• Älgskadefondsföreningen

MP-dråpslaget mot vapenägarna

Licens för patronmagasin och extra mentaltest av vapenköpare

KrönikaPublicerad: 2016-03-07 09:01

(UPPDATERAD) Den svenska miljöpartisten Bodil Valero jobbar i ett EU-utskott för rättsliga frågor tvärs emot den svenska regeringen för att få ännu hårdare vapenlagar i EU-länderna än vad EU-kommissionen föreslår. Hon vill bland annat ha ett extra mentaltest av alla som ansöker om vapenlicens. Hon vill även ha märkning och licenstvång när det gäller patronmagasin. Alla civila halvautomater som kan laddas med för många patroner eller har pistolgrepp kan förbjudas och skrotas om hon får bestämma definitionen av olämpliga vapen. Dessutom måste alla vapenägare ha en ansvarsförsäkring för sina vapen.

På flera punkter jobbar Bodil Valero för en EU-lagstiftning som den svenska regeringen försöker rädda svenska vapenägare från att drabbas av.
MP-politikern Bodil Valero i EU-parlamentet driver från sin position som utskottsansvarig i en kommitté för rättsliga frågor en annan linje än den svenska regeringen om EU:s nya vapendirektiv.
Den socialdemokratiska inrikesministern Anders Ygeman har i flera uttalanden sagt att han är emot både krav på läkarintyg för vapenlicenser och att införa femårslicenser för jaktvapen. Han har också sagt sig vilja värna om halvautomater för jakt.

Regeringen har begärt undantag
Sverige har därefter i rådsarbetsgruppen i EU begärt undantag från kravet på obligatoriska läkarundersökningar. Det har även begärts undantag från kravet om fem års tidsbegränsning för vapentillstånd. Regeringen har även bett om en tydligare definition av vilka halvautomatiska vapen som ska anses likna helautomatiska och därmed förbjudas, beslagtas och skrotas.

Ansvarig rapportör i utskottet
Bodil Valero är inte med på noterna om synen på bland annat vapenlicenskraven när hon skriver om vapendirektivet i egenskap av ansvarig rapportör för frågan i EU-kommittén för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.
Bodil Valero har sammanställt hur hon vill att kommittén ska ställa sig till EU-kommissionens förslag till ett nytt vapendirektiv. Utan att gå in på något som bevisar att legala vapen är ett samhällsproblem gör MP-politikern en programförklaring att hon vill stoppa lagliga vapen från att användas i samband med brott, mord, självmord och olyckor. Det är i sig ett erkännande från hennes sida att det inte är legala vapen som används vid terrorattentat, eller organiserad brottslighet.

Beklagar att det saknas konsekvensutredning
Dessutom beklagar Bodil Valero att EU-kommissionen i förväg inte låtit sammanställa en konsekvensbeskrivning som visar mer exakt vilka vapen som berörs av förbudet och hur många vapen det skulle gälla.
”Det skulle ha gjort det lättare för parlamentet att ta ställning i frågan” konstaterar hon.
EU-kommissionen vill ha ett totalförbud mot civila helautomatiska vapen, som ska samlas in och skrotas för att stoppa terrorattentat i EU-länderna. Till den vapenkategorin ska även räknas halvautomater som ser ut som helautomatiska.
Som rapportör konstaterar Bodil Valero att den formuleringen varken går att förstå eller genomföra. 

Vill gå in på ”stora magasin” och pistolgrepp
”Istället för att utgå från vapnets blotta utseende bör det handla om till exempel vapnets mynningsenergi, kalibern, möjligheten att använd ett stort magasin, eller annat som inte kan rättfärdigas, som pistolgrepp, vikbar kolv, eller kylsystem”, skriver hon.
Bodil Valero vädjar till kommissionen att ta hänsyn till detta och tänka om när det gäller vapendirektivet.
Det hon i själva verket ber om i definitionen av olämpliga vapen är ett totalförbud mot en typisk modern halvautomatisk studsare för jakt eller skytte, som har löstagbart magasin och även pistolgrepp i vissa fall.  

Vill se magasin som vital vapendel
Bodil Valero vill även ha ett komplement till kommissionens förslag om vad som ska ses som vitala vapendelar. Även patronmagasin bör ses som en vital del, föreslår hon för utskottets räkning.
Det innebär i sin tur att även magasin måste märkas, så att det blir en vapendel som kan registreras och spåras.
Förutom det ska även pipan samt lådan, cylindern eller slutstycket märkas, enligt det ursprungliga förslaget om vapenmärkning.

Vapenmärkning även för magasin
Alla vapen som tillverkas inom EU, eller importeras, ska ha en egen, unik märkning, Även varje löstagbart magasin ska därmed märkas varaktigt med tillverkarens namn, tillverkningsort, serienummer och tillverkningsår.
"Alla vitala vapendelar behöver bli sökbara med hjälp av märkning och licenser”, förtydligar Bodil Valero.
Både i kommentarer på Twitter och på en direkt fråga från en reporter har Bodil Valero tidigare förnekat att hon ”pratat om licens på magasin”. Nu är hon dock helt klar om att EU:s lagstiftare ska införa just det. Dessutom handlar det om retroaktiv lagstiftning, som hon vill ha med i ett tillägg till det ursprungliga förslaget.

Måste ansöka om alla magasin efter ett år
Lägg märke till att det även gäller andra vitala vapendelar som det kan krävas licens för. Så här vill hon att lagstiftarna i EU ska skriva:
”När en person lagenligt införskaffat magasin, eller andra vitala delar, till skjutvapen före införandet av detta direktiv, och sådana magasin eller andra vitala vapendelar kräver licens på grund av direktivet, ska personen i fråga registrera dessa delar genom att kontakta berörd myndighet inom ett år efter att direktivet trätt i kraft.”

”Stora magasin gör vapen mer farliga” 
Magasin som rymmer mer än tio patroner pekas ut särskilt. Men det ska ändå krävas licens för alla magasin.
”Stora magasin gör skjutvapen mer farliga och borde få licenskrav”, skriver Bodil Valero.

Kräver giltig ansvarsförsäkring för varje vapen
Dessutom vill MP-politikern införa ett nytt krav att alla som är legala vapenägare alltid har en giltig ansvarsförsäkring om deras vapen skadar egendom eller människor. Den myndighet som beviljar eller förnyar vapenlicenser ska kräva ett försäkringsbevis. Försäkringen ska gälla vapnet, inte den legala vapenägaren.
”Det är viktigt att vapnet, och inte bara vapenägaren, är ansvarsförsäkrat eftersom det är ett allmänintresse att åtminstone brottsoffer har garanterat skydd oavsett om skytten är den legala vapenägaren eller inte”, tycker Bodil Valero.

Vad skulle premierna kosta?
Frågan är vad det försäkringskravet skulle ge Sveriges vapenägare i premiekostnader.
Så fort det handlar om vapen tycks det vara helt ointressant med konsekvensanalyser när politiker ska försöka visa handlingskraft, fast det uppenbart både inkräktas på äganderätt och värden på åtskilliga tio tusentals-kronor för enskilda, laglydiga vapenägare.
Bodil Valero vill dessutom utöka kommissionens förslag om att införa läkartest både av alla som ansöker om vapenlicens för första gången och de som ska förnya tillståndet att ha vapnet efter fem år.

Vill testa vapenköparens kognitiva lämplighet
Bodil Valero föreslår att EU-länderna ska införa standardiserade test som både gäller den fysiska och mentala hälsan plus ett sorts psykologiskt intelligenstest. Hon vill utöka med ett test för kognitiv lämplighet. Att testa kognitiv förmåga i psykologisammanhang brukar bland annat handla om att se om testpersonen klarar att förstå och dra slutsatser av komplexa sammanhang och abstrakta resonemang samt göra matematiska beräkningar.
”Ett standardiserat test kan förhindra uppenbart olämpliga personer från att bära vapen. Det kan utföras på olika sätt i olika länder, beroende på vilket system medlemslandet har. Eftersom licenser bara utfärdas för fem år föreslår jag ett enklare följa upp-test för dem som gjort testet en första gång för att göra den byråkratiska bördan lättare”, motiverar MP-politikern sitt tilläggsförslag om kognitiv lämplighet.

Vill ha undantag för civila skytteinstruktörer
Däremot tycks Bodil Valero ha tagit intryck av kritiken om civila målskyttar som bistår försvaret med sin skyttekompetens.
”Flera medlemsstater har organiserat skytteövningar för försvarsmakten och reservister med skytteorganisationer. I sådana fall måste undantag få göras”, kommenterar hon.
Men Bodil Valero vill ha ett tillägg i förslaget som förbjuder all försäljning av skjutvapen som använts av polis, tull, eller militär.

För inte köpa gamla militärvapen
Min första jaktstudsare var ett ombyggt gammalt svenskt militärgevär med 96-mekanism som kom från överskottslagret. Även det skulle alltså bli förbjudet om den här miljöpartisten får bestämma.
”Inga vapen som använts av polisen, tullen är militären skall få hamna på den privata marknaden”, deklarerar den svenska miljöpartisten som fått en maktposition i EU.
Bodil Valero har redan fått kritik från svenska vapenägare på sociala medier för sitt förslag som är daterat den 2 mars. Det verkar som om hon inte tror att svenska skyttar och jägare klarar att läsa hennes förslag och förstå vad dokumentet kan ge för konsekvenser.
”Jag tycker inte att de är mer långtgående”, skriver Bodil Valero på Twitter om sina utskottsförslag.
”Tvärtom. Jag menar att mitt förslag drabbar jägare och skyttar mindre än kommissionens och är anpassat även till Norden”, twittrar hon.

Jägare och skyttar är för korkade?
Kommentarerna ovan till kritiker samt förslaget om ett extra mentaltest av dem som ansöker om vapenlicens tycks verkligen handla om att Bodil Valero tycker att jägare och skyttar är för korkade, eller mentalt svaga, att bära vapen.
En sak är i alla fall säker. Sveriges cirka 559 000 legala vapenägare kan lätt dra en väldigt enkel slutsats av de komplicerade turerna kring vapendirektivet i EU; rösta aldrig på en miljöpartist. Vederbörande kan ju få stort inflytande över vapenfrågor.
Frågan är nu vad socialdemokraterna säger om MP-insatsen om vapendirektivet.
S-politikern Marita Ulvskog i EU-parlamentet har än så länge inte tagit avstånd från Valeros förslag.
”Jag har läst det”, twittrar hon lakoniskt.


Här är Bodil Valeros utskottsförslag på engelska:

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

37. IQ ?

2016-06-09 17:36

Dax att införa IQ test på miljöpartister ,

36. IQ ?

2016-06-09 17:33

Dax att införa IQ test på miljöpartister , eller ett omval innan dom sänker Sverige helt.

35. Nr 28

2016-03-08 17:12

Den var bra

34. @32

2016-03-08 14:55

I glemmer en ting. Resurser er begrænsede og derfor så kan de resurser I vil bruge på de legale våben ikke også bruges på de illegale våben. Så enten vil en øget indsats overfor legale våben betyde en nedprioritering af indsatsen overfor illegale våben, eller også skal resurserne på andre områder skæres bort.
Går man lidt dybere i jeres forslag så vil et forslag om at sundhedsvæsnets resurser skal benyttes på at undersøge personer der ønsker en våbentilladelse betyde at der er andre opgaver sundhedsvæsnet ikke kan tage sig af. Enten vil resurserne tages i form af økonomi eller i form af sundhedspersonale - ingen af disse resurser er ubegrænsede. Det vil ikke ramme de borgere der har penge nok til at købe sundhedsresurser i den private sektor, men dem som udelukkende kan søge behandling i det offentlige sundhedssystem.
Så med andre ord så vil jeres støtte til ændrede regler for indehav af legale våben have en asocial effekt. Sammenholdt med at der ikke er nogen dokumentation for virkningen af de foreslåede ændringer er det ubegribeligt at I på den måde vil støtte dårligere sundhed for de dårligst stillede og en dårligere indsats imod det reelle problem - de illegale våben.
Konklusionen må i bedste fald være at I ikke har gennemtænkt jeres indstilling for alternativet er at I er populister og bevidst forfølger en sag som vil have negative konsekvenser for både samfundets dårligst stillede og vores alle sammens sikkerhed.

33. Erik Apel.....

2016-03-08 14:54

......innan du uttalar dig och gör bort dig fullständigt bör du sätta dig in i vad du skriver om!
Har du anteckningar i belastningsregistret lär du inte få licens i Sverige heller!

32. MP-rappakalja...

2016-03-08 13:34

Hej,
Tack för ditt mail.
Det stämmer att illegala vapen är ett stort problem som måste bekämpas. Att Bodils förslag enbart behandlar de legala vapnen beror på att vapendirektivet endast gör det.
De illegala vapnen är som sagt redan olagliga och där handlar det om andra åtgärder som ökade resurser till polis och tullar och bättre kontroller vid gränser etc. Det kan behövas buy-back-programs i postkonfliktzoner som forna Jugoslavien och även vapenamnestier. Jag vet att Sverige redan jobbar på samarbete med myndigheter på Balkan för detta. Och förslag från kommissionen kommer att komma i enlighet med EU:s säkerhetsagenda.
Med det sagt, så är det inte fullt så enkelt att legala vapen inte ibland hamnar fel. Varje år tar flera tusen personer i EU livet av sig med skjutvapen, varav de flesta är legala. Det sker även mord, olyckor och med jämna mellanrum masskjutningar med legala vapen. Det kan vara skolskjutningar som i Tyskland och Finland men också terrorattacker som i Norge.
Avsikten med Bodils förslag är att öka kontrollen så att lagliga vapen inte hamnar i fel händer. I EU-länder som Tyskland, Frankrike, Spanien, Finland och Italien har man redan olika former av lämplighetstest. Liksom en koll i brottsregistret är det ett sätt att minska risken för att olämpliga personer har vapen. Det är inte orimligt.

Mvh

Erik Apel
Assistent hos Bodil Valero (MP)
ASP 04E 240
60 Rue Wiertz
B-1047 Brussels

31. Skrämmande !

2016-03-08 13:32

Det känns obehagligt och skrämmande att det ska kunna gå så långt att en så pass inkompetent person i frågan överhuvudtaget får delta i debatten?
Det är ju som att genom lottdragning plocka ut en hockeyspelare som ska bestämma dom nya reglerna i dom kommande VM-seglingarna.
Är det på riktigt eller någon som har mixtrat med filmen ?

30. 13

2016-03-08 09:21

Vilken regering? Den finns ju bara på papperet men inte i verkligheten.

29. hmmm...

2016-03-08 09:20

rätt länk...http://www.jordensvanner.se/2016/rosta-i-svenska-greenwashpriset-2016

28. Nr 17

2016-03-08 09:20

själv har jag precis röstat på Miljöpartiet.....en mening jag aldrig trodde jag skulle skriva...
röstade här:
http://tidningensyre.se/miljopartiet-nominerat-till-greenwashpris/

27. MP

2016-03-08 09:18

Jag har haft socialdemokratiska värderingar med mig med modersmjölken och alltid röstat S sedan jag fick rösträtt. Utom i senaste valet då LPO fick min röst. Jag kommer ALDRIG att lägga min röst på ett parti som samarbetar med Miljöpartiet.

26. # 18

2016-03-08 09:18

Helt rätt Magnus.
Miljöpartist har blivit ett litet finare ord för kommunist. Samma skrot och korn i tankarna hos dom. Avundsjuka som tusan om nån annan råkar äga eller få någonting. Och jakthatare till tusen. Kom ihåg det vid nästa riksdagsval.

25. Intelligenstest

2016-03-08 09:17

Kommer ju ett sådant 2018. Den som är jägare, sportskytt eller tycker om en levande landsbygd, och vid nästa val lägger sin röst på MP eller något parti som kan tänka sig att regera ihop med dem, behöver ju inte genomgå några tester, då de frivilligt ser till att de ovan nämnda intressena kommer att förbjudas eller göras omöjliga bedriva.

24. Dags att lämna eländet!

2016-03-08 09:17

Då menar jag inte att Sverige lämnar EU - det kommer inte att hända - utan att som person lämna Sverige och EU. Med sådana EU-politiker behöver vare sig Sverige eller EU några yttre fiender. Det räcker uppenbarligen med MP (och Liberalernas) företrädare i EU-parlamentet!
Mest intressant är det hon säger på slutet (i videon), att detta inte handlar om att minska risken för terroristdåd - det handlar bara om legala vapen. Och därmed bara om de mest lagliga medborgarna. Bodil vill hellre ha dålig koll på terrorister och extrem, ingående kontroll över de normala invånarna. Detta är signum för styrelseskick som vi förhoppningsvis hade lämnat på historiens soptipp i Europa. MP verkar dock vilja återanvända det sämsta man kan hitta.

23. MP och EU

2016-03-08 09:16

Kom ihåg att MP i grunden är motståndare till EU. Här har man hittat ett förslag som, om det skulle gå genom, klämmer åt jägare och skyttar. Dessutom misskrediteras EU bland alla drabbade så att allt fler kommer att agera mot EU. Kan kanske på sikt leda till EU's upplösning? Därmed två mål nådda med en åtgärd. Perfekt för MP, men inte för oss andra.

22. MP-" DRÅPET " mot vapenägarn..

2016-03-08 09:15

Ja så benämndes dom på 70-80 talet...
Jag lägger ingen personlig vikt i könstillhörighet till en person ifråga.
Men fan vet om , personen ifråga inte gjorde sig sig bättre i skägg faktiskt, och då är jag ärlig i mitt inlägg.

För nog i gatan, är det ett DRÅPSLAG alltid.

Men utifrån hens, hans, hons eller någon annans tolkning om att jag skulle vara kognitiv i mitt beteende, vara korkad eller ens vara dum i huvudet finner jag som obefängt.
Men för att leda Sveriges regering så krävs inga större kunskaper egentligen, inte ens ett intelligenstest faktiskt, bara att göra sig hörd i vissa kretsar egentligen. Rösta på mig eller ett parti, så sitter vi i riksdagen, eller har riksdagsmajoritet för att föra landet i fördärvet, vilket jag inte skulle göra. För jag värnar mina systrar och bröder som djurbönder, liten som stor.
Men till skillnad från många ledamöter, ombud, parlamentariker, regeringschefer, mp-åsa och våran statsminister...Så har jag papper på att, jag är både handikappad och sjuk.'
Vad har NI att komma med, utifrån det...
Min begåvning finns kvar, ja jag har svårt att gå, jobba, jogga, springa m.m. Men min hjärna och hjärta fungerar fortfarande ett tag till.

Svar på det tack.

Önskar svar från både den sk. statsministern SL ÅR och BL..

21. Förbjud körkort då också

2016-03-08 09:13

Deprimerade människor tar oftare livet av sig och folk runt omkring. Med just bilen.
Samma sorts människor i naturvårdsverket också. Kramarfundamentalister som tro ont om alla andra runt omkring. Och låtsas som att världen är fylld av små gulliga moln och fjärilar. Ta en rejäl verklighets check ..omkring er. Värna istället om folk som bor ekologiskt lever ekologiskt äter ekologiskt. Skydda dem .. men nej inför vargen .. höj skatter på drivmedel och el... hurra .. MP har spelar ut sin roll alla är medvetna om klimathotet idag .. alla partier har agendor för miljön.. dags att försvinna.

20. Bodil en riktig pratkvarn

2016-03-08 09:13

Jag lyssnade just nu på Bodil Valeros när hon höll sitt anförande i EU. Ja vad skall man säga. Jag tycker nästan lite synd om henne för hon vet ju förhuvudtaget inte vad hon pratar om. Talets gåva har hon onekligen men jag skulle tro många i den salen har svårt att hålla sig för skratt. Sedan kan man undra hur MP kan skicka en så okunnig person till Bryssel och sitta med i EU. Men de hade väl ingen annan att skicka, de flesta i detta partiet har väl ingen distans till verkligheten, tyvärr.
Hoppas att EU nu spricker, verkar börja nu knaka i fogarna i förhandlingarna om man tänker stänga alla gränser mot de stackare som flyr oroligheterna i Syrien.
Blir nog en avgörande dag nu eller i morgon.
Då kanske också Bodil får söka sitt nytt jobb.....

19. Vem styr Sverige?

2016-03-07 17:42

Eller varför inte Zlatan Ibrahimović som president?

18. Förstår alla nu ...

2016-03-07 17:41

... varför det förr så EU-kritiska Miljöpartiet, plötsligt älskar Unionen? Det är för att dom helt och hållet kan hoppa över vår egen demokrati. Gröna kommunister är vad dom är!
EU skall låta bli våra nationella regelverk! Och helst skall vi lämna denna överstatliga hydra!

www.landsbygdspartiet.org

17. Nr15

2016-03-07 17:40

Kan inte tänka mig att rösta vare sig på MP eller något parti som kan tänka sig att regera ihop med dem.

16. Vapen

2016-03-07 16:25

MP bor nog inte syssla med vapen - inte ens på papper. Vapen är nämligen ett för dom mycket farligt föremål som helt plötsligt kan smälla av och det förvånar att MP inte utfärdar totalförbud för vapen. Lustiga huset är ju bara en susning jämfört med den cyklon som råder inom MP-sfären.

15. Din unika röst i kommande val

2016-03-07 16:00

Ingen vettig människa kan väl inte sjunka så långt att den lägger sin unika röst på Mp, varken i kommande val eller i framtida.

14. Håller med er alla

2016-03-07 16:00

Utan tvekan har ni alla rätt när ni skriver att alla politiker och speciellt Miljöpartister skulle intelligenstestas. Finns det inga krav alls på vilken kunskapsnivå en politiker ska ha innan han/hon blir placerad i olika förvaltningar och myndigheter, eller slumpas bara platserna ut. Verkar faktiskt inte bättre. Sen tål det återigen att sägas det många med mig sagt under lång tid, Miljöpartiet är landsbygden och dess olika näringars död. Enda räddningen är att de får under 4% nästa val. Sen skulle ett utträde ur EU snarast ske. Tre saker är jag är helt säker på att Sverige klarar sig utan,det har senaste 100-150 åren visat och det är EU-VARGEN-och MILJÖPARTIET ( som det ser ut i dag ).

13. Tokeri

2016-03-07 15:59

Det här är bara ren Miljöpartiretorik. Dom vill helt enket på sikt ta bort all jakt.
Kan tycka lite skrämmande att hon tiiåts motarbeta dom krav som kommer från regeringen.
Skrämmande tanke att ett så litet parti kan få styra och ställa som dom gör.

12. Landets Eu-representanter

2016-03-07 15:58

Borde inte landets representanter tillvarata och bevaka sitt lands ståndpunkter och inte komma med
egna fantasier? Görs detta för att skaffa sig egna, fördelar utan att ha någon förankring eller substansvärde på sitt egna tyckande?

11. Helt sjukt

2016-03-07 15:56

Efter ha läst artikeln kan man snabbt konstatera att MP vill försvåra all vapenhantering för seriösa skyttar men blundar för den kriminella hanteringen av vapen. Frågan är om inte det är dags att införa IQ test av Politiker...

10. Chockad

2016-03-07 15:56

Håller med Adolfsson.Ja snart så får man väl söka licens på en vanlig korkbössa till barnen på leksaksaffären med.Hur tänker dom egentligen.Finns många jägare som måste använda vapen som har pistolgrepp på grund av handikapp.
Tror inte dom vet ett dugg vad dom håller på med
bara en massa dumma idéer.

9. Se Bodil "briljera" med sitt kunnande

2016-03-07 15:48

https://www.youtube.com/watch?v=ztOiRkA0Z70

Jag blir rädd då hon tex drar upp Breiviks dåd och verkar mena att hårdare vapenlagar hade förhindrat honom från att göra det han gjorde...

8. Politiker...

2016-03-07 09:22

...borde genomgå omfattande intelligenstester. I alla fall Miljöpartistiska sådana. Inte nån Miljöpartist verkar ha alla hästar inne...

7. IQ

2016-03-07 09:21

Testa EU-ledningen och våra politiker istället. Bara det uttalandet om självmord och olyckor. Det måste väl vara ytterst sällan eller ens någon gång man skjutet sig eller någon annan medvetet eller omedvetet med mer en ett skott. Nä gör ett ordentligt IQ-test för de folkvalda istället en fråga kunde vara . Inser du vad Svensk rovdjurspolitik ställer till med för de drabbade och i så fall varför gör du ingenting åt det? Den frågan hade säkerligen gjort 340 stolar i riksdagen tillgängliga.

6. Intelligenstest för politiker?

2016-03-07 09:20

Vore det inte bättre att vi i Sverige införde en intelligenstest för politiker, då slipper vi väldigt många miljöpartister som uttalar sig i frågor dom inte förstår eller vill förstå.

5. Mitt förslag

2016-03-07 09:19

Först och främst skulle alla politiker och myndighetspersoner intelligenstestas innan dom får något att säga till om.

4. SKANDAL

2016-03-07 09:19

Undersökningar visar att svenska vapenägare är mer laglydiga än polisen.
Det är väl snarare politiker som behöver intelligenstestas.
Ett av få yrken där man kvalar in utan något cv, inga förkunskaper och ingen hjärnkapacitet.
Miljöpartiet borde förbjudas såsom varande samhällsfarligt.
Kul att veta vart mina skattepengar går.

3. Verklighetsfrånvarande

2016-03-07 09:18

Mp-politiker lever inte i verkligheten. Ej heller deras politik.
Såklart inte en vettig och påläst människa röstar på det partiet.

2. Kanske...

2016-03-07 09:18

...mera på sin plats att införa intelligenstest på EU-parlamentariker.

1. Kognitiv förmåga....

2016-03-07 09:18

Undrar vem som skulle behöva testa sin kognitiva förmåga?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB