dvs. med normalt språkbruk om jakten på älg, innebär att de inte erkänner statens rätt att bestämma över antal vilda djur inom samebyns område, eftersom detta synes strida mot konventioner om urfolks rätt och andra dokument som Sverige skrivit under. Antal vilda djur av viss art är inte av väsentlig betydelse för riket. Utgången av denna konflikt kan på sikt få betydelse för statens möjlighet att sprida stora livsfarliga rovdjur samt rovdjurs byten (tex vildren, vildhäst, visent, kronhjort) över landet. Rovdjuren och vissa av bytesdjuren är till men och fara för folk och näringar. Frågan är viktig för hela landsbygden, det måste bli ett slut på att särintressen typ WWF, Conservation Capital etc. kan förmå staten i förment vällovligt syfte förstöra livsvillkoren för stora delar av landsbygdsbefolkningen. Att Sverige tillsammans med Ryssland vägrar ratificera ILO 169 är anmärkningsvärt, men upplysande.

15. Tack!

2016-08-14 10:19

För att kunna förvalta viltet genom jakt, måste man veta vem som får jaga och har jakträtten och därpå nyttjanderätten till jakt. Samernas rätt till jakt är knepig för många att förstå, även för mig som sydlig norrlänning.
Jag uppskattar mycket 961L:s inlägg för att olika begrepp klargörs. Ställt utom allt tvivel är att 961L har som utredare i frågan, inlägg 6, mycket hög juridisk kompetens och jag berikas av inläggen. Så 961L fortsätt gärna att kommentera.

14. 961L

2016-08-12 13:28

Artikeln handlar fortfarande om förvaltningen.
Alltså det antal älgar man har rätt att "fälla".
Det du vill få in är en annan sak.

Här opponerar man sig över att tilldelningen är för låg.
Enligt utsago gör länsstyrelsen fel.
Åtgärd: det bryr vi oss inte om, vi jagar som vanligt.

Läs artikeln igen.

Nå, nu slut på debatten från min sida. :-)

13. Lionard – det finns äpplen och päron som måste sorteras

2016-08-12 11:32

Vargtrött Mas - även jag är trött på varg. Men detta gäller inte oss alla - här gäller det renbeteslandet. Men vad som i grunden kan prövas här är inte bara länsstyrelsens befogenheter vad gäller älg, utan det kan få betydelse när det gäller statens ambitioner att återinföra till exempel varg, björn, järv, lo, örn etc. i renbeteslandet. Läs gärna domen DT498-91, där framgår det att en fastighetsägare äger jakträtten på sin fastighet, även om det är en tomt; och omgivande jaktmarkers ägare har inte rätt till skadestånd ens för älgar som tomtägaren fällt i strid med lagar och regler.
Om jag skall fortsätta Lionards bildspråk så är problemet inte att jag blandar äpplen och päron, utan problemet är att det finns både äpplen och päron – och vill man endast äta äpplen så måste frukten sorteras, alternativt måste man titta efter vilken frukt man stoppar i sig. FN:s generalförsamling antog 13 september 2007 FN:s deklaration om urfolkens rättigheter, Sverige röstade för. Svenska myndigheter vill gärna låtsas som om så inte skett, i många fall är det kanske fråga om okunniga tjänstemän. Men det har skett, och det är därför inte klart att Länsstyrelsen eller andra myndigheter äger besluta om till exempel fredning av rovdjur, jakttider etc. i renbeteslandet, detta enär samerna enligt deklarationen mm. har rätt till sin särart och rätt välja egna mål och metoder för ekonomisk och social utveckling etc. Utfallet kan ha bäring på glesbygden överlag och i förlängningen på hela landsbygden. Jag tycker Talma sameby gör rätt som prövar myndigheters åsikter mot de åtaganden som staten gjort genom att skriva under diverse internationella dokument. Många markägare i Sverige känner sorgligt väl till myndigheters oskick att framställa krav som saknar lagstöd. Att Sveriges ståndpunkt inte övertygande är korrekt framgår av att Danmark och Norge har ratificerat ILO 196, emedan Sverige och Ryssland vägrat. Vad har Sverige och Ryssland för gemensamt?

12. Kan alla göra så

2016-08-12 08:05

Om jag fäller en älg på mitt hemman ingående i ett jaktvårdsområde, då skulle jag alltså kunna strunta i att rapportera detta och strunta i fällavgiften. Alltså får alla göra som dom vill?

11. Rätten till älgar och annat..

2016-08-12 08:04

Jag har rätt länge undrat över detta med samernas rättigheter över stora delar av Sverige som bevisligen har bebotts av allehanda folk tusentals år. Det är knappast bara samerna som har befolkat Jämtland och norrut av landet utan det har funnits andra folkslag som sagt tusentals år där och det finns det arkeologiska bevis för hur mycket som helst så överhuvudtaget tycker jag inte man kan prata om att samerna ensam kan ha "rätt" till alla dessa områden med fiske och jakträtt.
Även samerna har vandrat till dessa områden någonstansifrån likaväl som vikingar, finnar, svenskar, norrmän osv., osv.!
Att ha rätt att ha renar i områden där maten finns känns naturligt och förnuftigt men att kräva i princip all rätt till jakt och fiske är helt bakvänt och bara syftar till egen ekonomisk vinning. Rennäring som sådan är inte heller speciellt gammal sedvänja, bara några hundra år så det argumentet håller inte heller.
Har Ishavssamerna rätt till all fiske i Ishavet ?? Som sagt Fisken i åar, älvar, sjöar och haven är faktiskt inte ägd av någon men kan förvaltas av någon, staten kanske..likaså så viltet i skoganarna och i fjällen ägs inte varken av samerna eller icke samer, inte heller kan samer ha ensamrätt till detta naturresurs utan bör förvaltas av staten och fördelas därefter.
Mvh, enska

10. 961L

2016-08-12 08:03

Snälla 961L varför blanda äpplen och päron.
Vem äger rätten till att jaga älg? Torde vare den som sitter på jakträtten på området.

Här har länstyrelsen delat ut ett antal älgar på jaktområden, förvaltning.
Någon tycker sig bli förfördelad. Det har jag förståelse för.
Antalet älgar som får fällas är en fråga som dryftas mycket.

Men att börja blanda begrepp det har jag svårt för.

Här är det en fråga om förvaltning och inte om jakträtten.
Rätten till jakt och fiske har i detta fall ej varit uppe för diskussion.

9. Lionard och äganderätt med tillhörande jakträtt

2016-08-11 11:44

Lionard har missuppfattat problemet. Det är inte frågan om äganderätten till frilevande älgar, utan frågan gäller folkminoriteters äganderätt till mark och tillhörande fiske- och jakträtt mm. Vad gäller samebyars markområden inklusive jakt- och fiskerätt är detta en tvistefråga som i ett antal fall varit uppe i HD (med skiftande utfall), och även i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (där Sverige fälldes). Ägandefrågan ingår även i ILO-konvention nr. 169. Sverige har har fått kritik för att inte ha ratificerat ILO 169 av FN:s rasdiskrimineringskommitté, FN:s råd för mänskliga rättigheter, Europarådets kommission mot rasism och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Norge och Danmark har ratificerat, men Sverige och Ryssland har inte ratificerat konventionen. Att Talma sameby själva nu beslutar om älgjakt är alltså inte en enkel fråga om tilldelning av älg inför älgjakten, ej heller är det en fråga om områdets älgtäthet. Jag tror det kommer visa sig att jaktlagstiftningen inte är tillämpbar. Frågan har överhuvudtaget inget att göra med renägarnas renar.

8. Vem ska styra Sapmi

2016-08-11 09:50

Skrev ett inlägg tidigare som inte kom med. Men detta är ju politik på hög nivå. Samebyn vill bestämma själv över sitt område och vill ha ersättning för fällavgifter, helt enkelt slippa betala för något de redan äger enligt hävd.

Väldigt känslig fråga då staten redan förlorat ett mål om fiskerätt mot en sameby. Vad som många dock glömmer är att sambyn är en ekonomisk förening av renägande samer. Det är långt ifrån alla samer som som får vara med där. Det största politisk samiska partiet har länge varit helt emot ratificering av ILO169 men har svängt för något år sedan. Anledning är att lika rättigheter inte gäller för samer. Vi har också dubbelregistreringen som gör att samebyar får jaga älg på privatägd mark, mark som i många fall ägs av icke renägande samer.

Finns ju en anledning av att norrbotten kör med plombering av älgar.

7. NO:6

2016-08-11 09:02

Älgen är inte som renen, någons egendom.
Älgjakt är en förvaltning av statens vilt.
Jakträtt och tilldelning är två skilda saker.

Varför blanda begrepp?

Utan en minskad tilldelning är en effekt av bedömd älgtäthet i området.

6. Att riksdagen beslutat om att ta andras egendom innebär inte att det är lagligt

2016-08-10 17:25

Detta är en fråga om vilken rätt en stat har att begränsa eller ta enskilds egendom. Sverige har en dyster historia med statens övergrepp mot enskilda. I detta ingår statens vägran att ratificera IILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk:
Artikel 23 1: Hantverk, landsbygdsindustri och gemenskapsbaserad tillverkning och självhushållning samt de berörda folkens traditionella verksamheter, t.ex. jakt, fiske, fångst och insamlande, skall erkännas såsom viktiga faktorer för bevarandet av deras kulturer och för deras ekonomiska självständighet och utveckling. Regeringarna skall, under medverkan av dessa folk och närhelst det är lämpligt, säkerställa att sådana verksamheter stärks och främjas.
Men en vägran att ratificera konventionen fritar statens knappast från att följa konventionen, vilket framgår av SOU 1999:25, kapitel 11.3.3: För att samerna skall kunna bevara sin ekonomiska självständighet och utveckling, är det dock nödvändigt att skydda deras renskötsel och rätt till jakten och fisket mot inskränkningar. Detta har jag närmare behandlat i kapitel 7. Jag har i detta kapitel också föreslagit att samerna skall ha en rätt att upplåta sin rätt till jakt och fiske. En sådan möjlighet för samerna skulle också kunna bidra till deras ekonomiska självständighet och utveckling i enlighet med vad artikeln föreskriver. Detta framgår för övrigt av ESO rapport 1998:8.

5. Jakträtt och tilldelning

2016-08-10 09:55

Detta beslut är nog ingen inskränkning i jakträtten.
Statensvilt dit älgen hör blir tilldelade till jaktlag. Kanske förvaltning kallad

4. Men Hallå !

2016-08-10 09:55

Ni vill alltså inte rapportera avskjutning till den instans som ni avkräver tilldelning, tycker länsstyrelsen vart nog så frikostigt då ni ju faktiskt fått 20 älgar tilldelat på en avskjutning som enligt vad ni själva uppgett 2 älgar på 2 år.
Konstigt att vissa alltid e oense med allt o alla bara för att inte allt går som man vill, eller ??

3. Rumpenskytt

2016-08-10 09:54

Menar du att det vilt som just nu uppehåller sig på din mark är just din egendom? Ok äger du så stora marker håller jag med. Annars anser jag att vi har viltet gemensamt

2. Otroligt

2016-08-09 16:38

Vissa gör som de finner för gott. Tilldelning 80 älgar o rapportera in en fälld! Vad drar en tänkande människa för slutsatser av det. Ska alla jaktområde tänka så? Vi skiter i att redovisa avskjutning o struntar i fällavgifter. Anarki är väl ordet men vinner samebyn rättsligt så är det väl bara att köra på

1. Reglerad jakt...

2016-08-09 16:38

Av samhället reglerad jakt är inskränkning i fastighetens lagliga jakträtt, se Jaktlagen §10, och utgör ett intrång i äganderätten. Detta berör även samernas rätt till jakt. Så Talma, stå på er!
En länsstyrelse kan av flera skäl inte bete sig såsom beskrivits i artikeln.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB