• Pinewood

Vargar i Slovakien ger miljonskador

AktuelltPublicerad: 2010-05-28 13:42

Den växande vargstammen i Slovakien ställer till allt större problem och orsakar skador för drygt 4,9 miljoner kronor årligen. Det framgick när EU-parlamentets intergrupp för jakt- och fiskefrågor hade ett möte. SMS-systemet i Värmland under årets vargjakt fick i sin tur beröm av EU-politikerna.

Torsdagen den 20 maj sammanträdde gruppen för EU-politiker med intresse för jakt och fiske.
– Mötet leddes av ledamoten Ioan Enciu från Rumänien. Gästtalare var Gunnar Glöersen från Svenska Jägareförbundet och Imrich Suba från Jägareförbundet i Slovakien, rapporterar Anders Grahn, som jobbar på Face-kontoret för jägarorganisationerna i EU-länderna.

1 700 vargar i Slovakien
Enligt Imrich Suba visar inventeringar utförda av jägare att det finns cirka 1 700 vargar i Slovakien. Årligen skjuts cirka 120 vargar.
Den växande vargstammen har även lett till ett ökat antal skador. Årligen orsakar vargar skador för drygt 4,9 miljoner kronor. Endast cirka 130 000 kronor betalas ut i ersättningar till drabbade djurägare.
Imrich Suba poängterade vikten av att tillåta jakt på stora rovdjur och tog lodjursinventeringarna som exempel.

Vägrar göra loinventeringar
– Efter att lojakten förbjudits har det inte genomförts några inventeringar eftersom jägarna inte ställer upp längre. Därmed har kunskapen om populationens storlek gått förlorad. Suba avslutade med konstaterandet att vi borde skydda naturen för människor, inte mot människor, kommenterar Anders Grahn.
Gunnar Glöersen talade i sin tur om den svenska vargstammens inavelsproblem och förklarade att det finns cirka 230 vargar i Sverige.
– Han poängterade även att de svenska jägarna var de första att genomföra storskaliga inventeringar av stora rovdjur och att dessa fortfarande utförs av jägarna men med ersättning från staten, berättar Anders Grahn.

Berättade om den svenska vargjakten
Dessutom beskrev Gunnar Glöersen vinterns jakt med 28 fällda vargar. Jakten skulle hjälpa till att försöka frysa vargstammen på max 210 vargar tills vidare.
Face-presidenten Gilbert de Turckheim uttryckte uppskattning för den välorganiserade inventeringen och jakten i Sverige och övriga nordiska länder.
– Han konstaterade även att jägarna är de som i mycket hög grad berörs av de ökande vargpopulationerna i Europa. Det är även viktigt att man inte bara drömmer om stora vargstammar utan inser de faktiska hinder som finns i form av habitatfragmentation och landsbygdsbefolkningens samexistensproblem. Han betonade även betydelsen av att involvera jägarna i vargförvaltningen, förklarar Anders Grahn.

SMS-systemet berömdes
I diskussionen gavs det beröm åt det SMS-system som utvecklats för snabba rapporter under vargjakten i Värmland.
– Därtill betonades betydelsen av att hitta samförstånd mellan landsbygd och stad i vargfrågan, avslutar Anders Grahn.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

39. Till Dalle

2010-06-03 13:29

Nog är det väl ändå så att de som har eller haft rovdjur på sin tomt är i alla fall i min värld mer trovärdiga än en som inte haft det. Det är ju först då du blir ställd inför faktum.
Har du sedan barn, husdjur eller är uppfödare så kanske till och med du förstår deras situation. I min värld är det de som blivit påtvingade något som de absolut inte vill ha som skall bestämma om man vill ha rovdjur eller inte. Låt varje kommun eller län rösta
i den här frågan. Dom som vill ha får ta hand om rovdjuren och dom som inte vill ha slipper. Det måste väl ändå vara en seger för demokratin ?
Sedan tycker jag med tanke på dina tidigare inlägg här att nog ser jag heller att det finaste kött vi har hamnar i människors magar än att vi matar rovdjuren med det, i synnerhet som man så ofta kan se hur maten i våra livsmedelsaffärer kommit till.
När man läser dina tidigare inlägg här så slås man av att du tydligen är helt i avsaknad av empati.
Jag har sagt det förrut och säger det igen..Det är sådana som du som är motståndarsidans viktigaste hjälpmedel
mot en helt annan rovdjurspolitik.

38. Du är inte så lite trög Roland...

2010-06-02 13:11

Jag har väl aldrig påstått att problemen med närgångna rovdjur skulle vara "byskvaller" och att det inte existerar.
Läs det du kommenterar först så blir det enklare.
Så alla som har haft björn och varg på tomten är dom enda som skall yttra sig?
Dom är dom enda som skall bestämma inriktningen på vår rovdjurpolitik?
Jag undrar en sak?
Varför frågar du för egentligen?...du har ju redan bestämt ditt svar, du "vet" ju redan vad jag har och inte har, vad jag gör och inte gör.

37. Dalle du tycks inte ha en...

2010-06-02 11:57

...Aning om problemen där människor har problem med närgångna rovdjur och hur mycket problem de ställer till med.
Du väljer att jämföra det med sagor och "Jag tror inte det bästa för oss är sanslösa överdrifter, sägner och byskvaller"
Sen är du lik en viss annan person här inne som slingrar sig likt en huggorm.
Nå Dalle har du någon Björn eller varg inne på din gård?
Eftersom du vägrar att svara så tolkar jag din tystnad att du inte har det.
Då kan du heller aldrig förstå hur det för andra att ha dessa problem.
Så då ska sitta och kasta ur dig dylika kommentarer om att problem med rovdjur på den egna gården eller tomten skulle vara nåt "byskvaller eller dylikt" då ska man nog hålla tyst. "men man skiter i fullkomligt i andras problem så länge man själv inte är utsatt" eller hur Dalle ! lätt för dig, att tala om för andra hur man ska göra va?

36. Kostnader

2010-06-02 09:23

Angående kostnader för den återetablerade vargstammen i Sverige, så är det omöjligt att få fram sådana uppgifter beroende på att de göms under andra beteckningar och konton än de som redovisas som rovdjurskostnader. De belopp som årligen utbetalas för direkt påvisbara skador för dödade tamdjur, utgör endast en ringa del av den totala kostnaden som drabbar Skattebetalarna och alla enskilda djurägare och glesbygdsbor. Enligt Sveriges riksdags utredningstjänst som sammanställt samhällets direkta och indirekta kostnader för rovdjurspolitiken daterat 2006-04-21 bir summan 2005 148387669;.+ ett antal okända antal kronor. Det enda försök som gjorts att vetenskapligt försöka bedöma dessa totalkostnader, är den avhandling som Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för skogsekonomi, gjorde 1993. Publikationen har Beteckningen 165,1993, kostnader för de " fyra stora" rovdjuren i Svensk fauna. I denna utvärdering kom Lantbruksuniversitetet fram till att 500 vargar i Sverige, tillsammans med björn, Järv och lo, skulle innebära en Årlig kostnad för Svenska folket om 6.043.750.000 kronor i 1993 års penningvärde.
Det har flutit mycket vatten under broarna sedan dess. och även om vi nu skulle ha enbart 210 Vargar i Sverige i dag så är det avsevärda kostnader.

35. Kostnader

2010-06-02 09:04

Angående kostnader för den återetablerade vargstammen i Sverige, så är det omöjligt att få fram sådana uppgifter beroende på att de göms under andra beteckningar och konton än de som redovisas som rovdkurskostnader. De belopp som årligen utbetalas för direkt påvisbara skador för dödade tamdjur, utgör endast en ringa del av den totala kostnaden som drabbar Skattebetalarna och alla enskilda djurägare och glesbygdsbor.
Enligt Sveriges riksdags utredningstjänst som sammanställt sammhällets direkta och indirekta kostnader för rovdjurspolitiken darerat 2006-04-21 biir summan 2005 148387669;.+ ett antal okända antal kronor.
Det enda försök som gjorts att vetenskapligt försöka bedöma dessa totalkostnader, är den avhandling som Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för skogsekonomi,gjorde 1993. Publikationen har Beteckningen 165,1993, kostnader för de "fyra stora" rovdjuren i Svensk fauna. I denna utverdering kom Lantbruksuniversitetet fram till att 500 vargar i sverige, tillsammans med björn, Järv och lo, skulle innebära en årlig kostnad för Svenska folket om 6.043.750.000 kronor i 1993 års penningvärde.
Det har flytit mycket vatten under broarna sedan dess,och även om vi nu skulle ha enbart 210 Vargar i Sverige i dag så är det avsevärda kostnader.

34. Angående påståenden om personer du inte vet något om

2010-06-02 09:03

Det är väl knappast ens lönt Roland, att lägga ner tid på personkommentarer om saker, om sådant som man, i ditt fall inte har den minsta aning om?

33. Dalle

2010-06-01 16:18

Ja just det du har inga närgångna rovdjur på din gård.
Tala då inte om för de personer eller människor som är drabbade av detta problem, för du vet inte vilka problem det orsakar, lidande för både djur och de som bor där.
Du har varken hund eller jagar i vargrevir, påstår du annat så är det bara ren lögn.
Du har ingen tamboskap som blir offer för rovdjur och du har heller inga rovdjur på din gård.

32. Jo Roland...

2010-06-01 14:48

Jag har en bil, en EU moped och en gräsklippare parkerade på min gård, vad har du?

31. Dalle

2010-06-01 13:10

Har du björnar eller vargar parkerade på gården där du bor? Kan väl inte vara så svårt och svara på en enkel fråga.

30. 338...

2010-06-01 09:13

Jag skall ge dig några exempel på vad jag menar med sanslösa överdrifter och byskvaller, häng på du också Roland:
-Vargen äter upp vår mat.
-Vargen är inplanterad.
-Vargen är livsfarlig för människor.
-Vargen gör det omöjligt att ens bo och vistas på landsbyggden.
Jag tror inte detta är den samlade jägarkårens bild av situationen.
Jag har inte sett någon ledare med detta innehåll här...har du/ni?
Däremot förekommer det från vissa insändare.

29. Roland

2010-06-01 09:13

Att vara både blind och döv är signifikativt för dessa vargkramare.
Kunde de även göra som den tredje apan,hålla tyst,så vore allt frid och fröjd...

28. Fredin

2010-06-01 09:13

du er likesom en politiker,"Det jag just sagde,har jag aldrig sagt". Titta venlæigst på dina egone svar, da hittar du flera exemplar.

27. till dalle

2010-06-01 00:33

Den enda kommentar jag ger dig är att enligt dig så handlar dessa ledare härute bara om byskvaller. Vad gör då du här ? Men jag håller med om §28 och om den skrivs om så att gemene man har rätt att skjuta undan de rovdjur som vistas runt djur och människor, först då kanske en acceptans för rovdjur uppstår.
Men för vargens del så hoppas jag innerligt att den skall finnas bara inom hägn. Den passar inte in i det samhälle som finns här, för det är ju så att det går bra att ha varg bara man slipper ha den på "sina" marker.
Småbrukare, fäbodbrukare, rennäring,
skogsägare, och många jägare kommer aldrig att acceptera varg. Sedan att
man hänvisar till att demokrati fått råda beträffande vargen är ju ett stort skämt för de som är drabbade har ju inte kunnat påverka i egenskap av att de är ett mindre antal än stadsbor och ur politisk synpunkt då mindre intressanta. Men skaran"mindre intressanta"växer i och med att allt fler blir varse vad rovdjuren ställer till med och vad det medför att ha rovdjur in på knutarna. God hjälp får vi också av en del personer härute.
Så jag fortsätter med det jag tror blir bäst.

26. Dalle i ditt inlägg nr 22

2010-06-01 00:33

"Jag tror inte det bästa för oss är sanslösa överdrifter, sägner och byskvaller, jag tror inte riktigt det går hem 2010 338"

Är det ditt sätt att fullkomligt nonchalera andras problem med närgångna rovdjur? det är till att vara både blind och döv.
Hur har du missat allt som har hänt och händer hela tiden, ja det kan inte vara lätt att förklara för nån som ändo inte begriper ett enda smack.
Men du Dalle mfl är så snabba att tala om hur andra ska göra.
MEN ni själva är inte drabbade så då kan ni inte sätta er in i andras problematik med närgångna rovdjur på den egna gården som ett exp.
Har du björnar eller varg parkerad PÅ GÅRDSPLANEN där du bor?

25. pajkastningen går vidare

2010-06-01 00:32

rent finansiellt är varg i sverige rena parodin,någon med kunnande kanske har fakta på hur mycket dagens 400 vargar kostar statskassan per år,och sen det värsta av allt,de som hävdar sej som sanna vargvänner är inget annat än vardagsbloggare som går i taket om allt som de får syn på,jägare inbegripna...en vargbesserwisser har ofta ett högt självhävdelsebehov och en låg inlevelseförmåga....eftersom de ofta har en låg självkänsla och anpassar sig efter auktoriteter...vi här har lärt av historien och har följdlogik...fröken fredins ord är ekon man ser lite varstans..det är på tiden vi kommer nånvart

24. Knud Jessen!

2010-05-31 17:37

Här kommer du med en massa påståenden UTAN att kunna lämna ett enda exempel på att det är något JAG har skrivit.

Var snäll ta fram åtminstone ett exempel där jag har skrivit något som kan tolkas som: ”människor lever helt problemfritt med varg i andra länder”, och ”vargen äter upp alla får oberoende av hur många den dödat under ett och samma tillfälle”. Detta är nämligen påståenden jag själv aldrig skulle hålla med om.

Däremot har jag nämnt möjliga förklaringar till varför varg, lo, räv men även tamhund – ger sig på och dödar fler djur än den har möjlighet att äta upp. En kunskap nog de flesta jägare borde vara bekant med om de vill påstå sig veta något om rovdjur.

23. Fredin

2010-05-31 16:37

titta på dina egone svar. Du har i flera tråder påstået at i andra lander levar dom problemfritt met varg, samt påstået att varg ater upp, det gør dom inte!! Vaffor skall da en varg slå ihjal många får, er det hunger, nej det er lysten att døda for dødanes skull.
Dit ex. met Nordiska landerna er inte specielt bra. Vad hændte met bjørninventeringen? Forskare sa ca. 1.200 det korrekte var ca. 3.200, så er det overallt.
Tyskterrier, tyvarr har du ratt, hon er en besserwisser, trångsynt och lissnar aldrig, darfor er hon met i SRF, det stemmar på dom.

22. Jag har redan presenterat mina lösninga,r 338...

2010-05-31 14:56

Jag vet inte om jag skall be dig börja med att läsa dom?
Jag är mycket väl medveten om problemen med varg, och får jag välja kan jag vara utan den, mig ger den inget.
Då har vi klargjort det.

Nu är det ändå så 338 att varken du eller jag kan sätta oss ner och betämma faunan efter eget tycke och smak (detsamma gäller förresten hela den samlade jägarkåren) tyvärr, det är verkligheten, och då får man göra vad man tror är bäst.
Jag tror det är realistiskt att vi får behålla licensjakten och att vi kan få till en utökning/uppgradering av §28.
Jag tror också det är viktigt att vi håller oss till just realistiska mål och realistiska argument i rovdjursfrågorna.
Jag tror inte det bästa för oss är sanslösa överdrifter, sägner och byskvaller, jag tror inte riktigt det går hem 2010 338.
Och att det går hem är i alla fall viktigt för mig.
Då kan jag i alla fall jag leva med 200 vargar i landet.

21. Snälla Dalle

2010-05-31 14:03

du kan börja läsa ledarartiklarna ute på denna sida till att börja med, kom sedan inte och prata om överdrifter. Enligt min mening måste du vara totalt blind eller icke läskunnig. Den rovdjurspolitik som föres idag har totalt havererat och jag vet inte var du bor i detta land som inte uppfattat detta. Fråga tamdjursuppfödarna, renägarna, skogsägarna i Orsa besparingsskog fråga skogsarbetaren i Orsa som blev attackerad av björn, fråga Stig Lindahl, fråga byborna i Norråker...
Oj, vilken skrämselpropaganda jag bedriver, att verkligheten kan vara så hemsk. Det är bäst att tiga och stoppa ner huvudet i sanden igen.Det här kan ju inte vara sant..

20. Knud

2010-05-31 12:56

Det tjänar inget till,Kerstin alias
roslagsmormor vänder bara kappan efter vinden och medger det hon har sagt som är rätt i debatten för tillfället.
Tids nog kanske helvetet fryser till is och hon medger även detta...

19. Knud Jessen!

2010-05-31 12:56

Tag fram de ställen där jag skrivit att folk i andra länder lever ”problemfritt” och i harmoni tillsammans med varg! Du lär inte hitta något enda.

Så du säger att det korrekta antalet rovdjur som lever i länderna får man bara från jägare? Då stämmer det kanske att de har väldigt mycket varg i andra Europeiska länder, för där kommer informationen just från jägare. Det är i princip bara i de nordiska länderna inventeringarna sker genom noggranna och långa spårningar tillsammans med DNA-teknik.

18. En stilla undran 338:a...

2010-05-31 12:56

Vad kostar 200 vargar i jämförelse med 350 000 älgar?
Vad "kostar" dina överdrifter jägarkåren?
Vad "kostar" din skrämselpropagande vanliga människor?
Skygglappar?
Undrar vem som är trångsynt och enögd i frågan?
Det kostar inte ett öre att hålla sig till sanningar och fakta.
Och du, det är också helt gratis att skaffa sig den där insikten du pratar om...

17. K. Fredin

2010-05-31 11:41

jovisst, du har många gange namnat, at andre landor levar problemfritt met vargen , och varje gang har jag påpekat att detta er fejl. I INGON landor levar man problemfrit och i harmoni met varg, du skjutar alla dom ser. Att du kan fundera over antallet av varg i Slovakien, viser blot att det korrekte antal rovdjur som levar i landet, det får du endast fra jagare, se blot den svenska bjørninventering.

16. En stilla undran Dalle

2010-05-31 11:40

Undrar varför du inte förstår att hela näringar är på väg att kollapsa, att stora skogsbolag
börjar inse att man måste göra något åt rovdjursproblematiken därför att stora intäkter försvinner, att folk boende i rovdjursbygder inte vill ha sina barn utomhus på grund av rädsla, att folk inte vill vistas i skog och mark för man känner otrygghet, att livskvaliten minskat drastiskt för många, att värdet på fastigheter stadigt sjunker..
Nej, vakna gosse och ta av dig skygglapparna så kanske till och med du börjar inse och förstå något, men det är väl att ta i överkant...

15. Calle Seleborg!

2010-05-31 11:04

Jag ser det faktiskt själv som nära nog osannolikt att varg skulle ge sig på vuxna vildsvin, men det finns faktiskt bildbevis på detta från en naturfilm från Spanien (Discovery eller Animal Planet). En varg lyckas döda en vildsvinssugga som försöker skydda sina kultingar. Nu tillhör det nog inte vanligheterna, men kultingar och årsgrisar är nog ingen större match för vargar som lärt sig hur de ska jagas.

14. Du glömde nämna Kerstin...

2010-05-31 09:10

...att i Spanien använde man gift för att komma åt den varg som dödade barn.
Ingen varg klarar ett vuxet vildsvin. Det enda djur som klarar en flock vargar är en Amurtiger. Och befolkningen där tycker tigern är ok för den håller vargarna borta.

13. Det är helt enkelt det klassiska...

2010-05-31 09:09

Som ett svar på frågan varför en del av oss är så "sjukligt" oroliga och så överdrivet focuserar på vargen:
Jo, man är rädd för något man inte har någon, eller har mycket lite kunskap om.
Det är inte bara vargen det gäller, allt "nytt" som kan påverka oss är det lättare att skygga för än att försöka acceptera.
Och så då 338:an:
Du kan byta ut både varg och Harrisburg mot i stort sett vad som helst i Tage Danielssons monolog så att det blir "klockrent".
Varför inte prova med hund, tjur, älg, bil, isfläck eller översvämning?
Det går att hitta livsfarliga situationer för alla av oss överallt...om man vill, vill säga, och det måste man väl säga att några av er är ganska bra på.

12. Hur var det med ekologin Kerstin

2010-05-31 01:50

Jag har läst hundratals påståenden om vargens ekologiska förtjänster, bl. a. har 10 professorer och docenter sagt "Utan rovdjur blir det ekologisk härdsmälta".
Med all den samlade kunskapen måste det väl vara gjort på en kafferast att dokumentera det ni fått 100 000 eller så för.

11. Så du har gått på skrönan om de rävstora vargarna gicklas?

2010-05-31 01:50

Det finns exempel på vargar i Spanien som dödat vuxna vildsvin – och det betvivlar jag att ens den mest storvuxna räv skulle klara av.

Vargarna är mindre ju längre söderut man kommer – det är rätt – men det rör sig om en skillnad på ca 10 kg. Hur många rävar har du träffat på som väger runt 25-35 kg?

Söderut finns det förvisso mindre med t ex älg, men där kan du hitta andra arter som hjort och bergsgetter m fl arter. Hade vargarna enbart livnärt sig på tamdjur i syd- och mellan-europa, då hade de antagligen inte funnits så många av dem där som det trots allt finns.

10. Fredin och co:

2010-05-29 23:12

Man blir less på att oavsett vilka problem som uppstår med rovdjur så är det ju inga problem enligt er: Människor ska inte behöva vara rädda utan bara man är uppvuxen med rovdjur så är alla problem borta. Jag rekommenderar dig och dina gelikar att lyssna på Tage Danielssons monolog om Harrisburg, men byt ut Harrisburg mot varg så blir det klockrent. Det har hänt, fast det inte har hänt och sannolikheten att det skall hända igen är ju osannolik
o.s.v.
Förresten skall du inte vara här utan ut och hjälp till och stängsla. Det är många många tusen mil kvar.

9. jajamen kerstin

2010-05-29 23:12

men i andra sk idylländer så är ju knappt vargen större än en övergödd räv,och andra länder har väl knappast den klövviltfauna som sverige stoltserar med..det anförs alltid att det går så smidigt någon annanstans,när bekymmer visar sej på hemmaplan...bagatellisering av det egna dramat hemma

8. Okunskap ?

2010-05-29 17:08

Var nyss i Indien och tittade på vargar.En vuxen indisk varg väger 25-35 kilo och skulle få kämpa hårt för att klara livhanken om han mötte en rejäl svensk älghund.Det är inte ovanligt att barn blir tagna av varg och då är det vanligtvis små barn som inte kan göra något motstånd,det verkar som om de inte vet hur man skall bete sig när man lever med varg.Det kanske finns någon som vet och kan förklara.

7. T-terrier, och för den delen även Calle!

2010-05-29 17:07

Tala om för mig och andra var jag eller Roslagsmormor skrivit att samexistens mellan människor med tamdjur och varg är helt problemfri. Inte ens vår egen samexistens med olika grupper av människor, kan sägas vara helt problemfri – eller hur!

Vad jag skrivit är att människor i andra länder – där vargen funnits utan avbrott - inte tycks vara rädda för vargen för egen del, och har lärt sig anpassa sig till de förutsättningar som råder där det finns större rovdjur i området.

6. Var tusan är

2010-05-29 00:49

mina pengar för inventeringen då?
Kerstin
"men jag tror inte det är någon av bevarandeorganisationerna som påstått att samexistens med varg är totalt problemfri i något land"
Har du gått ur dessa organisationer då?
En av de som mest högljut propagerat just detta med problemfri existens ihop med varg i andra länder är ju du själv,dock under ditt gamla alias...var det därför du bytte signatur,för att du totalt tappat minnet?

5. Du är ju väl insatt Kerstin

2010-05-29 00:49

Är de som vill behålla en stor vargstam i Slovakien samma grupper som betalar notan?
Eller är det som här. Gärna varg men inte där jag bor.
Men jag ser att du börjar erkänna att vargen orsakar problem. Men hitintills har du inte kunnat svara på vad den gör för nytta bland människor. SRF har ju fått ett antal tusen för att belysa vargens ekologiska roll hos oss. Hur fortskrider arbetet?

4. Svenska rovdjur

2010-05-28 17:22

Man får innerligt hoppas att Gunnar Glöersen informerade EU-delegaterna om att den svenska rovdjurspolitiken är på god väg att sätta den svenska renskötseln i en situation som leder till kollaps. Det vill säga att man är på god väg att utrota ett riksintresse i form av samer och renskötsel.

3. Jösse

2010-05-28 16:01

Enskilda personer kan ha sina åsikter, men jag tror inte det är någon av bevarandeorganisationerna som påstått att samexistens med varg är totalt problemfri i något land.
Vad man tycks kunna se är att folk – som levt med rovdjuren sedan barnsben, och vet hur de ska bete sig, dock inte är rädda för t ex varg för egen eller sina barns del. Den rädsla som finns bland en del här i Sverige, är vissa inom jägarkåren inte sena att utnyttja fullt ut förståss.

2. Förvirringen blir total.....

2010-05-28 16:01

….när man i en mötesdeltagares blogg läser att det finns 700-800 vargar i Slovaken, och här är siffran 1 700.
Med tanke på att vi i Sverige kanske inte haft mer än 1500 – 2000 vargar när de var som flest i början av 1800-talet, så låter det väldigt mycket med 1700 vargar i ett land som till ytan är lite drygt en 10-del av Sveriges hela yta, eller som Dalarna och Värmland tillsammans.

1. Vad konstigt

2010-05-28 15:30

Här har man läst att övriga europeer lever i samexistens med vargar och att några problem inte föreligger.
Skulle vara roligt om någon vargförespråkare kan dementera denna artikel.
Eller kan det vara så nu att vi fått ytterligare bevis för att några enstaka far fram med lögner.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere