• Allmogejakt

Vargpolitiken samordnas på toppnivå i Norden

AktuelltPublicerad: 2011-06-21 18:38

Den pågående rovdjursutredningen får jobba under ökad tidspress. Enligt huvudsekreteraren Thomas Nilsson kommer ett tilläggsdirektiv att utredningen ska vara klar några månader tidigare. Han avslöjar även att samordningen av vargpolitiken kan hamna på politisk toppnivå i Norden och Ryssland.

Inför de församlade vid Jägarnas Riksförbunds stämma i Åre i helgen berättade han om utredningsarbetet.
Det är den tredje rovdjursutredningen hittills i Sverige.
Nu ska det föreslås nya mål för antalet vargar, björnar, järvar och lodjur.
För björnstammen, som nu uppskattas till drygt 3 000 individer, väntas det bli ett ”referensvärde” på 1 800 björnar för att ha gynnsam bevarandestatus.
Målet för vargstammen hamnar på 450 vargar i ett ”provisorisk referensvärde” med tanke på inavelsfrågan.
Lostammen på uppskattningsvis 1 500 djur ska ner till 1 200.
Järvarna, som nu är cirka 650, förslås hamna på 850.

Hur hårt drabbar rovdjuren?
Dessutom ska utredningen bland annat skärskåda de socioekonomiska effekterna av rovdjur, alltså hur hårt folk drabbas av rovdjursproblem av olika slag.
– Vi kommer att titta på både kostnader och olika konsekvenser för näringar på landsbygden, förklarade Thomas Nilsson.
Dåliga inventeringar när det gäller antalet rovdjur står också i fokus. Enligt Thomas Nilsson blir det skärpt tillsyn av att gällande föreskrifter om inventeringar följs.
– Det är viktigt att rätt metoder används vid rätt tillfällen, konstaterade han.
Dessutom berättade Thomas Nilsson att vargpolitiken föreslås samordnas på politisk toppnivå i Norden.

Samordning även med Ryssland
– Det bör bli ett samarbete på statssekreterarnivå på miljödepartementen i Sverige, Norge och Finland. På sikt bör även Ryssland delta.
En annan fråga när det gäller nya mål för antalet rovdjur är om det ska gälla föryngringar eller antalet individer.
– När det gäller björn kanske det är mer rimligt att istället ha antalet individer som mål, funderade Thomas Nilsson.
Koncentrationen av varg i Mellansverige är något som utredningen också tittar på.
– Kanske det går att försöka ta bort en del vargrevir för att det finns för stor koncentration. Men risken är att vargarna etablerar sig igen, kommenterade Thomas Nilsson.

Ökad tidspress
Rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund måste presentera slutresultatet den 30 april 2012, istället för 1 juli. Anledningen är EU-kommissionens granskning av vargjakten i Sverige.
Pressen från EU gör att regeringen vill få fram en proposition till riksdagen under 2012 och visa att åtgärder genomförts för vargstammen. Det kan innebära att utredningen måste välja bort en del inslag eller bli mindre grundlig, befarar Thomas Nilsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Undrar jag om

2011-06-25 16:50

det inte finns viktigare saker att samordna på politisk toppnivå än dessa förbannade vargar som ingen egentligen vill ha....
Detta börjar nå sådana proportioner så man undrar om det slagit runt hos alla bestämmande...

10. Mission impossible.

2011-06-23 10:41

Att vi nu lever i tider där fundamentalistiska naturvänner, ekosofer och de som sätter djuren viktigare än människan själv – ekofascister, har fått fäste ända in i vår beslutande maktapparat är minst sagt bekymmersamt. Vem vill, och varför, längre göra rätt för sig enligt gamla normer när nu allt vänts på ända. Idag är verksamheter inom, och ett fjäskande för maktens aktuella idéer, vägen till framgång trots att priset och vinsten kommer direkt från andras skatteinbetalningar. Hört talas om agenda, rovdjur, koldioxid, bio-, vindkraft, miljövänligt? Med denna politik från början, före industrialismen, hade vi aldrig fått den standard vi har idag. Den politiken driver inte mänskligheten framåt utan tillbaka mot trädtopparna och den strider emot människans natur lättjan, och att vilja nå förbättringar.

När vi nu tar del av vårt lands korruption, där politikerna med pratandet som yrke inte längre anser sig kunna kommunicera med befolkningen utan anlitar externa konsulter för att vinna poäng hos väljarkåren, står det klart att värnandet om makten är viktigare än vad regerings- och riksdagsbesluten leder till.

Att formulera en rovdjurspolitik med stora livskraftiga stammar av de största rovdjuren som vinner stöd och gehör av människor som blir berörda är och förblir en omöjlighet av den enkla anledningen att inga fördelar finns att hitta med rovdjuren närvarande. De som anför skälet att de behövs i vår fauna och fyller viktiga funktioner är bio- och ekologiskt obildade. Gud, och heller ingen annan, har beskrivit hur det ska se ut eller vara. I stället för att låsa fokus på EU-s Art- och habitatdirektivs målsättning och önskemål, som rovdjursfundamentalisterna gör (och som de själva formulerat), bör vi använda de undantagsregler som finns i samma direktiv. Där finns stöd för en helt annorlunda behandling av våra rovdjur i landet. Direktivet är i stort behov av att revideras med en mer realistisk, och evolutionärt korrekt, grundsyn. Dvärgbandmasken bidrar till ökad biologisk mångfald, men har frågan om biologisk mångfald innebär något positivt eller negativt någonsin diskuterats?

Glad Midsommar alla!

9. Jesper Jönsson #8

2011-06-22 20:48

I DN 22 juni finns på framsidan ett stort uppslag samt på sidorna 8-9 en artikel om hur mycket pengar olika organ inom regeringskansliet sprätter iväg på så kallade kommunikationskonsulter. Specifikt för varg finns kostnaden angivet till höger om en vargbild.
För åren 2006-2009 var notan för dessa konsulter - huvudsakligen Kreab och Gullers Grupp - 116 miljoner kronor, något lägre än för perioden 2003-2006. Det hade räckt en bra bit på att bekämpa dvärgbandmasken. Men för regeringen tycks det vara mycket viktigare att deras personal kan hantera massmedia än vad det är för allmänheten att slippa dvärgbandmasken. En färdig handlingsplan för att bekämpa masken borde ha legat klar och satts i verket i samma stund som det första fyndet var bekräftat. Att så inte skedde är uteslutande regeringschefens Reinfeldt ansvar.

8. #7 Anders Hermansson

2011-06-22 16:47

Jag hittar inte din referens. Är väldigt intresserad av den då jag behöver den i ett arbete om rovdjur jag håller på med. Har läst alla artiklar om just pr-kostnader i DN men kan inte hitta något om själva rovdjursutredningen.

7. Medietränng viktigare än att utrota dvärgbandmasken

2011-06-22 16:07

Enligt DN idag så har Rovdjursutredningen betalat 140.000:- kronor till Kreab för medieträning, medieanalys och kommunikationsplan.
Jag tror att folk som bor i våra bygder tycker det skulle vara våldsamt mera angeläget att satsa dessa 140 tusen kronorna på att försöka utrota bandmasken. Vad Rovdjursutredningen kommer fram till kommer nog att framgå tillräckligt tydligt utan att tjänstemännen måste särskilt utbildas i att formulera galenskapen. Ingen retorikutbildning kan göra svensk rovdjurspolitik förnuftig eller dölja det faktum att varg sprider dvärgbandmask.

6. Synd på vår natur som är unik

2011-06-22 11:52

Även ett litet antal vargar, låt säga 150 st, är ett allvarligt problem i den ofarliga natur som vi är rätt så ensamma om att ha på den här halvön. Varför inte försöka hålla den fri från varg och dvärgbandmask? Så att våra barn kan leka i skogen, äta bär och dricka vattnet i bäckarna. Att kunna ha kor, får och hästar på stora beten med svaga stängsel eller inga stängsel alls. Att kunna skicka över barnen till grannen på kvällen för att låna en liter mjölk. Att barnen skall kunna gå till skolbussen ensamma.

Ju mer jag sätter mig in i detta med återinplantering av varg, ju dummare tycker jag idén är. Jag kan inte se hur man skall kunna ersätta någon tillräckligt den dagen vargen tar hans barn.

5. av

2011-06-22 09:30

Thomas Nilssons uttalande kan vi konstatera att 210 vargar var ett delmål vilket jag tidigare påpekat flera ggr. Nästa delmål synes med Nilssons uttalande ligga på nivån 450 vargar, ett relativt lätt mål att uppnå om vi ser till SJF accepterande av 2 vargföryngringar i varje län. Vi kan nog med fog anta att vargstammen efter vårens föryngringar är i nivån 450 individer och däröver.

Tyvärr är det ju så här i Västerbotten att länets rovdjursansvariga mörkar antalet varg. Samstämmiga iaktagelser gjorda av skogsfolk och jägare under hösten/vintern 2010-11 säger att antalet varg troligtvis överstiger 20-talet vargar.Var dessa helt plötsligt kommer ifrån blir en spekulativ fråga. Närheten över Kvarken till Finska fastlandet kan vara en orsak,invandring över landgränserna en annan, men faktum kvarstår, iaktagelserna av antalet varg kan nog anses som riktiga.Vi måste ha klart för oss att märkningen av varg bara är ett fåtal och det är ju de märkta vargarna som räknas, i vart fall här i Västerbotten.
Jag är optimist och är helt övertygad om att jägarkåren, ortsbefolkningen och samerna kommer att kunna hantera vargfrågan, - annars vilka andra? Har svårt att tro att skrivbordsexperterna ska kunna hantera en övertalig vargexpansion här i norr.

För att uppnå en målsättning att minska vargstammen måste vi vara eniga i jägarkåren. Motionen från Storå-Ljusnarberg fick tyvärr inte gehör på JRF årsstämma i Åre.Men frågan är inte död för det årsstämmobeslutet. Medlemskåren i JRF har säkert sina funderingar varför beslutet blev så och det blir en mkt grannlaga uppgift för JRF styrelse att stärka JRF positioner i den Svenska Jägarkåren.

4. Om det görs rätt, kan det vara lösningen.

2011-06-22 09:30

Har länge sagt att vargfrågan måste samordnas över hela Norden och med Ryssland.Detta förenklar inavelsproblematiken och gör att det hos tvivlarna kan påvisas ryssvargens starka överlevnad i bältet.Det borde ihopslaget innebära att färre vargar på sikt behövs i landet.Helt klart kan inte Sverige ensamt driva linjen att ha en stam som är genetiskt självbärande,någon typ av svenskvarg, som stadsmupparna tycks tro vara möjligt.Det skulle innebära tusentalsvargar i landet, vilket naturligtvis är en omöjlighet, då inte hela landets yta kan nyttjas.För i norr säger Rennäringen nej och sitter nog ganska säker med den åsikten.På en av mej nyligen besökt älgbetes exkursion sade sig även ett av Norrlands största skogsbolag inte alls önska varg, då älgskadorna skulle bli enorma för skogsbolaget vid ett minskat älgjakts och älghundsintresse inorr.Den norrländska bolags och privat ungskogens miljardvärden vill nog ingen statlig ekonom riskera för framtiden.Dessutom inte med C-partisten Eskil Erlandsson som skogsansvarig i Allians regeringen. Med två så starka näringar som skogs och renskötseln på nej sidan,samt med en majoritet av befolkningen som varg motståndare,ännu fler nu sista tiden, efter hotet om spridning av dvärgbandmask så...Nej,Norrland måste idagsläget vara omöjligt att börja fylla med varg.Inte ens de största vargoptimisterna i riksdagshuset kan tro detta vara möjligt.I spåkulan ser jag framför mej att vi om 10 år har en svensk vargstam på max 150 djur,ett bra nordiskt samarbete med ryssland,en fungerande flytt av avelsdjur, bra ekonomisk kompensation för dom som drabbas,ett bättre sätt att fördela vargtrycket, en ökad tro på statens vargskötselplaner och att de vargar som trots allt finns kvar i landet accepteras av de flesta.

3. naturligtvis...

2011-06-22 09:29

menade jag "geni" knölar.

2. I Norge blir det inga vargrevir - alla skall vara i Sverige?

2011-06-22 09:29

Vargmotståndet växer snabbt och förödarsidan inser att snart vippar opinionen över och det rejält - det blir då snabbt frågan om vargens vara eller icke vara. Insikten om att vargens tid snart kan vara förbi har fått den svenska förödarsidan att göra som trosfränderna i Norge gjorde, man skjuter upp det hela i väntan på att det skall bli ett nordiskt/rysk samarbete om varg. I Norge såg förödarsidan hur vargens dödsruna formulerades och paniken var nära. Nu lyckades man rädda vargen tillfälligt genom att skjuta upp dödsdomen i väntan på ett avtal med Sverige.
Och det är klart - lyckas man få till ett nordiskt avtal så blir det svårare att bekämpa varg och dvärgbandmask. Än svårare blir det om man även lyckas få med Ryssland i ett sådant avtal. Vad förödarsidan säkerligen hoppas på är att förhandlingarna med Ryssland blir en mycket lång långbänk. Men Carlgren inser att "vargkorridoren" är en dagdröm som aldrig blir sann, alternativet blir då att betala för att räkna några tusen ryska vargar som svenska. Ja, det finns förutsättningar för långdragna förhandlingar. Men vargen tar inga sådana hänsyn, vargstammen i Skandinavien växer nu med expressfart och vargen kommer att göra sig omöjlig - med eller utan ett nordiskt samarbetsavtal. Ett kan man vara tämligen säker på, och det är att norrmännen vill kunna räkna de svenska vargarna in i den norska stammen vilket skulle medföra att man i Norge INTE behöver ha några vargrevir. Har en känsla av att detta blir en upprepning av Telia/Telenor-affären, den gången blev Rosengren överraskad över att norrmännen ville ha betalt, DET hade han inte räknat med!

1. Gnuggade skeniknölar?

2011-06-21 19:25

Om vargarna inte får vara i lappland och inte heller i mellansverige, då måste de få vara i skåne. Ett utmärkt förslag? Eller vad menar dom egentligen? Tycker att skåne blir bra med sina vida öppna åkrar, då ser folk när vargen närmar sig bebyggelser och då hinner människor valla in djuren i stallarna eller sätta sin hund, katt i säkerhet. Svårt för vargar att gömma sig och smyga på tamdjuren så som de gör i mellansverige bland den täta vegetationen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB