• Älgskadefondsföreningen

Tummen ned för 350 000 älgar

AktuelltPublicerad: 2007-08-24 11:11

Skogsägarna stormar mot Jägareförbundets utspel att älgstammen i Sverige nästan bör fördubblas till 350 000. Enligt skogsnäringen har därmed uppgörelsen om två procent-målet för betesskador spruckit. Inte heller Jägarnas Riksförbund vill sätta ett nationellt mål för att den nuvarande älgstammen på cirka 200 000 djur ska öka med 150 000.

– Det är vår vilja att det ska finnas stora, jaktbara stammar. Men det passar inte på alla områden, där det är för stora betesskador i skogen. Både rovdjur och älgar ska förvaltas regionalt, fastslår Conny Sandström, ordförande i Jägarnas Riksförbund.
Han är även kritisk till att Jägareförbundet satt ett mål för hur många vargar det ska finnas i Sverige
– Det ska inte handla om hur många djur vi ska ha totalt i Sverige, tillägger han.
Det viktiga är att det finns möjligheter att hantera stammarna lokalt på ett vettigt sett, anser Jägarnas Riksförbund.

”Sänder ut konstiga signaler”
– Jägareförbundets älgutspel är märkligt och har bara retat upp markägarna, konstaterar Conny Sandström.
– De lokala samråden fungerar allt bättre. Jägareförbundet sänder ut konstiga signaler med tanke på att även Hyttrings älgutredning fokuserar på att älgstammen ska förvaltas och styras lokalt, tillägger JRF-basen.
Skogsbruket är ännu hårdare i kritiken mot Jägareförbundet. När Föreningen Skogen höll höstexkursion i Växjö väckte älgutspelet både förvåning och förvirring, enligt Land-Skogsland.
– Vi säger nej. En fördubblad älgstam skulle skapa enorma skador, kommenterade Christer Segerstéen, ordförande i LRF Skogsägarna.

Leder till öppen konflikt
– Skogsskadorna är redan för höga i stora delar av landet, sade Skogsstyrelsens Göran Enander till Skogsland.
De tunga skogsintressenterna gjorde helt klart att älgutspelet kan leda till en öppen konflikt. Det här är något som spräcker den tidigare uppgörelsen mellan Jägareförbundet, skogsindustrin och LRF Skogsägarna om att två procent färska betesskador i skogen kan accepteras.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Jo, se skogsägarna..

2007-08-27 09:34

Man har som skogsägare en gigantisk förmåga att se skador på skogen. Hur enormt mycket man kan påverka före något timmer tas ut finns inte med i tankegångarna.
Att årliga jaktarrenden ger enorma inkomster blundar man för. Det är skamligt att klaga på det vilt som finansierat skogsägare i decennier. Samhällsekonomisk är det idiotiskt att inte tillåta större älgstammar. Med det faktum att älgen ger mer inkomster än utgifter är det väl bra tokigt att resonera om dem?
Vad en skogsägare ska vara rädd för är naturkatastrofer och svampangrepp.
Ser man till efterfrågan av kvalitet utgör viltet en bagatell i förhållande till det moderna skogsbruket. För att skapa kvalitet krävs det att skogen under sin produktiva tid växer tätt. Hur är det möjligt att i framtiden komma få den kvaliteten med det skogsbruk som idag råder?
Vill vi se kvalitet innebär det att röjning och gallring endast får omfatta skadade och för skogen hämmande träd.
Skogsbolagen har med sitt moderna skogsbruk skapat årliga miljardvinster men samtidigt har de skapat en skog för kommande generationer som är av dålig kvalitet. Och vad gör man? Jo, man skyller på älgen. När man sedan har lyckats utrota det vilt som finansierat både den statliga bugeten och sin egen plånbok kommer man troligen att komma till insikt med att det kanske var bra dumt det där.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons