• Älgskadefondsföreningen

Vilda vargvalpar flyttas till djurparker?

AktuelltPublicerad: 2013-04-28 12:13

Det blir ingenting av med kompensationsåtgärder för dem som tar emot vargvalpar. Det finns exempelvis inte planer på att avliva lika många vilda vargvalpar som det stoppas in djurparksvalpar. Den informationen har länsstyrelsens rovdjursanvariga tjänsteman i Värmland, Maria Falkevik, fått från Naturvårdsverket. Däremot kan det bli fråga om att ta vilda valpar och placera dem i djurpark.

Alldeles snart börjar Sveriges vargtikar föda årets valpkullar. Nu är planen att vargvalpar födda i djurpark ska placeras ut i Aamäck, som delas av Värmland och Dalarna, samt i Kukumäki som ligger i Gävleborg och Dalarna.

Framför allt Jägareförbundet har stridit för att områdena som drabbas av de reviren måste kompenseras på något sätt för valputsättningen. Om det stoppas in två djurparksvalpar ska två av tikens egna valpar tas ifrån henne. Ett alternativ är avlivning.


Skriver på bloggen

Det har också talats om att områden där vargvalpar placeras ut ska kompenseras på längre sikt, genom att reviret får skjutas bort när de så kallat genetiskt viktiga vargarna har utvandrat.

Maria Falkevik på länsstyrelsen i Värmland försöker nu lobba för utplanteringen i ett blogginlägg på Rovdjursförvaltningen i Värmland.
”Man ska komma ihåg att syftet med att sätta ut vargvalpar inte är att öka antalet vargar, utan att föra in nya gener i vargstammen”, skriver Falkevik.

• Men om man sätter in två valpar i en kull där tiken har fyra egna valpar, så ökar väl antalet vargar.


– Ja, precis, men det är inte det som är syftet. Man har inte sett någon skillnad till exempel i predation på älg beroende på storleken på familjegruppen. Den stora skillnaden är om det inte finns ett revir på platsen. Två valpar mer eller mindre gör sannolikt ingen skillnad, säger Maria Falkevik.
”Inte fler skador”

Hon hävdar att risken för skador inte heller ökar om det blir fler vargar i ett revir.

– Man har inte sett något samband, att där det finns fler vargar i ett revir blir det fler skador, säger Maria Falkevik.

Som Maria Falkevik förstått informationen från Naturvårdsverket blir det ingenting av med att avliva lika många vilda vargvalpar som det planteras ut djurparksvargar.

– Att kompensera genom att ta bort vargar, valpar eller vuxna eller hela revir, går så vitt jag förstår inte att göra juridiskt, säger Maria Falkevik.Vilda valpar till djurpark

Däremot har hon uppfattat att Naturvårdsverkets plan är att eventuellt ta vilda vargvalpar och placera dem i djurpark. Det görs för att underlätta för de utplanterade vargvalparna att överleva.

– Om man nu går igenom det här besväret, att placera ut valpar, så ska de ha en rimlig chans att överleva också. Om kullen är så pass stor, att man tror att dödligheten bland valparna ökar, så är det bättre att plocka bort valpar, säger Maria Falkevik.• Har man sagt till dig att de vilda valparna då placeras i djurpark?


– Ja, svarar Maria Falkevik.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. Maria Fakevik

2013-05-01 00:10

Din företrädare som slutade i förtid sa rakt ut på ett informationsmöte i Sunnemo att länstyrelsen i värmland har noll koll på alla vargar i länet. Så snälla försök inte att låta som om du har koll på läget. Jag tycker det verkar som om värnarsidan har fått ett tillskott på en bra position

32. Glömde 23

2013-04-30 11:04

JRF Värmland har deltagit i två möten på Länsstyrelsen med Naturvårdsverket vad det gäller utsättning av valpar i lyor. Närvarande var Kurt Borg och Lennart Persson,från JRF, där vi framförde JRF´s ståndpunkt i vargfrågan. Vi påpekade att JRF har beslutat om nej till frilevande varg.Vi reserverade oss mot beslutet att sätta ut valpar och vuxna vargar.

31. Jag vill inte förstöra glädjen med 3:e paragrafen

2013-04-29 14:40

Jag måste visa fakta om så är fallet och ej undanhålla uppgifter.Jag måste skilja på min personliga åsikt från det arbete jag gör och vara objektiv även om det bär emot mig.
Men projekt varg kan ha funnit ett kryphål via 3:e paragrafen,var inte skogsbolagen och veterinärer lite småmisstänkta för inblandning , läs 3:e paragrafen.
3 §•
Domänstyrelsen äger medgiva undantag från bestämmelserna i 1 och 2 §§•
Tillstånd att utsätta djur, som fötts i eller längre tid hållits i fångenskap, må ej beviljas utan föregående samråd med veterinärstyrelsen.

Tanken slog mig nyligen på vad 3:e eventuellt handlar om.

30. Inplantering av t.ex. varg

2013-04-29 13:33

Tack S.M Somsri Lundin jag har efterskt detta, se nedan!
Det måste innebära att all utsättning av vargar är olaglig egtersom det inte fanns varg i Sverige 1963! I vart fall fanns det inte tillräckligt många för att det skulle vara en livsduglig stam och då är det väl bara för Naturvårdsverket att bestämma att vargen skall bort, eller?

Om utplantering av vilt m.m
1 §•
Ej må någon utplantera eller eljest i frihet utsätta björn, lo, varg, järv,bäver, vildsvin, kronhjort, dovhjort,vildkanin, mink eller bisamråtta och ej heller däggdjur eller fågel av viltslag(art eller ras) som icke bevisligen tillhörde rikets viltbestånd vid utgången av år 1963.

29. Forskningsobjekt?

2013-04-29 11:53

Man kanske ska ha de ''vilda'' valparna som forskningsobjekt. Man kanske ska studera hur svårt inavlade de är. Det blir ju även lättare att kolla gentemot djurparkernas DNA baser, för att se hur nära släkt med djurparksvargarna de är. Flytten kan ju ställa till det. De kan få en dålig start i livet, men de lever ju, och det är viktigt. Det är bara vi människor som bor ute i buskarna, som ska tycka att det är rätt att våra djur ska få bli dödade av varg. Då blir dödandet juridiskt rätt, eller? Det är ju naturens gång?
Ska bli intressant att se redovisningen i detta projekt. Det är ju en mycket stor risk att tiken hugger ihjäl valparna, som inte är hennes egna.

28. Maria har rätt och fel

2013-04-29 11:53

Predationen i ett vargrevir är konstant oberoende av familjen storlek. Så långt har Maria rätt. Men antalet vargar år två ökar med de insatta valparna. Det är vargar som inte längre ingår i familjegruppen utan ger sig ut på vandring för att hitta nya revir. Ju fler vargar som vandrar desto mer skador ställer dessa till med. Och får man tro "sakkunskapen" rätt är det desssa sökande ofarliga ungvargar som står för huvuddelen av angreppen på djurbesättningar. Totalt kommer därför predationsmängden i Sverige att öka med "lyckade" utsättningar.

27. Något rostig men något nyare än detta finnes inte

2013-04-29 11:52

Om utplantering av vilt m.m
1 §•
Ej må någon utplantera eller eljest i frihet utsätta björn, lo, varg, järv,bäver, vildsvin, kronhjort, dovhjort,vildkanin, mink eller bisamråtta och ej heller däggdjur eller fågel av viltslag(art eller ras) som icke bevisligen tillhörde rikets viltbestånd vid utgången av år 1963.
2 §•
Det åligger innehavare av djur som avses i 1 § att hålla detta instängt på betryggande sätt eller annorledes tillse att djuret icke kan vinna frihet.

26. Gynnsam bevarandestatus nu!

2013-04-29 11:52

Om Naturvårdsverket i morgon bestämmer att varg har gynnsam bevarandestatus, så försvinner det juridiska hindret för att plocka bort fler valpar än som tillförs. Därigenom minskar stammens inavel BÅDE genom borttagande av dåligt material och att det bra materialet (tillförda vargar) får bättre förutsättningar att utvecklas. Om man tog bort valpar nu kanske det skulle bli en ytterligare rättslig fråga vid svenska domstol. Men vad spelar det för roll så länge domstolen inte kommit med något utlåtande att förhålla sig till. Tror inte domstolen törs komma med något beslut om domstolstrots. Tvärtom är det bättre ju fler olika varianter på motiverad avlivning av varg man kan få fram för argumentation om det VERKLIGEN är juridiskt fel.

25. Glömde

2013-04-29 11:52

Oops glömde inte redaktionen vad JRF Värmlands ståndpunkt var ,mej veterligen så har dom suttit med i hela förhandlingen .

24. Lagar

2013-04-29 11:51

Det blev lagändring om att tillåta plantera ut varg på 90-talet. Man måste kolla upp vilka som var drivande för att få igenom den lagändringen och varför de fick igenom en lagändring? Hur, vilka och varför. Det bör redovisas för svenska folket. Samt det måste redovisas alla fakta om den stoppade vargjakten och vilka motiv, man kan inte skylla allt på Eu.

23. Medeltal

2013-04-29 08:23

Varje flock dödar i medeltal 120 älgar varje år. Men om storleken på flockarna ökas stiger förmodligen medeltalet, för som nån nedan så mycket riktikt skrev så äter dom nog tills dom blir mätta. Nog för att vargarna tydligen är intelligenta och människoliknande enligt vissa, men jag har inte hört att dom blivit så sociala att dom mäter upp till var och en innan maten.

22. Maria har rätt och fel

2013-04-29 08:23

Predationen i ett vargrevir är konstant oberoende av familjens storlek. Så långt har Maria rätt. Men antalet vargar år två ökar med de insatta valparna. Det är vargar som inte längre ingår i familjegruppen utan ger sig ut på vandring för att hitta nya revir. Ju fler vargar som vandrar desto mer skador ställer dessa till med. Och får man tro "sakkunskapen" rätt är det desssa sökande ofarliga ungvargar som står för huvuddelen av angreppen på djurbesättningar. Totalt kommer därför predationsmängden i Sverige att öka med "lyckade" utsättningar.

21. Predationen påverkas!

2013-04-29 08:22

Valpar förblir inte alltid valpar. Enkel ekvation.

20. Söka nytt jobb kanske....

2013-04-29 08:22

Funderar på att söka jobb på Naturvårdsverket så de får dit någon vettig människa.... Då skulle jag ändra så mycket i denna vargsoppa som jag bara kunde!!

19. Och varför...

2013-04-29 08:20

...vill man ha "inavlade" vargar i djurparkerna??

18. Vad säger etiken?

2013-04-28 22:05

Helikoptrar och biltransporter. Miljöväxlingen är inget annat än djurplågeri. Dödligheten ökar och defekterna kvarstår. Ryska vargar är långt hemifrån och logiken är totalt från verkligheten om man tror sig hjälpa en art långt från centrum.

17. Hur tokigt

2013-04-28 22:05

Som helst. Hur kan man påstå att antalet vargar i ett revir inte påverkar predationen?
Och om vargen behöver hjälp med den genetiska biten av oss människor för att överleva i den här regionen så kanske inte vargen är lämpad för detta området överhuvudtaget.

16. Ni leker med de utsatta

2013-04-28 19:04

Detta börja likna en lek, där man börjar med en dröm om hur det ska vara och sen ändras förutsättningarna hela tiden. Finns det verkligen ett mandat från regeringen att fortsätta att leka när människor drabbas dag ut och dag in. Är inte några politiker drabbade av detta elände så att dom kan sätta sig in i konsekvenserna?
Politiker som inte kan relatera till mäniskors problem och inte är lyhörda, bör ifrågasätta sin roll som förtroendevalda.
Vi har idag fått ett naturvårdsverk som kan göra som dom vill och behagar.
Hörde Fredrik Reinfeldt häromdagen då han höll presskonferens ang Djurgårdens tränare och ordförande avgick efter hot.
Lite lustigt att FR är engarerad i just Djurgården och då gick in i en fråga som andra ministrar borde sköta.
Är det så,för att få regeringen att reagera
Så måste det ske i hjärtefrågor med personligt engagemang. En sån statsminister blir lätt ifrågasatt.
Anders Borg är ju jägare, varför tar inte han bladet från munnen och reagerar?

15. Vad säger lagen?

2013-04-28 18:57

Får man egentligen fånga in, flytta runt och plantera ut vilda djur hur som helst i naturen?
Vad säger lagen? Finns det någon som vet?14. utsättning

2013-04-28 18:57

Hur kan man sätta ut valpar när det inte har fungerat innan med det .. 1 av 13 överlevde vid försök utomlands, detta är ju någon som både värnare o jägare är helt emot så där borde vi ju kunna gå samman och stoppa detta vansinne

13. Musen som röt.

2013-04-28 18:57

Det känns tryckt när jägarförbundet kräver kompensation för valputsättning. 2 in 2 ut verkar vara ett krav. Med två nya valpar med, får man hoppas, rätt gener så borde det vara rimligare med 2 in och 10 ut

12. Dåliga gener?

2013-04-28 18:57

Kan någon ansvarig svara mig på frågan - varför ska man spara på valpar som man påstår har dåliga gener? Jag trodde i min enfald att jippot var till för att få bort dessa individer och ersätta dem med vad man kallar "bra gener" - men nu börjar jag förstå att det bara är ett sätt att lagligt sätta ut djurparksvargar i våra skogar och slippa köra ut dem i skydd av mörkret ....

11. Antal

2013-04-28 18:56

Det är bara att följa NSF-s rop: "Mera varg!" Att minska antalet kan inte våra myndigheter eftersom de inte har makten - endast EU har mandat i denna fråga!

10. Även dom som är orsak till att vi har så ..

2013-04-28 18:56

..mycket varg måste vara med och dela på kostnaderna när det sker vargatacker !
Så här :
T.ex. vid atacken mot alpackorna där skadestånd på kanske 400 000:- ska betalas. Då ska personal och organisationer som vill skydda varg vara med och betala,så att dom också känner av ett ekonomiskt avbräck !
Låt dom dela på hälften av alla skadestånd som betalas ut .
Det ska ske länsvis. Då måste även dom tänka innan idiotiska beslut tas !

9. lurad

2013-04-28 18:55

dom lurar arsele av oss.dessa människor skall inte ha någon hjälp av oss i buskarna fy f

8. Förvånad?

2013-04-28 18:55

Är det någon som är överraskad? Men det är juridiskt rätt att flytta vargvalpar mellan tikarna? Vem för egentligen djurens talan?

7. Hur hon svamlar

2013-04-28 18:55

...vadå ingen ökad predation på älg? Fler munnar att mätta kräver att man har mer i kylskåpet. En självklarhet för vilken storfamilj som helst

Inga ökade problem? Fler djur i familjegruppen gör ju självklart att att risken för attacker på tamdjur och jakthundar ökar när dom är vargarna är spridda över reviret vilket dom ju är ibland.

Det finns bara en väg till NOLL problem, och det är NOLL frilevande varg på den skandinaviska halvön.

Redaktionell kommentar:
Enligt forskarna dödar vargarna i ett revir i medeltal 120 älgar per år. Det ska inte spela någon roll hur stor flocken är. Se länken:
http://www.slu.se/PageFiles/33707/2011/FaktaSkog_25_2011.pdf

6. Omplaplacera vargvalpar

2013-04-28 18:55

Då är det dax för en polisanmälan igen i svensk lag står det att man inte får stänga in vilda djur men som åklagarmyndigheten säger så står tydligen Nvv och Jordbruksverket över svensk lagstiftning . En sak måste nog även Nvv o LST förstå att fler vargar äter fler älgar jag undrar vem eller vilka dom försöker lura i allt skit dom kommer med

Redaktionell kommentar:
Enligt forskarna dödar vargarna i ett revir i medeltal 120 älgar per år. Det ska inte spela någon roll hur stor flocken är. Se länken:
http://www.slu.se/PageFiles/33707/2011/FaktaSkog_25_2011.pdf

5. Otroligt

2013-04-28 18:54

Sverige Sverige mitt kära fosterland. Vakna upp nu.
Detta är ju vansinnigt. Vi har redan en tillräckligt stor vargstam. Rättare sagt vi har minst 600 vargar för mycke i Sverige redan. Håll vargarna innanför stängsel och erbjud alla vargkramare gratis övernattning i hägnet, för dom verkar ha en viss önskan av att bli varg mat.
Vi som inte vill ha vargarna ska väl för fan kunna känna oss trygga.

4. vars är

2013-04-28 18:53

Naturmupparna nu och varför begärs inget inhibition i denna fråga? Sen hur följs detta upp får vi i buskarna veta om försökena misslyckades för om så är fallet borde nvv anmälas och få förbud att ha hand om djur eller får dom forsätta leka gud

3. Hmm?

2013-04-28 18:53

"Man har inte sett någon skillnad till exempel i predation på älg beroende på storleken på familjegruppen"

Funderar på om jag hört något dummare i vargfrågan.
Må jag vara en, enligt massmedia och vargkramare, outbildad landsbygdsbo men så mycket begriper t o m jag, att fler individer äter mer.
Skulle de dela den dagliga brödfödan solidariskt?
Matkontot här hemma sjönk betydligt när ungarna flyttade ut. Kan inte vara någon större skillnad, beroende av vilken art man tillhör.

Det verkar som att man redan tagit beslut om utsättning, oavsett vad de som tvingas leva med eländet tycker, eller har jag fel?


Redaktionell kommentar:
Enligt forskarna dödar vargarna i ett revir i medeltal 120 älgar per år. Det ska inte spela någon roll hur stor flocken är. Se länken:
http://www.slu.se/PageFiles/33707/2011/FaktaSkog_25_2011.pdf

2. Maria Falkevik

2013-04-28 15:06

..planen att valpar ska placeras ut..
..kan det bli fråga om att ta vilda valpar..
..så vitt jag förstår..
..hävdar att risken för skador inte ökar..
..tror att dödligheten bland valparna ökar..
Alltför många gissningar där, Maria!

1. Projekt varg !

2013-04-28 12:56

Denna vargodling bara fortsätter.Hur man fått denna olagliga utplantering av varg,laglig är obegripligt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB