• Älgskadefondsföreningen

Skyddsjakt på fårdräpande lo?

NotiserPublicerad: 2014-03-07 10:11

Under drygt en månads tid har ett lodjur i Halland angipit får vid sex tillfällen. Inte ens under ett års tid brukar så många angrepp ske.
Lodjuret har sändare på sig, så att man är ganska säker på att det är just den individen som har angripit fåren vid samtliga tillfällen.
En skyddsjaktsansökan på lodjuret är inlämnad. Länsstyrelsen tillstyrker denna i ett yttrande, och poängterar att det är viktigt att rätt individ fälls. Det är nu Naturvårdsverket som tar det slutgiltiga beslutet om skyddsjakt ska tillåtas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB