• Älgskadefondsföreningen

Vargflytten ett demokratiskt dilemma

DebattPublicerad: 2011-03-22 13:32

Nu har det med hjälp av de beslut som tagits av den regering som vi själva tillsatt flyttats en varg från renbeteslandet i Jämtlands län, där den orsakat skada på privat egendom. Vargen har flyttats till Örebro län, där den kan förväntas göra mindre skada på privategendom.
Att vargen kommer att förorsaka skada även i fortsättningen är höljt utom alla tvivel. Enda skillnaden är att ingen eller få privatpersoner kommer att ”drabbas”.

Till privatpersoner räknas tydligen inte vi jägare, Att vi i vargområdet inte kan utöva vår näring, (fritidsintressen för vissa) räknas inte som en nackdel för vissa.
Det skulle vara intressant att se vad som skulle hända om förutsättningarna på ett liknande sätt skulle omöjliggöra golf, skoterkörning, segling, fågelskådning, skidåkning, cykling, fritidshusboende eller camping.
Att man redan mer eller mindre slagit ut fädbodrift och jakt med löshund i stora områden med dagens rovdjurspolitik ser inte ut att nämnvärt påverka de beslutsfattare som vi gett förtroendet att föra vår talan.

Bortglömd väljargrupp
På glesbygdsbornas bekostnad sysslas det med röstfiske och undfallenhet för EU. Trots att vi är så många är vi i princip ointressanta som väljare för de flesta av de politiker som avlönas, till viss del, även av oss. Det framgår klart.
Att man flyttat vargen från Jämtland ser jag som enbart positivt ur lokalpatriotisk synvinkel. Att flytten skapar större problem i Örebro län kan jag bara beklaga.
Nu gäller det att fortsätta arbeta för att samtliga fritidsintressenter, speciellt jägare inom Sverige, skall kunna utöva sina intressen utan inskränkningar av felaktiga politiska beslut.
Att organisationer som Svenska Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen ser oss jägare som marodörer och mordlystna framstår som märkligt. I själva verket är de vi jägare som tagit ansvar och skött naturen under många tusen år, utan trottoartramparnas medverkan och inflytande.
Om vi glesbygdsbor, med vår ringa vistelse i stadsmiljö, skulle få samma inflytande där, hur skulle det då se ut?
Skomakare, bliv vid din läst.

Bengt Bixo, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Jämtland

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Demokrati?

2011-06-29 08:28

Vi lever i en majoritetsdiktatur och inget annat. Som dessutom är populistiskt och medialt styrt.

5. Tänk om...

2011-03-22 20:34

Bernt Lindqvist kunde och orkade ta tag i detta föra upp detta till högsta domstolen,eller någon rättinstans och få detta prövat.Honom lyssnar rättsväsendet på.

4. Odemokratiskt

2011-03-22 15:51

var ordet sa Bull. Nåt dilemma är det inte heller utan snarare katastrof. Odemokratisk katastrof alltså! Det skulle ju vara lokal förankring på besluten. Till KU med hela bunten, anmäl eller gör nåt.

3. Åke, väl talat

2011-03-22 15:30

Du har så rätt Åke. Varför gäller inte lagen lika för alla i Sverige. Vi fortsätter kämpa i LD för att föra er talan, ni djurhållare, fäbobrukare, hundägare, landsbygdsbor, jägare mfl som vill ha ett politiskt parti som stödjer er i kampen. Nästa steg blir nog att driva fram en folkomröstning om Sveriges medverkan i EU. Så snart en fråga lyfts till EU kan vi i Sverige inte påverka den med egna lagar. Slut upp till mötet i Orsa ikväll och och visa på handling även du Bixo.

2. Begär juridisk prövning Bixo och JRF?

2011-03-22 14:56

Debattera inte i en döfödd debatt utan ta tjuren vid hornen, för den debatt som förs leder inte vår sak på landsbygden framåt, utan tvärom bakåt. Det visar med all tydlighet vargflytten. Bixo har rätt men gör verkstad av saken. Vi har JO, överåklagare, civilrätt, EU rätt, FN lagar, konventioner om människor och framförallt barnens rätt, djurskyddalagen mm. Vi kan samlas till en grupptalan med en bra ledning i en juridisk grupptalan. Det är inte tillåtet att avlast en grupp människor från ekonomiska förluster genom att flytta förlusterna, oavsett skadans storlek, till andra människor i en annan landsdel. Men Bixo och Ni andra, detta kommer att fortsätta om vi inte samlas och sätter fullständig stopp till vansinnet. Det är så att en varg som har som vardag att angripa tamdjur, dit renen hör juridiskt, skall avlivas genom skyddsjaktbestämmelser som finns och inte flyttas till fortsatt skada för andra tamdjursägare. Eller skall vi fortsätta att knyta näven i fickan?

1. Kan bara lyfta på hatten

2011-03-22 14:55

Åt ordföranden för JRF för detta inlägg. Själv är jag oorganiserad jägare tidigare SVJ,are som inte varit nöjd med SVJ,s ställningstagande i vargpolitiken.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB