• Pinewood

Stövarstämma i Arvika

HundarPublicerad: 2011-05-11 16:18

Den sjunde maj samlades Svenska Smålandsstövareföreningen för sin årsstämma i Arvika, denna gång i samarbete med Hamiltonföreningen som också valt denna plats för sin stämma.

Värd för stämman var föreningens lokalavdelning i Värmland, med Torbjörn Larsson och Bernt Bengtsson som organisatörer tillsammans med Roland Halvarsson från Hamiltonföreningen.
Stämman inleddes redan på fredagskvällen med gemensam korvgrillning på Ingestrands camping, som var förläggningen. Ett drygt 20-tal medlemmar var samlade. Tack vare det fina vädret så blev det en lyckad grillkväll.

Årlig utställning
På lördagen avhöll Värmlands stövarklubb sin årliga utställning på Ingestrand campings fina gräsmatta.
Det var 48 hundar anmälda och av dessa var nio smålänningar. Bland smålandsstövarna blev Torbjörn Larssons tik Lässi BIM och Kjell Krooks hane Fabbe BIR. Vid den avslutande tävlingen om utställningens vackraste hund segrade Fabbe med en stolt ägare, Kjell Krook från Tumba.

Före stämman höll Värmlands stövarklubb utställning på campingen.

Före stämman samlades SSF:s medlemmar till en kort information från Svenska Stövarklubbens ordförande Freddy Kjellström i temat ”fördelarna för en rasklubb att vara ansluten till Stövarklubben”. Föredraget avslutades med en givande fråge- och diskussionsstund, där det ventilerades olika synpunkter från de närvarande medlemmarna.


Vill ha representanter i styrelsen
Det framfördes också krav på att rasklubbarna skall begära att få en representant vardera i Stövarklubbens styrelse. Det räcker inte med att ha möjlighet att delta på stövarfullmäktige när det  önskas full insyn och framför allt att få möjligheter att påverka beslut innan de fattas.
Smålandsstövareföreningen kommer inte att ansöka om en anslutning till Stövarklubben, utan väljer att avvakta utvecklingen för de redan anslutna rasklubbarna tills vidare.
Hamiltonföreningen hade anordnat ett kåseri av Mats Persson i ämnet ”Vargen över tid”.
Båda dessa samlingar var välbesökta av de deltagande medlemmarna i båda rasklubbarna.

Många omvalda poster
På den efterföljande stämman så blev det omval av Egon Fransson, Tore Nilsson och Henric Andersson. Till ny styrelsesuppleant efter Nils-Gunnar Broms invaldes Andrew Jensen Bankeryd. Övriga suppleanter och revisorer omvaldes och till ny ledamot i valberedningen valdes Per Wiklund efter avgående Owe Jungmark.
Efter de avslutade föredragen så avhölls en festmiddag med prisutdelning och trevlig gemenskap med Hamiltonföreningen. För de musikaliska inslagen svarade Mats Lindby och Erik Holmqvist, båda från Gotland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Som synes

2011-05-12 13:12

en trevlig tillställning som Hamilton och Smålandsstövare folket avhållit.
Att ett kåseri om vargen i nutid presenterades noterar jag med intresse.Vi får hoppas att andra hundklubbar tar efter. Det är utomordentligt viktigt att SÄK med sina rasklubbar tar upp frågan på den stora älghundsutställningen i Rättvik i augusti. Den nybildade rasklubben för gråhundar kommer sannolikt att träffas där för att diskutera framtid och givetvis kommer vargfrågan att komma upp och ge upphov till många frågor om exv. fortsatt löshundsjakt osv.

Det är synnerligen viktigt att hundklubbarna som sammantaget omfattar flera hundra tusen människor börja att aktivt arbeta för att minska hotet från en växande vargstam som spolierar hela det system vi under många år byggt upp med goda viltstammar, fungerande viltvård, friskvård, hundar och rekreation.
Bra arbetat Småland/Hamilton klubbarna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons