• Älgskadefondsföreningen

Två utsläppsplatser för varg per län

AktuelltPublicerad: 2010-10-05 09:55

Nu har den kontroversiella frågan om var nya vargar ska släppas ut hamnat på länsstyrelsernas bord, i form av ett remissförslag från Naturvårdsverket. Men några konkreta platsangivelser lär dröja och det är fortfarande oklart när Sverige är redo att plantera ut den första vargen.

Vid presskonferenser i de svenska varglänen offentliggjordes Naturvårdsverkets remissförslag om den kommande vargflytten. Men det var ont om konkreta besked. I själva verket är det frågan om vilka principer och kriterier man ska ha när man bestämmer utsläppsplatserna – som ska vara minst två per län.
I Dalarna, där Landshövding Maria Norrfalk och Naturvårdsverkets Susanna Löfgren presenterade förslaget, betonades just vikten av att beslutsprocessen måste få ta tid.

Människorna viktigast
– Vi tror inte på någon snabblösning. Det är också vad samhällsforskarna och erfarenheterna utomlands säger oss, säger Susanna Löfgren, som påpekar:
– Det kanske kan låta konstigt, men för att lösa vargproblematiken är människorna viktigast. Att få en lokal förankring och delaktighet är helt nödvändigt om politiken ska lyckas.
Landshövding Maria Norrfalk antyder däremot en viss otålighet och ifrågasätter nyttan med en process – som kan ta upp till två år – i en så central fråga.

Väntan skapar oro
– Det kan skapa väldigt mycket förväntningar och oro. Naturligtvis ska vi inte förhasta oss, men jag skulle ändå vilja se att detta klaras ut inom ett år, säger Norrfalk.
• Det kanske vore enklare om de här besluten tagit centralt?
– Jo, det hade varit klart enklare. Men inte bättre, svarar Norrfalk.
– Jag skulle gärna vilja veta mer konkret hur man gjorde i andra i länder där liknande kontroversiella utsättningar har gjorts. Samtidigt kan man fundera på den rent praktiska nyttan med att utreda utsläppsplatserna så grundligt när det samtidigt är ett faktum att vargarna med all sannolikhet omedelbart flyttar sig många mil.

Jägarorganisationernas uppdrag
Här anser Norrfalk att jägarorganisationerna har ett mycket viktigt uppdrag: Nämligen att förmedla till sina medlemmar att vargflyttningen inte handlar om antalet vargar, utan om kvaliteten på vargstammen. Även Susanna Löfgren tryckte hårt på den saken.
I grund och botten är just kvaliteten (inavelsfrågan) avgörande för vargjakten och frysningen av vargstammen på omkring 210 individer.
• Men hur länge låter sig till exempel bevarandeorganisationerna nöjas med prat och utredningar, medan vargjakterna avlöser varandra?
– Just därför är det viktigt att ha en handlingsplan, svarar Susanna Löfgren.
– Samtidigt ligger det inte heller i bevarandeorganisationernas intresse att man stressar på i den här frågan. Vargpolitiken står och faller med att folk är med på tåget – att de som ska
leva med rovdjuren förstår varför man vidtar de här
åtgärderna.
Naturvårdsverket noterar i sitt remissförslag att allmänheten har olika syn på förvaltningen, beroende på vilken art det gäller. Medan inställningen till björn handlar mer om rädsla och oro för djuret, så handlar synen på varg mer om tilltron till myndigheterna.
• Så när är Sverige redo att flytta den första vargen?
– Helt omöjligt att säga, säger Susanna Lövgren.
– Förhoppningsvis kan vi få några konkreta förslag på utsläppsplatser ganska snart, men om det sker i år eller nästa år vill jag inte spekulera om. Vi måste också avvakta de pågående utredningarna kring exempelvis smittskyddsfrågor och hur man rent praktiskt ska genomföra vargflyttningarna.

I korthet föreslår Naturvårdsverket:
Länsstyrelserna i Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro, Värmland, Västra Götaland, samt i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Östergötland ska inom 1–2 år ta fram förslag på två utsläppsplatser vardera.
Besluten tas viltförvaltningsdelegationerna, där delegaterna ska förankra frågorna både i sina medlemsled och genom att delta i så kallade medborgarprocesser där alla får vara med och lämna synpunkter.

Bedömningen av lämpliga utsläppsområden för vuxna vargar föreslås styras av följande kriterier:
* Inte mer än tio mil från befintligt vargrevir.
* Där man kan vidta åtgärder så att berörda människor accepterar en utsättning av varg.
* Minst tio mil från renbetesområdet.
* Där vargen inte riskerar att vandra till Norge.
* Platsen ska ligga utanför befintligt vargrevir.
* Minst en mil från flerfiliga vägar utan viltstängsel.
* Låg täthet av betande tamdjur.
* På mark där ägaren ger tillstånd till vargutsättning, helst bolagsmark.
* På områden där länsstyrelserna har god kommunikationskompetens.
* Där man har god erfarenhet av att lösa konflikter.

När det gäller vargvalpar behövs inte lika många kriterier. Här föreslår Naturvårdsverket att vargtiken (adoptionsmamman) ska ha sändare, en buffertzon på tio mil till renbetesområdet, markägartillstånd och god kommunikationskompetens hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsernas remissvar ska vara klara 1 november och Naturvårdsverket ska lämna en slutredovisning till regeringen senast 30 november. Regeringen ska fatta det slutliga beslutet om vargflytt när Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt har lämnat sina rapporter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

60. men va håll dom på me

2010-10-14 15:42

finns det inget gammlat papper om man letar i alla län utom stockholm att det är vinterbete för ren o att de inte får bli några föryngringar så borde de ju je sig själv var vi vill ha vargen?

59. ...otur när jag tänker: Vargen är på vår sida

2010-10-10 11:22

Ja, oförtröttligen måste vi arbeta på jägares, bönders, renskötares och övriga landsbygds- och stadsbors enande i rovdjursfrågan. Reinfeldt inser sina tre misstag; sjukförsäkring, invandring och rovdjur, till nästa val kommer han att göra vad han kan för att hindra en upprepning.
Om LD skall ha någon möjlighet att nå framgång så tror jag att:
- man måste hitta ett röstsamlande namn, LD duger inte
- man bör vara ett enfrågeparti, att ta ställning till exempelvis ILO 169 bör man definitivt inte göra
- man bör ställa upp i ett EU-val
- man bör ställa upp i kommunvalen
- man måste vara beredd på nyval
- man måste lämna ett kristallklart budskap om att rovdjuren måste bort, slösa inte krafter på allmän landbygdspolitik
- få fram så många opinionsmätningar som möjligt i rovdjursfrågan
- inriktningen måste vara att rösterna skall hämtas främst hos S och Mp men även hos M
- nästa valrörelse måste påbörjas nu

58. Rätt Hälge.

2010-10-10 11:22

Redan i mitten på 60-talet, vid vargens fridlysning, började bevarande- eller återinförandeintressena att samordna sig. De har lyckats vilseföra massor av okunniga människor i vårt land att acceptera varg. Det har gjorts med enkla frågor av typ: Anser du du vargen ska få leva fritt i våra stora skogar? Frågan är alltså, om den ställs till okunniga om vargens konsekvenser, av samma karaktär som följande fråga: Vad tycker du är bäst, det som är bra eller det som är dåligt?
Det är idag så många, och antalet ökar hela tiden, människor som anser dagens rovdjurspolitik är rena skämtet och direkt orättfärdigt emot landets landsortsbefolkning, så något kommer att hända. Vi kritiker finns inom ett flertal föreningar och förbund och respektive ledningar har ansvaret att samordna kritiken. Jag är medlem i Folkaktion och gav LD min röst. Den Norska motsvarigheten till Folkaktion, http://www.rovdyr.org/ , är en kunskapskälla och internationellt samarbete kommer antagligen för att ändra EU reglerna som inte är korrekta och up to date.
Jag förväntar mig krafttag från JRF ledning för jag hoppas de förstår och känner ansvaret.

57. Svar 56

2010-10-10 11:22

Var, hur, när och under vilka former finns ingen anledning att ta upp här. Det måste vara öppet för alla att ha åsikter om. Min tanke var bara att se om det finns en vilja att skapa något som är mer strukturerat. Någon från början koppling till politik eller förening är då inte min tanke, utan det får bli i så fall om man kommer fram till det.

56. Vad har vi för alternativ, Hälge

2010-10-09 20:07

mandat perioden fram till 2014 är ju redan framröstad. Vad har vi för alternativ, starta en ny förening eller samarbeta under taket av en redan existerande organisation, landsbygdsdemokraterna låter som ett bra alternativ, eller vad tror du Hälge, ska jag hoppas att C Selenborg, Kenneth E mfl gör som jag, och anmäler mig till LD för att skapa något konstruktivt, i kombination med att vi debatterar här! Är det ett alternativ A Hermansson mfl!

55. Att samla kraften

2010-10-09 10:32

Kanske dags att samla ihop våra krafter. Kanske träffas dra upp riktlinjer för hur vi ska möta utvecklingen framöver. För som Kenneth skriver det finns många bra förmågor. Bara det att vi inte samarbetar och på så vis får ut det vi borde ha. För bevarande sidan har sedan mitten av 65 jobbat och lobbat sett till att olika platser besatts av människor med "rätt åsikter" En mycket framgångsrik strategi som vi måste kunna möta om vi vill ha en förändring.
Så min fråga till er är detta något ni skulle kunna tänka er?

54. 53

2010-10-09 10:32

Ja, och en del "STORA" skogsbolag är ju certifierade. De avverkar ju på ett "humant" sätt, vi som jobbade i skogen för 20-30 år sedan bävar. Ett kalhygge är ett kalhygge även om det kallas föryngringsytor numera.(Och vilka föryngringytor sedan). Av alla fina öringbäckar vi en gång i tiden hade häromkring, återstår ingenting. Men vem bryr sig om en öring.

53. Javisst Anders Hermansson, och alla ni andra som skriver bra

2010-10-08 16:51

När vi sekulariserats mest i världen måste andra läror ta vid. Och det är precis vad som skett, en avgudaaktig tillbedjan till naturen, som man tror sig förstå meningen med. Sanningen är dock den att det gör ingen, ingen vet meningen med livet, eller naturen om man så vill. Då har den lära vi här kallar ekosofin tagit vid, och som du skriver i en ångestfylld skepnad, att vilja göra rätt inför framtiden och för kommande generationer. Haken är som jag redan nämnt, ingen vet vad som är rätt, vi kan bara tro. Och just tro, är vad som styr politiken idag, såväl fauna- som miljöpolitiken. Och chef över detta är kanske den mest hänförde (vilseförde?) ekosofen av alla vi sett i landets historia, Andreas Carlgren med full makt, återigen miljöminister.
Tyvärr har han en chef i sin tur, Fredrik Reinfeldt, som vi kan misstänka har mycket bristfälliga kunskaper om vår flora och fauna. Han är en modern politikerbroiler som uppfostrats med andra kunskaper än just det som handlar om vår omgivning, naturen. Därför saknar han ögon att förstå att Andreas Carlgren är farlig på sin post. Miljöministern är dock ambitiös, mycket ambitiös. Han tror sig kunna visa världens ledare rätt miljöpolitik, rätt politik för att hantera biologisk mångfald och en sätt att se på vår omgivning inför framtiden. Han har ett stort problem dock, väldigt få av världens ledare vill lyssna, de kan skriva på avtal men struntar sedan i dem. Så kan många göra, dock inte en svensk, för vi vet minsann hur man ska göra. Jag misstänker andra länders ledare ler över vår stöddighet när vi i realiteten inte betyder något för väldens framtid, och klimat.

Nå, det går utmärkt att föra en galen politik med faunan och sprida rovdjur i landet, när knappt någon protesterar, men på andra områden råder motsatsen. Ta skogen t.ex. där får skogsindustrin fara fram som de värsta marodörerna och slå allt vad biologisk mångfald heter fullständigt i kras. Här har de statens stöd för att göra tvärsemot. Anledningen kan vi också förstå (industrins lobbying och ekonomin) och just därför ser jag det som omöjligt och fel att ha någon respekt alls för vår miljöminister och statens rovdjurspolitik, liksom regeringen Reinfeldt. Jag hade faktiskt hoppats och trott att Andreas Carlgren skulle ha blivit omplacerad. Då hade vi förhoppningsvis sluppit ha ett Naturvårdsverk som påtvingar glesbygdens människor stora rovdjur som de inte vill ha, och som inte behövs.

52. janne

2010-10-08 14:12

Detta är ett steg i att avväpna landsbygden, det sitter för många "sjusovare" i riksdagen som har två mål. Mera vargar och mindre vapen, tro mig. Många äldre som menat att jaga några år till, slutar nu bara för att de är tvungna att införskaffa nya vapenskåp. DETTA, mina damer och herrar, är bara början, ser vi inte upp så sitter vi i en lägenhet i någon stad snart.

51. Verket för naturens återställande till ett ångestfritt tillstånd

2010-10-08 09:32

Anders Lundberg och Kenneth Eriksson formulerar i sina inlägg på ett precist sätt de frågor som en gång för alla borde sätta stopp för alla planer på inplantering av ryssvarg. Politiker skall genom myndigheter verkställa folkets vilja, man skall INTE ägna sig åt OMSKOLNING. Hur i heta helv-tet kan en borgerlig regering få för sig att det ur någon som helst synvinkel är OK att omskola befolkningen till att vilja ha skadedjuret varg? Svaret är ÅNGEST – klimatångest och miljöångest – och ångest är ett känslomässigt tillstånd av rädsla eller panik och den drabbade gör VAD SOM HELST för ta bort eller undfly den tänkta orsaken till ångesten. Därför är man beredd att offra liv och försörjning för stora delar av jordens befolkning i syfte att bekämpa den osynliga men allstädes närvarande koldioxiden, man vill undfly sin ångest genom att vända åter till en fjärran forntid då människor levde på djurs vis, därför vill man ÅTERSTÄLLA ”naturen” till ett tänkt forntida, ofarligt tillstånd. För att nå detta förmodade ångestfria tillstånd så är klimat- och miljörörelsen beredda att offra människor och djur i miljontals, att plantera in nya eller gamla arter och hindra andra arter från att sprida sig, allt i syfte att komma till ett ångestfritt tillstånd. Ångest är ett sjukt tillstånd, ofta helt utan självinsikt och kan därför inte bemötas med logik och förnuft. De ångestdrabbade är ofta människor med över medelintelligens, har någon humanistisk eller biologisk utbildning och är offentligt försörjda. I senaste Skogseko (okt 2010 nr 3) säger Naturvårdsverkets expert på områdesskydd, Olle Höjer, att ”Aldrig tidigare i jordens historia har en förändring av klimatet skett så snabbt som idag”. Som exempel uppger han att ”Jordens klimatzoner förflyttas norrut med i medeltal 420 meter per år”.
Ja, ja, huvaligen så hemskt, domedagen springer norrut med hög fart och snart kommer den och tar oss, vi dumma som inte vill ha varg. Det ju är klart att vi måste förbjuda koldioxid och plantera in ryssvarg – eller hur? För annars kommer koldioxiden och tar dig...

50. Vart är vi på väg

2010-10-08 09:01

Jag skulle aldrig ens i min vildaste fantasi kunna tro att mänskligheten skulle bli så dum att man förstör Sveriges natur på det sätt som sker genom varguppfödningen. Snacka om att kasta bort resurser i form av vilt som istället skulle kunna förse oss med kött. Nu äter vi genmanipulerat kött som föds upp under vidriga förhållanden. Vargarna får allt mer utrymme i skogen att plåga ihjäl sina byten. Människor på landsbygden som har jakt som sin (kanske enda) hobby tvingas sluta allt mer. Många har inget annat att göra och har kanske bosatt sig så just för jakten. Och likaså alla lantbrukare som valt ett liv med djuruppfödning etc och som får ge upp sin verksamhet för detta rovdjurselände. Så mycket annat finns där inte att göra, så då lär de flytta till staden och börja gå på teater, konserter och allt annat som går med sånt underskott att KOMMUN/stadskassan redan blöder. Vilket herrans liv det skulle bli om man skulle stänga teatrar som går i förlust. Jag tycker det här kan liknas med racism. Mot jägare och lantbrukare. Dessa rovdjursälskare tar död på Sverige. Om jägarkåren slutar jaga blir björn och vargpopulationerna så stora att de snart käkat upp det mesta av våra viltstammar. Ingen vågar längre gå ut i skogen utan att vara beväpnad. Funkar det med dagens vapenlag i Sverige????
Bilolyckor med älg byts mot varg och björn.
Nä jag tycker det är dags att jägarkåren visar tänderna nu. Och vad gör våra politiker? Jägarförbundet? JRF? Det måste debatteras mer och visa gärna filmer över vargarnas plågojakter på älg. Inte många attacker där bytet dödas direkt. Lång plågan för många djur. Är så fruktansvärt besviken på hur utvecklingen sker i det här. Vart har det sunda förnuftet tagit vägen?

49. Jodå, Oyama.

2010-10-07 14:27

Allt som hänt pekar på detta. Forfarande verkar riktlinjerna i Projekt varg från 70-talet styra politiken.

48. studera forskningen

2010-10-07 13:34

som gjorts av utplanterade vargar bla i ryssland och kanada så förstår vi hur idiotiskt det är att ge sig på ett sådant experiment.

47. 46

2010-10-07 12:32

Tror du inte att "UTSLÄPPARNA", redan är ett steg före oss?????

46. Uppriktigt, igen!

2010-10-07 11:45

Jag tror inte denna vargflytt blir av. Jag ser det som helt omöjligt att hålla djur i karantän så länge som det behövs för att vara säker på att vargen inte inför dvärgbandmaskarna och andra sjukdomar i landet. Det faller på den djuretiska aspekten. Därför anser jag också att det vore klokt att ta frågan i omvänd ordning. Ta först all vetenskaplig expertis till hjälp för att utreda frågan om dessa smittor, och därefter bör det nödvändiga hanterandet av vilda djur utredas av de kunniga på det området. Det blir då individer med andra värderingar än de rovdjursfundamentalisterna på Naturvårdsverket har som får avgöra denna fråga först. Jag tror det kommer att visa sig omöjligt. Men om inte, så kan processen forstskrida med utredandet av det som vi här läser om i artikel. I annat fall drabbas landet av utrednings- och förankringskostnader helt i onödan. Vem vet, kanske inte kostnader är något bekymmer för Andreas Carlgrens miljödepartement?

45. Hela idén måste fördömas.

2010-10-07 11:45

Naturvårdsverket gömmer sig bakom en önskan att fylla landet med vargar, de stöds av Andreas Carlgren och internationella dokument. Men ingen kan presentera ett vetenskapligt stöd för denna idé, därför att någon sådan inte står att finna. Att hysa många stora rovdjur i det moderna kulturlandskapet är inget annat än dumheter.

Skriver miljöministern ”upp till 20 vargar” blir det, ”eftersom det är 20 vargar som ska tillföras stammen” i Naturvårdsverkets tappning. Det är bara ett exempel!

Lika illa är ordningen det ska ske på. Här används teknik som jag trodde Sverige avlägsnat sig ifrån. Att bilda en medborgarprocess uppifrån, för tankarna till f.d. Sovjetunionen, Maos Kina och nuvarande Nordkorea, kommunistisk planekonomi. Herregud måste jag säga, är det en borgerlig alliansregering vi har eller är det krafter med dunkla motiv som styrs av fundamentalism? Ge oss svaret på den frågan, varför göra livet sämre för dem som tvingas utstå problemen med varg, de som bor utanför städerna? Vad som finns att veta är detta: Människor boende i rovdjursområden är negativa till dem. Men nu skall Staten fostra oss till att vilja ha vargarna. Skäms, ni som författar sådan dynga.

Kommer detta biologiska experiment att gynna arten varg på vårt jordklot? Vem törs svara, och leda ett jakande svar i bevis?

Frågan om vad som Jägarorganisationerna verkligen har lovat miljöministern måste också upp på bordet. Hur kan annars Naturvårdsverket formulera sig som de gör? Jag förstår det inte, varför ska jägarkåren tvingas medverka till en inflyttning av varg? Tillhör vi fel förening?

Det är knappast stora svårighet att låta redan anställd personal inom svensk rovdjursuppfödning få annan sysselsättning. Då vill vi gärna se att den medför någon form av samhällsnytta. Under nuvarande förhållande bedrivs ett destruktivt arbete, som ingen gynnas av, till höga samhällskostnader och allt utan vetenskapligt stöd. Svensk glesbygd är värd en bättre ordning.

44. Nej till varg i södra Gävleborg!

2010-10-07 07:36

Här är majoriteten mot varg! Så några utsläppta vargar finns det inte stöd för hos lokalbefolkningen! Möjligen finns det mer stöd för varg inne i Gävle city! Men se då till att dom blir stationära där!

43. Låg Täthet av betande tamdjur

2010-10-07 07:36

Skulle vargar ta mer tamdjur ju tätare det är mellan djurbesättningarna?
Om det i Dalarna och Norrland är 2-3 km mellan djurbesättningarna och i Skåne 1 Km ,tar då varg 2-3 ggr mer tamdjur i Skåne än i Dalarna?? Varg kan springa långa sträckor på en natt, lät det från "forskare" när varg etablerade sig i Värmland i slutet av 70-talet.
Anders Bjärvall var inne på nåt liknande när den sk. Skånevargen sövdes ner och flyttades 1984, upp till Solleröskogen i Dalarna "Där den hörde hemma, "Där människorna är tvingade att bevara biologisk mångfald" (Vargen sköts senare i Falkenberg, när den återigen trodde att den hade rätt att få finnas även i södra Sverige) Inga rovdjur bland grevarnas och baronernas Hjorthägn och viltsvin.
Nej ,detta är samma ovetenskapliga svammel, som vi får till svar varje gång landsortsbefolkning vill ha en "riktig" vargdebatt. Att både kunna äta kakan och ändå ha den kvar, är orsaken till att södra Sveriges majoritet av folk tycker, att biologisk mångfald skall bevaras - av en minoritet i norra Sverige, - i Skogslänen - som inte är så många och som inte har samma människorättsvärde.

42. Edvin 26, bra 39

2010-10-06 20:01

Har haft samma ståndpunkt som dig, sen det blev klart med vargjakt.Och det har jag skrivit här 100 ggr. Men jag ser vilka det är som tycker det är "tufft" att få jaga varg. Helt klart måste en del av de svenska jägarna vara "offside" redan från början. De fattar ingenting, de står där med mössan i hand som småfolket gjorde på 50-60 talet när överheten visade sig. Jag har 6 st vargar i söder, 2 st i väster, och en drös i norr och öster. Vad f-n blir jag hjälpt ifall de skjuter 1 st varg i mitt närområde. Nej just det inte ett j-vla dugg. Flera fall av vargangrepp har inträffat här nu, och det är rena rama turen att ingen hund har blivit vargmat.

41. 37

2010-10-06 17:14

Du glömde Skansen!
Hur ska annars alla stockholmare hållas tillfredsställda?

40. Det finns

2010-10-06 14:38

ledigt utrymme för att plantera ut varg på både djurgården samt lidingö det fina i kråksången är att det är långt till norge gränsen samt att vargälskarna inte behöver åka så långt med sina bilar för att få se sina gosedjur på nära håll

39. Bör det inte utredas om inplantering är allmänfarlig verksamhet?

2010-10-06 11:48

Alliansen hade inför valet 2006 många vallöften angående rovdjursförvaltningen.
Centerpartiet vallöfte om 150 vargar i Skandinavien.
Kristdemokraterna vallöfte om skyddsjakt på rovdjur som befann sig närmare än 200 meter från bostäder.
Inga vallöften om inplanterade eller flyttade vargar.
Det blev beslut år 2009 om 210 vargar i Sverige samtidigt som miljöministern klargjorde att det var för få vargar och skulle ändras efter utredning klar år 2012.
Därför bör vi utgå ifrån att år 2012 kommer regeringen med statsministerns stöd att besluta om ökning till minst 800 vargar (forskares föreslagna minsta antal/ger fler jobb till förvaltare m fl) + fortsatt inplantering.
Regeringsbeslut får vi utgå ifrån att det stöds/godkänns av statsministern och bör därför inte alla frågor gå till statsministern?

Regerings och därmed statsministerbeslut om 9,7 + 51 miljoner för att till varje pris stoppa invandringen av Mårdhund för den, liksom vargen, är spridare av rabies, trikiner och dvärgbandmask.

Regerings/statsministerbeslut om inplantering av 20 vargar fram till år 2014 och Finland har för få vargar – inavel – och i södra Europa är de för små (klarar inte av att döda en älg) så hämtning i Ryssland där de har rabies, trikiner och räven och vargen/hundens dvärgbandmask.
Hämtning och inplantering trotts uppgifter att i USA misslyckades dvärgbandmaskavmaskning av inplanterade vargar.

Bör inte statsministern klargöra hur många av halv miljon ridande som han anser vara rimligt att de blir smittade och många efter 10-15 år dör av inplanterade vargars dvärgbandmasksmittade avföring som följer med slaget och pressat hö och halm när de sköter om och utfodrar och strör halm och rider med sina hästar. Rimligt att om 10-15 år några hundra av de ca 85 % ridande kvinnorna/flickorna dör?

Bör inte statsministern klargöra om de som flår ett vilt (älgar, rådjur, vildsvin) eller uppfött djur som är dvärgbandmasksmittat riskerar att bli smittade när de flår djuret?

Bör inte statsministern klargöra vem som skall destruera/bränna dvärgbandmasksmittat, exempelvis vildsvin, jägaren eller staten? Om jägarna skall bekosta bränning är det då inte risk att jakten på vildsvin mer eller mindre upphör? Att vi då får en mer eller mindre okontrollerad tillväxt med vildsvin?

Bör inte statsministern klargöra om han och regeringen kommer att besluta att kött från vilt och uppfödda djur i dvärgbandmasksmittat område skall förses med information att det är ett kött som kommer från dvärgbandmasksmittat område?

Bör inte statsministern klargöra om han anser att inplantering kan ske från Ryssland utan 6 månaders karantän?

Bör vi inte få en utredning om beslutet om inplantering av 20 vargar är en allmänfarlig verksamhet?

I vårt län skall vi utifrån länets areal förvalta mindre än 5 familjegrupper med lodjur men Viltförvaltningsdelegationen, efter länsstyrelsens förslag, beslutat om minst 20 till 24 familjegrupper.
Långt ifrån vallöften så ger det förtroende för Viltförvaltningsdelegationens beslut angående inplantering av varg??

38. Håller med Edvin(26)..

2010-10-06 10:42

Jag har sagt det förut och säger det igen: Myndigheterna och forskarna med Lidberg i spetsen, slängde ut ett köttben till er jägare i vintras och ni högg direkt. En helt onödig och värdelös vargjakt kom till stånd. De enda som tjänade på denna dumhet, var de som vill plantera ut nya vargar! Att ni gick på en sån enkel blåsning!?
Vad jägarförbundet håller på med kan man ju undra över. Naturligtvis ska jakten ske på villkor som gagnar de som utför den. I detta fallet skulle naturligtvis jakttrycket lagts på vissa revir och nästa gång på andra revir (alltså kommande vinter). Var nu så smarta och låt vargjakten vara tills ni får vara med och bestämma om utformningen av den. En varg här och en annan där....? Totalt resultatlöst i mina ögon. Vad jag förstår, finns det jaktlag och viltvårdsområden på de flesta ställen. Samla ihop er via dessa och ta vettiga beslut. Använd huvudet och låt avtryckarfingret vila i denna fråga till att börja med. Vi andra som inte vill ha varg, får på andra sätt försöka påverka. T.ex.genom att "bråka"med våra kommunalpolitiker.

37. Löjeväckande!

2010-10-06 10:24

Var på ett möte där bl.a riktlinjerna för hur man skulle låta medborgarna delta i processen som förbereder ett utsättande av varg... Det var en försvarlig lunta med A4 fyllda med kvalificerat ordbajseri! Summan av kardemumman var en process som kan uppgå till omkring två år då medborgarna ska förledas tro att de deltagit i en demokratiprocess som till slut ändå innebär att makthavarna beslutar efter eget huvud. T.ex nämndes inte med ett ord att landsbygdsbefolkningens röst skulle vara mer värd än stadsbefolkningens, alltså en stadsboende svampplockares röst väger lika tungt som en landsbygdsboendes som dessutom har sin utkomst av brukande av naturresurserna? Jag ser egentligen bara 4 lämpliga platser i hela landet, ja en av de fyra kanske ändå inte är så lämplig om man ser tillbaka på historien... Skånes djurpark, Nordens ark, Kolmårdens djurpark och Junsele djurpark! Kolmården är väl att föredra då de redan har ett väl fungerande koncept för alla som vill se-höra-klappa gråben.

36. Har det hänt något nytt?

2010-10-06 09:29

Om ni har hållit er informerade inför valet, så visste ni om att detta skulle hända.
Jag skrev det, det var andra som tog upp det. så ni som röstade i valet 2010 Det är ni som röstat fram detta beslut. Så frågan är den, det fanns ett alternativ och ni tog inte halmstrået, för att ni trode att ni skulle va ensamma om att göra det. Det är många som sagt det i efter hand.
Stå nu rakryggade och ta konsekvenserna, för det som ni röstade fram, denna gång.

35. Nu eller aldrig.

2010-10-06 08:23

Är det viktigare än någonsin att vi på landsbygden går samman i ett landsbygdsuppror och till kommande val sluter oss samman i ett enda eget parti och försöker nå till riksdagen som vågmästare. Det är inte omöjligt bland 2 milj. som bor på landbygden. Det gäller nu också att bearbeta nya LANDSBYGDSMINSTERN som Alliansen utsett. Eller tycker ni att vi skall fortsätta att skälla som bandhundar, som följden tycks bli med anledning av utsläppsnyheten om vargar? Jag får gratta Öthammars Kommunfullmäktige till avslaget på mitt medborgarförslag
att säga nej till inplanteringen. Kommuanalrådet måste nu skynda fort och kontakta länsstyrelsen och tacka ja till inplantering, för politikerna anser tydligen att rovdjuren är mycket viktigare än lokal producerat kött och vår fina viltkött i skogarna.
KD har tydligen ångrat sitt nej och kommit nu med en motion om att säga nej i Östhammars kommun. Kul att höra tonerna i kommande Kf. bl.a av vargkramande c-rådet att jämnföras med c-rådet Carola(se nedan)i Sala.

34. Vargkriget

2010-10-06 08:22

Vargkriget är redan förlorat för oss jägare, vi kommer troligtvis alldrig mer kunna släppa våra hundar i den här generationen utan vetskapen om att voffsen blir vargmat. vi får väll börja med nån ny livsstil, knarka lite, eller varför inte lite klotter som är så djävla modernt i stan.

33. Känner mig som en ettrig terrier...

2010-10-06 08:22

när jag bara måste reagera på alla dessa dumheter som man får läsa ang varg i Sverige. I grund och botten handlar det enbart om att dessa människor från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har hittat ett roligt projekt att leka med och samtidigt få lön på kontot. Dom pratar om samverkan med befolkningen i berörda områden och en massa annan gallimatias när de i grund och botten totalt skiter i vad vi tycker som har vargarna svansande runt fötterna.
Fråga folk som bor i vargreviren vad de anser om djuren och jämför åsikterna med folk i vargfria områden så får ni se vad det blir för utslag.Det får bli något slut på dessa dumheter å det snaraste den saken är helt klar. Och ni som vill ha varg får väl åka till Kolmården och titta er mätta.

32. lekstuga med jaktkortspengar

2010-10-06 08:21

det här är ju vansinne hoppas svenska jägarkåren som skall jaga älg nästa vecka och senare i höst skjuter varje varg som ni ser nu är det fan nog med vansinne.

31. Tubbiz

2010-10-06 08:21

Naturligtvis är det så. Utan att taket på de 210 vargarna uppnås så gäller ju inte den så kallade överenskommelsen med tillåtelse av inplanteringar, eller att länsstyrelser och våra förbund behöver "förankra" tokigheterna.
Kort och gott kan enligt regeringsbeslut inga inplanteringar ske lagligt om vi inte tillåts ta ner stammen så att den efter den närmast kommande föryngringen och efter inplanteringarna uppgår till max 210 st vargar....
Sedan är det en annan sak om naturvårdsverket och de andra vargmupparna bryr sig om att följa spelets regler, de har inte gjort sig speciellt kända för det tidigare...

30. Lika dumt!

2010-10-06 08:21

Lika dumt är det av regeringen att plantera in 20 nya oönskade vargar, som att svenska folket har planterat in Sverigedemokrater i riksdagen! Jag skäms för både regering och riksdag!!!

29. Varg varför??

2010-10-06 08:20

Nu är det ju så här att i en del utsagor från dom som kan varg så kan inte vargarna få mer än 4-6 valpar per år pga inavelsgraden och mattillgången. Men nu helt plötsligt är det åtta valpar i ett revir i dalarna, kan utsättningarna av införda valpar redan startat såsom de första vargarna kom hit, alltså i största hemlighet utan att någon skulle se något. Hmm man undrar ska inte vi jägare skita i att jaga ett år så får dom se vilket enormt arbete vi lägger ner för att försöka hålla nere stammen. Men detta går snart inte med hundjakt utan vi får använda klappjakt.

28. Alla får vara med, om vad?

2010-10-06 08:20

Jo just, synpunkter. Vad glad jag blir. Få se nu antal vargar nähä. Men kanske om lst är lämplig med de kriterier som satt upp, nähä inte det. Aha! där lst tillsammans med polis visade musklerna i sambandsövningen inom Örebro, Värmland och Dalarna borde väl vara områden där man visat god konflikthantering? Nähä nä nä kanske inte. NU VET JAG! Att vara med och dra upp en linje på kartan 10 mil från Norge. JAA härligt var anmäler man sig.

27. Sluta jaga!

2010-10-06 08:20

Låt bli all jakt under 5-6 år. Ingen älgjakt, ingen vargjakt och heller inga eftersök på trafikskadat vilt. Låt vildsvin och rådjur härja i grannarnas trädgårdar. Det tar inte många år då förrän svenska folket skriker om att jägarna skall ta sitt ansvar. Vilket ansvar? Det är ju statens problem och ansvar. Varför är vi så dumma att vi förvaltar statens vargar? Tänk på det!

26. Som man bäddar får man ligga

2010-10-06 08:19

Sluta att gnälla på myndigheterna.
Det här har jägarkåren själv ställt till. Myndigheterna deklarerade klart
och tydligt att om det skulle bli fråga om vargjakt så skulle det planteras ut varg. Ja vad fan gnäller ni om då. Jag är själv jägare och vägrade att ställa upp på vargjakten. Då blev man ju idiotförklarad. En så kallad jaktkamrat sa till mig, ska du bara sitta och ingenting göra. Nej sa jag, jag ska sätta mig ner och det är nämligen då jag gör något. Ni som ställde upp på jakten i vintras fattar väl fortfarande inget. Så jag får väl önskar er lycka till även vid vinterns jakt.
Visa er styrka grabbar genom att spela myndigheterna rakt i händerna.

25. Det blir många vargar

2010-10-05 20:53

med minst två utsläppsplatser per län. Dom kanske 3-400 vargar som idag finns över talet 210, får vi skjuta dom först innan utplanteringen?

24. Lekstuga

2010-10-05 20:46

dags att klargöra för rovdjursforskarna att Sverige är inget laboratorium,för deras lekar och nöjen! Grisfarmen Orson Welles!

23. Seriös diskussion

2010-10-05 20:38

Nu behöver vi en seriös diskussion kring detta.
Välkommen till "Våga vägra varg i Sverige".
http://www.facebook.com/group.php?gid=161124730566432&v=wall#!/group.php?gid=161124730566432&v=info
Den här gruppen startade som en lokal företeelse i Roslagen som nu tyvärr betecknas som Rialareviret. Vi insåg ganska snart att det här är en nationell angelägenhet som berör alla frihetsälskande människor som befinner sig i eller riskerar att hamna i ett vargrevir. Våra förfäder såg till att vargen försvann på goda grunder, nämligen att varg och människa aldrig kan leva tillsammans. Syftet med gruppen är att ha en saklig, levande och modern debatt om vargen och de konsekvenser som har påtvingats medborgarna på ett sätt som vi tycker är helt fel. Vi är också noggranna med att rätten att jaga med drivande och ställande hund är en mycket viktig del för de flesta jägare i Sverige som inte får rubbas. Sist men inte minst; alla människor som bor på landsbygden måste kunna känna sig trygga.

22. Skönt

2010-10-05 20:32

... att man utesluter dalarna som län med en gång, förvånande bra beslut.

21. Om Lämpliga områden att utplantera nya vargar

2010-10-05 20:30

1.Varför inte mer än 10 mil från befintligt vargrevir?Så grevarna i Skåne ,Halland o.dyl klarar sig än en gång?I slutet av 70-talet etablerade sig varg i Värmland,och började inavla 100 mil från sina artfränder.
2.Var accepterar berörda människor inplantering av nya vargar?
3.Var riskerar man inte att utplanterade vargar vandrar till Norge?
4. Var har vi så låg täthet på tamdjur att vi kan sätta ut varg?Ett rivet får är väl ett rivet får oavsett om det drabbar en dalmas eller en skåning,eller?För att inte tala om viltstammarna.
5 Så skogsbolagen ger tillstånd på sina 25% av Skogsmarken.Det har vi anat länge.
6.Vilka områden är det som länsstyrelsen har god kommunikationskompetens?Dalarna borde ur detta perspektiv vara helt uteslutet som utsättsplats för nya vargutplanteringar.
7.Likaså med den goda erfarenheten att lösa konflikter.I Dalarna får vi till leda höra att vargen är ett fantastiskt djur(I motsats till andra djur),som missförståtts i fabler,sagor och sägner(i motsats till andra djur)och har rätt att få finnas och göra skada(i motsats till andra djur).

20. Nej till inplantering av varg i Sala kommun

2010-10-05 20:29

Jag vill bara återupprepa min tidigare ståndpunkt - nej till inplantering av varg i Sala kommun.

19. Uppdrag om kvalite?

2010-10-05 20:28

Jag kan inte på något sätt förstå att det skall vara våra förbund att "marknadsföra" ohyran. Inte på något sätt skall mitt förbund arbeta för någonting, som vi jägare inte vill ha. Bäst skulle vara att kapa kopplingar till statliga anslag, höja medlemsavgiften och jobba FÖR jägarna.
En varg är alltid en varg. Rattfylleristen är full oavsett om han/hon dricker fin wisky eller billig sprit. Finns inte plats för någondera.

18. Renbetesland

2010-10-05 20:25

Varför ska 50 % av Sveriges yta behöva uppta all varg, den andra hälften där Samerna härskar behöver ju inte ha varg, jag får inte ihop det här.

17. Behovet

2010-10-05 20:24

av varg i detta land är noll. Därför kan det inte motiveras med ytterligare varg i landet. Vargkramarna behöver vi inte heller, dom kan flytta till länder där det finns varg sedan länge, Kazakstan är ett exempel. Finns ca 60 000 vargar där idag, behövs möjligen inte någon inplantering där dock.

16. Nu är det dags

2010-10-05 20:23

att ställa era politiker,viltvårdsområden,LRF-ombudsmän eller ombudsmän i hundklubbar i kommunerna mot väggen och avkräva ett svar,vill vi ha mera varg?
Eller skall vi kräva,som andra,en vargfri kommun?
För det är det som är frågan,vargen skall bara utökas i ytterkanterna av de områden där de redan finns.
Någon spridning i övriga delar av Sverige är det inte tal om med inplanteringarna...

15. vargtåg

2010-10-05 20:22

den 24/9 tågade man för varg i sthlm , 100 pers anslöt eller var det firmafest för naturvårdsverket?varför ska en micro minoritet få bestämma över alla jägare

14. VAD

2010-10-05 20:21

Händer om inte mark ägaren ger tillstånd för ut släpp av varg??

13. Calle!

2010-10-05 16:46

Kul att läsa men du hann notera exakt samma sak som jag. Jag kan inte göra mer än instämma i din iakttagelse.
Jag vill också slå ett slag för att Småland och Skåne ska dela bördan. Det finns redan varg i Kalmar län. Varför inte bygga på därifrån och sätta in en av annat kön? Om vi ska ha skiten ska den åtminstone fördelas jämnt, så att alla får dela bördan.

12. Nytta?????????

2010-10-05 16:07

Finns det någon som kan svara mig vad vargen är bra för? Om den var till nytta varför utrotade våra förfäder den. Skall vi plantera in Polio också?

11. Vad händer om ingen jagar varg?

2010-10-05 15:59

Hur kommer då tongångarna att gå bland berörda Myndigheter om inplantering, Förvaltning, Skyddsjakt,Eftersök,Skydd av boskap,Skydd av människor,osv? Myndigheterna måste då ju klara detta utan jägarkårens hjälp. Är det inte dags att att sätta dom på pottan?

10. Dalarna är utsluten plats

2010-10-05 15:02

Man säger att det är nödvändigt att
"* På områden där länsstyrelserna har god kommunikationskompetens.
* Där man har god erfarenhet av att lösa konflikter.
Alltså har Länsstyrelsen i Dalarna straffat ut sig själv.

9. Solidaritet nu.

2010-10-05 15:01

Ska det tramsas med utplantering av varg så gör det ordentligt.
2 kompletta importerade vargfamiljer till alla län som idag inte har varg.
För Dalarna/Värmland och delvis Närke/Västmanland bör man ta bort ca 200varg. dvs max 2 revir/län.
Solidaritet = Alla ska ha det lika jävligt/bra.
Snart börjar älgjakten i"vargbältet".
Alla jaktdeltagare inkl. jaktgrannar kan/(SKALL) efter överenskommelse försvara den jagande hunden mot varg enl& 28.
Detta är ingen rekomendation utan en förbannad skyldighet.

8. Kenneth nr2

2010-10-05 14:56

du får vänta till 30 Nov innan
karantänsfrågan (och annat) är utrett och kan preciseras.

F.ö är det konstigt att det är så bråttom.Dels står i remissen att
påbörjan av flytten skall ske 2010
senare står att länsstyrelserna med fler måste ges gott om tid att förankra flytten hos allmänheten och utse områden,ända upp mot ett till två år innan omflyttning kan ske...
dessutom skiter det väl sig i alla fall,punkt nio och tio av de kriterier som bör uppfyllas för att flytt skall kunna ske säger nämligen attdet skall ske:
9. där länsstyrelserna har god kommunikationskompetens. Att
myndigheterna har tid och resurser att prioritera kommunikation ökar
chansen att få acceptans för vargflytt.
10. där man har god erfarenhet av att lösa konflikter mellan olika intressen...
Sorry men inget av länen somkommer ifråga uppfyller ens nåt av dessa två krav...

7. ???

2010-10-05 13:11

Hur kan man i detta område kunna hitta en ledig plats för ytterligare vargrevir? Hur kan man i detta område hitta acceptans hos lokalbefolkningen för ytterligare vargrevir? Varför ska redan drabbade områden drabbas ytterligare? Ingen jakt kommer att kunna utföras på grund av att ingen hund kan släppas i vargrevir! Av vilken anledning ska inte vargstammen spridas över landet? Överenskommelsen om inplantering innebar att om ingen spontan invandring sker inom en 5-årsperiod ska inplantering ske av högst 20 vargar. 2 nya invandrare har konstaterats sedan denna överenskommelse. Detta betyder att ingen ytterligare utplantering behövs!

6. Remiss

2010-10-05 13:10

http://www.naturvardsverket.se/upload/30_global_meny/02_aktuellt/Remisser/N_avd/N-remiss-vargflytt-1005.pdf

5. Vad händer?

2010-10-05 13:08

Hmm Trodde att dom redan hade börjat plantera ut med tanke på alla täckta släp med lufthål som har varit och åkt på diverse skogsvägar.

4. Vargflytt

2010-10-05 13:07

Planer på vargflytt. Jag tror för min del att det har man redan provat. Det dyker upp en tik och sedan bara någon dag senare en hane, märkligt. Nej nu måste vi börja vägra Varg. Tycker det räcker med dom i djurparkerna. Kräv av Naturvårdsverket att man redovisar var alla vargföryngringar i djurparkerna har tagit vägen det måste finnas dokumenterat antal födda och döda djur. Man skiter fullständigt i oss jägare och den gamla jakttraditionen samt fäbodsbruk. Nu tycker jag att man skall förbjuda motorer på motorbåtar och segel på segelbåtar det är likställt med att inte kunna jaga med löshund.

3. Fullständigt vansinne!

2010-10-05 13:07

hur långt skall det behöva gå innan människor begriper vilken mördarmaskin vargen är? Orsaken till att de nordiska länders styrande valde att vilja utrota vargen på 1800-talet var att den mördade människor och djur i sån stor omfattning att det upplevdes som stora problem. Tänk nu till, vill vi verkligen ha det igen?

2. Intressant!

2010-10-05 13:07

Ska verkligen bli intressant hur man avser att hantera karantärsfrågan. den sas ju omöjliggöra vargflytt över huvud taget för blott ett kort tag sedan. Politiker har även klart uttryckt att det kan inte komma i fråga att placera vilda djur i karantän. Och orsaken känner vi till, dvärgbandmaskarna. Jag tycker så här i förväg att det verkar vågat att kungöra förslag om utplantering, och begära remissvar, innan vi sett att karantärsfrågan behandlats och avgjorts. Är vargspridningen viktigare än nerlusningen av vår natur med livsfarliga bandmaskar kan man fråga sig.

1. ??

2010-10-05 13:07

Finns det faktist passliga djurparker i dom länen?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons