• Älgskadefondsföreningen

Vargjakt ska kunna dras till domstol

Besked från Högsta förvaltningsdomstolen i dag

AktuelltPublicerad: 2015-12-18 11:05

Licensjakt på varg ska kunna överklagas i domstol. Den ordning som Sverige har i dag, att Naturvårdsverket är högsta överprövande instans, strider mot EU-rätten. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen i dag fast i sin dom.

Det var den förra regeringen som ändrade i 58 paragrafen i jaktförordningen, så att beslut om vargjakt inte längre skulle kunna överklagas i domstol.
Förändringen infördes eftersom en lång rad beslut om licensjakt och skyddsjakt malde så sakta i de rättsliga kvarnarna att jakten i många fall inte kunde genomföras, trots att jaktbesluten i grunden var juridiskt hållbara.
Naturvårdsverket blev högsta överprövande instans.

EU-domstolens rättspraxis
Men det är fel, slår Högsta förvaltningsdomstolen i dag fast.
Så här står det i pressmeddelandet från Högsta förvaltningsdomstolen:
"I EU-domstolens rättspraxis ställs krav på möjligheter till domstolsprövning när det gäller att skydda enskildas rättigheter och när det krävs för att ge EU-rätten en ändamålsenlig verkan."

Livsmiljödirektivet
Högsta förvaltningsdomstolen anser att EU-domstolens rättspraxis innebär att miljöorganisationer blir företrädare för "livsmiljödirektivet" och att den rollen kräver ett effektivt domstolsskydd.
Högsta förvaltningsdomstolen skriver:
"Om direktivet ska kunna ges en ändamålsenlig verkan fordras att nationella domstolar kan pröva om nationella regler håller sig inom de gränser som direktivet anger.
Högsta förvaltningsdomstolen finner att frågan om kraven i livsmiljödirektivet har uppfyllts således måste kunna prövas i domstol. Förbudet i jaktförordningen mot att överklaga beslut om jakt efter skyddade arter står därmed i strid med EU-rätten."

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Dalamartin

2015-12-19 10:12

För bästa effekt skulle kommunjägarna strejka och ge fasen i att skjuta fågel ,grisar och klövilt inne i städer och samhällen .Då skulle de värsta gaphalsarna få munnen full av fågelskit så fort de öppnade den.

11. Ok

2015-12-18 16:53

Då vet vi varför naturvårdsverket sade ja till licensjakt. Undra om Islamska Staten kan överklaga EUs nya vapendirektiv?

10. Strejk

2015-12-18 16:52

Visst måste väl våra intresseorganisationer kunna uppmana till någon form av strejk? Inga eftersök på trafikskadat vilt eller annan form av skyddsjakt eller liknande förens regeringen lyssnar på oss! Naturligtvis kommer inte alla att ställa upp men något måste ju göras! Som det är nu betalar vi ju pengar för att få utföra en samhällstjänst och samtidigt får vi skit från alla möjliga håll. Jag hoppas att någon kan komma på något bättre sätt för djuren förtjänar inte att lida för att en samling felinformerade lallande idioter tror att dom där sakerna sköter sig självt. Naturvårdsverket är en tjänstemannastyrd icke demokratisk organisation som helt saknar jägarnas förtroende.

9. Första hindret är på plats, när kommer nästa?

2015-12-18 14:47

Per Bergum har rätt. Vargstammen är nu så stor och förökar sig så snabbt att föreslagen avskjutning enbart leder till att vargstammen sprider sig och ökar snabbare.
Rolf O. Peterson, James D. Woolington och Theodore N. Bailey skriver i "Wolves of the Kenai Peninsula, Alaska" att årlig jakt om genomsnittligt 33% av vinterstammen gav fler vargflockar med färre vargar och mindre revirstorlek, men med ökad reproduktion.
Så, även om nu föreslagen jakt om 46 vargar självfallet kan innebära lokalt (men kortvarigt) en efterlängtad lättnad i vargplågan, så innebär tyvärr jakten att vargarna sprider sig och ökar ännu snabbare.
Jakten kan därför jämföras med det kända ordspråket om ”att kissa i byxorna värmer skönt, men sedan blir det iskallt”.
Därtill så är det troligt (det har redan börjat!) att olika hinder kommer att resas för hela eller delar av jakten, samt juridiska hot mot enskilda jägare. Skall vargstammen inte öka så måste varje vinter avlivas minst 30 - 40% av vargstammen, dvs. om någon märkbar minskning skall ske måste minst hälften av alla verkliga vargar avlivas varje vinter. Och det gäller verkliga vargar – inte kvalitetssäkrade vargar.
En genomsnittlig årlig ökning så låg som säg 18%, ger minst 1400 vargar denna vinter. Naturvårdsverkets räknedosa verkar inte kunna visa större tal än 400.
EU, Högsta förvaltningsdomstolen och övriga vargförvaltare kommer se till så att beståndsminskande jakt sannolikt inte kommer att ske de närmaste åren, såvida inte riksdagsmajoriteten tar sitt majoritetsansvar och fäller Romson/Fridolin/Löfvens landsbygdsfientliga minoritetsregering.
Men inte ens det hjälper säkert; så tyvärr, landsbygdens enda försvar mot vargplågan är den brända jordens taktik (samt rävskabb). Ty, jakten är inte bara meningslös, den ger i förlängningen fler vargar i fler revir. Samt ger Miljöpartiet argumentet att nu har Miljöpartiet givit er vargjakt.

8. NVV

2015-12-18 14:46

Så här säger J Sandahl "Naturskyddsföreningen: ”Nu överklagar vi”
– Det här är en seger för demokratin, säger Johanna Sandahl, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen. För oss är det en stor lättnad att vi har återfått rätten att dra en storskalig jakt efter en hotad djurart inför domstol.

Naturskyddsföreningen kommer nu att överklaga den jakt på 46 vargar som ska starta den andra januari, och begära att den stoppas i väntan på att domstolsprövningen är klar.

– Det är en grundbult i en rättsstat att kunna få sin sak prövad i domstol. Förra året kunde vi inte överklaga, och det fick till följd att en tiondel av den svenska vargstammen sköts, säger Johanna Sandahl.

reporter
Karin Mannbergkarin.mannberg@svt.se
Publicerad:18 december 2015 - 11:09
Uppdaterad:18 december 2015 - 11:26

7. Agera i Bryssel nu!

2015-12-18 14:43

Enda chansen är nu att få vargen nedklassad enligt EU:s art- och habitatdirektivet.

Såvida vi inte lämnar EU, såklart. Alternativt att vi är lika tuffa som England, och ställer krav om att vissa regler ska vara undantagna för att vi ska vara kvar i EU.

6. Märkligt sammanträffande

2015-12-18 14:43

Att NVV just idag skulle säga ja till vargjakten i vinter och det utan att dra ner på tilldelningen.
Nä det är alldeles för mycket slump för att man skall kunna tro på det

5. Enda et eksempel på dårlig forvaltning !

2015-12-18 14:42

Dette er faktisk ganske utrolig at staten ikke kan lage systemer som er innenfor de lager de selv beslutter! !!??
Riksdagen må faktisk forventes å kunne sette ting i rett rekkefølge etter lagen. Når det så viser seg at så ikke er virkelig kan det ganske enkelt kalles venstrehånds arbeide fra landets ledelse.

I saken finnes nå kun to alternativer etter min mening. Enten slutter alle jegere å praktisere noen form for jakt frem til riksdagen har ryddet opp i elendet? Eller så starter de opp forvaltningsjakt på varg etter eget ønske og mål som nødvendigvis må settes klart før jakten startes. Rapport til riksdagen direkte om hvor mange og i hvilke områder dyrene vil bli jaktet og felt med en frist på tilsvar innen to uker.

Kommer ikke svaret så er det bare å starte jakta uten videre betenkligheter.

Så får vi se hva som hender når de som kan dette best tar styringen over eget problem?

4. Skrämmande tanke

2015-12-18 14:40

Vilken värld vi uppfostrar våra barn till...
Hur i hela friden kan några grupper med extremister som inte har några som helst intressen som krockar med rovdjur få ha så mycket att säga till om? 😯

3. miljöorganisationer ja

2015-12-18 14:39

de bör väl kunna vara certifierade och uppvisa en handlingsplan och kunna delta i övrigt miljöarbete i samhället...den microarbetstid de lägger ner enbart på överklagan har inget med miljö att göra...djurintresset är synnerligen amatörmässigt och mycket latent...och finns bara så länge en dator är påslagen

2. Väntat

2015-12-18 14:39

Som väntat!!!
Det var väl därför NVV vågade godkänna LST varg beslut, för de visste att det kommer att överklagas!!

1. Högsta förvaltningsdomstolen

2015-12-18 14:38

Vems ärenden går de egentligen? Känns som att det - oavsett - sammanhang eller vad frågorna gäller så går deras beslut/yttranden stick i stäv med majoriteten vill och anser.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB