• Allmogejakt

Öppna dörren för nya jägare

DebattPublicerad: 2007-09-25 15:13

Svenska Jägareförbundet varnar i media för att det kommer att uppstå brist på jägare i framtiden. För den äldre jägargenerationen kan ett sådant utspel te sig närmast löjligt med den brist på jaktmark som de flesta i den generationen upplevt.
Men vid närmare eftertanke är naturligtvis frågan helt relevant.

Däremot är säkert orsaken till detta skiftande. Påfyllningen av yngre jägare har under hela 1900-talet varit större än utbudet av jaktmöjligheter varför vi inom jägarkåren varit dåliga på att ta hand om ”nästa generation”.
Även svängningar i samhällets syn på jakt och jägare har förändrats radikalt under senare årtionden med en mer liberal syn på rovdjur och en tro på att all jakt är av ondo.

Allt fler bor i tätorter
Även en stora folkomflyttning som skett till ett mera tätortsnära boende spelar naturligtvis en stor roll, framför allt efter någon generation.
Den största skulden får nog vi jägare ta på oss själva då vi på grund av omläggning av jakten till rationellare enheter med större jaktlag minskat möjligheten för våra yngre jaktintresserade att naturligt delta i jakten. Framför allt gäller det möjligheten att vistas i naturen med pappa och ”farbror” under några spännande timmar.
Sammantaget tycker säkert ett antal inom jägarkåren att det är bra med den här utvecklingen, då det blir mer ”jakt över till oss andra”.

Farligt antagande
Men det är förmodligen ett farligt antagande då det finns nästan obegränsat med utländska jägare som knackar på dörren och vill in på våra jaktmarker.
Titta över ert eget jaktlag och fundera en stund på varför det eventuellt är dåligt med ungdomar.
Förmodligen kan vi öppna dörren för fler om vi bara vill.

Michael Andersson, ordförande i Södermanlands JRF-distrikt, Kjell Karlsson, sekreterare i distriktsstyrelsen

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Öppnat dörren

2007-10-18 11:01

Det stora problemet är väl att det är för dyrt att jaga. I de trakterna där jag jagar är det inga problem att komma in i ett jaktlag eftersom den största delen av jaktmarken ägs av skogsbolagen och då får vem som helst arrendera mark och ingå i jaktlaget. Jaktlaget har ingen som helst möjlighet att neka någon att jaga.

2. Öppna dörren!

2007-09-26 11:30

Jag har bott på en mindre ort (landsbygden) i Blekinge sedan 1990 med min familj. Sonen har växt upp här och både han och jag är marklösa jägare.
Vi har alltid i vår familj försökt på alla vis att värna om skola och affär. Vi har varit med på många möten angående nedläggningshot på skolan och har fått många klappar på axeln för vårt engagemang. Men att bli fullvärdig bybo hjälper inte när det gäller jakten. Här tar de hellre in danskar och tyskar, för de betalar fantasisummer svart för att få skjuta en bock. Men att värna och hjälpa två marklösa från orten är helt uteslutet, för vi är ju inte födda i byn.
Så fungerar jakten i Blekinge.

1. Stort problem

2007-09-26 09:37

Helt riktigt, jaktlagen släpper ogärna in folk som inte är barnfödda i bygden. Det här innebär att många stadsbor inte får chansen att komma med i ett jaktlag.
Själv är jag relativt nyutflyttad på landet och har själv erfarenheten att inte vara välkommen i byns jaktlag. Tendensen att vakta över sin jakt är så stark att många marker utnyttjas i underkant hellre än att man släpper in någon utböling.
Här skulle båda förbunden tillsammans försöka driva på jaktlagen att öppna upp för nya medlemmar.
Annars kommer förståelsen för jakten att sakta men säkert att avta.

SVAR
Jägarnas Riksförbunds ungdomskonsulent Sivert Borup har tagit initiativet till så kallade fadderjakter och öppet hus-jakter, där ungdomar och allmänheten bjuds in till jaktlagen. Fadderjakterna har även sammanställts, så att intresserade ska kunna hitta ett lämpligt tillfälle att få uppleva en jakt. Se länken nedan.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

http://webnews.textalk.com/se/tip.php?id=226225&context=66417

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons